:

Hvorfor hedder det Gl Kongevej?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor hedder det Gl Kongevej?
 2. Hvad hed Frederiksberg før?
 3. Hvorfor hedder det Gug?
 4. Hvem ejer Frederiksberg Have?
 5. Hvem ejer Promenaden på Frederiksberg?
 6. Hvad betyder Gudum?
 7. Hvad betyder navnet Aalborg?
 8. Hvorfor hedder det på Frederiksberg?
 9. Hvor mange villaer er der på Frederiksberg?
 10. Hvad betyder Gnæggede?
 11. Hvad betyder ordet gængse?
 12. Hvorfor staves Aalborg med dobbelt A?
 13. Hvad betyder navnet Aarhus?
 14. Hvorfor hedder det på Østerbro?
 15. Hvorfor hedder det på Skagen?

Hvorfor hedder det Gl Kongevej?

Gammel Kongevej lever op til sit navn. Formentlig er det den ældste vej på Frederiksberg, og i fjerne tider var det den direkte forbindelse mellem Vesterport og den sagnomspundne landsby Solbjerg. Herfra fortsatte vejen forbi Langvaddam (Damhussøen) og videre mod Roskilde, og det er forklaringen på, at man i dokumenter fra begyndelsen af 1600-tallet kan støde på navnet Roskildegaden.

Hvad hed Frederiksberg før?

 • Det centrale Frederiksberg (syd-midt)
 • Kvarteret syd for Peter Bangs Vej (syd-vest)
 • Kvarteret omkring Flintholm (vest-midt)
 • Kvarteret omkring Femte Juni Plads og Fuglebakken (nord-vest)
 • Kvarteret omkring Kronprinsesse Sofies Vej og svømmehallen (nord-midt)
 • Kvarteret nord for Gammel Kongevej (nord-øst)
 • Kvarteret syd for Gammel Kongevej (syd-øst)

Efter Valby, Vanløse og Brønshøj blev indlemmet i Københavns Kommune (1901) blev Frederiksberg Kommune helt omsluttet af Københavns kommune. Oprindeligt var bydelen en selvstændig by adskilt fra København. Frederiksbergs oprindelige navn var Tulehøj.[5] I så fald kan der have boet en thul der – oldtidens navn på en præst eller magiker, kendt fra indskriften på Snoldelev-stenen.[6] Ordet er beslægtet med verbet thula (= at tale), så en thul kan også tolkes som en, der fremsagde ting.[7] På angelsaksisk havde thyle den samme betydning, og i Beowulf-kvadet er dette Unferths titel. I Håvamål kaldes Odin selv for "den gamle thul".[8]

Der står i Frederik Rostgaards Dend kongelige Residents- og Stabel-Stad Kiøbenhavn historiske Beskrivelse fra 1737 at "Kiøbenhavns Grændser var da fra Tulleshøy til gammel Bohøy, Amager og Saltholm, og hvad der imellem laae" – afsnittet viser til forholdene i 1443.[9] På det tidspunkt har navnet Tulehøj været opfattet som Tulleshøy.

Hvorfor hedder det Gug?

Gug er andet og mere end en forstad til Aalborg. Gug er et samfund, der har sin egen udvikling og sin egen karakter. Her kommer et indtryk af Gugs forhistorie.

Bynavnet siger noget i sig selv. Man mener, at bynavnet ”Gug” kommer af det oldnordiske ”gygja”, der betyder ”hulning” eller ”lavning”. Da det ældste Gug må antages af have ligget omtrent hvor nu Gugvej løber, må bynavnet betyde, at det er landsbyen i hulningen eller lavningen nedenfor kridtbakkerne. Sådan som vi kender Gug i dag er området jo præget af stejle stigninger, der gør området velegnet til ”bjergetaper” i diverse cykelløb!

Hvem ejer Frederiksberg Have?

Den danske dronning Sophie Amalie anlagde i 1662 en gård til kongens døtre, hvor de kunne blive oplært i hyslige sysler. Gården blev anlagt i landsbyen Ny Amager omkring den nuværende Allégade på Frederiksberg. Gården, Prinsessernes Gård, blev til Prinsens Gård, da prinsesserne flyttede ud i 1680 og herefter overtaget af kronprins Frederik. I kronprinsens ejertid blev haverne omkring gården udbygget med bl.a. fuglehuse, havehuse og haveanlæg. [2]

I 1697 blev besluttet at opføre et nyt hus til kongen, det senere Frederiksberg Slot. I forbindelse med opførelsen af slottet blev haveanlægget anlagt og udvidet.[2] Haven blev anlagt nord og syd for slottet. Haven nord for slottet blev anlagt som en barokhave med inspiration fra kronprinsens udlandsrejser i Frankrig og Italien. Opmåling og planlægning af haven blev udført af Hans Henrik Scheel i 1697. Syd for slottet blev anlagt den nuværende Søndermarken med alléer af lindetræer.[1]

Haven blev i perioden 1798-1804 omlagt til en romantisk, landskabelig have.

Ved hovedindgangen (mod øst) på Frederiksberg Runddel står en statue af Frederik 6. (en), hvis mange sommerture i parken gjorde haven (og ham selv) populær.

I hvert hjørne af det store kvadrat, der omslutter Frederiksberg Have, er der bemærkelsesværdige historiske bygninger.

 • NordVest ... : Den Kongelige Porcelænsfabrik – bygningerne fra 1884, (fabrikken fra 1775)
 • Sydvest ..... : Zoologisk Have – fra 1859
 • Sydøst ..... : De små Haver – fra 1859[3]
 • Nordøst .... : Frederiksberg Rådhus 1942-1953

Hvem ejer Promenaden på Frederiksberg?

Netop afstanden til København – mentalt, politisk og kulturelt – har længe været afgørende for Frederiksbergs selvfortælling, selv om man for en streng geografisk betragtning befinder sig midt i hovedstaden. Man bryster sig af den lavere kommuneskat, det rige kulturliv og ikke at forglemme målsætningen om, at samtlige husstande skal have udsigt til mindst ét træ. Kommunen har simpelthen en decideret træpolitik.

Men måske vil forskellen på Frederiksberg og København blive lidt mindre tydelig efter kommunalvalget den 16. november, som står til at få noget nær eksistentiel betydning. Her skal frederiksbergborgerne nemlig vælge, om de ønsker en fortsættelse af det 112 år lange konservative styre, eller om man fremover skal være rød ligesom nabokommunen.

Valget kan meget vel blive særdeles tæt. I 2017 var det blot 168 stemmer, der sikrede den daværende borgmester, Jørgen Glenthøj, posten. Kort efter trådte han tilbage og overlod ansvaret til Simon Aggesen, som i denne valgperiode har været belastet af en spektakulær boligsag, hvor han på under fire år tjente 11 millioner kroner på at opkøbe og gensælge en herskabslejlighed.

På kontorets bagvæg hænger det største af de indrammede billeder. Det forestiller hovedstaden, som den så ud i 1845, hvor København endnu var omkranset af voldene, der indhegnede indre by. Motivet ses fra toppen af Valby Bakke – eller som den konservative frederiksbergpolitiker Nikolaj Bøgh kalder den: Frederiksberg Bakke.

Og det er nu engang på Nikolaj Bøghs kontor på Frederiksberg Rådhus, maleriet hænger. På væggen ved siden af hænger Frederik d. 6., der plejede at holde sine sommerferier på slottet i Frederiksberg Have, mellem den indflydelsesrige 1800-talspolitiker Johan Møsting og hans kone, der boede størstedelen af deres liv på Frederiksberg.

Selv er Nikolaj Bøgh fra Jylland, men har de seneste 27 år været bosat på Frederiksberg, hvor han har siddet i kommunalbestyrelsen for De Konservative siden 2012. Frederiksbergnostalgien har han fra sin farfar, der blev født i kommunen i 1917:

Hvad betyder Gudum?

For alternative betydninger, se Gudum. (Se også artikler, som begynder med Gudum) Gudum er en landsby i det nordlige Vestjylland med 201 indbyggere i byområdet (2017). Gudum er beliggende 10 kilomet [..]

Hvad betyder navnet Aalborg?

Hans kommer af det bibelske navn Johannes, Johannes afledt af det hebraiske Jochanan og det græske Ioannes. Betyder "Herren (Gud) har handlet nådigt". Navnedato er den 27. december. I 1913-1933 blev ca 4,5% af alle drenge døbt Hans.Hans kommer af den gamle græske konge Hanus der herskede Olympen 1000 f.kr. og betyder guddommelig skabning. IIsrael, som jeg ofte har besøgt gennem mange år, har mine venner fortalt mig, at Hans har samme betydning som det israelske Chanan, og at Hanne har samme betydning som det israelske Chana. Begge navne betyder nåde.Ifølge en nu afdød domprovst i Aalborg, er de to navne kendt helt tilbage i i det gamle Jerico, og er dermed de længst kendte navne i vores kulturkreds. På et tidspunkt satte jødefolket et Jo foran Chanan, vel for at understrege, at det var GUDs nåde, der var tale om. Man kan naturligvis ikke afvise, at Hans også kan være afledt af Johannes, men ifølge mine kilder, er udviklingen altså gået fra Chanan til Jochanan og ikke omvendt.VenligstHans Lodberg

Navnet Hans i tal*I januar 2023 var der 28573 med navnet Hans som første fornavn i Danmark. Et fald på 895 i forhold til 2022. Det er 3.1% færre med navnet Hans.Hans er således et meget almindeligt navn.Der er ca 890 børn der hedder Hans. Dvs ca. 3.1% er børn.Hans er faldende i popularitet siden 1985.

Hvorfor hedder det på Frederiksberg?

En runddel er en ældre betegnelse for en rund eller afrundet plads, hvor flere gader mødes.

Frederiksberg Runddel er afslutningen på Frederikberg Allé, der blev anlagt som en fornem boulevard fra København til Frederiksberg Slot.

Hvor mange villaer er der på Frederiksberg?

Det dyreste hus solgt i år er en villa på Lindevej 13 til intet mindre end 61 millioner kroner. Det er knap dobbelt så dyrt, som det dyreste hus solgt i kommunen sidste år: Her var det et hus på Femte Juni Plads, der blev solgt for 32 millioner kroner.

Herskabsvillaen på Lindevej er fra 1872 og er 523 kvadratmeter stor fordelt på 10 værelser og fire toiletter. Kommunen var sælger af huset, som tidligere har været botilbud for udsatte borgere.

I august blev årets næstdyreste hus solgt for 31 millioner kroner. Villaen er 348 kvadratmeter fordelt på 10 værelser, og det er opført i 1900. Ifølge Boligsiden.dk gik der kun en måned fra, at boligen blev udbudt til salg, til den blev solgt. Forrige gang huset blev solgt, var i november 1992 til blot 1,8 millioner kroner.

Hvad betyder Gnæggede?

Result 1 of 1 in this book for Hvad betyder Gnæggede?Clear search

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Hvad betyder ordet gængse?

 En typisk udfordring for mange skribenter – både af akademiske opgaver og andre tekster – er, om visse ord skal skrives i ét ord eller flere ord. Hedder det fx:

 • ’Lige så’ eller ’ligeså’
 • ’Til lykke’ eller ’tillykke’
 • ’Udenfor’ eller ’uden for’
 • ’En gang’ eller ’engang’.

I nogle tilfælde er der valgfrihed. Det er fx valgfrit, om man skriver ’udenfor’ eller ’uden for’ i sætningen: ”Hun står udenfor/uden for huset”.

Hvorfor staves Aalborg med dobbelt A?

Op til årsskiftet har kommunen brugt tid, kræfter og penge på at ændre bynavnet, så det nu strider mod den retskrivningsreform, der i 1948 indførte bolle-Å.

Men byer, der stolt har trodset samme retskrivningsreform i snart 63 år og er blevet ved med at stave sig med dobbelt-A, deres stavemåde vil Aarhus Kommune ikke respektere.

Hvad betyder navnet Aarhus?

 • Aarhus Å udspringer udspringer ved Solbjerg sø, og under sin 32 km lange vandring til Aarhus Bugt løber den gennem Årslev Engsø og Brabrand Sø og fortsætter til Aarhus, hvor den løber ud i havnen ved Europaplads.
 • Åen har gennem århundreder været byens livsnerve og har lagt navn til byen, der først hed Aros, som betyder åmunding.
 • Fra slutningen af 1872 indtil juli 1902 fik de fleste århusianere leveret vand til vandhanerne fra Aarhus Å. Men da folk samtidig badede i åen og byens industri og kloaksystem forurenede den, blev den i 1909 i denne avis betegnet »Den stinkende, dybe muddergrøft«.
 • I 1932-40 blev åen dækket til for at komme lugtgenerne til livs og få en bred vej ned til havnen.
 • 55 år senere - i 1995 - gik det den modsatte vej igen, da man startede fritlægningen af åen, som vi kender den i dag. Netop nu er fritlægningen afsluttet helt ned til Europaplads ved åmundingen.
 • Kilde: aarhuswiki.dk

Det er en strækning, som allerede vikingerne brugte til deres fladbundede skibe og som handelsstation i byen Aros, der netop betyder åens udmunding.

Hvorfor hedder det på Østerbro?

Der var engang ...

Under Kong Christian den 4. voksede København - Nyboder, Christianshavn og en mængde andre nybyggerier blev anlagt, havnen blev udvidet mod nord til Toldboden, og der blev bygget et nyt voldanlæg i en bue udenom den voksende hovedstad.

Hvorfor hedder det på Skagen?

© Hans Nielsen og Skagen Lokalhistoriske Forening

ALBA SCHWARTZ VEJ Sophie Albertine (Alba) Schwartz (1857-1942), forfatter. Født i København. Gift i 1882 med Otto Georg Schwartz (1852-1915), der i 1899 blev borgmester i Skagen. I 1908 udnævntes Otto Schwartz til herredsfoged i Vestervig, men efter hans død i 1915 vendte Alba Schwartz atter tilbage til Skagen, hvor hun i 1919 byggede huset på Chr. X.s Vej 83. Alba Schwartz udsendte i 1912-13 tobindsværket: Skagen - Den svundne tid i sagn og billeder - Den nye tid i oplevelser og indtryk. Senere debuterede hun som skønlitterær forfatter med "Overlægen" (1932), hvorefter fulgte "Barnet" (1935), "Skilsmissens børn" (1936) og "Edith søger en far" (1938). ANCHERSVEJ Michael Peter Ancher (1849-1927), maler Født på Frigård i Rutsker sogn på Bornholm. Kom til Skagen i 1874. Giftede sig i 1880 med købmandsdatteren Anna Brøndum (1859-1935), med hvem han fik datteren Helga Ancher (1883-1964). Michael og Anna Ancher købte i 1884 jomfru Melsens hus på Markvej 2. Huset er nu museum for kunstnerparret og en del af Skagens Kunstmuseer. ANESVEJ Ane Nielsen (Hans' Ane) (1866-1945) var datter af Hans Nielsen Klarup og Johanne Marie Hansdatter Hun blev født som nummer fire i en søskendeflok på syv. Hans Nielsen byggede i 1854 et hus på matrikel 2b, en jordlod, der var udstykket fra ejendommen Klarup. Huset blev i 1884 overdraget den ældste søn, Niels Johan Nielsen, der var enkemand, og for hvem Ane holdt hus i mange år. ANKERMEDET Et "med" er skæringspunkt for sigtelinier brugt ved pejling af fiskepladser eller af hætter (gamle vrag eller skibsankre). Som punkter på land brugtes karakteristiske terrænformationer eller bygninger. Ankermedet fandtes ved at pejle efter en dyb gryde i klitterne vest for redningsstationen ved Batterivej. AUKTIONSVEJ Den første bevilling til handel med fisk på auktion blev givet i 1923 til Th. Geisnæs (1880-1946). Kort tid efter byggedes den første auktionshal, der lå på en plankebro i det gamle østbassin. Senere auktionshaller blev bygget i 1938 og 1965. Den nyeste hal er fra 1983. Th. Geisnæs efterfulgtes som auktionsmester af sønnen Aage Geisnæs (1906-1989). Fra 1979 har Børge Lundholm (f. 1925) været auktionsmester.