:

Hvad hedder busserne i København?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad hedder busserne i København?
 2. Kan man købe billet på havnebussen?
 3. Hvilken bus kører til Refshaleøen?
 4. Hvor ofte kører havnebussen?
 5. Hvorfor hedder busser A?
 6. Hvordan kommer man nemmest rundt i København?
 7. Kan man bruge Rejsekort i havnebus?
 8. Hvor går havnebussen fra?
 9. Hvor kan man tage havnebussen fra?
 10. Hvor kører havnebussen?
 11. Er havnebussen gratis?
 12. Hvad er HT busser?
 13. Hvad står R for på busser?
 14. Hvordan kommer man billigst rundt i København?
 15. Kan man betale med kort i bussen i København?

Hvad hedder busserne i København?

A-busser er oprindeligt HUR Trafik og nu Movias udgave af begrebet stambusser, der også findes i flere andre større byer under forskellige betegnelser, f.eks. Aalborg (metrobusser) og Stockholm (blåbusslinjer). De er tænkt som linjer af høj kvalitet med hyppig drift og direkte linjeføringer, der udgør et attraktivt grundnet. Med deres røde hjørner i højre side foran og venstre side bagpå er de let genkendelige. På stoppestedsstanderne er de markeret med røde skilte, ligesom der mange steder er automatisk nedtælling til næste bus på de linjer, der stopper der.

De københavnske A-buslinjer kører alle sammen døgnet rundt. På store dele af nettet opereres der med intervalkøreplaner det meste af driftstiden, hvor der blot angives antal minutter mellem busserne. Med kørsel hvert 10. minut eller oftere vil mange passagerer alligevel ikke have brug for mere nøjagtig information. På yderstrækningerne og om natten, hvor der er længere mellem busserne, benyttes dog normale køreplaner.

Linje 1A, 7A og 9A betjenes af busser med den sædvanlige længde på ca. 12 m. På linje 4A og 6A kører der ca. 13 m lange busser. Linje 1A, 6A og 7A betjenes af elbusser med opladning på garageanlæggene.[1] På linje 2A benyttes der elektriske ledbusser med opladning ved endestationerne.[2] Der er fri ind- og udstigning af alle døre på alle de seks københavnske A-buslinjer samt på linje 5C.[3]

Baggrunden for konceptet med A-busserne var etableringen af metroen i København, der åbnede i etaper i 2002-03, og som medførte en række ændringer og reduktioner i det eksisterende busnet.[4] Et net der i grove træk stadig fulgte det samme mønster som ved omstillingen fra sporvejsdrift i 1960'erne men med en række senere tilkomne små og store ændringer, herunder indførelsen af S-busser op gennem 1990'erne. Forventningen var imidlertid, at der skulle spares 225.000 vogntimer pr. år det første år med metro og derefter 300.000 vogntimer pr. år. En simpel tilpasning til metroen ville derfor nemt blive opfattet som ensidig nedskæring af busdriften. Ikke mindst fordi det også ville ramme steder udenfor metroens dækningsområde.[4]

I slutningen af 1990'erne begyndte det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) imidlertid at tænke på alternative opbygninger af linjenettet. I Kollektiv Trafikplan 1998 for hovedstadsområdet skitseredes således en forenkling af busbetjeningen i de centrale bydele. Her skulle der gradvist opbygges et net bestående af S-buslinjer suppleret med udvalgte lokale linjer. Med 10 minutters drift som grundlag skønnedes det at ville give et letforståeligt og attraktivt grundnet.[5]

Kan man købe billet på havnebussen?

I København kan du medbringe både hund, cykel og barnevogn i offentlig transport, bare du er opmærksom på reglerne.

En voksen med en gyldig billet kan medbringe to børn under 12 år gratis. Rejser børnene alene, skal de købe en børnebillet, indtil de fylder 16 år. Læs mere her.

Hvilken bus kører til Refshaleøen?

Linje 9A blev oprettet 24. marts 2013 med en linjeføring fra Glostrup st. via Rødovre Centrum, Vanløse st. og Københavns Hovedbanegård til Operaen på Holmen. Mellem Glostrup og Vanløse erstattede den linje 13, der omlagdes, mellem Vanløse og Hovedbanegården linje 14 og 15, der omlagdes hhv. nedlagdes, og mellem Hovedbanegården og Operaen linje 66, der omlagdes. Desuden overtog den linje 66's ekstrakørsel mellem Hovedbanegården og Operaen i forbindelse med forestillingerne.[2]

Der var på forhånd betydelige forventninger til den nye linje, der forventedes at få 7 mio. passagerer om året, svarende til 23.000 på en hverdag. Til sammenligning havde linje 1A 9,8 mio. passagerer i 2012 og linje 3A 5,7 mio.[3] Oprettelsen af den nye linje blev i øvrigt markeret i forvejen med en borgmesterstafet med borgmestrene fra Glostrup, Brøndby, Frederiksberg og Københavns Kommuner, der videregav stafetten, når bussen passerede kommunegrænserne.[4] Dagen efter oprettelsen, 25. marts, blev det markeret for almindelige mennesker med et arrangement ved Vanløse st. med deltagelse af en veteranbus fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.[5]

Samtidig med oprettelsen af linje 9A blev der også indført drift døgnet rundt på de fleste københavnske A-buslinjer med virkning fra natten mellem 23. og 24. marts.[2][6][7] For linje 9A havde det den følge, at de første busser på linjen kom til at køre allerede ved ettiden om natten, hvor de fleste andre linjer først begynder driften om morgenen.[8] Desuden betød det nye tiltag, at linje 9A udover de ovennævnte daglinjer også erstattede natbuslinje 85N mellem Vesterport st. og Vanløse st. Derudover fik Holmen og områderne omkring Jyllingevej nu også betjening om natten.[2]

Linje 9A kører mellem Glostrup st. og Kongens Enghave, Valbyparken. I Glostrup har linjen endestation i en busterminal mellem stationen og Glostrup Shoppingcenter. Herfra køres ad Banegårdsvej og Hovedvejen, der efter at have passeret under Motorring 3 og over Vestvolden bliver til Roskildevej. Der drejes op ad Korsdalsvej, hvor linjen kommer forbi Absalon Camping, Espelundens Idrætsanlæg og byudviklingsområdet Irmabyen. Derefter køres ad Rødovre Parkvej, hvor linjen kommer forbi Rødovrehallen, Rødovre Rådhus og Rødovre Centrum, hvor hver anden bus har endestation i aftentimerne. Linjen fortsætter ad Rødovrevej og Jyllingevej forbi Jyllingevej st. til Jernbane Allé, som der fortsættes ad til Vanløse st. Herfra fortsættes ad Vanløse Allé, Apollovej og Grøndals Parkvej til Flintholm st. Her er der anlagt en busterminal med en øperron langs vejen, hvilket betyder at busser mod Operaen må dreje ind i terminalen og derefter ud på vejen igen, mens dem mod Glostrup kan blive ude på vejen.

Efter Flintholm st. fortsættes ad Grøndals Parkvej og Sønderjyllands Allé forbi Frederiksberg Stadion, før det går indad mod byen ad Peter Bangs Vej forbi Peter Bangs Vej st., pladsen Sløjfen og Diakonissestiftelsen. Ved krydset med Nordre Fasanvej skifter gadenavnet til Smallegade, der bringer linjen videre til Frederiksberg Rådhus. Herefter går det videre ad Gammel Kongevej og om ad Madvigs Allé til Frederiksberg Allé Station. Derefter fortsætter linjen ad Platanvej og Vesterfælledvej forbi kvartererne Humlebyen og Carlsberg Byen til Carlsberg st. Efter et kort stykke ad Vigerslev Allé forbi Vestre Fængsel fortsætter linjen ad Enghavevej langs med jernbaneterrænet på Vesterbro. Nær enden af vejen kører linjen under Sydhavn st. og kort efter drejes om ad Borgbjergsvej til Mozarts Plads i kvarteret Musikbyen. Herfra køres rundt ad Borgmester Christiansens Gade - Ellebjergvej - Stubmøllevej før det sidste stykke ad Hammelstrupvej til endestationen, hvor der vendes i en rundkørsel ved indgangen til Valbyparken.

Hvor ofte kører havnebussen?

Nu kan du tage havnebussen fra Orientkaj metrostation

Hvis du har lyst til streetfood på Reffen, besøge Copenhagen Contemporary eller klatre en tur, skal du nu ikke længere den lange tur gennem byen til Refshaleøen. Nu kan du nemlig hoppe fra metroen, direkte over i havnebussen og stå af på Refshaleøen kort tid efter

Hvorfor hedder busser A?

[Intro Paragraph] The introduction is the first point of contact between you and potential candidates, so start by introducing the restaurant and provide some information that could be helpful to potential new candidates. You could give some background information on the type of restaurant, the size of the waitstaff, and the satisfaction rate between coworkers. Include all the details that will make your busser job description stand out.

Busser Job Responsibilities: The right busser is committed to ensuring high-quality customer service and the capacity to handle the pressure of restaurant work. Add the job responsibilities that correspond with these job requirements in your busser job description to attract candidates that have the right background. Some examples of responsibilities include:

Hvordan kommer man nemmest rundt i København?

 • Vil rejse både billigt og nemt rundt med bus, tog og metro - hele døgnet

 • Rejser flere gange med tog, bus og metro indenfor en begrænset tidsperiode på 24, 48, 72, 96 eller 120 timer

Kan man bruge Rejsekort i havnebus?

Tag havnebussen, hvis du gerne vil opleve København fra en anden vinkel end du plejer. Prisen er 24 kroner for en voksen og lidt billigere med rejsekort – og så er det nemt og hyggeligt at sejle gennem byen og opleve København fra vandsiden.

Hvor går havnebussen fra?

Københavns Havn var i sin tid en travl havn med mange skibe, omlæsning af gods og industrier. I 1960'erne og 1970'erne medførte omstillingen af transport af gods til containere og udflytning af det meste skibstrafikken til Nordhavnen imidlertid, at de fleste traditionelle aktiviteter forsvandt fra den centrale Inderhavnen og Islands Brygge. Og i løbet af 1990'erne blev det sidste afviklet.[7] Udvalget om Københavns Havn fra 1989 lagde op til, at der i stedet opførtes boliger, kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, hoteller, kulturinstitutioner mm. langs med havnen. I 1993 foreslog Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT), at en del af dem kunne betjenes med vandbusser i form af enmandsbetjente katamaraner. Der kunne for eksempel sejles mellem Nordhavnen og Fisketorvet, hvor folk kunne skifte til S-tog ved henholdsvis Nordhavn Station og Dybbølsbro Station. Undervejs skulle der være stoppesteder, der skulle ligge på skift af de to sider af havneløbet.[8]

HT, Københavns Havn og Københavns Kommune arbejdede videre med ideen om vandbusser. 22. juni 1998 var der prøvetur for presse og potentielle investorer.[9] I forhold til de tidligere ideer var den planlagte rute dog blevet noget noget kortere. Den skulle nu være fra Nordre Toldbod via Holmen Nord, Christiansholm, Nyhavn og Asiatisk Plads til Christians Brygge. HT forestillede sig, at der skulle bruges to 15 m lange katamaraner med plads til hver 70 passagerer, cykler, barnevogne og kørestole.[10] Vandbusserne skulle drives på kontrakt som de almindelige busser, ligesom HT's kort og billetter også skulle gælde om bord.[9] Københavns Havn ville betale for stoppestederne, mens HT ville give et årligt driftstilskud på ca. 1 mio. kr. Men da de forventede driftsindtægter var på 1,7 mio. kr. og og driftsudgifterne på 4,7 mio. kr., var der et underskud på 2 mio. kr., som man håbede på, at sponsorer ville dække.[10] Umiddelbart var det dog kun Refshaleøens Ejendomsselskab, der var parat til at støtte. For at trække flere investorer til blev ruten foreslået udvidet i slutningen af juli 1998 med Langelinie, Refshaleøen, Islands Brygge og Kalvebod Brygge. Det ville dog kræve en ekstra vandbus i drift og investeringer på yderligere 1 mio. kr.[10]

Det endte med, at staten gav det nødvendige tilskud med penge fra Pinsepakken, så der kunne etableres en rute mellem Nordre Toldbod og Christians Brygge. Driften af den med to tomandsbetjente både i dagtimerne blev sendt i udbud 25. maj 1999. Der var desuden to optioner med en ekstra båd hver, der ville muliggøre forlængelser til Langelinie og Kalvebod Brygge. En tredje option muliggjorde sejlads om aftenen og natten.[11] Man nøjedes dog med den grundlæggende rute uden optioner, da HT indgik en femårig kontrakt om driften med entreprenøren Arriva i september 1999.[11][12] De involverede parter mente ved den lejlighed, at en havnelinje ville blive et aktiv for København og et vigtigt bidrag til den udvikling af havnen, der nu var i fuld gang.[12]

Hvor kan man tage havnebussen fra?

Klik på ruten Bus for at se trin for trin anvisninger med kort, ankomstlinje og opdaterede tidsplaner.

Klik på ruten Bus for at se trin for trin anvisninger med kort, ankomstlinje og opdaterede tidsplaner.

Klik på ruten Jernbane for at se trin for trin anvisninger med kort, ankomstlinje og opdaterede tidsplaner.

Hvor kører havnebussen?

Københavns Havn var i sin tid en travl havn med mange skibe, omlæsning af gods og industrier. I 1960'erne og 1970'erne medførte omstillingen af transport af gods til containere og udflytning af det meste skibstrafikken til Nordhavnen imidlertid, at de fleste traditionelle aktiviteter forsvandt fra den centrale Inderhavnen og Islands Brygge. Og i løbet af 1990'erne blev det sidste afviklet.[7] Udvalget om Københavns Havn fra 1989 lagde op til, at der i stedet opførtes boliger, kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, hoteller, kulturinstitutioner mm. langs med havnen. I 1993 foreslog Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT), at en del af dem kunne betjenes med vandbusser i form af enmandsbetjente katamaraner. Der kunne for eksempel sejles mellem Nordhavnen og Fisketorvet, hvor folk kunne skifte til S-tog ved henholdsvis Nordhavn Station og Dybbølsbro Station. Undervejs skulle der være stoppesteder, der skulle ligge på skift af de to sider af havneløbet.[8]

HT, Københavns Havn og Københavns Kommune arbejdede videre med ideen om vandbusser. 22. juni 1998 var der prøvetur for presse og potentielle investorer.[9] I forhold til de tidligere ideer var den planlagte rute dog blevet noget noget kortere. Den skulle nu være fra Nordre Toldbod via Holmen Nord, Christiansholm, Nyhavn og Asiatisk Plads til Christians Brygge. HT forestillede sig, at der skulle bruges to 15 m lange katamaraner med plads til hver 70 passagerer, cykler, barnevogne og kørestole.[10] Vandbusserne skulle drives på kontrakt som de almindelige busser, ligesom HT's kort og billetter også skulle gælde om bord.[9] Københavns Havn ville betale for stoppestederne, mens HT ville give et årligt driftstilskud på ca. 1 mio. kr. Men da de forventede driftsindtægter var på 1,7 mio. kr. og og driftsudgifterne på 4,7 mio. kr., var der et underskud på 2 mio. kr., som man håbede på, at sponsorer ville dække.[10] Umiddelbart var det dog kun Refshaleøens Ejendomsselskab, der var parat til at støtte. For at trække flere investorer til blev ruten foreslået udvidet i slutningen af juli 1998 med Langelinie, Refshaleøen, Islands Brygge og Kalvebod Brygge. Det ville dog kræve en ekstra vandbus i drift og investeringer på yderligere 1 mio. kr.[10]

Det endte med, at staten gav det nødvendige tilskud med penge fra Pinsepakken, så der kunne etableres en rute mellem Nordre Toldbod og Christians Brygge. Driften af den med to tomandsbetjente både i dagtimerne blev sendt i udbud 25. maj 1999. Der var desuden to optioner med en ekstra båd hver, der ville muliggøre forlængelser til Langelinie og Kalvebod Brygge. En tredje option muliggjorde sejlads om aftenen og natten.[11] Man nøjedes dog med den grundlæggende rute uden optioner, da HT indgik en femårig kontrakt om driften med entreprenøren Arriva i september 1999.[11][12] De involverede parter mente ved den lejlighed, at en havnelinje ville blive et aktiv for København og et vigtigt bidrag til den udvikling af havnen, der nu var i fuld gang.[12]

Er havnebussen gratis?

Med en profil får du adgang til rabat på blandt andet kaffe til turen, restaurantbesøg og oplevelser, som du kan tage toget til.

Hvad er HT busser?

Hovedstadsområdets busser har deres helt eget kapitel i fortællingen om problemerne i den kollektive trafik.

Siden 2007 har kommunerne selv haft ansvaret for at finansiere de busruter, som kører i kommunen - det har skabt masser af problemer for hovedstadskommunerne, hvor de fleste busruter passerer gennem flere kommuner. Nogle kommuner betaler således millioner til driften af busruter, som ikke kommer kommunens egne borgere til gode, men som udelukkende transporterer borgere fra andre kommuner i transit.

Problemstillingen kan give sig udslag i absurde hændelser, når kommunerne tænker mere på økonomi end på at give passagererne den bedst mulige service.

Hvad står R for på busser?

Med busprodukter fra A til S er der altid en bus, som passer til behovet.

Movia udvikler løbende sortimentet af busprodukter og koncepter i tæt samarbejde med kommuner, regioner og interessenter.

Hvordan kommer man billigst rundt i København?

I København kan du medbringe både hund, cykel og barnevogn i offentlig transport, bare du er opmærksom på reglerne.

En voksen med en gyldig billet kan medbringe to børn under 12 år gratis. Rejser børnene alene, skal de købe en børnebillet, indtil de fylder 16 år. Læs mere her.

Kan man betale med kort i bussen i København?

Du kan foretage samme rejse med rejsekort. Her finder du priser på rejsekort billetter. Har du et gyldigt pendlerkort eller Pendler20, men ønsker at rejse i én zone mere, kan du købe en Tilkøbsbillet til pendlerkort (1 zone).