:

Hvor stor er Bernstorffsparken?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor stor er Bernstorffsparken?
 2. Hvad bruges Bernstorff Slot til?
 3. Hvem ejer Bernstorffsparken?
 4. Hvad koster det at leje Paradehuset?
 5. Hvem forpagter Bernstorff slot?
 6. Hvad er det største slot i Danmark?
 7. Hvor langt er der rundt i Bernstorffsparken?
 8. Hvad koster det at leje en festsal?
 9. Hvem bor på Frederiksberg Slot?
 10. Hvem ejer Gråsten Slot?
 11. Hvilket slot er Danmarks ældste?
 12. Hvad hedder Danmarks smukkeste herregård?
 13. Hvor langt er der rundt om Sømosen?
 14. Hvor langt er der rundt om Gentofte Sø?
 15. Hvad koster det at holde en fest for 50 personer?

Hvor stor er Bernstorffsparken?

Siden 1845 har slottet i lange perioder været kongelig residens, blandt andet under Christian 9., hvis store familie besøgte "Europas svigerfar", som kongen blev kaldt.

Slottets historie og betydning

Hvad bruges Bernstorff Slot til?

Et slot med en mere end 250 år lang historie

Bernstorff Slot er et af de tidligste bygningsværker i nyklassicistisk stil – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Det blev oprindeligt bygget som sommerbolig for Grev Bernstorff. Det blev først et slot, da daværende kronprins Christian VIII købte det. Kongefamilien benyttede Slottet som "sommerbolig" helt frem til 1939, hvor Beredskabsstyrelsen overtog bygningerne til deres befalingsmandsuddannelse. Således var Slottet et "lukket" uddannelsessted frem til 2009. Da blev det transformeret til Hotel og Konferencecenter, som i dag også har mange åbne og offentlige arrangementer.

Hvem ejer Bernstorffsparken?

Området har langt tilbage i tiden været dækket af skov, Brødskoven. Skoven tilhørte en overgang dronning Sophie Amalie, og hun fik den udlagt som dyrehave (kaldet Dronningens Dyrehave ved Gentofte).

Christian 5. anlagde Jægersborg Dyrehave, og Brødskoven blev da omlagt som fasanhave – også kaldet fasaneriet – og i den nordvestlige ende af skoven byggede man Fasangaarden som vogterbolig. Fasaneriet blev nedlagt i 1724, og kort tid efter blev Fasangaarden moderniseret af hofbygmester Lauritz de Thurah.

Fasangaarden lå, hvor villaen Lille Bernstorff ligger i dag – i parkens nordvestlige hjørne – og Brødskovens placering og omfang svarer stort set til Bernstorff Slotshave.

Bygningen domineres af vandrette og lodrette linjer. Facaden er symmetrisk omkring midten, som dog ikke afspejler sig i ruminddelingen. Ruminddelingen var præget af, at intet rum var gennemgående fra forside til haveside. Havesalen blev oval og med et fremspringende bueparti midt på havefacaden. Bygningen var med høj kælder og to etager. Etageadskillelsen blev markeret med et vandret bånd. Bygningen havde valmtag, der delvist blev skjult af en attika, kronet med vaser. Over indgangen satte Bernstorff indskriften "Honesto inter labores otio sacrum" (et hæderligt otium midt i arbejdet).[2]

Haven fik et barokt præg, beliggende mellem to alleer, idet bygningen blev placeret tværstillet på det højeste punkt i terrænet. Derved forstærkede trærækkerne husets størrelse. Fra havesiden var der udsigt mod både København og Øresund, hvilken kunne studeres nærmere ved hjælp af en kikkert.[3] F.W.B. Ramdohr, der besøgte Bernstorff i 1792, beretter, at huset lå øverst i et stigende terræn i midten af et amfiteater omgivet af skove. Haven nærmest slottet bestod af busketter og køkkenhaver.[4]

Hvad koster det at leje Paradehuset?

Det lyder ikke så eksklusivt at invitere til stor fest i et drivhus, men før du afviser idéen, vil vi gerne præsentere dig for orangerier.

Orangerier forener natur og fest under samme tag, så du er garanteret det smukkeste arrangement. Så mangler du det perfekte sted at holde den runde fødselsdag, jubilæum eller bryllup? Så skal du kigge med her.

Lej det smukke, nybyggede orangeri i Herthadalen og nyd en af livets store begivenheder helt tæt på naturen. Orangeriet har egen stor terrasse med udsigt over dalens bærhave, hvor det er oplagt at nyde en kop kaffe eller en velkomstdrink.

Hvem forpagter Bernstorff slot?

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Hvad er det største slot i Danmark?

Det nuværende Christiansborg Slot er det sidste i en lang række af bygninger, som har ligget på Slotsholmen i København.

Christiansborg Slot har en mere end 800 år lang historie og har siden starten af 1400-årene været rigets magtcentrum. I dag rummer slottet flere institutioner af central betydning. Folketinget råder over de fleste af lokalerne på slottet, men også Statsministeriet, Højesteret og De Kongelige Repræsentationslokaler har til huse her.

Hvor langt er der rundt i Bernstorffsparken?

Med sine åbne vider, skovbevoksning og levn fra den gamle herskabelige køkkenhave byder Bernstorff Slotshave på oplevelser for friluftsfolket og for de kulturhistorisk interesserede. Parken er hundeskov, så de må løbe frit i området.

Bernstorffs Slotshave er meget stor med mange oplevelsesmuligheder. Foto: Thomas Eriksen

Bernstorffs Slotshave er i dag et stort åbent skovområde med flere store plæner og afgrænsede haverum med små villaer og egne små blomsterparker, som Svenske villa og Dronning Louises tehus, samt en bevaret og aktiv ridebane.

Hvad koster det at leje en festsal?

De indsamlede data bruges kun internt i Københavns Kommune til at kunne vise fx videoer og kort på hjemmesiden og forbedre den generelle brugeroplevelse. Læs hele vores cookiepolitik her

Du kan ændre dine valg senere ved at klikke pÃ¥ 'Cookieindstillinger', som du finder som link nederst pÃ¥ siden.

Hvem bor på Frederiksberg Slot?

Som kronprins havde Frederik 4. i 1692–93 været på dannelsesrejse til Italien, og med inspiration fra de italienske barokvillaer tegnede han selv de første skitser til slottet. I 1699 påbegyndtes byggeriet få måneder før hans far, Christian 5., døde, og Frederik selv blev konge.

Allerede i 1708–09 blev slottet udvidet af arkitekt Johan Conrad Ernst. Der blev tilføjet en ekstra etage, der bl.a. rummede en stor dansesal, samt to tværfløje med hhv. værelser og en slotskirke. Slotskirken har siden 1931 fungeret som sognekirke for Frederiksberg Slotssogn.

Under Christian 6. opførte Lauritz de Thurah i 1732–38 en kurvet bygning omkring slotsgården i forlængelse af sidefløjene. Kongen benyttede slottet som sommerbolig i årene 1731–40, mens han byggede det første Christiansborg Slot.

Hvem ejer Gråsten Slot?

Gråsten slot har en meget stor betydning for Sønderjylland og for Sønderjyderne. I 1935 blev brugsretten til slottet givet som bryllupsgave til Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid, som formåede med deres folkelighed og hjertelighed at bringe det smukke Gråsten Slot i alle danskes øjne. Dronning Ingrids interesse og arbejde med slotshaven har bragt have- og blomsterelskere i tusindtal til Gråsten.

Dronning Margrethe II har videreført traditionen og holder ferie med familien hver sommer på Gråsten Slot. For Gråsten har denne status som residensby stor betydning. Sønderjyderne oplever det som en cadeau, at Dronning Margrethe II viderefører forældrenes traditioner og Kongefamilien oplever en naturlig og gæstfri dagligdag i Sønderjylland.

Hvilket slot er Danmarks ældste?

Kilderne nævner første gang ”Draugh” i 1313/1320 og Draugsholm i 1336. ”Draugh” eller ”Drag” betyder landtange og betegner den smalle stribe land, der forbandt Odsherred med det øvrige Sjælland. Draget lå ude øst for Dragsholm ved Dragsmølle og var ca. 200 m bredt. Indtil inddæmningen af Lammefjorden fra 1873 til 1943 var Dragsholm omgivet af vand på tre sider (øst, syd og vest).

Det oprindelige Dragsholm kaldes ikke et slot, men et palatium. Vi har ingen kilder, der kan hjælpe os til en sikker datering, men visse spor som med rimelig sikkerhed kan sandsynliggøre, hvornår det ældste Dragsholm er opført. Roskildebispen Peder Sunesen (biskop 1191-1214) fik i en nyopført koromgang på Roskilde Domkirke indsat trekoblede romanske vinduer af samme type som det tilmurede vindue, man kan se i sydmurens østlige ende. Vinduerne på Dragsholm målte henholdsvis 4,6 og 3,6 meter i højden og var grupperet i tre gange tre, så et højt var flankeret af to lavere. Sådanne vinduespartier er ikke typiske i Danmark i denne periode, hvorfor man må antage, at bygherre såvel som bygmester var den samme på Roskilde Domkirkes apsisomgang og Dragsholm. Et forsigtigt årstal for det første Dragsholm kunne være 1215.

Bebyggelsen bestod i sit udgangspunkt af en hovedfløj i syd med en højenloftssal på 22,5 meters længde og 6 m til loftet. Herunder har været en stueetage med beboelsesareal, køkken m.m. På solrige dage ses aftegninger i sydmuren af de tre trekoblede romanske vinduer (ni i alt) rundt om de to nederste rækker af firefagsvinduerne. Til hovedfløjen hørte en sidefløj i øst.

I løbet af de første århundreder af Dragsholms historie blev den oprindelige palatiebygning udbygget og ombygget til en lukket ringmursborg. Omkring 1490 blev Dragsholm nærmest totalt ombygget og overordentligt stærkt befæstet. På borgens nordøstlige hjørne blev der rejst et svært kanontårn. Tårnet rejstes oven på de svære ringmure og målte 28 m i højden, ca. 10x10 m i grundmål og havde ca. to m tykke mure.

De omtalte store romanske vinduer blev muret til og erstattet af mindre. Murene blev mod nord og syd gjort tykkere – i syd fra indersiden, hele holmen (borgbanken) blev tilføjet forsvarsværker af forskellig karakter, og voldgraven blev gjort dybere og bredere. Et stort anlagt ydre voldgravsanlæg lagdes i større afstand af slottet så slottet beskyttedes af dobbelte voldgrave.

Hvad hedder Danmarks smukkeste herregård?

Kronborg er et af Nordeuropas fineste renæssanceslotte. Det er verdenskendt som Hamlets og Shakespeares slot og er udnævnt til UNESCO verdensarv.

Besøg Egeskov og oplev Danmarks smukkeste have, legepladsen og fantastiske labyrinter, udstillinger med veteranbiler, motorcykler, dukkehuse og meget andet. Her er noget for hele familien – store som ...

Christiansborg Slot rummer flere store oplevelser under samme tag: Dronningens pragtsale, de kongelige stalde, Absalons ruiner og den seneste attraktion: Det kongelige Festkøkken.  

Hvor langt er der rundt om Sømosen?

Gentofte er en lille kommune, der byder på mange grønne områder – perfekt til mange gode vandreture. Savner du inspiration til din vandretur, så prøv vores afmærkede ruter. Uanset om du skal vandre i Bernstorffsparken, rundt om Gentofte sø eller Hundesømosen får du både naturoplevelser, arkitektoniske perler og kulturhistorie med på din vej.

Husk det er muligt at følge din egen lokation på vandreruten undervejs på turen. Klik på symbolet, som du finder inde på kortet.

Hvor langt er der rundt om Gentofte Sø?

Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet. Langs søbredden forløber en flot sti, der hele vejen rundt om Gentofte sø er 2,6 km lang. Stien bruges af mange til kondiløb, spadsereture og lignende og udgør endvidere en trafiksikker forbindelse til flere skoler. På Gentofte Kommunes hjemmeside kan man finde en fin online guide om dyrelivet og de ting, man kan se på turen rundt om Gentofte Sø. Nedenfor finder du billeder og beskrivelser af gåturen rundt om søen mod uret startende fra handicapparkeringspladsen ved Fiskebakken. Klik på billederne for at få dem vist i stor størrelse. I 2020 indrettede Gentofte Kommune et nyt tilgængeligt toilet i bygningen ved Fiskebakken. Se separat registrering af toilettet.

Oversigt over Gentofte Sø

Hvad koster det at holde en fest for 50 personer?

Birthplace of the world renowned Broadway Theatre, it’s no wonder New York also boasts a number of the highest ranking acting programs in the nation. Students of these prestigious schools will not only have access to top-notch education, but also to the robust theater district located in New York City.

SUNY’s BFA in Acting program is offered through the Conservatory of Theatre Arts and Film. The course of study is intense, with many students not making it through the first two years of the “trial period,” where anyone not meeting the school’s standards can be dismissed from the program. Busy workdays begin as early as 8 a.m. with rehearsals lasting late into the night for students learning various techniques such as improvisation, camera movement, and speech. The end result for the program’s top graduating students is an opportunity to audition for an association of highly acclaimed casting directors, agents, and producers.