:

Hvor meget koster en ha skov?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor meget koster en ha skov?
 2. Hvad koster 4 hektar skov?
 3. Hvad koster det at eje en skov?
 4. Kan alle købe en skov?
 5. Hvad koster 10 hektar skov?
 6. Hvor mange træer skal der til for at lave en skov?
 7. Hvad er prisen for 1 hektar?
 8. Hvem ejer en skov?
 9. Kan man tjene penge på skov?
 10. Hvor meget er 1 hektar værd?
 11. Hvor stor skal en skov være for at være en skov?
 12. Kan man slå et træ ihjel med Roundup?
 13. Hvad koster 100 hektar?
 14. Hvad koster en hektar jord i 2023?
 15. Hvor meget skov er privat?
 16. Hvad koster en ny skov?
 17. Hvad koster bynær skov?
 18. Hvor meget koster en hektar skov?
 19. Hvad koster staten til skovrejsning?
 20. Hvad koster en ny skov?
 21. Hvad koster bynær skov?
 22. Hvor meget koster en hektar skov?
 23. Hvad koster staten til skovrejsning?

Hvor meget koster en ha skov?

Det koster mellem 25.000 kr. og 40.000 kr. at skabe en hektar skov, men en stor del af udgifterne kan dækkes via tilskud. Driften af bynær skov er billig i forhold til andre rekreative områder, og skovene rummer en lang række værdier, der bidrager til den samlede samfundsøkonomi. Udvikling af miljøøkonomiske metoder vil kunne bidrage til at værdisætte disse ydelser.

Den klassiske måde at vurdere, om det er en god idé at plante skov, er at overveje, hvor stort økonomisk afkast skoven vil kunne give. Men også de bløde værdier spiller en rolle: For en kommune kan hensynet til grundvandsbeskyttelse og en forbedring af lokalbefolkningens muligheder for naturoplevelser for eksempel være en vigtig grund til at plante skov i nærheden af byerne.

Hvad koster 4 hektar skov?

Billede af: Pexels

Hvis du nogensinde har gået med en drøm om at eje din helt egen skov, så er det faktisk langt fra et helt utænkeligt scenarie. Man kan nemlig godt købe og eje skove i Danmark, hvilket mange i øvrigt gør, hvor de eksempelvis går på jagt.

Hvad koster det at eje en skov?

Uanset om du lægger vægt på naturindholdet, på jagten, eller på økonomi og produktion, så kræver pasningen af en skovejendom fagmæssig viden.

Kan alle købe en skov?

Fredskov betyder at der inden for 10 år skal være en bevoksning på vej der kan udvikle sig til højstammet skov. Kun forhold af betydning for driften af skoven kan give grund til at holde et område friholdt for træopvækst.

Skovrejsning handler om at plante skov for at skabe et nyt stykke natur, som skal kunne udvikle sig i samspil med det omkringliggende landskab; herunder søer, enge, overdrev, krat m.m. Med en flot skov kan du sætte et aftryk i landskabet, som du kan nyde og give videre til dine efterkommere.

Hvilken jord er bedst til græsplænen? Til anlægning af en ny græsplæne anbefaler vi altid en humusrig harpet muldjord, som ikke er for klæg. Til dette kan vi anbefale vores fint harpede muld, som er blandet op med en smule sand, hvilket gør den mere ideel til en græsplæne.

Hvad koster skovrejsning? Ny skov koster typisk mellem 25.000 – 50.000 kr. per hektar at etablere, alt efter forholdene, arealet og plantevalg. Omkostningen for etablering af ny skov afhænger af, hvordan skoven opføres, herunder hvilke træarter, du vælger, og hvor stor variation, du ønsker i skoven.

Hvad koster skovrejsning? Ny skov koster typisk mellem 25.000 – 50.000 kr. per hektar at etablere, alt efter forholdene, arealet og plantevalg. Omkostningen for etablering af ny skov afhænger af, hvordan skoven opføres, herunder hvilke træarter, du vælger, og hvor stor variation, du ønsker i skoven.

Hvad koster 10 hektar skov?

Billede af: Pexels

Hvis du nogensinde har gået med en drøm om at eje din helt egen skov, så er det faktisk langt fra et helt utænkeligt scenarie. Man kan nemlig godt købe og eje skove i Danmark, hvilket mange i øvrigt gør, hvor de eksempelvis går på jagt.

Hvor mange træer skal der til for at lave en skov?

Ja, der er så mange træer og buske i Danmark, som fungerer som helt naturlige frøkilder, at Danmark ville vokse til i skov i løbet af ganske få årtier, hvis vi holdt helt op med at slå græs og hø og pløje og dyrke marker og enge.

Ja, man kan plante mange egetræer, for de er stærke og kan tåle meget ukrudt og vokser alligevel op og bliver til store træer. Man kan også plante såkaldte ammetræer som lærk og rødel. Ammetræer vokser hurtigt og hjælper efter kort tid med at holde ukrudtet nede til glæde for de mere sårbare træarter som f.eks. bøg. Endelig kan man vælge at acceptere, at der bliver nogle lysninger i skoven, hvor de små træer er gået til i ukrudt.

Hvad er prisen for 1 hektar?

Den udvikling vil kun fortsætte, spår SEGES, som er en uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation inden for landbrug- og fødevareområdet.

SEGES regner med, at cirka ti procent af det danske landbrugsareal forsvinder til den grønne omstilling inden for de næste 10-15 år.

- Det er meget markant, og vi har ikke noget fortilfælde for, at en så stor del af arealet tages ud på så kort tid, og derfor er der udsigt til en væsentlig større stigning i jordpriserne, vurderer Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef hos SEGES.

Hvem ejer en skov?

Den udvikling vil kun fortsætte, spår SEGES, som er en uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation inden for landbrug- og fødevareområdet.

SEGES regner med, at cirka ti procent af det danske landbrugsareal forsvinder til den grønne omstilling inden for de næste 10-15 år.

- Det er meget markant, og vi har ikke noget fortilfælde for, at en så stor del af arealet tages ud på så kort tid, og derfor er der udsigt til en væsentlig større stigning i jordpriserne, vurderer Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef hos SEGES.

Kan man tjene penge på skov?

Leder du efter en klimavenlig, attraktiv investeringsmulighed?

A/S Difko Skov Invest V er en attraktiv investeringsmulighed med lav risiko og 4,5-6,0% i intern rente (IRR). 

Hvor meget er 1 hektar værd?

Læs også artiklen i Effektivt Landbrug

I Ã¥rets første kvartal af 2021 slutter jordprisen pÃ¥ 162.500 kroner pr. hektar, og det er en stigning pÃ¥ hele 9,8 procent i forhold til jordprisen pÃ¥ 148.000 kroner pr. hektar i fjerde kvartal 2020. Det skriver cheføkonom i Agrocura, Jens Schjerning, pÃ¥ selskabets hjemmeside.

Hvor stor skal en skov være for at være en skov?

Kære begge to

Svaret på jeres spørgsmål afhænger af hvilken definition man anvender – biologisk, landskabeligt, matrikulært, juridisk mv.

Kan man slå et træ ihjel med Roundup?

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på [email protected], hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres.

Hvad koster 100 hektar?

Igennem de seneste 17 år har jordpriserne udelukkende været stigende, og gennem de seneste fire år har stigningen været markant (se figur 1). I flere medier har det været fremme at jordprisen er kommet for højt op set i forhold til rentabiliteten. En korrektion i jordprisen i nedadgående retning må derfor forventes.

I praksis afgøres jordpriser af udbuds-/efterspørgselssituationen i det lokale område hvor ejendommen er placeret og på det enkelte tidspunkt. Der er adskillige faktorer der påvirker jordprisen, såsom jordens bonitet samt den generelle tro på fremtidens indtjeningsniveau. Antallet af husdyrbesætninger i området kan have en effekt på jordpriserne, afhængigt af deres behov for jord. Husdyrbesætningernes behov for jord afgøres formentligt af økonomien i husdyrproduktionen, samt lovgivningen omkring harmonikrav. Dog er indtjeningsevnen i planteproduktionen og den reale rente kendt som to vigtige faktorer, som historisk har forklaret jordpriserne udmærket. Endvidere er det Dansk Svineproduktions langsigtede mål, at jord og svineproduktion skal ses som to adskilte forretningsområder, der hver for sig bør være rentable.

Dansk Svineproduktion har på den baggrund foretaget en analyse af jordprisens udvikling baseret på dækningsbidraget efter afholdelse af maskin- og arbejdsomomkostninger (herefter benævnt resultat før kapitalomkostninger) samt realrenten. Formålet er at undersøge om jordprisen er på et niveau, hvor der er tale om en prisboble, eller om der, set ud fra fundamentale forhold, er tale om en bæredygtig pris. Endvidere er formålet, på basis af fremtidige forventninger til resultat før kapitalomkostninger og realrenten, at give et bud på den fremtidige gennemsnitlige ligevægtspris for landbrugsjord.

Analysen bygger på en ligevægtspris som består af det enkelte års realrenteudgift for køb af jord sammenlignet med det enkelte års resultat før kapitalomkostninger i marken pr. ha. Det vil sige, den gennemsnitlige hektarpris og den reale rente det pågældende år er sammenlignet med det gennemsnitlige resultat før kapitalomkostninger pr. ha det pågældende år.

Der anvendes en realrente, idet det forudsættes at jordens værdi er prisfast set over tid.

Hvad koster en hektar jord i 2023?

Gennemsnittet hedder nu 181.000 kr./ha. i Danmark. Danmarks Statistik har revideret alt ejendomsdata, hvilket betyder, at jordprisen allerede sidste år i 2. kvartal 2022 fik et godt løft og kom ud af det sidelænse marked. Hvis nogen er i tvivl, så er trenden op. Hvis du tegner et lille analyseabonnement ved os, får du 4 gange årligt jordprisstatistikken inkluderet. Ring til Jens Schjerning tlf.: 2142 5620 / mail: [email protected] herom.

Efter over 10 års ørkenvandring på jordprisen er der for alvor liv i den danske sorte muld. Der er nu et meget klart signal på jordprisen, at den er tilbage i stigende trend. Desuden bliver det sværere og sværere at finde jord under 150.000 kr./ha. i Danmark. Vi kan hjælpe med at slå jordprisen op i dit område og derved kender du nøjagtig handlerne. Det giver mere præcision af værdisætning af din ejendom og måske også lavere bidragssatser og rentemarginaler. Kontakt gerne Jens Schjerning for at høre mere på tlf.: 2142 5620 / mail: [email protected]

Hvor meget skov er privat?

Inden længe kommer udlæg af yderligere 30.000 ha urørt skov på statens arealer i offentlig høring. Friluftsrådet anbefaler, at der udlægges yderligere urørt skov i privatejede skove og ikke kun i statsskovene, hvor det kan give udfordringer for friluftsliv og foreningsaktiviteter.

Det forventes, at Miljøministeriet inden længe sender forslag til udlæg af 30.000 ha urørt skov - det vil sige skove, hvor træproduktionen stopper og skovene får lov at udvikle sig på mere naturlige præmisser – i offentlig høring. Urørt skov er udmøntningen af en politisk aftale mellem regeringen og aftalepartier om at udlægge urørt skov for at styrke biodiversiteten, så der samlet set vil være 75.000 hektar urørt skov i Danmark.

Hvad koster en ny skov?

En skov koster omkring 30.000 kroner per hektar, men så dyrt bliver det langt fra. Faktisk kan det ende med at være helt gratis. - Der er nogle tilskudsordninger gennem landdistriktsmidlerne, der gør, at man kan få dækket størstedelen af udgifterne til en ny skov.

Hvad koster bynær skov?

Det koster mellem 25.000 kr. og 40.000 kr. at skabe en hektar skov, men en stor del af udgifterne kan dækkes via tilskud. Driften af bynær skov er billig i forhold til andre rekreative områder, og skovene rummer en lang række værdier, der bidrager til den samlede samfundsøkonomi.

Hvor meget koster en hektar skov?

Prisen på træ og skov. Prisen på rødgran og bøgekævler er på højeste niveau i 17 år. I runde tal er prisen på korttømmer af rødgran mellem 4 kr. pr. kbm. før skovning og bøgekævler mellem 7 kr. pr. kbm. før skovning. Prisen på en hektar skov ligger typisk på mellem 70.0.000 kr. pr.

Hvad koster staten til skovrejsning?

Når staten rejser skov, er køb af arealer således den største udgift. I gennemsnit kostede jord til skovrejsning staten ca. 50.000 kr. pr. hektar i 1997 og ca. 48.000 kr. pr. hektar i 1998, men prisen varierer selvfølgelig meget alt efter jordtypen og beliggenheden. Tilskud Amter og kommuner kan få tilskud til skovrejsning.

Hvad koster en ny skov?

 • En skov koster omkring 30.000 kroner per hektar, men så dyrt bliver det langt fra. Faktisk kan det ende med at være helt gratis. - Der er nogle tilskudsordninger gennem landdistriktsmidlerne, der gør, at man kan få dækket størstedelen af udgifterne til en ny skov.

Hvad koster bynær skov?

 • Det koster mellem 25.000 kr. og 40.000 kr. at skabe en hektar skov, men en stor del af udgifterne kan dækkes via tilskud. Driften af bynær skov er billig i forhold til andre rekreative områder, og skovene rummer en lang række værdier, der bidrager til den samlede samfundsøkonomi.

Hvor meget koster en hektar skov?

 • Prisen på træ og skov. Prisen på rødgran og bøgekævler er på højeste niveau i 17 år. I runde tal er prisen på korttømmer af rødgran mellem 4 kr. pr. kbm. før skovning og bøgekævler mellem 7 kr. pr. kbm. før skovning. Prisen på en hektar skov ligger typisk på mellem 70.0.000 kr. pr.

Hvad koster staten til skovrejsning?

 • Når staten rejser skov, er køb af arealer således den største udgift. I gennemsnit kostede jord til skovrejsning staten ca. 50.000 kr. pr. hektar i 1997 og ca. 48.000 kr. pr. hektar i 1998, men prisen varierer selvfølgelig meget alt efter jordtypen og beliggenheden. Tilskud Amter og kommuner kan få tilskud til skovrejsning.