:

Hvad hedder områderne i København?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad hedder områderne i København?
 2. Hvor er det bedste sted at bo i København?
 3. Hvor mange bydele er der i København?
 4. Hvad er centrum i København?
 5. Hvilken bydel i København er størst?
 6. Hvad hedder den ældste bydel i København?
 7. Hvor er det mest kriminalitet i København?
 8. Hvor bor man billigt i København?
 9. Hvilken bydel i København er dyrest?
 10. Hvad er København mest kendt for?
 11. Er København en farlig by?
 12. Hvad er det mest kriminelle sted i Danmark?
 13. Hvor meget skal man tjene for at bo i København?
 14. Hvor er det billigste sted at bo i København?
 15. Hvor er det dyreste sted at bo i Danmark?

Hvad hedder områderne i København?

I daglig tale bruges navnet "København" både om Københavns Kommune og om byen som helhed, der også omfatter hele eller dele af 17 andre kommuner. Nærværende artikel omfatter byen som helhed. Alle samlede byområder i Danmark defineres af Geodatastyrelsen (den tidligere Kort & Matrikelstyrelse, en del af Miljøministeriet) men præsenteres dog primært via Danmarks Statistik (DST). DST's opgave inkluderer at tælle antallet af indbyggere inden for hver byområde, men de geografiske grænser for disse afgøres af Geodatastyrelsen alene. Definitionsbegrundelserne stammer fra FN's retningslinjer, og KMS bruger den såkaldte polygonmetode. For at blive betragtet som samlet byområde må der ikke være mere end 200 meter mellem husene (parker og lignende ikke medregnet).[5]

Selv om byområdet er klart afgrænset fra myndighedernes side, anvender de forskellige betegnelser for det. Geodatastyrelsen anvender København, mens Danmarks Statistik benytter Hovedstadsområdet, og på vejskiltene langs indfaldsvejene har Vejdirektoratet valgt Storkøbenhavn. København er imidlertid den eneste af de tre betegnelser, der er autoriseret af Stednavneudvalget.[6] Det er dog i alle tilfælde det samme område, der menes.

Geologisk set hviler København ligesom det meste af Danmark på et istidspræget grundmorænelandskab, der igen hviler på en hårdere undergrund af kalksten. Visse steder i området er der blot ti meter ned til kalklaget, det såkaldte københavnerkalk, der under bygningen af metroen voldte betydelige problemer.

Det vestlige København strækker sig forholdsvist fladt længere ind på Sjælland, mens man mod både nord og syd kan opleve mere kuperet terræn. I det nordvestlige København rejser sig f.eks. omkring Søborg og Høje Gladsaxe en større bakkekæde med højder op til 50 meter over havet. Disse bakkede landskaber i det nordlige København gennemskæres af en del søer og Mølleåen. I Rude Skov ligger det højeste punkt i det større københavnsområde med 91 meter over havet. Pga. højden i Gladsaxe-området har man her placeret Gladsaxesenderen og Københavns vandforsyning. I den sydvestlige del af København hæver en kalkforskydning sig ved Carlsberg-forkastningen. De mere centrale dele af København består for det meste af fladere landskab, afvekslingsvis ses Valby Bakke og Brønshøj med mindre hvælvede bakker. To dalsystemer følger fra nordøst til sydvest disse små bakkekæder. I den ene dal finder man søerne (Sortedamssøen, Peblingesøen og Skt. Jørgens sø), i den anden finder man Damhussøen. Disse mindre dale gennemskæres af åerne Harrestrup Å og Ladegårdsåen, den sidste løber under Åboulevarden og er lukket helt inde i rør. Amager og det meste af den gamle indre by er fladt kystnært land. En del af den indre by, herunder Christianshavn og Islands Brygge, ligger i dag på områder, der for 500 år siden var havbund.

Hvor er det bedste sted at bo i København?

Hvor man skal bo i København er formentlig et spørgsmål, som mange boligsøgende – og især tilflyttere – stiller sig selv.

København er inddelt i flere bydele og kvarterer, som dækker over en lang række områder fra den centrale del af den pulserende bymidte og ud mod de mere fredelige yderområder i udkanten af København. De tilbyder hver især noget forskelligt med alt fra ældre, charmerende kvarterer til nyopførte bydele med moderne og stilrene bygninger.

For at du kan tage det bedste valg, vil vi herunder gennemgå de mest populære bydele og områder i København:

Hvor mange bydele er der i København?

Flere bydele i København vokser med tusindvis af nye københavnere frem mod 2050, og det sker især i områder tæt ved havn og hav. Det viser en ny befolkningsprognose, som netop er blevet offentliggjort på Københavns Kommunes statistikbank.

Ny befolkningsprognose konstaterer, at der nu bor ca. 650.000 indbyggere i København. Men på sigt vokser København endnu mere – på tværs af flere af hovedstadens nye bydele. I 2050 vil København således være 100.000 indbyggere rigere, og de nye københavnere vil især bosætte sig ved vandet.

Hvad er centrum i København?

Vi har udvalgt Tivoli Haven som en af de top 10 seværdigheder, du bør besøge, når du runder København. Københavns Tivoli blev opført i 1843 af iværksætter Georg Carstensen, og er verdens næstældste forlystelsespark. Attraktionen ligger centralt placeret i København, tæt ved Københavns Hovedbanegård og Rådhuspladsen. Tivoli giver dig et bredt udvalg af forlystelser, til både store og små, restauranter, teaterforestillinger og forskelligartede koncerter.

I den gamle forlystelsespark er der oplevelser at hente for enhver smag. Lad de historiske bygninger guide dig og gå på oplevelse blandt de mange boder og spændende spisesteder i den smukke have.

Særligt om aftenen er det en unik stemning i haven med de mange farvede lys, der skaber en helt særlig atmosfære.

Den næste attraktion i rækken blandt vores top 10 seværdigheder i København er Segway Tours Copenhagen. Oplev København på en helt unik måde med en tur på Segway gennem byen. Attraktionen på to hjul giver dig blandt andet mulighed for at se Nyhavn, Den Lille Havfrue, Operaen og Amalienborg.

Oplev København fra en Segway og få dig en oplevelse ud over det sædvanlige. At køre Segway er nemt – alle kan være med (minimum 10 år). Efter introduktion og sikker optræning vil jeres guide tage jer på Segway eventyr i København.

Alle turene inkluderer hjelme med indbyggede højtalere, hvor guiden deler ud af de mange sjove, skæve og underholdende historier der er at fortælle om København. Efter turen vil du modtage en gratis souvenir og en lækker forfriskende drink.

Hvilken bydel i København er størst?

København bag voldene var en fodgængerby. Også i de nye brokvarterer boede mange nær arbejdspladsen, men de store indlemmelser efter år 1900 blev mere funktionsadskilte, og cykler og de nye elektriske sporvogne kom i daglig brug. Da Trap Danmarks 5. udgave udkom i 1959, var de københavnske ridestier næsten borte, og samme skæbne forventedes at ramme cykelstierne. Sådan gik det ikke, men som en gøgeunge overtog bilismen en by, der ikke var anlagt til den. I 1972 standsede den sidste sporvogn, og samme år svævede Bispeengbuens seks spor ind mellem etagehusene og gav københavnerne en forsmag på en fremtid med mange biler i byen. Men udviklingen kom ikke til at få et omfang som forudsagt, og blot få år senere blev Søringen, en vedtaget motorvej fra Lyngbyvej til Vesterbro, opgivet.

I nutiden er både bil- og cykeltrafikken intens trods udbygningen af det kollektive trafiknet med metro og busbaner. Gennem adskillelse af trafikarter, ved andre reguleringer og pga. trafikkens tempo er ulykkestallet i de sidste 50 år nedbragt til en brøkdel, men dermed er hverken det lokale luftforureningsproblem løst eller globale klimahensyn taget. Bilerne, herunder last- og varebilerne, er byens smertensbarn. Kun hver femte københavner har bil, men befolkningen i nabokommunerne har flere. Opgaven med at skabe tiltrækkende bymiljøer uden biler fik en vellykket start, da Strøget blev den første gågade i 1968, men den er vanskelig og bekostelig. Vasbygades hurtige trafik er en voldsom barriere mellem de nye Sydhavnskvarterer og resten af byen. Under Åboulevard løber åen i en tunnel, men borgergrupper har igennem en årrække arbejdet for, at trafikken kommer ned i en tunnel, mens åen igen får lov til at flyde frit. Samlet synes trafikvæksten dog at være knækket, især for Indre By.

Forbindelsen mellem Sjælland og Amager over de to centrale broer Knippelsbro og Langebro var et nøgleproblem for byplanlægningen, så længe Sydhavnen blev besejlet. Amager blev holdt uden for Fingerplanen, og bolig- og erhvervsbyggeri søgt begrænset. Nu har Amager fem vejforbindelser og dermed transittrafik, også i kraft af voksende lufthavnsaktivitet. En østlig motorvejstunnel mellem Nordhavn og Amagermotorvejen forbundet med Refshaleøen og den mulige Lynetteholmen er på tale. Politikere og planlæggere overvejer i den forbindelse, om nye veje flytter trafikken et bedre sted hen eller blot genererer mere trafik, og om bilfrie bydele er en økonomisk mulighed.

Teknologisk udvikling, samfundsindgreb, kommunens økonomi og den svingende efterspørgsel har påvirket kommunens boligforsyning og givet meget forskellige udslag. Men forenklet set har to politiske linjer domineret, siden voldene sløjfedes: markedsstyret eller socialt (almennyttigt, alment) byggeri. Uden for voldene blev der bygget i højt tempo til de mange tilrejsende. Den typiske form var værksteder og arbejderbeboelse i side- og baghuse og middelklassen i de finere karréer ud til gaden. Modspil blev leveret i form af Lægeforeningens rækkehuse, Brumleby, og af arbejderboligforeninger. Omkring 1. Verdenskrig opstod voldsom bolignød, og et nyt politisk flertal åbnede for kommunens og boligselskabers byggeri, nu af store karréenheder om ubebyggede gårdrum. Der blev opført nybyggeri i stokke (husrækker), ofte i grønne omgivelser, hvor lejlighederne var små, men med moderne faciliteter og altaner. Etagehuse blev opført mellem de større veje og de parcelhuskvarterer, der skulle konkurrere med de attraktive parcelhuse uden for kommunen. Villabyen blev udviklet i Rosenvænget på Østerbro, i kvarteret vest for Carlsberg og i Ryvangen, og den blev taget op i mindre formater i de store parcelhusområder i Vanløse, Valby og Sundby.

I 1930 var antallet af boliger i Københavns Kommune 193.000. Det tal var steget til 285.000 i 1971 og til 319.000 i 2018. Befolkningstallet var dog på alle tre tidspunkter ca. 619.000. Tallene afspejler en stor indsats fra kommunen og de sociale boligselskaber efter 1930. Den langsomme stigning efter 1971 kan delvis forklares med nedrivninger og sammenlægninger. Sideløbende foregik også store saneringsprojekter, bastant på Indre Nørrebro og senere, med disse erfaringer, mere nænsomt på Vesterbro, der fra 1990’erne gennemgik en omfattende byfornyelse. Ved årtusindskiftet var boligernes kvalitet løftet betydeligt, men mange var små. Siden har man bygget meget større enheder: fra 2015 gennemsnitligt på 110 m2. Men bystyret ønsker nu flere små og flere almene boliger. Kampen mellem de to linjer handler nu ikke så meget om boligkvalitet, men om, hvem der har råd til at bo i de fremtidige boliger i Ørestad, på Godsbaneterrænet, i Sydhavn, Grønttorvet, Carlsberg Byen, Nordhavn og måske på Kløvermarken og Lynetteholmen.

Hvad hedder den ældste bydel i København?

Nørrebro er et livligt og farverigt område af København, med et multietnisk islæt og kun få minutter fra centrum. I løbet af de seneste årtier har Nørrebro, også kendt som København N, udviklet sig fr...

Det berygtede red light district og tidligere arbejderkvarter i København, Vesterbro, er i dag et af byens mest hippe områder. I 2014 figurerede Vesterbro sågar som nr. 4 på Thrillists liste over top ...

Hvor er det mest kriminalitet i København?

Det er i områderne Brønshøj/Husum (34 procent), Bispebjerg (29 procent), Ydre Nørrebro (21 procent) og Amager Øst (21 procent), at Københavnerne er mest utrygge i de mørke timer.

I disse områder er utrygheden i mørket steget siden 2021, og det samme gør sig gældende i Indre By, Kgs. Enghave og Vanløse.

Andel af deltagere i undersøgelsen, der føler sig utrygge i områder: 

Hvor bor man billigt i København?

momondo sammenligner over 3 mio. hoteller og andre former for overnatning for at sikre, at du kan finde det bedste overnatningssted.

Filtrer efter pris, faciliteter, gratis afbestilling, øget rengøring, gratis morgenmad med mere.

Hvilken bydel i København er dyrest?

De dyreste gader er målt på den gennemsnitlige salgspris per kvadratmeter på solgte ejerlejligheder fra 2015 til 2023 i hver bydel. Projektsalg indgår ikke i opgørelsen, og for at indgå i et givent år, skal gaden have tre eller flere salg det år, og salget skal have offentlig adresse.

Mens den dyreste gade fra år til år kan skifte, er det i Kastrup den samme gade, der går igen. Det viser tal fra boligsiden. Knarreborgvej har været den dyreste gade i bydelen lige siden 2015 på nær ét år, hvor den blev overgået af nabo-gaden Englandsvej i 2016.

På Knarreborgvej har den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratmeter på solgte ejerlejligheder ligget på minimum 30.380 kroner siden 2015. I 2021 toppede den gennemsnitlige salgspris på gaden med 47.323 kroner pr. kvadratmeter, mens der 2023 er sket et fald, og kvadratmeterprisen på gaden nu lyder på 42.145 kroner.

Hvad er København mest kendt for?

For nylig udgav Københavns Kommune Tryghedsundersøgelsen 19, der er den årligt tilbagevendende temperaturmåling af tryghed og kriminalitet i hovedstaden. Den viser, at utrygheden generelt er faldende, men der er stadig meget store forskelle på, hvor i byen borgerne føler sig mest utrygge og trygge.

På både Indre og Ydre Nørrebro bor nogle af de borgere i hovedstaden, der angiver at være mest utrygge i både dag-, aften- og nattetimerne – tre til fire gange så utrygge, som de medborgere på Østerbro, som de bor nærmest dør om dør med.

I undersøgelsen er det således færre end hver 20. beboer på Østerbro, der angiver at være utrygge i bydelen i dagtimerne, hvor det er knap hver syvende på Indre Nørrebro og hver sjette på Ydre Nørrebro.

Er København en farlig by?

For nylig udgav Københavns Kommune Tryghedsundersøgelsen 19, der er den årligt tilbagevendende temperaturmåling af tryghed og kriminalitet i hovedstaden. Den viser, at utrygheden generelt er faldende, men der er stadig meget store forskelle på, hvor i byen borgerne føler sig mest utrygge og trygge.

På både Indre og Ydre Nørrebro bor nogle af de borgere i hovedstaden, der angiver at være mest utrygge i både dag-, aften- og nattetimerne – tre til fire gange så utrygge, som de medborgere på Østerbro, som de bor nærmest dør om dør med.

I undersøgelsen er det således færre end hver 20. beboer på Østerbro, der angiver at være utrygge i bydelen i dagtimerne, hvor det er knap hver syvende på Indre Nørrebro og hver sjette på Ydre Nørrebro.

Hvad er det mest kriminelle sted i Danmark?

Har du tit undret dig over, hvilken dansk kommune der er henholdsvis den sikreste og farligste kommune at bo i? Hvor sker der flest indbrud? Hvor er sker det oftest et færdselsuheld? Disse er blot et lille udsnit af de spørgsmål, der kan dukke op, når det skal undersøges, hvor sikker en kommune er. Hvis du eksempelvis står og skal til at købe et nyt hus, lejlighed eller lignende i en ny kommune, er ovenstående spekulationer muligvis en realitet for dig, der ønsker at vælge et sikkert sted at bo.

Prisen på en bilforsikring vil ligeså oftest være dyrere i områder, hvor risikoen for uheld og lignende er størst, f.eks. i indre København. Ligeså vil en husforsikring typisk også være dyrere i de områder, hvor der hyppigere sker ting som eksempelvis indbrud eller hærværk. Derfor kan det være en god ide at danne sig et overblik over, hvor sikker den pågældende kommune er, inden du vælger at flytte til denne. Der kan muligvis være penge at spare, både i forhold til forsikringer, men ligeså på eventuelle reperationer f.eks. efter et indbrud - og ikke mindst en mere sikker hverdag.

På baggrund af ovenstående har vi på Mikonomi.dk sat os for at undersøge, hvor sikker Danmarks 98 kommuner er. I nedenstående interaktive kort kan du se, hvor mange point hver kommune har fået, og dermed hvor sikker den er, ifølge vores undersøgelse.

I følgende tabel kan du se, hvor mange point og hvor sikker din kommune er i forhold til 97 resterende kommuner i Danmark. De illustrerede tal viser, hvor mange point hver enkelt kommune har fået under hvert kriterium. Yderligere kan du se, hvor mange point din kommune har fået i alt, samt hvilken placering din kommune endte på i undersøgelsen.

Ønsker du at se den data, der begrunder de givne point i tabellen, kan du her se en fuld oversigt over dette.

Hvor meget skal man tjene for at bo i København?

I bunden af listen er kommuner som Tønder, Morsø og Lolland, hvor et boligkøb kræver en samlet årsløn i husstanden på lige under 700.000 kroner om året.

Fra København til Tønder er der en forskel i indkomstkravet på næsten 900.000 kroner.

Ifølge ejendomsmæglerkæden Home svarer den forskel til, at en familie skal tjene næsten 75.000 kroner mere om måneden, hvis den vil bo i København frem for Tønder.

Hvor er det billigste sted at bo i København?

Hvor man skal bo i København er formentlig et spørgsmål, som mange boligsøgende – og især tilflyttere – stiller sig selv.

København er inddelt i flere bydele og kvarterer, som dækker over en lang række områder fra den centrale del af den pulserende bymidte og ud mod de mere fredelige yderområder i udkanten af København. De tilbyder hver især noget forskelligt med alt fra ældre, charmerende kvarterer til nyopførte bydele med moderne og stilrene bygninger.

For at du kan tage det bedste valg, vil vi herunder gennemgå de mest populære bydele og områder i København:

Hvor er det dyreste sted at bo i Danmark?

Voldsom forskel på, hvor meget det koster at købe sin egen bolig i Danmark.

Der er ca. 160 kilometer mellem Frederiksberg og Lolland. Men afstanden er faktisk større, når man taler boligøkonomi. For man sparer 16.313 kr. hver måned, hvis man vælger 140 kvadratmeter på Lolland frem for på Frederiksberg.