:

Hvorfor strejker Renovationsarbejderne?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor strejker Renovationsarbejderne?
 2. Hvorfor strejker City Container?
 3. Hvad betyder skraldemand?
 4. Hvad betyder strejken?
 5. Hvor meget tjener en skraldemand i timen?
 6. Hvor meget tjener en skraldemand om dagen?
 7. Hvorfor strejker skraldemændene?
 8. Hvem ejer City Container?
 9. Hvad tjener en skraldemand i København?
 10. Hvad tjener en skraldemand 2023?
 11. Hvad får man i løn ved strejke?
 12. Hvornår var den sidste strejke i Danmark?
 13. Hvad får en togfører i løn?
 14. Hvad får en chauffør i løn?
 15. Hvor meget får man i løn som skraldemand?

Hvorfor strejker Renovationsarbejderne?

26 kommuner i Jylland og på Sjælland får ikke tømt skraldespande. Torsdag har sagen været for Arbejdsretten.

Den strejke, der torsdag lammede affaldsindsamlingen i 26 kommuner, er fortsat ikke afsluttet.

Hvorfor strejker City Container?

Strejken, som har varet en uge, er igangsat som protest mod nye arbejdsforhold, som skraldemændene kan blive ramt af fra 1. september.

Københavns Kommune er nemlig i færd med at hjemtage affaldsindsamlingen, efter at den i nogle år har været udliciteret til private aktører. Det betyder, at skraldemændene fremover skal arbejde for det offentligt ejede Amager Ressource Center, ARC.

Og det er i forhandlingerne om de vilkår, de skal arbejde under der, konflikten er opstået.

Hvad betyder skraldemand?

Når du arbejder som renovationschauffør, går dit arbejde ud på at hente affald ved de enkelte boliger. Det bliver også kaldt dagrenovation. Affaldet er i plastsække, papirsække eller containere på hjul. Du er både med til at samle affaldet ind og til at køre renovationslastbilen.

Hvis affaldet er i sække, sætter du en ny sæk i affaldsstativet. De fulde sække køres ofte på en særlig sækkevogn, der kan rumme 5-6 sække, hen til renovationslastvognen, også kaldet komprimatorbilen. På bagenden af komprimatorbilen er monteret en lift, som automatisk tømmer sækkene op i bilen.

Hvad betyder strejken?

Overenskomst

Det kan være svært at finde ud af, hvad forskellen på strejke, konflikt, blokade og arbejdsnedlæggelse betyder. Her kan du få et overblik og en bedre forståelse af, hvordan nogle strejker er lovlige og andre ulovlige.

Hvor meget tjener en skraldemand i timen?

En skraldemand tjener i gennemsnit 30.000 kr. om måneden inkl. pension, feriepenge og personalegoder.

Lønnen afhænger blandt andet af, om du arbejder privat eller kommunalt, og om du er renovationschauffør (kører bilen) eller er renovationsarbejder (sidder ved siden af føreren).

Hvor meget tjener en skraldemand om dagen?

Som skraldemand hører man under overenskomsten for renovationsarbejdere, og hvad enten man er ansat hos en privat vognmand eller i en kommunal virksomhed til at indsamle affald, så er lønnen fastslagt ud fra en overenskomst mellem enten 3F og ATL - Arbejdsgiverforeningen Transport & Logistik eller 3F og DTL - Dansk Transport og Logistik.

Begge overenskomster er dog ens og i dem står der, at en renovationsarbejder som nyansat får en timeløn på 156,95 kroner. Efter ni måneder stiger denne til 165,10 kroner i timen.

Det vil altså sige, at man som skraldemand med en almindelige 37 timers arbejdsuge tjener godt 26.500 kroner om måneden før skat. Dertil kommer pension, skiftende tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter samt et ugentlig faglært tillæg på 148 kroner.

Hvorfor strejker skraldemændene?

(Foto: Â© Emil Nicolai Helms, Ritzau Scanpix)

De københavnske gader og baggårde er efterhånden voldsomt mærket af skralde-strejken, der fortsætter ind i weekenden, og skraldet vælter nu over de sorte affaldscontaineres bredder.

Hvem ejer City Container?

Den sjællandske logistik- og miljøvirksomhed City Container, der i dag er ejet af Reconor, har gennemgået et nyt skifte på direktørposten.

17. februar i år stillede Nikolaj Meyland-Smith sig i spidsen for den velkendte virksomhed med de blå lastbiler og røde containere. Firmaets nye mand har senest haft en direktørpost for DSV Solutions, hvor han har været ansvarlig for verdenskoncernens tredjepartslogistik i Danmark.

Hvad tjener en skraldemand i København?

 • En skraldemand tjener normalt mellem 150 og 175 kroner i timen.
 • Lønnen kan variere afhængigt af erfaring, anciennitet og hvor i landet man arbejder.
 • Der kan være tillæg for aften- og natarbejde samt arbejde i weekender og helligdage.
 • Nogle skraldemænd er ansat på fuld tid, mens andre arbejder på deltid.
 • Der er mulighed for overarbejde, som kan give ekstra indtjening.
 • Nogle skraldemænd er medlemmer af en fagforening, der kan forhandle deres lønvilkår.

Generelt set kan det siges, at lønnen for en skraldemand ikke er på niveau med andre erhverv, der kræver tilsvarende fysisk arbejde. Dog kan der være forskelle i lønniveauet afhængigt af kommunen og det pågældende renovationsfirma.

Arbejdstiderne for en skraldemand kan variere afhængigt af den specifikke arbejdsgiver og de lokale forhold. Generelt set kan skraldemænd forvente at arbejde tidligt om morgenen eller om natten for at sikre, at affaldet bliver indsamlet og bortskaffet, inden mange mennesker begynder deres dag. Arbejdstiderne kan dog variere og afhænger af flere faktorer, såsom:

 • Arbejdsbyrde: Hvor meget arbejde der er at udføre, kan påvirke skraldemænds arbejdstider. Hvis der er meget affald, kan skraldemændene blive nødt til at arbejde længere eller have skiftearbejde for at sikre, at alt bliver indsamlet og bortskaffet.
 • Lokale regler og bestemmelser: I nogle områder kan der være bestemmelser, der regulerer affaldsindsamling og fastsætter specifikke tidsrammer og procedurer. Skraldemændene skal følge disse regler og bestemmelser og tilpasse deres arbejdstider derefter.

Hvad tjener en skraldemand 2023?

14. September 2021 Pixabay

Du kender dem helt sikker fra gadebilledet, og måske endda som dem, der har det med at støje umådeligt tidligt om morgenen. De kære skraldemænd sørger for, at gader og stræder er rene og pæne, og de går mildest talt et uundværligt stykke arbejde. Men hvad tjener man egentlig på at stå tidligt op og tømme skraldespande?

Hvad får man i løn ved strejke?

Du kan ikke få dagpenge fra a-kassen, hvis du er omfattet af en konflikt. I stedet for dagpenge kan du i nogle tilfælde få konfliktunderstøttelse. Det kræver, at strejken ikke er i strid med overenskomsten. For eksempel skal den være varslet i tide.

Ved en overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse kan du normalt få strejkegodtgørelse – eller konfliktunderstøttelse – fra din fagforening under strejken. Godtgørelsen plejer at være på niveau med dagpengene. Det kræver, at du er medlem af fagforeningen og har været det mindst en måned.

Hvornår var den sidste strejke i Danmark?

Konflikter/arbejdsnedlæggelserKonflikter pÃ¥ det danske arbejdsmarked og ikke mindst pÃ¥ Dansk Erhvervs overenskomstomrÃ¥der er heldigvis relativt sjældne. Det skyldes blandt andet, at overenskomstparterne, nÃ¥r der først er indgÃ¥et overenskomst som den klare hovedregel, ikke mÃ¥ konflikte – herunder typisk nedlægge arbejdet – i overenskomstperioden. Det er det, der kaldes fredspligt. 

Medarbejderne vil derfor normalt kun kunne konflikte i forbindelse med en lovlig varslet konflikt i forbindelse med en overenskomstfornyelse og ikke eksempelvis, fordi de er utilfredse med lønnen eller lignende.

Hvad får en togfører i løn?

Næsten halvdelen af alle Lokaltogs medarbejdere er lokomotivførere og rigtig mange synes, de har jobbet med den bedste udsigt. En af dem er Hans K. Nielsen, der sidder på første række med direkte udsyn til eksempelvis efterårets smukke farver: ”Du er er tæt på naturen, de varierende landskaber og årstiderne. Du hilser på vinterpendlerne og til foråret, springer alt ud. Så kører vi i grønne tunneller i skoven. Om sommeren møder du turister og feriefolk.”

Hvad får en chauffør i løn?

Den gennemsnitlige samlede månedsløn i  Polen  for denne stilling er PLN 5.440 brutto. Hver anden lastbilchauffør modtager en løn fra 4.160 til 7.250 zloty. 25 % af de lavest betalte lastbilchauffører tjener mindre end PLN 4.160 brutto

Den gennemsnitlige månedlige løn for stillingen som “lastbilchauffør” i  Finland  er 2.686 euro om måneden. Lønnen i den kommunale sektor var 2.479 euro og i den private sektor – 2.718 euro. Gennemsnitslønnen er baseret på løndata for hele landet for år 2023.

Minimums- og maksimumslønnen for en lastbilchauffør i  Italien  er mellem €1.108 og €2.591 om måneden – 2023. En lastbil- og lastbilchauffør tjener typisk mellem €1.108 og €1.719 brutto om måneden ved ansættelsesstart.

I  Grækenland  spænder lønnen for chauffører af international transport fra 2000 til 3000 euro, og det gælder transport i hele Europa. Derudover beder virksomheder om referencer og ofte 10 års erfaring eller mere.

Den gennemsnitlige løn for professionelle chauffører i  Serbien  er omkring 150.000 dinarer og kan nå op til 2.000 euro.

Hvor meget får man i løn som skraldemand?

Når du arbejder som renovationschauffør, går dit arbejde ud på at hente affald ved de enkelte boliger. Det bliver også kaldt dagrenovation. Affaldet er i plastsække, papirsække eller containere på hjul. Du er både med til at samle affaldet ind og til at køre renovationslastbilen.

Hvis affaldet er i sække, sætter du en ny sæk i affaldsstativet. De fulde sække køres ofte på en særlig sækkevogn, der kan rumme 5-6 sække, hen til renovationslastvognen, også kaldet komprimatorbilen. På bagenden af komprimatorbilen er monteret en lift, som automatisk tømmer sækkene op i bilen.