:

Hvad er en boligmesse?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en boligmesse?
 2. Hvad hedder en katolsk messe?
 3. Hvad kaldes den romersk katolske messe for de afdøde?
 4. Hvad er forskellen på protestantiske og katolsk?
 5. Kan man blive gift i en katolsk kirke?
 6. Hvor hurtigt skal en katolik begraves?
 7. Hvad koster en katolsk begravelse?
 8. Kan en katolik og en protestant gifte sig?
 9. Hvem beder katolikker til?
 10. Kan en katolik gifte sig med en kristen?
 11. Er det gratis at blive gift i kirke?
 12. Hvad må man ikke som katolik?
 13. Hvor længe går der typisk fra død til begravelse?
 14. Hvad er den billigste begravelse?
 15. Hvad må man ikke have på til begravelse?

Hvad er en boligmesse?

Begrebet "messe" stammer fra det katolske Kermesse, en festligholdelse af en kirkes indvielsesdag. Ved denne lejlighed strømmede folk til kirken fra nær og fjern – og det benyttede de handlende sig af. De stillede deres boder op omkring kirken og falbød deres varer til kirkegængerne. Byer som Leipzig og Frankfurt i Tyskland fik tidligt særlige privilegier som messebyer. Privilegier, som har holdt ved siden, idet begge byer stadig er vigtige messebyer med meget store haller til messer og udstillinger.

Hvad hedder en katolsk messe?

Det i den kristne kirke grundlæggende og fælles kærlighedsmåltid, agape, blev først afholdt i hjemmene, men blev snart til nadvermåltidet, der flyttedes til de offentlige gudshuse. Agapen udviklede sig uheldigt og blev til tider misbrugt, hvorfor den forbydes ca. år 200-.

Fra 250-300 blev messen noget ændret ved overgangen fra græsk til romersk som messesprog, årstallet 313 nævnes som det sandsynligste årstal. Sprogskiftet i vest fik ingen indflydelse på messen i østkirken, og latin blev fortsat messesproget overalt indtil reformationen.

Hvad kaldes den romersk katolske messe for de afdøde?

Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens vegne. Når vi taler om liturgi, tænker vi på menigheden, som forsamles for at fejre den hellige messe.Det er vigtigt at lægge mærke til udtrykket: fejre den hellige messe. Vi kender alle til at fejre en fest - og at forberede os til fest. Dette gælder så meget mere, når det drejer sig om den fest, Gud selv indbyder os til, og hvor Jesus Kristus selv er i blandt os.

At gå til messe er IKKE: at være tilskuer til et smukt og dybsindigt skuespil!At gå til messe er IKKE: at fremsige de særlige bønner, der hører sig til ved lejligheden.At gå til messe ER: at leve med i en begivenhed - den største i menneskehedens historie.

Det er at være vidne til det samme levende drama, som fandt sted på Golgata for ca. 2000 år siden, og som siden er blevet gentaget hver eneste dag på jorden.Messen er det levende midtpunkt i enhver katoliks liv. I dåben bliver vi Guds børn og modtager nådens liv. I skriftemålet renses vor sjæl, og nådens liv styrkes i os. I messen (Eukaristien) modtager vi imidlertid ikke kun Guds nåde: vi modtager Guds selv.Det er Jesus Kristus selv, der, aftenen før han skulle dø på korset, indstiftede den hellige Eukaristi. Han gjorde det for at give sine disciple og alle andre kristne efter dem del i sin lidelse og opstandelse. Hver gang vi går til messe, fejrer vi påskemysteriet, dvs. Jesu offerdød på korset og hans herlighedsfulde opstandelse.

Præst og ministranter kommer ind, når der ringes med den lille klokke ved sakristiet; alle rejser sig, og messen begynder med at præsten kysser alteret, fordi det er dér messeofferet frembæres og fordi et relikvie ligger indmuret i alteret. (Om søndagen begynder Højmessen med en salme). Derefter hilser præsten på menigheden, mens alle gør korsets tegn, og præsten siger:

På søndage (undtagen i advents- og fastetiden) og på store festdage synges eller bedes Lovsangen til Guds ære. Denne sang til Guds ære er Kirkens fortsættelse af englenes lovsang, efter at de havde forkyndt Jesu Fødsel for hyrderne på marken.

A.     Ære være Gud i det høje        og fred på jorden for mennesker med god vilje.        Vi lover dig.        Vi velsigner dig.        Vi tilbeder dig.        Vi lovpriser dig.        Vi takker dig for din store herlighed.        Herre vor Gud, himmelske konge,        Gud, almægtige Fader.        Herre, du enbårne Søn, Jesus Kristus,        Herre vor Gud, Guds lam, Faderens Søn.        Du, som borttager verdens synder,        forbarm dig over os.        Du, som borttager verdens synder,        tag imod vor bøn.        Du, som sidder ved Faderens højre,        forbarm dig over os.        Thi du alene er hellig,        du alene Herre,        du alene den højeste,        Jesus Kristus,        med Helligånden i Gud Faders herlighed.        Amen.

Nu beder præsten dagens bøn, som i korte sætninger omtaler og dagens eller festens tema. Som eksempel anføres dagens bøn fra 16. almindelige søndag.

Hvad er forskellen på protestantiske og katolsk?

Paven og den lutherske kirke nærmer sig i disse dage hinanden efter 500 års konflikt. Forstå forskellen her.

I 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på Wittenberg Slotskirkes dør. I 1520-21 førte dette til et brud med den katolske kirke. Protestantismen var skabt og århundreders krige begyndte.

Kan man blive gift i en katolsk kirke?

Kan jeg blive gift i en katolsk kirke, selvom jeg er blevet konfirmeret i folkekirken? spørger en læser. Kasper Baadsgaard, der er katolsk diakon, svarer

Spørgsmål:

Hvor hurtigt skal en katolik begraves?

Læs om, hvordan katolikkerne forholder sig til døden og siger farvel.

Katolikker tror på et evigt liv med Gud i Himlen. For katolikker er der altid et håb, da de tror på, at Gud vil være hos mennesket også under sygdom, tab og sorg.

Hvad koster en katolsk begravelse?

En katolsk begravelse minder om den vi kender fra dansk, kristen skik. En katolik skal ligesom en kristen begraves inden 8 – 14 dage efter dødsfaldet.

Som katolik er det muligt både at blive begravet i kiste og bisat. De fleste katolikker opfordrer til begravelse i kiste, da det er den oprindelige og ældste form for begravelse indenfor katolicisme, mens kremering senere er blevet tilladt. Den katolske tradition tillader ikke askespredning.

Typisk vil en katolsk begravelse i Danmark foregå i samarbejde med en begravelsesrådgiver. Vi kan hjælpe med det praktiske omkring at anmelde dødsfaldet på borger.dk, at søge om begravelseshjælp, transport af kiste i rustvogn mv. Vi kan også hjælpe med at arrangere en efterfølgende ceremoni, hvis det er et ønske.

For at kontakte Lavendla kan du ringe 78 70 63 63 eller udfyld kontaktformularen her på siden

Når en katolik er døende, bliver han/hun salvet med en såkaldt indviet olie af en katolsk præst. Olien skal styrke den døende, som måske er syg, og den skal også trøste de efterladte. Det gives både til syge og døende og udtrykker bøn om tilgivelse, helbredelse og åndelig styrke.

Når en katolik dør, tænder de pårørende en kærte (blus), og ofte sidder de pårørende omkring den døde en kort tid, beder bønner og deler minder om afdøde. Når afdøde bliver afhentet i kiste, synges han/hun ud.

Kan en katolik og en protestant gifte sig?

Findes der en middelvej, når et par, som er henholdsvis katolik og protestant, ønsker at blive gift og få børn sammen, spørger en læser. Katolsk forfatter og foredragsholder Kirsten Kjærulff forklarer, hvorfor der ifølge hende ikke findes en middelvej

Spørgsmål:

Hvem beder katolikker til?

Fadervor er verdens mest kendte kristne bøn, men den er langt fra den eneste, som katolikker bruger i deres trospraksis. Få overblik over 10 katolske bønner her

Bøn spiller en vigtig rolle i kristnes liv og gudsforhold. Man beder til Gud for at anmode om noget, for at bede om tilgivelse for synder og for at takke og tilbede ham.

Kan en katolik gifte sig med en kristen?

Kirke & Tro 21.07.08 Kl. 01:00

Få holdningerne til ægteskaber på tværs i i protestantisme, katolicisme, islam, jødedom, buddhisme og hinduisme

Er det gratis at blive gift i kirke?

Tillykke med jeres kommende giftermÃ¥l. Inden I kan blive viet, skal I udfylde en ægteskabserklæring. I skal ansøge om at blive gift pÃ¥ borger.dk, hvor I skal udfylde en digital ægteskabserklæring. NÃ¥r ægteskabserklæringen er udfyldt, vil kommunen undersøge, om alle betingelser for et ægteskab er opfyldt.

Hvis det er tilfældet, så udstedes der en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden. Bemærk at hvis I skal giftes på kommunen – altså på rådhuset eller andet sted med en borgerlig ceremoni bistået af kommunen, så bliver der ikke udleveret en prøvelsesattest.

Hvad må man ikke som katolik?

At blive afvist eller ekskluderet er grimt. Det virker derfor ukristeligt, når den katolske kirke ikke vil tillade fælles nadver med andre kristne. Omvendt kan man få indtryk af, at folkekirken viser økumenisk storsind, når den tillader alle at gå til nadver, også ikke-døbte.

Sidstnævnte har ganske vist været utænkeligt tidligere, men inden for de seneste 20 år er imødekommenheden vokset i en sådan grad, at det må anses for god folkekirkeskik at lade alle få del i nadveren. Det er i hvert fald, hvad biskop emeritus Karsten Nissen udtrykte foran fem billigende bispekollegaer under et økumenisk seminar i begyndelsen af december sidste år.

Hvor længe går der typisk fra død til begravelse?

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest hører fra de pårørende, vi har hjulpet gennem tiden.

Denne side er til for, at du får ro i maven og lidt afklaring på nogle spørgsmål. Den er både til dig, der er pårørende til en person, der er gået bort, og til dig, der gerne vil tilrettelægge din egen bisættelse eller begravelse.

Hvad er den billigste begravelse?

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest hører fra de pårørende, vi har hjulpet gennem tiden.

Denne side er til for, at du får ro i maven og lidt afklaring på nogle spørgsmål. Den er både til dig, der er pårørende til en person, der er gået bort, og til dig, der gerne vil tilrettelægge din egen bisættelse eller begravelse.

Hvad må man ikke have på til begravelse?

Før i tiden var det eneste rigtige for mænd at tage på til begravelse et sort jakkesæt, ofte kombineret med en høj hat. I dag vælger mange fortsat et sort jakkesæt, men flere og flere vælger at iklæde sig pæne, sorte bukser samt en skjorte eller polo t-shirt.

Tøjet behøver ikke være kulsort, man kan også vælge mørkeblå jeans eller bukser. Vælger man et par mørke bukser og en mørk jakke, er det en god idé at vælge en hvid skjorte. Det giver et mere behageligt og afslappet udseende.

Skoene skal altid være sorte og være uden detaljer eller andet, der får dem til at skille sig ud. Til en urnenedsættelse på en skovbegravelsesplads og afhængig af vejret, kan man med fordel vælge noget praktisk fodtøj og skifte til de pæne sko, hvis der afholdes en mindesammenkomst efterfølgende.