:

Hvad er Fanø kendt for?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er Fanø kendt for?
 2. Hvad skal man se på Fanø?
 3. Hvilke butikker er der på Fanø?
 4. Hvorfor hedder det Fanø?
 5. Kan man drikke vandet på Fanø?
 6. Er der hugorme på Fanø?
 7. Hvem ejer Fanø?
 8. Er der slanger på Fanø?
 9. Kan man gå rundt på Fanø?
 10. Hvor i landet er der PFAS?
 11. Kan man se sæler på Fanø?
 12. Er der vilde kaniner på Fanø?
 13. Hvor mange bor der fast på Fanø?
 14. Kan man drikke vand på Fanø?
 15. Kan man køre i bil til Fanø?

Hvad er Fanø kendt for?

Nordby er selvfølgelig ikke en del af Naturstyrelsens områder. Men alle sejler hertil fra Esbjerg, og det er en god idé at se sig lidt om i byen, som er et af Danmarks bedst bevarede skippermiljøer, og samtidig den mest hyggelige by inden for Nationalpark Vadehavet.

Nordby er et virvar af smalle gader, som slynger sig mellem de gamle huse, der ofte er bygget i en øst-vestvendt retning. Mange huse er malet i gule eller røde pastelfarver. Nogle med stråtag, andre med rødt tegl. Nogle med hvide plankeværk og flagstang til gaden, mens andre har smækket gavlen helt op til gaden.

En lille hemmelighed kendt af folk i Nordby hedder Kikkebjerg Plantage. Her er der ikke mange turister, som finder hen, selv om den afmærkede løbesti kommer igennem et meget varieret landskab, der veksler mellem skov og åbne lyngarealer og udsigt til den store græseng, Grønningen, på Fanøs nordende.

Start ved et af Fanøs højeste udsigtspunkter, den 17 meter høje Kikkebjerg (for enden af Kikkebjergvej), hvorfra hele den nordlige del af Fanø kan ses. På toppen er der et lille hus, der blev brugt af lodserne til at holde øje med indsejlingen gennem Grådyb. Fremmede skibe på vej til Hjerting eller Nordby Havn blev spottet fra Kikkebjerg, og lodsen sejlet ud for at tilbyde hjælp til at navigere gennem stærk strøm og sandbanker. Mod betaling, selvfølgelig. Dengang var Nordby den store havneby, og der var ikke noget, der hed Esbjerg. Men da Esbjerg byggede sin havn i 1868, var det slut. I 1883 lukkede lodshuset og blev senere holdt ved lige af kommunen af historiske årsager. Det blæste omkuld i 1999, og det lille lodshus er altså en rekonstruktion fra 2001.

En lille hemmelighed kendt af folk i Nordby hedder Kikkebjerg Plantage. Her er der ikke mange turister, som finder hen, selv om den afmærkede løbesti kommer igennem et meget varieret landskab, der veksler mellem skov og åbne lyngarealer og udsigt til den store græseng, Grønningen, på Fanøs nordende.

Start ved et af Fanøs højeste udsigtspunkter, den 17 meter høje Kikkebjerg (for enden af Kikkebjergvej), hvorfra hele den nordlige del af Fanø kan ses. På toppen er der et lille hus, der blev brugt af lodserne til at holde øje med indsejlingen gennem Grådyb. Fremmede skibe på vej til Hjerting eller Nordby Havn blev spottet fra Kikkebjerg, og lodsen sejlet ud for at tilbyde hjælp til at navigere gennem stærk strøm og sandbanker. Mod betaling, selvfølgelig. Dengang var Nordby den store havneby, og der var ikke noget, der hed Esbjerg. Men da Esbjerg byggede sin havn i 1868, var det slut. I 1883 lukkede lodshuset og blev senere holdt ved lige af kommunen af historiske årsager. Det blæste omkuld i 1999, og det lille lodshus er altså en rekonstruktion fra 2001.

Følg den afmærkede gule løbesti (det er tilladt at gå) nordpå på en knap 2 km lang rundtur gennem Kikkebjerg Plantage. På turen er der udsigt til vindmølleparken og den 3 km² store strandeng, Grønningen, der blev brugt som fælles græsningsområde for Nordby. Her drives der stadig får ud. 

Hvad skal man se på Fanø?

15 km. strand, sæler, klitheder, naturlegeplads, de hyggelige landsbyer Nordby og Sønderho, kunstmuseum og gallerier, søfartshistorie, gourmetoplevelser.

Fanø byder på mange spændende oplevelser hele året.

Hvilke butikker er der på Fanø?

Dette Fanø er nu på udsalg i Harald Nyborg. Tjek den nuværende Harald Nyborg tilbudsavis for flere konkurrencedygtige tilbud og rabatter. Køb Fanø online på Harald Nyborg website eller køb det billigt i en butik i nærheden af dig. Tilbudsaviseronline.dk har altid samlet de bedste Fanø tilbud til dig. Hvis du ønsker at forblive informeret om dette, klik venligst på klokke ikonet og modtag gratis beskeder, hvis produktet er i tilbudsavisen eller i tilbuddet.

Hvorfor hedder det Fanø?

For omkring 9.000 år siden fulgte kysten formentlig en linje fra Blåvandhuk i nord til den tyske ø Sild i syd. 1.000 år senere overskyllede havet de lavtliggende hedesletter og dannede store sandvolde, som efterhånden udviklede sig til den skærmende ø-barriere, der hedder Fanø, Mandø og Rømø. I læ af øerne begyndte dannelsen af det egentlige vadehav. Siden har tidevand, stormfloder og vind fået Fanø til at vokse mod vest.

Der er ikke spor af mennesker gennem oldtidsfund på øen. Første tegn på beboelse på Fanø kan læses i Kong Valdemars Jordebog fra ca. 1231. Som fæstebønder hos kongen slap fanøboerne for hovarbejde dog skulle de i stedet betale frihedspenge. Når de så ikke havde så mange penge klagede de over stigende priser, manglende fisk, tørke, stormflod eller ikke mindst sandflugten, der rasede i 1500- og 1600-tallet. Det var først i 1700-tallet, at man fik dæmpet sandflugten. 

Kan man drikke vandet på Fanø?

Ionbytteranlægget bestÃ¥r af to specialbyggede beholdere, der kan rense hele 150 m3 (150.000 liter) drikkevand i timen. (Foto: Christian Møller Steffensen Â© Silhorko-Eurowater)

Publiceret: 4. april 2023 | Kontakt

Er der hugorme på Fanø?

For omkring 9.000 år siden fulgte kysten sandsynligvis en linje fra Blåvands Huk i nord til den tyske ø Sild i syd. De lavtliggende hedesletter blev 1.000 år senere overskyllet af havet og dannede store sandvolde, som efterhånden udviklede sig til den skærmende ø-barriere, der hedder Fanø, Mandø og Rømø. I læ af øerne begyndte dannelsen af det egentlige vadehav. Siden har tidevand, stormfloder og vind fået Fanø til at vokse mod vest.

Der er ikke spor af mennesker gennem oldtidsfund på øen. Første tegn på beboelse på Fanø kan læses i Kong Valdemars Jordebog i 1231. Som fæstebønder hos kongens krongods slap fanøboerne for hovarbejde, men skulle i stedet betale frihedspenge. Tørke, stormflod og særlig sandflugten, der hærgede i 1500- og 1600-tallet gjorde at det ofte var trange tider for øboerne. Kongen styrede øen via sine embedsmænd på Riberhus Ladegård. Ribe havde også retten til handel og skibsfart på Fanø. På Fanø havde man stort set kun fiskeriet at leve af.

1685 blev Ribe monopol på handel med Fanøs fiskefangst ophævet. 1719 satte Frederik 4. Fanø, Mandø og godserne i Ribe på offentlig auktion. Men først i 1741 fik Fanøs befolkning råd til at købe øen af Frederik 6. for 6000 rigsdaler på en auktion i Ribe og fik herved retten til "fri sejlads", hvilket hidtil havde været forbeholdt Ribe.

I 2016 var der omkring 26 procent flere borgere i aldersgruppen 50-100 år, end der er borgere under 50 år. Ifølge befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik er knap 64 procent af befolkningen i 2035 over 50 år. For at ændre denne udvikling forsøger Fanø Kommune at tiltrække børnefamilier til øen. Kommunen har blandt andet renoveret og nybygget dele af skole og daginstitution samt udstykket nye attraktive byggegrunde med havudsigt, som er henvendt til netop børnefamilierne.

Hvem ejer Fanø?

Niels Heinel – BestyrelsesformandSøren Pedersen – Næstformand / Udpeget af Business EsbjergElisabeth Nue Møller - Bestyrelsesmedlem / Udpeget af de frivillige på RealenAnn-Louise Lintrup - Bestyrelsesmedlem / Udpeget af de frivillige på RealenSvend Friis Harboe – Bestyrelsesmedlem / Udpeget af de frivillige på Realen

Henrik Toverud Stokkebæk - Kasserer / Udpeget af de 5 førstnævnte medlemmerLars Benfeldt - Bestyrelsesmedlem / Udpeget af de 5 førstnævnte medlemmer

Fortæl os hvad du ønsker og vi vil glæde os til at skabe en hel særlig oplevelse for dig. Lejer du Realen, betragter vi det som en hel individuel og personlig historie, og vi hjælper med at skræddersy, tilrettelægge og udføre dit arrangement.

Hold dit erhvervsmæssige arrangement på Realen i hyggelige og professionelle rammer.

Realen kan udover koncerter anvendes til alt fra foredrag, konferencer og møder.

Er der slanger på Fanø?

Størrelse: Fanø er ca. 56 km2 stor og en af de i alt 42 frisiske øer. Disse øer, der strækker sig fra Den Helder i Holland til Ho Bugt i Danmark, danner grænsen imellem Vesterhavet og Vadehavet. Fanø er opstået som en sandrevle i det lavvandede område mellem Horns Rev og den tyske ø Sild.

Beliggenhed: som en del af vadehavet - syd og vest for halvøen Jylland - som en flad bræmme ud mod Nordsøen / Vesterhavet; for Fanøs vedkommende først og fremmest som en sandrevle/ en grå-grøn klit. Vores naturlige undergrund består af sand - fanø er simpelthen opskyld fra Vesterhavet - efterhånden bevokset og sine steder er undergrunden dog også formuldet - men sandjord, det er det.

Kan man gå rundt på Fanø?

Opdateret: 18. jan.

Fra færgen gik vi op igennem Nordby, som med sine gamle og små huse er vældig hyggelig. Der var faktisk overraskende mange mennesker, som bare slentrede afsted og som kiggede noget efter os, der kom med rygsække på ryggen. I den sydlig udkant af Nordby ligger Fanø bryghus, hvor vi med et glas lokal bryg kiggede på kort og lagde en plan for, hvordan vi skulle gå Fanø rundt. Der er ikke en officiel Fanø rundt rute, der er faktisk kun nogle små korte afmærkede ruter inde midt på øen i Klitplantagen. Man kan dog meget nemt komme ud til kysten og følge kysten hele vejen rundt, hvilket var det vi gjorde.

Hvor i landet er der PFAS?

De danske regioner har siden 2015 lavet PFAS-målinger af grundvandet omkring 1.500 steder i landet.

Målingerne er foretaget på steder, hvor der har været aktiviteter, hvor der kan have været brugt PFAS.

Kan man se sæler på Fanø?

722 spættede sæler optalt på sælbanken ved Galgerev Der er omkring 2.500 sæler i den danske del af Vadehavet, og de har indtil 2007 alle været af arten den spættede sæl. Omkring hver tiende af bestanden er unger. En meget stor del af bestanden holder til på sælbanken ved Galgerev ud for Sønderho. Den 6. august 2007 talte jeg således 722 sæler fordelt over hele banken fra syd til nord.

Fred og ro og masser af mad Når der er så mange sæler i Vadehavet, skyldes det, at der her er godt at være, fordi der er fredeligt og masser af føde i form af fisk. Men undersøgelser viser, at de også svømmer langt ud i Vesterhavet og til Norge og Skotland for at søge føde.

Er der vilde kaniner på Fanø?

Dyrelivet på Fanø er særdeles rigt, og når man holder ferie i et sommerhus på øen, bor man bogstavelig talt dør om dør med bl.a. kaniner, harer, fasaner, ræve og rådyr.

Idet Fanø er en ø uden fast forbindelse til fastlandet, er flere dyrearter importeret til øen, hvorimod andre dyrearter slet ikke findes, som f.eks. rotter, muldvarpe, egern og grævlinge. Man kan trygt bevæge sig overalt på Fanø med bare fødder, for der er ingen hugorme på øen. Fanø ligger i den nordlige del af Vadehavet, som er et af verdens vigtigste vådområder for fisk, fugle og sæler.

Hvor mange bor der fast på Fanø?

For omkring 9.000 år siden fulgte kysten formentlig en linje fra Blåvandhuk i nord til den tyske ø Sild i syd. 1.000 år senere overskyllede havet de lavtliggende hedesletter og dannede store sandvolde, som efterhånden udviklede sig til den skærmende ø-barriere, der hedder Fanø, Mandø og Rømø. I læ af øerne begyndte dannelsen af det egentlige vadehav. Siden har tidevand, stormfloder og vind fået Fanø til at vokse mod vest.

Der er ikke spor af mennesker gennem oldtidsfund på øen. Første tegn på beboelse på Fanø kan læses i Kong Valdemars Jordebog fra ca. 1231. Som fæstebønder hos kongen slap fanøboerne for hovarbejde dog skulle de i stedet betale frihedspenge. Når de så ikke havde så mange penge klagede de over stigende priser, manglende fisk, tørke, stormflod eller ikke mindst sandflugten, der rasede i 1500- og 1600-tallet. Det var først i 1700-tallet, at man fik dæmpet sandflugten. 

Kan man drikke vand på Fanø?

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.OkCookie- og privatlivspolitik

Kan man køre i bil til Fanø?

Fanø den lille ø i Vesterhavet der kun kan ankommes til via færgen fra Esbjerg. Jeg har ikke hørt meget om Fanø inden jeg tager derover og har besluttet mig for bare at lade mig overraske af det som sker på vejen.

Færgen Menja. Foto: Campaya.dk