:

Kan man trække fagforening og a-kasse fra i skat?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan man trække fagforening og a-kasse fra i skat?
 2. Hvad koster fagforening og a-kasse om måneden?
 3. Hvor meget koster fagforening om måneden?
 4. Hvad er den billigste fagforening og a-kasse?
 5. Kan man godt være medlem af a-kasse uden fagforening?
 6. Kan man godt have forskellig a-kasse og fagforening?
 7. Hvad er den dyreste fagforening?
 8. Kan det betale sig at være medlem af en fagforening?
 9. Hvorfor er a-kasse så dyrt?
 10. Hvad er den bedste a-kasse?
 11. Hvornår skal man melde sig ud af a-kasse?
 12. Hvilken fagforening er den bedste?
 13. Hvad for en fagforening skal jeg vælge?
 14. Kan man undvære en fagforening?
 15. Kan det betale sig at være i en a-kasse?

Kan man trække fagforening og a-kasse fra i skat?

Hvor meget får jeg i fradrag?

Du skal regne ud, hvor meget du betaler kontingent til A-kasse, fagforening eller begge dele.

Hvad koster fagforening og a-kasse om måneden?

Prisen på de forskellige a-kasser varierer meget. Hos Ases a-kasse kan du for 514 kr./md. (2023-tal) få økonomisk sikring samt hjælp til din jobsøgning, når du er ledig. Du kan nemt blive medlem af Ases a-kasse, uanset om du er studerende, lønmodtager eller selvstændig.

Hos Ases a-kasse får du rigtig meget for pengene, og det afspejles tydeligt i vores høje medlemstilfredshed. Du har hos Ase mulighed for at vælge forskellige løsninger, alt efter hvad dit konkrete behov er. Du kan eksempelvis blive medlem af a-kassen alene, eller du kan lave kombinationer, der strækker sig over forskellige prisklasser:

 • A-kasse og fagforening
 • A-kasse og HR Jura
 • A-kasse og lønsikring

Hvor meget koster fagforening om måneden?

Der er også flere fagforeninger uden a-kasse. Det er især de mere branchespecifikke, hvor der arbejdes intenst på at sikre en bestemt faggruppes rettigheder og lønforhold. Nogle af disse fagforeninger samarbejder med eller anbefaler bestemte a-kasser, mens ellers lader det være helt op til én selv.

Det kan være, at man er tilmeldt en a-kasse og vil melde sig ind i en bestemt fagforening for at blive dækket af en overenskomst og styrke fællesskabet på arbejdspladsen. Derfor kan det være nødvendigt med bare et medlemskab i en fagforening.

Finansforbundet, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening og Billedkunsternes Forbund er klassiske eksempler på fagforeninger uden a-kasse. Priserne for de tre fagforeninger er på hhv. 260 kr., 553 kr. og 198 kr. om måneden.

Hvad er den billigste fagforening og a-kasse?

På denne side finder du en oversigt over fagforeninger. Vores liste er rangeret efter pris. Du finder således de billigste fagforeninger øverst på listen og de dyreste nederst. 

Udover priser på fagofreningerne, kan du også finde andre relevante nøgleinformationer, som du kan benytte til at vurdere, hvilke af de billige fagforeninger, du skal vælge. 

I skrivende stund deler Det Faglige Hus og Frie førstepladsen på listen over de billigste fagforeninger. 

Ase fagforening er en smule dyrere – nærmere bestemt 5 kr. dyrere end Det Faglige Hus. 

Herefter begynder priserne at tage fart, for den næste fagforening på listen, Krifa, koster næsten det dobbelte om måneden. 

Kan man godt være medlem af a-kasse uden fagforening?

Det står dig som sagt frit for, om du ønsker at melde dig ind i en fagforening, og der er således ingen a-kasser, der kan/må presse dig til at melde dig ind i deres egen eller andre fagforeninger. Herunder har vi fundet en række fortrinsvis tværfaglige a-kasser, hvor du som så mange andre steder, kan melde dig ind i en a-kasse uden en fagforening. Faktisk er der en del af a-kasserne herunder, som slet ikke tilbyder en fagforening.

En a-kasse, også kaldet en arbejdsløshedskasse, sikrer dig økonomisk, hvis du bliver ledig. Mod deres månedlige kontingent er du altså sikret indkomst. De fleste finder a-kasse, mens de er under uddannelse, da a-kasser typisk er inddelt efter branche og arbejdsområde. Derfor vil forskellige a-kasser også have forskellige fokuspunkter, som de tænker vil gavne deres medlemmer. Disse forskelle kan lede til forskellige a-kasse priser på ovennævnte månedlige kontingent, og denne pris varierer, både hvis du har a-kasse uden fagforening, og hvis du har begge dele.

Alt efter hvilke tilbud, som din potentielle a-kasse har, kan prisen altså stige eller falde. Størrelsen på din a-kasse kan også have noget at sige om prisen. Eksempelvis tilbyder de fleste a-kasser at hjælpe dem af deres medlemmer, som har mistet deres job, tilbage i job med forskellige tiltag. Mange a-kasser tilbyder også kurser, så du kan udvide dine kompetencer ganske gratis. A-kasse uden fagforening sparer du selvfølgelig lidt penge på. Kort sagt kan det siges, at man får, hvad man betaler for: Er du villig til at finde en a-kasse med højere månedligt kontingent, får du typisk flere fordele.

En stor del af dit kontingent går selvfølgelig også til drift af a-kassen, altså til udgifter for administrationen og naturligvis lønninger for a-kassens ansatte. Nogle a-kasser uden fagforeninger fokuserer stærkt på rekruttering, altså at få deres medlemmer hurtigt i nyt job, så disse arbejder typisk sammen med rekrutteringsbureauer, hvilket giver dig særlige fordele, hvis du skulle gå hen at blive ledig.

Kan man godt have forskellig a-kasse og fagforening?

Med en fagforening i ryggen kan du få juridisk hjælp, hvis du af den ene eller anden årsag får problemer med din arbejdsplads. Det kan både være i forhold til din løn, fyring, eller hvis du har brug for at få tjekket din ansættelseskontrakt igennem. Fagforeningernes primære opgave er dog at forhandle medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

En a-kasse sørger på den anden side for udbetalingen af dagpenge og er dermed en økonomisk forsikring mod arbejdsløshed. Fagforening og a-kasse er dermed to vidt forskellige ting, som du sagtens kan have uafhængigt af hinanden. Du har derfor flere muligheder; du kan vælge blot at være medlem af en a-kasse eller en fagforening, men du kan også vælge at være medlem af både a-kasse og fagforening – du behøver dog ikke nødvendigvis at samle medlemskabet af a-kasse og fagforening ét sted.

Det er altså dig, der styrer, hvilken forsikringspakke du skal have til dit professionelle virke.

Her er en oversigt over de 25 danske, statsanerkendte arbejdsløshedskasser i alfabetisk rækkefølge:

 • Akademikernes A-kasse (AKA)
 • Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS)
 • A-kassen ASE (ASE)
 • A-kassen CA (CA)
 • A-kassen Frie (Frie Funktionærer)
 • Ledernes Hovedorganisation (LH)
 • Business Danmark
 • Byggefagenes Arbejdsløshedskasse (BFA)
 • Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (BUPL)
 • Arbejdsløshedskasse for Selvstændige (Dana)
 • Det Faglige Hus A-kasse
 • Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)
 • El-fagets Arbejdsløshedskasse (DEF)
 • Faglig Fælles A-kasse (3F)
 • FOAs A-kasse (FOA)
 • Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse (ftfa)
 • Fødevareforbundet NNFs Arbejdsløshedskasse (NNF)
 • HK/Danmarks A-kasse (HK)
 • Kristelig A-kasse (Krifa)
 • Lærernes A-kasse (DLFA)
 • Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)
 • Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse (Dansk Metal)
 • Min A-kasse
 • Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (SL)
 • Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TL)

Først og fremmest er det vigtigt at notere, at det er helt op til dig selv, om du vil være medlem af en a-kasse eller ej. Derfor skal du også selv sørge for at blive optaget i en a-kasse, hvis du ønsker at være forsikret mod arbejdsløshed.

Alle, som har bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, kan blive medlem af en a-kasse. Så hvad enten du er lønmodtager, selvstændig, studerende, lærling, elev, nyuddannet, værnepligtig, medlem af en kommunalbestyrelse eller Folketinget, kan du blive optaget.

Det skal dog nævnes, at nogle a-kasser kun optager dig som medlem, hvis du arbejder i en bestemt branche eller inden for et bestemt fag. Andre a-kasser er derimod tværfaglige og optager alle som medlemmer. Typisk kalder man også de tværfaglige a-kasser for gule a-kasser eller uafhængige a-kasser. Et eksempel på en tværfaglig a-kasse er Krifa (Kristelig Fagbevægelse).

Hvad er den dyreste fagforening?

Er du medlem af en a-kasse, eller overvejer du at blive det, overvejer du sikkert også, om du skal melde dig ind i en fagforening. Den helt store forskel på a-kasser og fagforeninger er, at din a-kasse hjælper dig, når du bliver ledig, mens fagforeningen hjælper dig, mens du er i arbejde. Det er derfor en rigtig god idé at være medlem af begge.

Mens a-kassens fornemmeste opgaver er at udbetale din dagpenge og hjælpe dig tilbage i job, er fagforeningens fornemmeste opgaver at sørge for, at du bliver behandlet retfærdigt i dit job, og at du trives. Det er fagforeningen, der taler din sag ved konflikter og eventuelt hjælper dig, hvis det kommer til en retssag. Det er også fagforeningen, der kan kigge din ansættelseskontrakt igennem og hjælpe dig i forhold til pension, ferie eller barsel.

Kan det betale sig at være medlem af en fagforening?

Som nævnt kan der være et hav af fordele ved at være medlem af en fagforening. Disse fordele spænder sig fra et fagligt, til et socialt til økonomisk aspekt. Fagforeningerne er til for lige præcis at forbedre dit arbejdsliv, dine arbejdsvilkår, din løn, dine arbejdstider og dit arbejdsmiljø. Alt dette kan fagforeningen hjælpe dig med. Fagforeningen yder både personlig og individuel hjælp, rådgivning og vejledning til dig, om dine rettigheder og hvordan du skal forholde dig til diverse forhold som løn, ansættelseskontrakt, arbejdsgiver, kolleger osv. Ethvert problem eller tvivl du måtte have ifm. din arbejdsplads, kan din fagforening hjælpe dig med at få styr på tingene.

Hvorfor er a-kasse så dyrt?

Den billigste A-kasse i Danmark har i mange år været DSA (Din Sundhedsfaglige A-kasse). Det gælder også i 2023.

I forhold til 2022 har de fleste A-kasser fastholdt samme kontingent. Det er muligt fordi den del af dit kontingent som udgør statsbidrag+ATP i 2023 er det samme som i 2022 (368 kr./mdr.).

Hvad er den bedste a-kasse?

Vores overskuelige oversigt byder på nøgleinformationer om de forskellige a-kasser, så du lynhurtigt kan finde den a-kasse, der imødekommer flest mulige af dine krav og forventninger.

 • Studerende
 • IT
 • Ingeniør og teknik
 • Ledelse og personale
 • Handel og service
 • Industri og håndværk
 • Salg og kommunikation
 • Undervisere
 • Kontor og økonomi
 • Social og sundhed
 • Akademiker
 • Selvstændig

Det korte svar på dette spørgsmål er, at du skal vælge den a-kasse, der imødekommer så mange af dine ønsker og behov som overhovedet muligt.

Et godt råd er derfor, at du åbner et blankt dokument på din computer og giver dig til punktvis at notere dine ønsker til din kommende a-kasse.

Når du har et overblik over, hvilke krav og ønsker du har, kan du via vores fornemme og overskuelige a-kasse-oversigt lynhurtigt finde frem til de a-kasser, som måtte være oplagte og interessante for dig.

Hvornår skal man melde sig ud af a-kasse?

Du kan altid melde dig ud af Akademikernes A-kasse. Du melder dig ud ved at udfylde og sende udmeldelsesblanketten via vores selvbetjeningssystem.

Du har en måneds udmeldelsesvarsel med udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du melder dig ud i oktober, vil du være udmeldt pr. 1. december.

Hvilken fagforening er den bedste?

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under STAR, laver årlige opgørelser over medlemmernes klager over deres A-kasse. I den seneste opgørelse for året 2021, kan man se at blandt de tværfaglige A-kasser, som alle kan blive medlem af, har især FTFa et lavt antal klager.

Her klarer Det Faglige Hus sig godt med en omgørelsesprocent på 16,76%. I den anden ende af skalaen ses bl.a. DSA (42,31%), CA A-kasse (36,84%) og Frie (28,21%).

Hvad for en fagforening skal jeg vælge?

3 januar 2020

Er du studerende, nyuddannet eller ved at skifte branche, har du mÃ¥ske behov for at melde dig ind i en fagforening for første gang eller at skifte til en fagforening, der passer bedre til dine nye behov. Det vrimler med fagforeninger pÃ¥ markedet, og det kan være svært at overskue hvilken fagforening, der vil være det mest fordelagtige valg for dig.

Kan man undvære en fagforening?

Det står dig som sagt frit for, om du ønsker at melde dig ind i en fagforening, og der er således ingen a-kasser, der kan/må presse dig til at melde dig ind i deres egen eller andre fagforeninger. Herunder har vi fundet en række fortrinsvis tværfaglige a-kasser, hvor du som så mange andre steder, kan melde dig ind i en a-kasse uden en fagforening. Faktisk er der en del af a-kasserne herunder, som slet ikke tilbyder en fagforening.

En a-kasse, også kaldet en arbejdsløshedskasse, sikrer dig økonomisk, hvis du bliver ledig. Mod deres månedlige kontingent er du altså sikret indkomst. De fleste finder a-kasse, mens de er under uddannelse, da a-kasser typisk er inddelt efter branche og arbejdsområde. Derfor vil forskellige a-kasser også have forskellige fokuspunkter, som de tænker vil gavne deres medlemmer. Disse forskelle kan lede til forskellige a-kasse priser på ovennævnte månedlige kontingent, og denne pris varierer, både hvis du har a-kasse uden fagforening, og hvis du har begge dele.

Alt efter hvilke tilbud, som din potentielle a-kasse har, kan prisen altså stige eller falde. Størrelsen på din a-kasse kan også have noget at sige om prisen. Eksempelvis tilbyder de fleste a-kasser at hjælpe dem af deres medlemmer, som har mistet deres job, tilbage i job med forskellige tiltag. Mange a-kasser tilbyder også kurser, så du kan udvide dine kompetencer ganske gratis. A-kasse uden fagforening sparer du selvfølgelig lidt penge på. Kort sagt kan det siges, at man får, hvad man betaler for: Er du villig til at finde en a-kasse med højere månedligt kontingent, får du typisk flere fordele.

En stor del af dit kontingent går selvfølgelig også til drift af a-kassen, altså til udgifter for administrationen og naturligvis lønninger for a-kassens ansatte. Nogle a-kasser uden fagforeninger fokuserer stærkt på rekruttering, altså at få deres medlemmer hurtigt i nyt job, så disse arbejder typisk sammen med rekrutteringsbureauer, hvilket giver dig særlige fordele, hvis du skulle gå hen at blive ledig.

Kan det betale sig at være i en a-kasse?

Som udgangspunkt er det selvfølgelig altid en god idé at være medlem af en a-kasse, fordi man altid er sikret økonomisk støtte i tilfælde af ledighed. Selvom du mÃ¥ske ikke regner med, at du skal blive arbejdsløs pÃ¥ et tidspunkt, er det stadig en god idé - for man skal aldrig sige aldrig.

Desuden skal man huske, at det er et krav hos alle a-kasser, at man har 12 mÃ¥neders anciennitet - altsÃ¥ at man har været medlem af a kassen i et Ã¥r - før man har ret til at fÃ¥ udbetalt dagpenge. Derfor er det altid en god idé at melde sig ind i en A-kasse hurtigst muligt - og gerne imens, man er i uddannelse, sÃ¥ man kan fÃ¥ dagpenge, hvis man bliver ledig efter endt uddannelse.