:

Hvem ejer Politikens forlag?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem ejer Politikens forlag?
 2. Hvad er Danmarks største forlag?
 3. Er udgiver og forlag det samme?
 4. Hvad tjener en forfatter pr solgte bog?
 5. Hvem er Danmarks største forfatter?
 6. Hvor meget tjener en forfatter pr solgt bog?
 7. Hvor meget kan man tjene som forfatter?
 8. Hvem er den rigeste forfatter?
 9. Hvad får en forfatter i løn?
 10. Hvilken dansk forfatter tjener mest?
 11. Kan man leve af at være forfatter?
 12. Hvor meget tjener en forfatter om måneden?
 13. Hvor meget tjener en forfatter på en bog?

Hvem ejer Politikens forlag?

Danmarks største internetboghandel, Saxo.com, overtages af JP/Politikens Hus, som siden 2009 har været medejer. Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Adm. direktør Jørgen Balle Olesen, som har stiftet Saxo.com, sælger sine 63 pct. af selskabet, ligesom medejer Kim Holmgaard afhænder sin andel på 7 pct. JP/Politikens Hus ejede i forvejen de resterende 30 pct. af Saxo. Handlen, som er betinget af konkurrence-myndighedernes godkendelse, værdisætter Saxo.com til ca. 190 mio. kr.

Hvad er Danmarks største forlag?

Vi samarbejder med alle de store danske og udenlandske forlag (Gyldendal, JP/Politikens forlag, Lindhardt og Ringhof, Modtryk, Gads Forlag, People’s Press mfl.), og kan derfor tilbyde alle de nyeste titler og bestsellers. Forlag er virksomheder, som udgiver bøger, som vi herefter udbyder videre, til alle som ønsker en god læseoplevelse. Der findes mange forlag i Danmark, så hvis du f. eks leder efter bøger fra politikkens forlag, Gyldendal eller Gads forlag, så er du kun ét klik væk fra deres bøger - Her er en liste over forlag, så klik på et af de mange nedenunder, for at finde frem til netop det forlag du ønsker bøger fra.

Er udgiver og forlag det samme?

Der kan være mange fordele ved at udgive din bog på dit helt eget forlag. Du beholder alle rettigheder, du ejer selv dine bøger, og ikke mindst får du selv al fortjeneste ved salg, både af de trykte bøger og eventuelle digitale udgaver. Det kan dog godt være uoverskueligt selv at etablere sit eget forlag og få styr på alt det praktiske med trykaftaler, lagerafteler, distribution og så videre, men det behøver du heller ikke, for det kan vi på Skriveforlaget klare for dig.

Når du starter dit eget forlag, bliver du også det, vi kalder en selvudgiver. Det er her vigtigt at pointere, at der ikke er tale om en print-on-demand-løsning, men at du reelt får dit eget forlag, og at Skriveforlagets dygtige redaktører, korrekturlæsere og grafikere hjælper dig med alt det praktiske, så du ikke skal tænke på så meget andet, end hvad dit forlag skal hedde. Udgangspunktet for selvudgivelse gennem Skriveforlaget er løsningen EGET FORLAG, som indeholder de grundydelser, der skal til, for at du kan udgive din bog. Hvis du har brug for, at vi skal sætte din bog professionelt op og klargøre trykfiler og e-bog, skal du tilvælge løsningen LAYOUT AF DIN BOG, og har du brug for hjælp til pr- og markedsføring, kan du vælge en af vores genretilpassede pr-pakker. Desuden tilbyder vi korrektur og redaktionel sparring.

Hvad tjener en forfatter pr solgte bog?

Efter en svær start som debuterende forfatter er Jussi Adler-Olsen på overraskende vis blevet et velkendt navn i både Danmark og udlandet. Hans bøger om strømeren Carl Mørck og hans to assistenter Assad og Rose udkommer i 40 lande og er solgt i mere end 17 millioner eksemplarer.

Bøgerne om Afdeling Q har givet forfatteren en indtjening, som er uhørt, og det ser ikke ud til at slutte foreløbig. I regnskabet for 2016 kan Jussi Adler-Olsen notere et overskud på 24 millioner kroner og en egenkapital på 88 millioner kroner.

Hvem er Danmarks største forfatter?

De tidligste bevarede tekster fra Danmark er runeinskriptioner på mindesten og andre objekter. En del af disse består af korte digte i stavrim. Religionsskiftet betød at Danmark kom i tættere kontakt med den europæiske lærdomstradition, da kirkefolk uddannet i latinsk skriftkyndighed kom til landet. I 12. århundrede blev de første egentlige danske litterære værker, og ca. 1200 blev hovedværket i dansk middelalder, Gesta Danorum (Danernes bedrifter) om Danmarks heroiske fortid, skrevet af Saxo på latin. Dette var ikke bare en krønike om gamle dage, men også en samtidsaktuel politisk fortælling. De omfattende legendariske fortællinger om de første danske konger havde stor underholdningseffekt, og bidrog til at skabe en dansk selvforståelse og udenlandsk respekt. Dette gjaldt ikke kun i højmiddelalderen, men helt op i nyere tid. Bogen blev første gang trykt i Paris i 1514. Saxo har været kilde til legenden om Hamlet. Han blev hovedperson i William Shakespeares berømte drama. Men Saxos tekst er også en vigtig primærkilde til studiet af skandinaviske myter og legender foruden at være en livlig redegørelse for dansk historie op til forfatterens egen tid. Selv om Saxo antagelig tilhørte kirken var hans værk verdslig i sin natur, modsat ærkebiskop Anders Sunesens (ca 1167-1228) Hexaëmeron. Med det konstruerede han en teologisk skabelsesdigt på latin, skrevet på heksameter og dens 8 040 vers fremstillede den skolastiske teologis dogmer.

En vigtig dansk genre fra middelalderen er folkevisen, den er den danske udgave af den fælleseuropæiske balladegenre. Mere end 500 forskellige sange er overleveret til i dag, mere end fra noget andet europæisk land. Mange af dem blev nedskrevet i manuskripter fra renæssancen, andre fra 18. og 19. århundrede. Balladerne blev gennem hele middelalderen og århundrederne overleveret mundtlig, og var hovedsageligt episke digte. Indholdet var normalt ridderromancer og eventyr, men kunne også være meget burleske sange. Deres alder er fortsat diskuteret, men mellem 1200 og 1500 er det tidsrum, der oftest er blevet foreslået i forbindelse med deres datering. En af grundende til at så mange ballader blev bevaret i Danmark, var at adelskvinder allerede i 1500-tallet begyndte at nedskrive de hidtil mundtlige ballader. På grundlag af disse udgav præsten og historikeren Anders Sørensen Vedel (1542-1616) sin bog Hundredvisebogen i 1591. Den var da den første i sin art i Nordeuropa. Vedel udgav også en oversættelse af Saxos Gesta Danorum til dansk mellem 1570 og 1575. I 1695 udgav præsten og sprogforskeren Peder Syv (1631-1702) en ny udgave af Vedels visesamling med en udvidelse på hundrede nye ballader, som han kaldte Kjæmpevisebogen. Den bog blev meget populær, ikke bare i Danmark, men også i Norge og på Færøerne. Danske ballader blev også oversatte til tysk, bl.a. af Johann Gottfried von Herder i 1778-1779. Her fandt Johann Wolfgang Goethe inspiration til sit digt Der Erlkönig (Alfekongen, 1782)

I 1500-tallet blev den lutherske reformation bragt til Danmark, og derved begyndte en ny periode i landets litteratur. Betydelige forfattere fra denne tid omfattede humanisten Christiern Pedersen (ca 1480-1554), som oversatte Det nye testamente til dansk, og humanisten Poul Helgesen (1485-1534), som heftigt modsatte sig reformationen. Han skrev Skibbykrøniken på latin, et historisk værk, hvor han især behandlede sin egen samtid i en stærkt polemisk form. I 1500-tallet blev også de første skuespil skrevet i Danmark, bl.a. af Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607). Fra hans hånd kender vi titler som Kong Salomons hyldning (opført 1584), Samsons fængsel (opført 1599), Karrig Niding (opført 1633) og Fuglevisen (opført 1876) [1][2].

Først i 1600-tallet ved begyndelsen af enevælden begyndte en bevist sprogpolitik, da man ved de lærde institutioner begyndte at etablere et regulært og ensrettet skriftsprog. Præsten Thomas Kingo (1634-1703) var den store salmedigter i denne epoke. Han debuterede i bogform i 1655 med Seeby-Gaards-koe-klage (digt), og fra 1665 udgav han jævnlig digtsamlinger og skrev flere salmer. Mange af dem blev som noget nyt skrevet til verdslige melodier. Kingos salmebog, dens officielle titel var Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog blev i 1699 autoriseret af kongen til brug i alle kirker i Danmark-Norge. Med hans lidenskabelige salmer udviklede fik sangen et nyt oversanseligt litterært udtryk. 1600-tallet var, med lærde som Ole Worm (1588-1654) i første række, også en tid for fornyet interesse for skandinavisk oldtid. Selv om religiøs dogmatisme fortsat var i fremgang. Eksterne stridigheder med Sverige og intern rivalisering iblandt den danske adel, der førte til enevælden i 1660, blev nedskrevet fra en kongelig fanges perspektiv i Jammersminde. Det er et inderligt stykke prosa af Leonora Christina Ulfeldt (1621-1698). Der sad fængslet i Blåtårn i næsten 21 år. Værket blev først udgivet i 1869.

Hvor meget tjener en forfatter pr solgt bog?

En skønlitterær forfatter skriver romaner, noveller, digte, teaterstykker eller radiodramatik.

Selve skriveprocessen er meget forskellig fra forfatter til forfatter. Nogle arbejder et fast antal timer hver dag, andre skriver intenst i perioder. Det er også forskelligt, hvor lang tid forfattere er om deres bøger. Det afhænger af hans eller hendes evner og livssituation og af bogens emne. Men for det meste tager det lang tid at udtrykke sig skriftligt. Mange omformulerer teksten igen og igen for at nå frem til den rette form.

Hvor meget kan man tjene som forfatter?

Går du rundt med en forfatterspire i magen? Selv om det er mulig å leve av forfatteryrket, kommer svært lite av inntektene fra boksalget selv. Jobber du med et forlag, vil lønnen avhenge av opplagets størrelse og andre vilkår i kontrakten. 

Når du jobber med et forlag, vil du få vederlag og forskudd. Det er også mulig å tjene penger på kontrakter med biblioteker og få stipender fra staten. Lønnen per bok avhenger av mange faktorer, men det finnes kalkulatorer på netts om gir deg et bedre bilde. 

Noen forlag gir forfattere forskudd, avhengig av bokprosjektet. Dette vil redaktøren og kontrakten gi informasjon om. Vanligvis ser vi at en bok selger rundt 600 eksemplarer i Norge. Det sikreste er å gi ut med et forlag, slik at du ikke er økonomisk ansvarlig.

Det er ikke uvanlig å tro at forfattere tjener godt, men dette stemmer ikke nødvendigvis. Som regel selger en gjennomsnitts bok 600 eksemplarer, og forfatteren tjener rundt 10 % av det boken koster. Resten går til bokhandler, tilknyttede aktører og forlag. 

Hvis du selger 600 bøker, tjener du gjennomsnitt mellom 26 000 og 27 000 kroner. Men inntektene kommer som regel av ordninger med biblioteket, stipend og andre jobber forfatteren gjør på siden. 

Dersom du samarbeider med et forlag, får du derimot en utbetaling for å publisere bøker til biblioteker. Det er også mulig å søke om det statlige forfatterstipendet. Mye av det boken selger for går til forlag, bokforhandler, skatt, reklame og promotering.

Hvem er den rigeste forfatter?

Microsoft-grundlægger og en af verdens rigeste, Bill Gates, er vild med bøger.

I starten af ugen udgav han sin årlige liste over bøger, han anbefaler, at man læser i juleferien. To ud af de fem boganbefalinger er science fiction-bøger, og det skyldes, at den nu 66-årige rigmand som barn var besat af science fiction.

Hvad får en forfatter i løn?

Forfattere og relaterede skribenter planlægger, undersøger og skriver bøger, manusser, storyboards, skuespil, essay, taler, manualer, specifikationer og andre ikke-journalistiske artikler (bortset fra materiale til aviser, magasiner og andre tidsskrifter) til publicering eller præsentation.

Hvilken dansk forfatter tjener mest?

Det er efterhånden ved at være en tradition, at Bjarne Reuter topper listen over de forfattere, der tjener mest på de bøger, vi låner på biblioteket.

Men på årets liste over udbetaling af bibliotekspenge i Danmark, som i dag er offentliggjort af Slots- og Kulturstyrelsen, er der også blevet plads til lidt af en overraskelse: Den erotiske litteratur er nu blandt de mest populære digitale udgivelser.

Kan man leve af at være forfatter?

FOR 35 ÅR SIDEN kørte min mormor og onkel forfatteren Ester Bock til toget i Herning efter et foredrag, hun havde holdt i Skjern. Ester Bock er forfatter til flere bøger – herunder seksbindsværket om dyrelægefamilien Bech. Et par uger efter dette lift mødte jeg og min mor tilfældigvis Ester Bock i en anden sammenhæng på Rønde Efterskole.

Vi præsenterede os selv og fortalte om liftet (et sted at starte). Det blev et skelsættende møde i al sin ubetydelighed. Ikke tidligere – sådan oplevede jeg det – havde jeg mødt et menneske, der roligt og oprigtigt spurgte til vores familie. I stedet for at slå ud med armene og fortælle om sig selv var hun interesseret i os. Hun spurgte til byen, vi kom fra, til familiefirmaet, til min mors søskende og min mormors tab af ægtefælle i en tidlig alder. Jeg kan stadig se Ester Bocks blik for mig: Det er ikke nyfigent, det er varmt. Det er interesseret. Hun lytter.

Hvor meget tjener en forfatter om måneden?

En tekstforfatter er en person, der skriver tekster til forskellige formål. Tekstforfattere skriver ofte til websteder, magasiner, aviser, reklamekampagner, bøger, brochurer og andre former for skriftlige medier. Tekstforfattere har til opgave at skabe klare, informative og engagerende tekster, der er relevante for deres målgruppe.

Tekstforfattere skriver tekster, der skal være interessante og engagerende, samtidig med at de er lette at forstå og læse. De skal også kunne formidle et budskab eller en idé på en sådan måde, at læseren forstår det og er interesseret i at læse mere. Tekstforfattere skal være kreative og skrive tekster, der er informative, engagerende og interessante.

Hvor meget tjener en forfatter på en bog?

At 7.5 %, får en forfatter 15 Rs for hver solgt bog (ved en MRP på 200 Rs). For en bog på 100 Rs er royaltyen 7.5 Rs per bog. Royalties over 12.5 % er meget sjældne, nogle få succesrige får endda op til 20 % som royalty. Men det er dem, der sælger op mod 75000 eksemplarer pr. bog.

Hvor mange timer om dagen skriver romanforfattere? De fleste forfattere, jeg kender, skriver mellem fire og otte timer om dagen. Nogle gange tolv timer, hvis det er deadline tid.

Gik JK Rowling i skole for at skrive? Rowling tog en BA i fransk og klassikere på University of Exeter.