:

Hvem ejer Lille Amalienborg?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem ejer Lille Amalienborg?
 2. Hvad hed Dag H før?
 3. Hvad kostede Amalienborg?
 4. Hvor bor dronning på Amalienborg?
 5. Hvor meget får prinsesse Marie i apanage?
 6. Hvor meget får Prins Joachim i apanage?
 7. Hvor meget koster det at komme ind på Amalienborg?
 8. Hvilket palæ bor Frederik og Mary i?
 9. Hvor meget får prins Joachim i løn?
 10. Hvad får kronprins Frederik i løn?
 11. Hvad får Prinsesse Marie i løn?
 12. Hvorfor får prinsesse Benedikte apanage?
 13. Hvad koster det at se Dronningens smykker?
 14. Er der vagtskifte på Amalienborg hver dag?
 15. Hvor sover dronningen?

Hvem ejer Lille Amalienborg?

Beboelsesejendommen er placeret på Hiort Lorenzens Vej 4A, 6100 Haderslev og består af én bygning med et samlet bygningsareal på 626 m² udgjort af ti beboelsesenheder. Bygningen, der er bygget i 1938, blev senest renoveret i 1994 og ligger på en 3.193 m² stor grund.

Hvad hed Dag H før?

Dag H hed tidligere Amokka, og dengang var cafeen et samlingssted for forældre på barsel. Efter navneskiftet er der kommet ny “Børnepolitik”, som hænger ved indgangen til døren. Amning skal foregå i kælderen, og småbørn må ikke løbe rundt i cafeen. Det er med andre ord ikke længere en familiecafe, men Dag H tiltrækker med sin gode placering ved søerne stadig børnefamilier og mødregrupper.

+ Tilføj event

Hvad kostede Amalienborg?

Dronning Margrethe kan få en stor sum penge, hvis (det umulige skulle ske) hun skulle finde på at sælge Amalienborg.

Det skriver Boligsiden.dk, der i anledning af dronningens 77 års fødselsdag, har undersøgt hvad salgsprisen er.

Hvor bor dronning på Amalienborg?

Området, hvor Frederiksstaden ligger, blev først indlemmet i København ved den store byudvidelse, som Christian 4. foretog. Området øst for Bredgade blev dog opgivet som handels- og boligkvarter. I 1660 havde dronning Sophie Amalie opkøbt en række grunde i det ubebyggede område for at opføre et lystslot til erstatning for sin landejendom Dronningens Enghave ud for Vesterport, der blev ødelagt under svenskernes belejring af København 1658-1660. På trods af de dårlige tider efter Svenskekrigene lykkedes det dronningen at skaffe midler, så hun i 1667-1673 kunne opføre lystslottet Sophie Amalienborg. Bygningen var ikke stor. Den var opført i barokstil som en italiensk villa: et "casino" med høj underetage, en hovedetage og en lav mezzanin. Hovedfløjen havde et fladt tag, der afsluttedes med en balustrade. I midten stod et tårn, udformet som et "Belvedere". Dronning Sophie Amalie holdt meget af sit nye lystslot og døde her i 1685. Fire år senere nedbrændte det blot 16 år gamle slot. I anledning af Christian 5.s 44 års fødselsdag den 15. april 1689 blev der afholdt en festforestilling i et operahus, der var en midlertidig træbygning, bygget tæt op ad slottet. Kongen var begejstret for forestillingen og ønskede den gentaget for offentligheden. Men da var operahusets udsmykning med silketapeter, mos, enebærris og frugter blevet knastør. Ved et uheld væltede en af de 800 olielamper, og ilden fik fat i dekorationen og antændte bygningen. Da alle dørene åbnede indad, blev det sørgelige resultat, at 180 mennesker indebrændte, og operahuset og slottet forvandledes til en ruindynge.[7] Der findes en del minder fra katastrofen rundt om i København. Inden for porten til Ny Vestergade nr. 20 er en tavle: "Johan Jürgen, en af Stadens 32 mænd og directeur for Børnehuset, byggede denne gård i 1683.

Efter den frygtelige brand havde kun den østre fløj, der rummede en kirke, samt det store haveanlæg, overlevet branden. Kirken blev anvendt af hæren, indtil Garnisons Kirke stod færdig i 1706. Haven og de omkringliggende områder blev omlagt efter planer udarbejdet af den alsidige Ole Rømer. Disse anlægsarbejder var en forberedelse for Christian 5.s drømmeprojekt – opførelsen af nyt stort residensslot på Amalienborg-området som erstatning for det gammeldags og upraktiske Københavns Slot. Da Danmark omkring 1690 havde fået et nogenlunde godt forhold til Sverige, blev det muligt at få den svenske hofarkitekt Nicodemus Tessin den yngre til at fremlægge sit forslag. I 1694 afleverede han et forslag til et stort trefløjet slot – ikke ulig Stockholms Slot, som Tessin var ved at opføre. Men der manglede penge til gennemførelsen, og efter Christian 5.s død i 1699 blev planerne skrinlagt. Efterfølgeren Frederik 4. lod noget af arealet udlægge tíl en mønstringsplads for Københavns garnison. Arkitekten J. C. Krieger opførte en ottekantet pavillon, som kongen kunne opholde sig i under tropperevyerne.

Christian 6. havde ikke interesse for haveanlægget på Sophie Amalienborg-grunden. Flere københavnske købmænd og skibsredere ytrede ønske om at udnytte grunden til bebyggelse. Disse tanker blev først ved Frederik 5.s tronbestigelse forenet med ønsket om at markere den Oldenborgske kongeslægts 300-års jubilæum på den danske trone ved at anlægge en helt ny bydel, Frederiksstaden. Tanken var at skabe et nyt monumentalt kvarter med en pragtfuld ny kirke, Frederikskirken eller Marmorkirken. Bydelens gader skulle mødes i en central plads, der skulle omgives af fire ens palæer ("Hotels") – bygget af private bygherrer, men efter fælles idé af hofbygmesteren Nicolai Eigtved. Disse palæer er vores dages Amalienborg. Byggeriet indledtes i 1750.

Imidlertid var Eigtved ikke ophavsmanden til den ottkantede plads. Ideen kom fra den tyske arkitekt og kunstmaler Marcus Tuscher, der lavede såvel en plan og et udkast til en fontæne med rytterstatue i tung, altmodisch italiensk barokstil á la Bernini. Det monument blev også udført som en nu forsvundet model af Johann Christoph Petzold. Fontænen faldt ikke i god jord, og Tuscher døde allerede 1751, men pladsen blev udført som en oktogon – dog i en noget anden udformning og med andre mål end dem, der findes på hans udkast. Midt på slotspladsen kom rytterstatuen af Frederik 5. til at stå. Den blev lavet af Jacques-François-Joseph Saly og indviet efter mange års forsinkelse i 1771. Asiatisk Kompagni, som A.G. Moltke var præsident for, påtog sig en del af udgiften til soklen o.a. for monumentet, hvilket blev en bekostelig affære for kompagniet.

Hvor meget får prinsesse Marie i apanage?

I begyndelsen af 2020 rejste Marie til Uganda som en del af sit protektionsarbejde for Folkekirkens Nødhjælp. (Foto: Hanne Juul)

Men protektionsarbejdet er ikke et meget krævende job. I hvert fald ikke, hvis hun holder stilen fra 2019, hvor der skete en markant nedgang i arbejdsopgaverne. En gennemgang af arbejdsdagene fra 2016, 2017, 2018, 2019 viser nemlig, at hun er gået cirka 50 procent ned i tid efter flytningen til Paris.

2020 er også kommet meget sløvt fra start. Efter knap et år har Marie kun arbejdet syv dage. Det tal havde formentlig været en anelse højere, hvis det ikke var for coronakrisen.

Mængden af Maries fremtidige arbejdsbyrde for Danmark er endnu uvis. Men hvis man regner prinsessens arbejdsindsats ud fra juni 2019 til juni 2020, er hun nede på 19 arbejdsdage.

Hvor meget får Prins Joachim i apanage?

For knap en måned siden blev det meldt ud, at prins Joachim har fået nyt job.

Tænk, hvis der altid var så stor opbakning til forslag stillet af regeringen

1. september tiltræder han i stillingen som forsvarsindustriattaché og stedfortrædende forsvarsattaché på den danske ambassade i Washington D.C.

Hvor meget koster det at komme ind på Amalienborg?

I årene omrking 1740 ønskede Frederik den 5. at bygge en kongekirke, et pompøst monument, der skulle være et samlende midtpunkt for bydelen. Frederiks Kirke skulle udelukkende bygges i marmor, hvoraf navnet Marmorkirken opstod.

Byggeriet blev iværksat i 1749 og var et yderst kosteligt projekt. Marmoren blev importeret fra Bergen i Norge, og adskillige byggemestre og arkitekter fra ind- og udland måtte ind over projektet, før man var tilfredse.

I 1766 dør Frederik den 5. og Christian den 7., der overtager tronen, er mindre interesseret i det store monument. Derfor ophører midlerne og byggeriet stopper helt i 1770.

Hvilket palæ bor Frederik og Mary i?

Amalienborg er den kongelige families residens i København og består af fire identiske palæer.

Amalienborg er H.M. Dronningens residens i vintermånederne. Slotsanlægget består af fire palæer, der omkranser en ottekantet plads. Midt på pladsen ses Salys rytterstatue af Frederik 5., som var grundlæggeren af Amalienborg og Frederiksstaden.

Hvor meget får prins Joachim i løn?

For knap en måned siden blev det meldt ud, at prins Joachim har fået nyt job.

Tænk, hvis der altid var så stor opbakning til forslag stillet af regeringen

1. september tiltræder han i stillingen som forsvarsindustriattaché og stedfortrædende forsvarsattaché på den danske ambassade i Washington D.C.

Hvad får kronprins Frederik i løn?

I Danmark modtager regenten og medlemmer af kongehuset apanage i henhold til Grundlovens §§ 10 og 11[2], og betegnes også Den Kongelige Civilliste eller blot civillisten. Ydelsen skal gøre det muligt for statsoverhovedet at varetage de særlige repræsentative opgaver, der er pålagt regenten, samt at varetage den indvendige vedligeholdelse af de kongelige slotte.

Apanagens størrelse fastlægges af Folketinget, nærmere bestemt i Lov om dronning Margrethe den Andens civilliste fra 1972[3] (med ændringer fra 2001[4]). Denne lov angiver også de palæer og slotte, der hører ind under "civillisten":

 • Amalienborg
 • Det Gule Palæ
 • En del af Christiansborg Slot
 • Fredensborg Slot
 • Sorgenfri Slot
 • Gråsten Slot
 • Jagtslottet Eremitagen

Hvad får Prinsesse Marie i løn?

Dronningen får langt den største del af de årpenge, staten giver til en række af kongehusets medlemmer.

En række af kongehusets medlemmer får årligt tildelt penge af staten til blandt andet løn, vedligeholdelse og administration.

Hvorfor får prinsesse Benedikte apanage?

Dronning Margrethes beslutning om at fratage prins Joachims børns titler som prinser og prinsesse er ikke faldet i god jord hos familien.

Der har udspillet sig et hidtil uset offentligt drama i det danske kongehus de seneste par dage, efter det blev meldt ud, at prins Joachims børn mister deres titler som prinser og prinsesse efter nytår.

Hvad koster det at se Dronningens smykker?

Midt i skoven under trækronerne – blandt dyrevildt og vandkant – finder du Den hvide Dame.

Amalienborg er den kongelige families residens i København og består af fire identiske palæer. Amalienborg er H.M. Dronningens residens i vintermånederne. Slotsanlægget består af fire palæer, der omkranser en ottekantet plads.

Kora-rapporten fra 2016 viser, at dagligrygere i gennemsnit koster mellem cirka 9.000 og 18.000 kroner mere end aldrig-rygere i offentlige udgifter per person per år. Merudgifterne skyldes højere gennemsnitlige udgifter i sundhedsvæsenet, højere udgifter til hjemmehjælp samt højere udgifter til overførselsindkomster.

Er der vagtskifte på Amalienborg hver dag?

I Danmark foregår der dagligt et vagtskifte på Amalienborg, udført af Den Kongelige Livgarde.

På slottet er der forskellige former for vagter, afhængig af hvem der bebor slottet. De forskellige vagter udløser derved også forskellige vagtskifter.

Det mest spektakulære vagtskifte foregår ved skift af en kongevagt, hvor majestæten er tilstede på slottet, heri indgår faneceremoniellet, hvor aftrædende vagts fane udskiftes med tiltrædende vagts.

Hvor sover dronningen?

Dronning Margrethe kunne for nylig fejre, at hun har været Danmarks dronning siden 1972, altså i hele 50 år.

Det gør hende til den længst siddende nulevende regent i verden.

At dronning Margrethe derfor mandag sad tættere på kisten, end mange af dem, som kendte dronning Elizabeth betydeligt bedre, var derfor også "en meget, meget fin gestus fra britisk side", mener Jakob Heinel Jensen.