:

Hvor kan man se hvem der er gået konkurs?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor kan man se hvem der er gået konkurs?
 2. Er virksomheden konkurs?
 3. Kan man se hvem der har begæret konkurs?
 4. Hvor mange er gået konkurs?
 5. Hvad sker der med gæld efter konkurs?
 6. Hvem betaler ved konkurs?
 7. Hvem hæfter for gæld ved konkurs?
 8. Kan SKAT erklære konkurs?
 9. Hvad er ulemperne ved konkurs?
 10. Kan man komme i fængsel på grund af gæld?
 11. Kan man forhandle om sin gæld?
 12. Hvornår bliver ens gæld slettet?
 13. Kan fogedretten se hvad der står på min konto?
 14. Kan en gæld blive slettet?
 15. Kan fogedretten hæve penge på min konto?

Hvor kan man se hvem der er gået konkurs?

Er din arbejdsgiver gået konkurs?

StÃ¥r du i en situation, hvor din arbejdsgiver er gÃ¥et konkurs, kan du som lønmodtager anmelde din manglende løn, pension, feriepenge og lign. til Lønmodtagernes Garantifond (LG). 

Er virksomheden konkurs?

Formålet med en konkurs er at afvikle (sælge, inddrive, ”gøre i penge”) den insolvente skyldners eller virksomheds aktiver (varelager, virksomhed, tilgodehavender, rettigheder, fast ejendom, biler, værktøjer, maskiner), og fordele værdierne ligeligt til de kreditorer, der har penge til gode. 

En konkursbehandling er ofte den sidste udvej. Derfor kan det være en god idé at undersøge, om der er andre muligheder for at genoprette din eller virksomhedens økonomi, inden du tyer til konkursbehandlingen. Når vi er kommet til tidspunktet for indgivelse af konkursbegæring, betyder det nemlig ofte, at alle andre muligheder forgæves er udtømt.

Er en virksomhed eller en person insolvent, kan personen selv, virksomheden eller virksomhedens ledelse eller kreditorer indgive begæring om konkursbehandling. Du kan derfor indgive begæring om konkurs, hvis du har penge til gode – eller har svært ved at betale de penge, du skylder. 

At indgive begæring om en konkurs har store konsekvenser. Vi vil derfor anbefale dig to ting, inden du gør det. 

 • Vurder fordele og ulemper ved at begære en konkurs. Måske er der en bedre løsning? Eksempelvis en rekonstruktion.   
 • Kan man se hvem der har begæret konkurs?

  Bekendtgørelse af konkursloven

  Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 429 af 1. maj 2013 og § 4 i lov nr. 1637 af 26. december 2013.

  Hvor mange er gået konkurs?

  GÃ¥ til artikel indhold

  Skifteretten kan indlede konkursbehandling over et selskab, hvis det er insolvent (det vil sige, at selskabet ikke kan opfylde sine forpligtelser som aftalt) og en kreditor, der har penge til gode, har indgivet konkursbegæring til skifteretten. Et insolvent selskab kan også selv indgive en begæring om konkurs.

  Hvad sker der med gæld efter konkurs?

  Personlig konkurs betyder, at en privatperson erklæres konkurs. Det er nemlig ikke kun virksomheder, der kan gå konkurs. Når det sker for en privatperson, kaldes det for en personlig konkurs. Det gælder typisk også ved en konkursbegæring mod fx en enkeltmandsvirksomhed, da du hæfter privat for gæld i personligt ejede virksomhedstyper.

  Hvis du er insolvent (ikke kan betale dine regninger), kan du blive erklæret personlig konkurs af dine kreditorer. En kreditor skal dog stille en sikkerhed på 30.000 kroner for omkostningerne. Du kan også begære dig selv konkurs med en konkursbegæring. Det kan du læse mere om i næste afsnit. 

  Der er som regel tale om en sidste udvej for kreditorer eller en selv med en konkurs. Det er den hårdeste og mest voldsomme metode, dine kreditorer kan bruge til at få deres penge. 

  Du kan godt erklære dig selv for konkurs. Når du erklærer dig for personlig konkurs, skal du udfylde en blanket, hvor du indgiver konkursbegæring mod dig selv. Det koster 750 kroner, uanset om det er dig selv eller dine kreditorer, som indgiver begæringen. 

  Konkursbegæringen skal altid være skriftlig. Blanketten skal sendes til skifteretten i den retskreds, hvor personen bor. Er det en personlig ejet virksomhed, er det virksomhedens adresse, der afgør, hvilken retskreds den skal sendes til. Det gælder også blanketten til kreditorers konkursbegæringer.

  Når du erklærer dig selv konkurs, skal du stille sikkerhed for alle omkostningerne i forbindelse med konkursen – ligesom en kreditor skal. Beløbet på de cirka 30.000 går typisk til en kurator, og beløbet bliver ikke nedskrevet på en eventuel gæld til dine kreditorer.

  Konsekvenserne ved en personlig konkurs er større, end de fleste umiddelbart tror. Det er heller ikke sikkert, at din økonomiske situation bliver bedre, selvom du erklæres konkurs. Fx skal alle aktiver som udgangspunkt overdrages til konkursboet.

  Konsekvenser for formue, gæld og ejendele ved en personlig konkurs:

  • Hele din personlige formue inddrages
  • Alle aktiver bliver solgt (allerede solgte eller overdragede aktiver kan blive inddraget)
  • Du mister råderet over bil, bolig, bankkonto etc. under konkursen
  • Restgæld slettes ikke, når konkursen er overstået
  • Du bliver registreret i RKI
  • En del af din (fremtidige) løn kan blive inddraget
  • Potentiel konkurskarantæne

  Hvem betaler ved konkurs?

  Få hjælp af os, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller er under rekonstruktion/betalingsstandsning – også hvis du er lærling eller elev.

  • Når din arbejdsgiver går konkurs 
  • Det betyder din arbejdsgivers konkurs for dig?
  • Lønmodtagernes Garantifond?
  • Det kan du få dækket af Lønmodtagernes Garantifond
  • Elev eller lærling
  • Arbejde for konkursboet
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Arbejdsgivers død - kort tidsfrist (8 uger)
  • Rekonstruktion/Betalingsstandsning

  Kontakt os, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller på anden måde ikke kan betale din løn. Så fortæller vi dig, hvordan du skal forholde dig, og hvilken dokumentation, du får brug for i det videre forløb.

  Vi hjælper dig naturligvis også med at anmelde dit krav til bl.a. Lønmodtagernes Garantifond.

    Som lønmodtager er du nemlig ofte sikret af en garanti gennem Lønmodtagernes Garantifond, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

  Hvem hæfter for gæld ved konkurs?

  Generelt indebærer hæftelse, at du er ansvarlig for at betale en gæld, et lån eller reparation efter en skade. Der findes forskellige former for hæftelse, heriblandt personlig hæftelse. Personlig hæftelse indebærer, at du personligt skal dække gælden, lånet eller skadesomkostningerne med hele din egen formue. Det indebærer, at du risikerer at skulle sælge eller pantsætte alle dine ejendele for at kunne betale kravet.

  Hvis du vil stifte et selskab uden personlig hæftelse, kan du med fordel oprette et ApS. Læs mere om, hvordan du gør her.

  Kan SKAT erklære konkurs?

  På baggrund af en konkret sag er der opstået usikkerhed om, i hvilket omfang SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed har en retlig interesse i at indgive en konkursbegæring mod en insolvent virksomhed, når der i opkrævningslovens § 11, stk. 9, er mulighed for at inddrage en virksomheds registrering.

  SKAT, Hovedcentret, er således blevet spurgt:

  Hvad er ulemperne ved konkurs?

  Jeg skriver her om behovet for at tænke ud af boksen, nÃ¥r det drejer sig om at sikre trygheden for medarbejdere og borgere ift. konkurser pÃ¥ velfærdsmarked. Det er tredje del af en miniserie om konkurrence pÃ¥ velfærdsmarked og private virksomheders konkurser og kommuners nedlæggelser af velfærdsenheder. Jeg har i den sammenhæng beskrevet hvorledes mekanismerne omkring konkurser og nedlæggelser har mindst fire fælles karakteristika, som optræder nÃ¥r virksomheder eller kommunale enheder lukker;

  1) økonomi

  Kan man komme i fængsel på grund af gæld?

  GÃ¥ til artikel indhold

  I de mest almindelige typer af sager i fogedretten er en person indkaldt til et møde, fordi han/hun fx skylder penge. I den situation kan den, der har penge til gode (kreditor/rekvirenten), få fogedrettens hjælp til at inddrive pengene. De fleste sager bliver løst på første møde, ved at der bliver lavet en aftale mellem den, der skylder penge (skyldneren), og den, der har penge til gode (kreditor/rekvirenten). Fogedretten er en del af den lokale byret.

  Kan man forhandle om sin gæld?

  Kæmper du med at få afviklet din gæld? Så er du langt fra den eneste. Gæld er nemlig noget, vi sjældent taler om, men som fylder meget i dagligdagen hos mange danskere. Det kan give søvnløse nætter, bekymringer for fremtiden og for mange kan det virke helt uoverskueligt at få afviklet gælden. I denne artikel hjælper vi dig med at få lagt en god plan for, hvordan du kommer tilbage på sporet og tættere på en gældfri hverdag.

  Spar op til 2.500 kr. om måned. Få hjælp til at samle din gæld.

  Hvornår bliver ens gæld slettet?

  Ligesom med så meget andet, så kan gæld også blive forældet. Udgangspunktet i Danmark er, at gæld anses for at være forældet efter enten 3 eller 10 år, afhængigt af hvilken type af gæld, der er tale om, samt hvordan kravet om gælden kan dokumenteres. Tidsfristen for forældelsen gælder fra den første dag, hvor kreditor kunne kræve at få sine penge tilbagebetalt.

  Kan fogedretten se hvad der står på min konto?

  Gæld begrænser dig i mange sammenhænge, men selv om du skylder penge væk, har du forskellige rettigheder.

  Du har ret til at have et minimumsbeløb til rådighed til leveomkostninger hver måned, før dem du skylder penge må kræve, at du betaler din gæld. Du skal selv gøre opmærksom på, at du ikke har mulighed for at betale.

  Efter du har betalt dine nødvendige udgifter (boligudgifter, A-kasse og fagforening, nødvendig medicin samt nødvendige transportomkostninger i forbindelse med job), har du ret til et minimums beløb til at dække alle dine øvrige leveomkostninger, herunder f.eks. forsikringer, telefonabonnement, gaver, tøj, mad m.v.

  Gæld til det offentlige, som du ikke betaler, bliver overdraget til Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen er det offentliges inddrivelsescenter.

  Gæld til det offentlige kan være, hvis du ikke har betalt en bøde eller f.eks. hvis du skylder penge til Udbetaling Danmark i form af uberettiget boligstøtte eller SU.

  Betaler du ikke din gæld til Gældsstyrelsen, løber der også renter på. Gældsstyrelsen står for at inddrive din gæld, hvis ikke du betaler.

  Kan en gæld blive slettet?

  Før du undersøger, om du kan få eftergivet gæld, kan du prøve vores vejledende gældsberegner. Den kan give dig en idé om, hvor lang tid det kan tage at betale din gæld. Ser det håbløst ud, så læs om mulighederne for eftergivelse her på siden.

  • Mulighed 1: Eftergivelse ud fra faste krav
  • Mulighed 2: Eftergivelse ud fra individuel vurdering

  Kan fogedretten hæve penge på min konto?

  Har du gæld til det offentlige – eksempelvis i form af ubetalt skat eller medielicens – vil det blive behandlet af Skat. ”Skat kan faktisk tvinge dig til at betale af på din gæld ved at forhøje din skattetrækprocent. I sådan et tilfælde skal du selv være opmærksom på, at loven giver dig ret til et minimumsbeløb at leve for,” fortæller Mie Rahbek Thomsen og tilføjer, at en lignende situation gør sig gældende for banken.

  ”Mens private kreditorer generelt kun kan inddrive penge ved hjælp af inkasso eller fogedretten, har banker andre muligheder. Når du ikke betaler af på dit lån som aftalt, kan banken nemlig trække penge fra din løn- eller opsparingskonto. Igen skal du dog have råd til at leve, og banken kan altså ikke kræve så mange penge, at det ikke kan lade sig gøre.”