:

Hvad koster det at komme på privathospital?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad koster det at komme på privathospital?
 2. Hvordan bliver man henvist til privathospital?
 3. Hvordan får man tid på privathospital?
 4. Hvor lang ventetid er der på privathospital?
 5. Er privathospitaler bedre?
 6. Hvor meget koster en hospitalsseng i døgnet?
 7. Kan man blive udredt på privathospital?
 8. Hvor lang ventetid på udredning?
 9. Kan man få en ny udredning?
 10. Hvor mange bruger privathospital?
 11. Hvordan benytter man sig af frit sygehusvalg?
 12. Hvilket hospital er bedst i Danmark?
 13. Hvad er den bedste hospital i Danmark?
 14. Er privat hospitaler bedre end offentlige?
 15. Hvad koster en indlæggelse pr dag 2023?

Hvad koster det at komme på privathospital?

Der er også mulighed for, at din arbejdsgiver / virksomhed kan betale for dine undersøgelser og behandling.

Med undtagelse af de billeddiagnostiske undersøgelser kræver det ikke en henvisning fra egen læge eller sygehus, hvis du selv ønsker at betale.

Hvordan bliver man henvist til privathospital?

Som patient kan man som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet. En hospitalsafdeling kan dog afvise patienter, hvis afdelingen har væsentligt længere ventetid end andre lignende afdelinger.

Hvis en patient gerne vil på et andet offentligt hospital, kan patienten selv kontakte den afdeling, patienten er henvist til og de vil så sørge for at sende henvisningen til det hospital, patienten har valgt.

Patienten kan også allerede hos sin praktiserende læge vælge, hvilket hospital patienten ønsker at komme på, og bede sin læge om at sende henvisningen dertil.

Hvis en patient er henvist til udredning på et hospital, skal hospitalet, hvis det er fagligt muligt, have udredt patienten inden for 1 måned (30 dage). Hvis hospitalet ikke selv kan udrede inden for 1 måned, skal det forsøge at få patienten udredt inden 1 måned på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker.

Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for fristen, skal hospitalet inden for samme tidsfrist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Udredningsplanen skal redegøre for de kommende undersøgelser, som det forventes, at patienten skal gennemgå. 

Hvordan får man tid på privathospital?

Den 1. juni 2023 ændres retten til hurtig behandling indenfor 30 dage til 60 dage. Det sker som et led i regeringens akutplan. Ændringen gælder frem til den 31. december 2024.

Det betyder, at hvis s du er blevet henvist efter 1​. juni 2023, har du ret til behandling indenfor 60 dage.  Ændringen gælder ikke for psykiatrisk behandling.

Hvor lang ventetid er der på privathospital?

Den 1. juni 2023 ændres retten til hurtig behandling indenfor 30 dage til 60 dage. Det sker som et led i regeringens akutplan. Ændringen gælder frem til den 31. december 2024.

Det betyder, at hvis s du er blevet henvist efter 1​. juni 2023, har du ret til behandling indenfor 60 dage.  Ændringen gælder ikke for psykiatrisk behandling.

Er privathospitaler bedre?

En klassisk myte er, at privathospitalerne kun behandler de ”nemme” patienter, at de opererer alt for mange patienter uden behov for operation, og at de har alt for lukrative økonomiske forhold. 

Man tager kun de nemme patienter

Hvor meget koster en hospitalsseng i døgnet?

Sundhedsvæsen, samfundets samlede indsats mhp. forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdom og pleje af syge, både i offentligt og privat regi. Inden for sundhedsvæsenet, især sygehusvæsenet, foregår der desuden sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse i et betydeligt omfang.

viser sig på bundlinjen, fordi nogle af patienterne er så syge, at de ryger ud og ind af intensivafdelingen, hvor en plads koster op mod 35.000 kr. i døgnet. En almindelig hospitalsseng koster til sammenligning ca. 8.000 kr.

Hvilket sygehus kan jeg vælge? Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner.

Kan man blive udredt på privathospital?

Udvidet frit sygehusvalg betyder, at du har ret til at blive udredt, undersøgt eller behandlet på et privathospital, hvis du skal vente mere end 30 dage. Dog er fristen for behandling af somatiske sygdomme er 2 måneder i perioden 1. juni 2023 til og med den 31. december 2024. Det gælder kun de private hospitaler, der har en aftale med regionerne.

Privathospitalet skal kunne undersøge eller behandle dig hurtigere end de offentlige sygehuse i den region, hvor du bor, eller på de sygehuse, som regionen har aftale med.

Hvor lang ventetid på udredning?

Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for 30 dage, skal der laves en udredningsplan. Udredningsplanen bør som minimum indeholde den eller de kommende undersøgelser, som du kan forvente at skulle gennemgÃ¥ i udredningsforløbet – sÃ¥ vidt det er muligt. Du skal være oplyst om planen inden for 30 dage efter at henvisningen er modtaget pÃ¥ hospitalet. Det vil som minimum sige, at du har fÃ¥et en dato for næste led i de undersøgelser, der er planlagt.

Faglige årsager kan gyldigt begrunde, at udredningsfristen på 30 dage ikke overholdes. Gyldige grunde til at retten til hurtig udredning ikke kan overholdes, er:

Kan man få en ny udredning?

Du får et indkaldelsesbrev fra dit regionale sygehus senest otte dage efter, at dit regionale sygehus har modtaget henvisningen fra din læge om behandling.

Du kan læse i brevet, om du kan blive behandlet indenfor den maksimale ventetid på 30 dage.

Ventetiden beregnes som 30 dage fra den dag, hvor sygehuset modtager henvisningen fra din læge.

Hvor mange bruger privathospital?

For tredje år i træk falder regionernes udgifter til privathospitalerne. Regionerne brugte i 2013 466 millioner kroner på at få patienter behandlet på privathospitaler.

Det er et fald pÃ¥ 24 procent i forhold til Ã¥ret før, og det er laveste niveau, siden regionerne sÃ¥ dagens lys i 2007. Udgifterne til privathospitaler toppede i 2008 under VK-regeringen med en samlet udgift pÃ¥ 1,4 milliarder kroner, men er siden da faldet hvert Ã¥r med undtagelse af et enkelt Ã¥r. 

Hvordan benytter man sig af frit sygehusvalg?

Hvis du bliver akut indlagt med ambulance, vil ambulancen køre dig til nærmeste hospital. Du vil efter undersøgelse på hospitalet kunne vælge et andet offentligt hospital.

En hospitalsafdeling kan lukke for modtagelse af patienter fra andre regioner, hvis afdelingen har væsentlig længere ventetid end lignende hospitalsafdelinger. Lukningen kan dog kun vare, indtil ventetiden er bragt ned pÃ¥ et niveau med lignende hospitalsafdelinger. 

Hvilket hospital er bedst i Danmark?

Rigshospitalet har sejret i kategorien 'store hospitaler', mens Sygehus Lillebælt i Vejle samt Regionshospitalet i Horsens klarede sig bedst af de 'mellemstore hospitaler'. Regionshospitalet i Silkeborg topper rangeringen over de 'mindre hospitaler'.

Per Christiansen fra Rigshospitalet påpeger dog, at det kan være vanskeligt at sammenligne hospitaler, fordi de har meget forskellige opgaver og patientgrupper.

- Vores særlige opgave er overordnet at være med til at sikre, at alle patienter - uanset hvor sjælden eller kompliceret deres sygdom er - har et behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for landets grænser. Undersøgelsen viser, at den patient, der fejler noget sjældent eller komplekst har et behandlingstilbud af høj kvalitet inden for landets grænser.

Hvad er den bedste hospital i Danmark?

10-02-2023

Landets bedste mellemstore hospital ligger i Viborg. Det konkluderer Dagens Medicin på baggrund af tal fra de kliniske kvalitetsdatabaser og den landsdækkende patienttilfredsheds-undersøgelse.

Er privat hospitaler bedre end offentlige?

Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Økonomichef på Gentofte Hospital Hans Anton Nygaard og direktør for medicoindustrien Jens Kristian Gøtrik har 12/4 bragt en kritik af Cepos' seneste analyse her i avisen.

Hvad koster en indlæggelse pr dag 2023?

Denne statistik indeholder oplysninger om befolkningens indlæggelser og ambulante besøg på offentlige somatiske sygehuse. Her findes bl.a. oplysninger om antallet af indlæggelser og ambulante besøg samt patienternes køn, alder og diagnose.

Dokumentation