:

Hvad er vigtigt ved indretning af arbejdsplads?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er vigtigt ved indretning af arbejdsplads?
 2. Hvilke krav stiller arbejdsmiljøloven til indretning af arbejdsplads og arbejdsstilling?
 3. Hvad skal en attraktiv arbejdsplads tilbyde dig?
 4. Hvor mange m2 skal der være pr medarbejder?
 5. Hvilke 4 faktorer påvirker arbejdsmiljøet?
 6. Hvad er trivsel på en arbejdsplads?
 7. Hvilke pligter og ansvar for arbejdsmiljøet har ansatte?
 8. Hvornår skal der være bad på arbejdsplads?
 9. Hvad er vigtigt for dig at have indflydelse på i dit arbejde?
 10. Hvilke værdier er vigtige på en arbejdsplads?
 11. Hvor mange toiletter skal der være pr medarbejder?
 12. Hvor lille må et kontor være?
 13. Hvad kan forårsage dårligt psykisk arbejdsmiljø?
 14. Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?
 15. Hvad fungerer godt på arbejdspladsen?
 16. Er der krav til indretning af faste arbejdspladser?
 17. Hvad er ergonomiske retningslinjer for arbejdspladsen?
 18. Hvad er en arbejdsstol?
 19. Er der krav til indretning af faste arbejdspladser?
 20. Hvad er faste arbejdssteders indretning?
 21. Hvad er ergonomiske retningslinjer for arbejdspladsen?
 22. Hvad er en arbejdsstol?

Hvad er vigtigt ved indretning af arbejdsplads?

Når en stor del af din forberedelse sker foran en skærm, skal du have mulighed for at indrette dit arbejdssted, så den er bekvem for dig. Det handler om variation og indflydelse på arbejdet - ikke så meget om at sidde ’ergonomisk korrekt’.

Der findes ikke nogen ’ergonomisk korrekt’ siddestilling. Det vigtige er, at man varierer sin arbejdsstilling, at man har indflydelse på arbejdsplads-ens indretning - og at man er glad for den.

Hvilke krav stiller arbejdsmiljøloven til indretning af arbejdsplads og arbejdsstilling?

På grund af COVID-19 pandemien og nedlukninger har der været mange danskere, der var tvunget til at arbejde hjemmefra. Det har givet mange virksomheder erfaringer og et ændret syn på, hvad definitionen af et godt arbejdsliv er, og at arbejdsdagen ikke nødvendigvis behøver altid at være fra kl. 8-16 på et fysisk kontor.

Selvom de fleste medarbejdere er tilbage på kontoret rent fysisk, så er hjemmearbejde stadig en mulighed for mange medarbejdere. Det er forskelligt hvordan virksomhederne har grebet det an. For nogle er hjemmearbejdsdage en integreret del af arbejdsugen, mens andre

arbejder hjemme efter behov. Men vigtigst af alt, så er det den fleksibilitet og frihed en hjemmearbejdsdag kan give for den enkelte medarbejder. Dette kan have en stor betydning for fastholdelse af nuværende medarbejdere på arbejdspladsen og rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden.

Hvad skal en attraktiv arbejdsplads tilbyde dig?

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Hvor mange m2 skal der være pr medarbejder?

Et simpelt spørgsmål, som vi hører rigtig ofte. Men svaret viser sig at være mere komplekst end et fast antal kvadratmetre.

Hvilke 4 faktorer påvirker arbejdsmiljøet?

Det psykologiske arbejdsmiljø henviser til de psykosociale forhold på arbejdspladsen, som kan påvirke medarbejdernes trivsel.

Dette omfatter faktorer som arbejdstilfredshed, stressniveau, rollekonflikter og identifikation med organisationen.

Et psykisk arbejdsmiljø dækker over samspillet mellem de psykologiske og sociale forhold på en arbejdsplads – og heraf deres indvirkning på de enkelte medarbejdere.

Det psykologiske arbejdsmiljø kan omfatte en række forskellige faktorer såsom arbejdstilfredshed, rollekonflikter, stressniveau og relationer til kolleger, ledere og organisationen som helhed.

Hvad er trivsel på en arbejdsplads?

Den enkeltes trivsel på arbejdspladsen er afgørende for motivation og fremdrift. Når vi har det godt, er vi ganske enkelt mere tilbøjelige til at være engagerede og produktive i vores arbejde.

At skabe en følelse af fællesskab på arbejdspladsen giver fx den enkelte medarbejder mulighed for at fokusere på sit eget velbefindende – og føle sig støttet i at gøre det.

Det er utrolig vigtigt, at såvel ledelse som medarbejdere har fokus på at bidrage til et positivt psykisk arbejdsmiljø og øget arbejdsglæde – det er ganske enkelt et fælles ansvar!

Forskning har nemlig vist, at det psykologiske arbejdsmiljø er helt centralt for vores trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Hvilke pligter og ansvar for arbejdsmiljøet har ansatte?

Ifølge Arbejdsmiljøloven

I følge Arbejdsmiljøloven, er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet kan finde sted på en sådan måde, at de ansatte ikke bliver udsat for hverken fysiske eller psykiske skader. Loven beskriver at arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Hvornår skal der være bad på arbejdsplads?

​Hvis virksomheden stiller krav om, at I skal skifte til og fra arbejdstøj på virksomheden fx til arbejdstøj, som virksomheden stiller til rådighed, vedligeholder og vasker, så har I krav på løn for den tid, det tager at skifte til og fra arbejdstøjet. Det er fastlagt i en Faglig Voldgift af den 27. august 2004.

​På faste arbejdspladser skal der være indrettet spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet. Arbejdsbordet hvor den enkelte ansatte udfører sit arbejde, må ikke anvises som spiseplads.

Hvad er vigtigt for dig at have indflydelse på i dit arbejde?

Arbejdslyst kan virke som en lidt abstrakt størrelse; for hvad er det egentlig, og hvem bestemmer om du har en høj arbejdslyst? Gennem en årrække har Krifa, Kantar Gallup og Epinion samarbejdet om større undersøgelser, hvor de har indsamlet data fra flere end 30.000 personer, og hvad der er god arbejdslyst for dem.

Hvilke værdier er vigtige på en arbejdsplads?

I over 30 år har Great Place to Work undersøgt arbejdspladser verden over. Hvert år besvares vores undersøgelser af op imod 12 millioner medarbejdere. Det betyder, at godt 10.000 virksomheder og organisationer af forskellig størrelse og fra forskellige brancher bruger vores spørgeramme. Det er på baggrund af vores undersøgelse, mangeårige erfaring og feedbacken fra verdens bedste kulturledere, at vi har formuleret vores modeller for, hvad en god arbejdsplads er, og for hvordan de opnår succes i dag og for fremtiden.

  

Hvor mange toiletter skal der være pr medarbejder?

Hvordan skal jeres salgsreoler indrettes? Hvor skal ekspeditionsdisken stå? Hvordan skal gulvet være? Og hvordan indstiller du bedst din stol ved kassen?

Indretningen af butikken skal leve op til en række krav i f.eks. bygningsreglementet om loftshøjde, udgange og dagslys, men arbejdsmiljøet skal også tænkes ind. Der skal være nok plads, og inventar som salgs- og lagerreoler, borde og diske, udgangskasser og stole skal være tilpasset medarbejderne, så I kan arbejde i gode arbejdsstillinger.

Hvor lille må et kontor være?

Det første skridt er at beslutte dig for, hvilken type kontor din virksomhed skal rykke ind i. Der er flere muligheder at vælge imellem. Og der er fordele og ulemper ved dem allesammen. 

Men bare rolig – guiden her skal nok hjælpe dig med at vælge den mulighed, der passer bedst til din virksomhed.

Her er tre af de mest populære løsninger for små virksomheder. Det er også en af de tre løsninger, vi anbefaler, at du gør brug af. Afhængig af din virksomheds størrelse og behov, selvfølgelig.

Hvad kan forårsage dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Den oftest rapporterede arbejdsskade indenfor fysisk arbejdsmiljø er ”forstuvning af ryg, nakke, fod, ankel, hånd, finger eller andet”, der er forårsaget af enten fald, at ramme et stationært objekt eller af fysisk eller mental overanstrengelse. 18.236 af sådanne skader blev rapporteret i Danmark i 2018 (42,61% af de 42.792 samlede rapporterede arbejdsulykker).

“Sår” er den næstmest hyppige arbejdsrelaterede skade med 12,55% af de samlede skader. Her er kontakt med en skarp, spidset eller ru genstand den mest almindelige måde at få et sår på.

Den tredje mest almindelige skade er ”brækket knogle” med 10,8 % af kvæstelserne. Her er den mest almindelige årsag også fald og stød mod stationære genstande. Tilsammen udgør disse tre 65% af alle arbejdsskader.

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

20. February 2021 Pixabay

Et godt arbejdsmiljø er helt uvurderligt vigtigt. Vi bruger så mange timer på vores arbejde, så det er helt essentielt, at også trives i den tid, vi er der. Lige så glad man kan blive af et godt arbejdsmiljø, lige så nedslidt og nedbrudt kan vi blive af dårligt arbejdsmiljø.

Hvad fungerer godt på arbejdspladsen?

I over 30 år har Great Place to Work undersøgt arbejdspladser verden over. Hvert år besvares vores undersøgelser af op imod 12 millioner medarbejdere. Det betyder, at godt 10.000 virksomheder og organisationer af forskellig størrelse og fra forskellige brancher bruger vores spørgeramme. Det er på baggrund af vores undersøgelse, mangeårige erfaring og feedbacken fra verdens bedste kulturledere, at vi har formuleret vores modeller for, hvad en god arbejdsplads er, og for hvordan de opnår succes i dag og for fremtiden.

  

Er der krav til indretning af faste arbejdspladser?

Indretningen af arbejdspladsen skal sikre, at du kan arbejde på en forsvarlig måde. Det vil sige, at du ikke bliver belastet unødigt - hverken fysisk eller psykisk. Det står i Arbejdstilsynets vejledning om indretning af faste arbejdssteder. Inden for de fleste områder er der en række krav til indretningen.

Hvad er ergonomiske retningslinjer for arbejdspladsen?

Ergonomiske retningslinjer for arbejdspladsens indretning 1 2.1. Arbejdsopgaven. Arbejdsopgavens art er afgørende for, om medarbejderne kan udføre arbejdet uden ulempe enten... 2 2.2. Stationær/ikke stationær arbejdsplads. Kravene til arbejdspladsens inventar afhænger bl.a. af, hvor lang tid ad... 3 2.3. Koncentrationskrav. Ved arbejdsopgaver, der kræver opmærksomhed og... More ...

Hvad er en arbejdsstol?

Arbejdsstole 1 er stabil, det vil sige, den skal kunne holde til medarbejderens vægt, den må hverken vælte, køre eller glide væk under... 2 har et sæde, der giver mulighed for individuel tilpasning og varieret siddestilling. Sædehøjde, sædedybde og... 3 har afrundet forkant på sædet. 4 har et ryglæn, der passer til lændesvajet, og som uafhængigt af sædet kan tilpasses i højde og... More ...

Er der krav til indretning af faste arbejdspladser?

 • Indretningen af arbejdspladsen skal sikre, at du kan arbejde på en forsvarlig måde. Det vil sige, at du ikke bliver belastet unødigt - hverken fysisk eller psykisk. Det står i Arbejdstilsynets vejledning om indretning af faste arbejdssteder. Inden for de fleste områder er der en række krav til indretningen.

Hvad er faste arbejdssteders indretning?

 • Vejledningen oplyser om reglerne for faste arbejdssteders indretning. Reglerne gælder for virksomheder med ansatte, som fx industri-, handels- og kontorvirksomheder, skoler, hospitaler og andre institutioner. Reglerne omfatter virksomhedens bedriftsområde.

Hvad er ergonomiske retningslinjer for arbejdspladsen?

 • Ergonomiske retningslinjer for arbejdspladsens indretning 1 2.1. Arbejdsopgaven. Arbejdsopgavens art er afgørende for, om medarbejderne kan udføre arbejdet uden ulempe enten... 2 2.2. Stationær/ikke stationær arbejdsplads. Kravene til arbejdspladsens inventar afhænger bl.a. af, hvor lang tid ad... 3 2.3. Koncentrationskrav. Ved arbejdsopgaver, der kræver opmærksomhed og... More ...

Hvad er en arbejdsstol?

 • Arbejdsstole 1 er stabil, det vil sige, den skal kunne holde til medarbejderens vægt, den må hverken vælte, køre eller glide væk under... 2 har et sæde, der giver mulighed for individuel tilpasning og varieret siddestilling. Sædehøjde, sædedybde og... 3 har afrundet forkant på sædet. 4 har et ryglæn, der passer til lændesvajet, og som uafhængigt af sædet kan tilpasses i højde og... More ...