:

Hvilken lugt hader rotter?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilken lugt hader rotter?
 2. Hvad er bedst mod rotter?
 3. Hvordan slipper jeg af med rotter?
 4. Hvad gør kommunen ved rotter?
 5. Kan rotter forsvinde af sig selv?
 6. Hvornår på døgnet er rotter mest aktive?
 7. Hvem ringer man til hvis man har rotter?
 8. Hvad koster det at få fjernet rotter?
 9. Kan man bo i et hus med rotter?

Hvilken lugt hader rotter?

Der er mange ting i almindelige haver, som kan tiltrække rotter og give dem mad og et sted at bo.

Fx kan bunker med udtjente havemøbler, brændestabler eller lignende være glimrende ly for rotter. Hvis der samtidig er noget spiseligt i nærheden, er der optimale betingelser for rotter. Derfor bør du sørge for, at der er ryddet godt op i haven og skuret, så de sky rotter har så få steder at gemme sig som muligt.

Du bør også så vidt muligt sørge for, at rotterne ikke har mulighed for at finde føde på din grund. Og for rotter kan fødekilder være rigtig mange forskellige ting.

For selvom mange vejledninger om rotter fremhæver, at rotters fortrukne mad er korn, er det en sandhed med modifikationer.

Rotter tilpasser sig nemlig hurtigt det lokale udbud af både korn og planter. Men rotter har også brug for animalsk protein, og derfor er de også kødædende.

Derfor skal du sørge for, at der ikke står poser ned fx hunde- eller kattemad udenfor. Hvis du har kæledyr, som du fodrer udenfor, kan det også være en fødekilde for rotter.

Hvad er bedst mod rotter?

Der er mange ting i almindelige haver, som kan tiltrække rotter og give dem mad og et sted at bo.

Fx kan bunker med udtjente havemøbler, brændestabler eller lignende være glimrende ly for rotter. Hvis der samtidig er noget spiseligt i nærheden, er der optimale betingelser for rotter. Derfor bør du sørge for, at der er ryddet godt op i haven og skuret, så de sky rotter har så få steder at gemme sig som muligt.

Du bør også så vidt muligt sørge for, at rotterne ikke har mulighed for at finde føde på din grund. Og for rotter kan fødekilder være rigtig mange forskellige ting.

For selvom mange vejledninger om rotter fremhæver, at rotters fortrukne mad er korn, er det en sandhed med modifikationer.

Rotter tilpasser sig nemlig hurtigt det lokale udbud af både korn og planter. Men rotter har også brug for animalsk protein, og derfor er de også kødædende.

Derfor skal du sørge for, at der ikke står poser ned fx hunde- eller kattemad udenfor. Hvis du har kæledyr, som du fodrer udenfor, kan det også være en fødekilde for rotter.

Hvordan slipper jeg af med rotter?

Rotter kan forudsagde store værditab ved at rotten spiser, ødelægger eller tilsviner massive mængder af fødevarer og foder. Dertil kan den også skade bygninger, særligt når den gnaver i el-installationer. Der findes tilfælde hvor en rotteplage har betydet brande i bygninger. Samtidig bærer rotter ofte en farlig cocktail, da de smitter voldsomt, som kan overføres via dets urin og ekskrementer. Rotter og mus er nok også den største faktor for alvorlige tilfælde af madforgiftning - grundet salmonellabakterier.

Hvad gør kommunen ved rotter?

Skriv, hvordan vi kommer ind i området, hvis der er begrænset adgang. Vi bestræber os på at komme så hurtigt som muligt.

Kan rotter forsvinde af sig selv?

Hvis du får besøg af rotter i dit hjem, er det lovpligtigt, at du fortæller det til din kommune.

Herefter sørger kommunen for at sende folk ud, der kan finde ud af, hvor rotterne kommer fra.

Set fra et dyrevelfærdsperspektiv er det bedst at bruge en form for klapfælde til at fange rotterne.

Hvornår på døgnet er rotter mest aktive?

Der findes omkring 70 forskellige arter af rotter i verdenen. I Danmark har vi den brune rotte og den sorte rotte. Dog er det typisk den brune rotte, som man får besøg af.

Rotten er kendetegnet ved dens spidse næse og ‘opdelte’ underlæbe. Man kan også kende dem på, at halen og poterne har meget lidt hår.

Den brune rotter kan blive op til 20-25 centimeter lang, og den vejer typisk 200-500 gram når den er fuldvoksen. Man har dog fundet rotter som har vejet helt op til 900 gram. Dens pels er mørkebrun eller grå og, har en ru tekstur. På maven er pelsen blødere og lysere.

Generelt trives rotter de steder, hvor mennesker befinder sig. De foretrækker dog fugtige omgivelser, hvilket betyder, at du typisk finder dem i afløb, kældre eller loftsrum. Ligesom mus, er de tiltrukket af de steder, hvor de kan finde mad, hvilket kan være i nærheden af skraldespande, steder hvor der er fuglemad, eller i nærheden af en kloak.

Rotter er meget gode klatrere, og de kan klatre i lodrette kloakrør. De kan også trænge gennem meget smalle passager og huller. En åbning på 20 mm er stor nok til, at en voksen rotte kan smutte igennem. Rotter kan også svømme, og nogle af dem kan springe over en meter.

Der findes mange indikationer på, at man har fået besøg af rotter.

 • Rotteekskrementer: Rotteekskrementer er mørkebrune og ligner brune riskorn. De ligger som regelt i klynger
 • Piv, kratten og mærkelige lyde: Rotter er hovedsageligt aktive om natten, og de kan høres hvis de ridser og kradser. Det gør de, når de løber rundt inde i væggene.
 • Melspor: Har du en mistanke om at du har rotter, men har aldrig selv set dem? Så kan du lave et spor af mel, og når rotterne løber henover det, vil der kommer spor rundt omkring i huset.
 • Gange og bidemærker: Den brune rotte er meget dygtig til at grave. Hvis du finder tunneller, gravemærker og kradsemærker, kan der være rotter i huset. Det er dog ikke til at se, om disse spor er nye eller gamle.

Hvis du vil bekæmpe rotter, skal du gøre brug af både produkter der dræber rotterne og forebyggende foranstaltninger. At dræbe rotterne vil reducere bestanden, hvor de forebyggende foranstaltninger vil sørge for, at rotterne ikke kommer igen.

Hvem ringer man til hvis man har rotter?

Har du set en rotte? Så indberet straks rotten online via punktet "Anmeld rotter og andre skadedyr" i selvbetjeningsboksen.

Det koster ikke noget at fjerne rotten, da rottebekæmpelse er betalt over ejendomsskatten. Har rotten forårsaget skade på privat grund - for eksempel kloakskader - er det grundejers eget ansvar at reparere skaden.

Hvad koster det at få fjernet rotter?

Se vores 6 korte film der viser, hvordan du forebygger rotteangreb på landet og omkring dit hus. 

  • Det er gratis at få kommunen til at bekæmpe rotter.
  • Alle der konstaterer, at der er rotter skal straks anmelde det. Det gælder for enhver: Altså grundejere, lejere, en nabo til ejendommen eller dig, der bare går forbi og konstaterer, at der er rotter.
  • Du kan selv sætte rottefælder op.
  • Du må kun få autoriserede personer til at bekæmpe med gift.
 • Du kan ikke tilkalde vores rottebekæmper uden for kommunens åbningstid.

  Hvis du opdager rotter indendørs i beboelse eller på en fødevarevirksomhed - uden for vores åbningstid - må du gerne indgå en aftale med en privat autoriseret rottebekæmper.

  Vær dog opmærksom på følgende:

  • Du og den autoriserede rottebekæmper skal underskrive et aftaleskema og sende det til kommunen hurtigst muligt.
  • Du skal selv betale alle de udgifter, der er forbundet med at bekæmpe rotter uden for kommunens åbningstid.
  • Du kan efterfølgende anmode kommunen om at overtage den videre bekæmpelse af rotter.

  Hent aftaleskema til bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid (PDF).

 • Der føres hvert år tilsyn med tilsynspligtige ejendomme i perioden 1. oktober til 28. februar.

  De tilsynspligtige ejendomme er bl.a. landbrug med dyrehold og andre ejendomme, hvor der produceres fødevarer, og hvor der opbevares fødevarer og foder til dyr.

  Rottefængeren vil så vidt muligt forsøge at kontakte ejendommens beboere pr. telefon. Hvis rottefængeren ikke træffer nogen hjemme, skal han alligevel undersøge tilgængelige udendørsarealer for rotter. Efter tilsynet lægger rottefængeren en besked i postkassen.

 • Bor du i byzonen, skal du være opmærksom på, at:

  • Ydermure, sokler og tag er tætte og intakte. Det gælder også riste, vinduer, yderdøre og lignende.
  • Alle afløb er tætte. Husk også at afløbsbrønde skal have dæksler eller riste på, der er sikret mod rotter.
  • Nedløb fra tag munder ud i en kloakrist eller et dæksel.
  • Brændestabler, brædder, plader eller lignende ikke står direkte på jorden eller op af bygninger.
  • Fyldte affaldsposer med husholdningsaffald ikke står udenfor. De skal stå utilgængeligt for rotter.
  • Fuglene kun får den mængde fodder, som de kan spise i løbet af dagen. Fjern evt. overskydende foder fra jorden.
  • Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og dyrestalde er sikret mod rotter på samme måde som en almindelig ejendom. Fjern spild af korn og foder hver dag.

  Bor du i landzonen, skal du derudover være opmærksom på, at:

  • Afløb fra stalde, møddinger, samlebrønde og lignende er tætte.
  • Udmugningskanaler er tætte. Du kan sikre dem med en klap eller en jernplade.
  • Jorden omkring bygningerne er fri fra ukrudt
  • Korn- og foderstoffer er fjernet fra jorden/gulvet hver dag
  • Fodersiloer er bygget af rottesikre materialer

  Find ud af, om du bor i landzone eller byzone, og hvordan du bedst forebygger besøg af rotter på din ejendom.

 • Ja, du har selv ansvar for at sikre din ejendom mod rotter, jf. Lov om miljøbeskyttelse:

  "§17. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af en effektiv rottebekæmpelse.Stk. 2. Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt."

Kan man bo i et hus med rotter?

Frøiland Bygg får daglig oppdrag der de finner skadedyr. De opplever spesielt en markant økning av rotteproblematikk utover høsten og vinteren.

Ifølge Lunde-Olsen kan rotter dukke opp i boligen av flere årsaker, og ofte er det helt tilfeldig. Det kan dreie seg om dyr som har blitt støtt ut av flokken sin, og så kommer forbi din bopel.

– Der finner de kanskje mat i form av fuglemat eller nedfallsfrukt som ligger i hagen – og så finner de kanskje ly i vedstabler og andre ting som står stabla opp langs ytterveggen. Rotter er gjerne etablert i nærheten av matfatet sitt.