:

Hvad er det grønne bord?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er det grønne bord?
 2. Hvorfor hedder det det grønne bord?
 3. Hvordan forsvarer man sin SRP?
 4. Hvorfor har man grøn dug til eksamen?
 5. Hvad koster det at få en til at lave sin SRP?
 6. Hvad sker der hvis man aflevere sin SRP for sent?
 7. Hvor mange gange kan man gå til eksamen?
 8. Hvor lang skal en undersøgelse være i SRP?
 9. Hvad skal der til for at bestå SRP?
 10. Hvor meget skal der til for at dumpe SRP?
 11. Hvad er snyd i SRP?
 12. Hvad sker der hvis man får 00 til eksamen?
 13. Kan man dumpe i 1g?
 14. Hvilke sider tæller ikke med i SRP?
 15. Hvor hurtigt kan man skrive en SRP?

Hvad er det grønne bord?

Styrbord er et maritimt udtryk som betyder højre side af skibet eller båden. Når du står på båden og kigger fremad i retning med skibet, så er styrbord på din højre side.

Hvorfor hedder det det grønne bord?

Styrbord er et maritimt udtryk som betyder højre side af skibet eller båden. Når du står på båden og kigger fremad i retning med skibet, så er styrbord på din højre side.

Hvordan forsvarer man sin SRP?

Som afslutning pÃ¥ studieretningsprojektet skal du til en 30 minutters individuel eksamen, hvor du skal præsentere din opgave, hvorefter eksamen udformer sig som en dialog om din opgave, de indgÃ¥ende fag og fagenes metoder. 

Til eksaminationen vil censor have et af fagene i dit projekt, mens den af dine vejledere med det andet fag vil deltage som eksaminator. I perioden fra du har afleveret opgaven til den endelige eksamen, vil de to (eksaminator og censor) læse opgaven, og med udgangspunkt i det du har afleveret, forberede sig pÃ¥ eksaminationen. 

Hvorfor har man grøn dug til eksamen?

Din SRP opgave skrives hvert år op til jul og kan være et mindre mareridt for alle landets 3.g’ere. Men hvad skal en SRP opgave indeholde, og hvad skal du gøre for at aflevere en god opgave? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Cecilie Graulund-Jensen, som er Cand.mag. i dansk og historie deler løbende ud med tips og tricks, så du kan skrive den perfekte SRP opgave.

Din SRP opgave skrives hvert år op til jul og kan være et mindre mareridt for alle landets 3.g’ere. Men hvad skal en SRP opgave indeholde, og hvad skal du gøre for at aflevere en god opgave? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Cecilie Graulund-Jensen, som er Cand.mag. i dansk og historie deler løbende ud med tips og tricks, så du kan skrive den perfekte SRP opgave.

Hvad koster det at få en til at lave sin SRP?

Din SRP opgave skrives hvert år op til jul og kan være et mindre mareridt for alle landets 3.g’ere. Men hvad skal en SRP opgave indeholde, og hvad skal du gøre for at aflevere en god opgave? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Cecilie Graulund-Jensen, som er Cand.mag. i dansk og historie deler løbende ud med tips og tricks, så du kan skrive den perfekte SRP opgave.

Din SRP opgave skrives hvert år op til jul og kan være et mindre mareridt for alle landets 3.g’ere. Men hvad skal en SRP opgave indeholde, og hvad skal du gøre for at aflevere en god opgave? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Cecilie Graulund-Jensen, som er Cand.mag. i dansk og historie deler løbende ud med tips og tricks, så du kan skrive den perfekte SRP opgave.

Hvad sker der hvis man aflevere sin SRP for sent?

Bliver du syg i løbet af projektperioden, skal du straks ringe til skolens kontor og aftale aflevering af lægeerklæring fra din praktiserende læge eller fra en hospitalsafdeling.

Hvor mange gange kan man gå til eksamen?

Som student ved NTNU kan du ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og siste forsøk. Dette reguleres i Forskrift om studier ved NTNU, §5-4. Antall forsøk følger person, ikke studieretten.

Hvor lang skal en undersøgelse være i SRP?

Det er en god idé fra start af at have fuldstændigt styr på, hvilke afsnit du skal have med, så du ikke bliver i tvivl undervejs. For at få et godt overblik kan det være en god idé at lave en mindmap eller en liste, så du ikke behøver at bruge energi på det undervejs i skriveprocessen.

Normalt skal en SRP indeholde: forside, abstract, indholdsfortegnelse, indledning, redegørelse, analyse, diskussion, konklusion, kildeliste og bilag. Det vigtigste er midterdelen, som består af redegørelse, analyse og diskussion. Det er her, du får besvaret din problemformulering. De tre afsnit bliver på den måde også delkonklusioner, hvor du løbende besvarer problemformuleringen, indtil du endeligt samler op i konklusionen. Ekstra tip: Når din SRP bliver rettet, vil din lærer og censor først læse indledningen og derefter gå direkte til konklusionen for at se, om du får besvaret din problemformulering. Tænk over det når du skriver din konklusion.

Hvad skal der til for at bestå SRP?

Din SRP opgave skrives hvert år op til jul og kan være et mindre mareridt for alle landets 3.g’ere. Men hvad skal en SRP opgave indeholde, og hvad skal du gøre for at aflevere en god opgave? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Cecilie Graulund-Jensen, som er Cand.mag. i dansk og historie deler løbende ud med tips og tricks, så du kan skrive den perfekte SRP opgave.

Din SRP opgave skrives hvert år op til jul og kan være et mindre mareridt for alle landets 3.g’ere. Men hvad skal en SRP opgave indeholde, og hvad skal du gøre for at aflevere en god opgave? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Cecilie Graulund-Jensen, som er Cand.mag. i dansk og historie deler løbende ud med tips og tricks, så du kan skrive den perfekte SRP opgave.

Hvor meget skal der til for at dumpe SRP?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Hvad er snyd i SRP?

Snyd Det er selvfølgelig snyd at aflevere en opgave eller dele af en opgave, du ikke selv har udarbejdet, og også hvis du skriver af fra en kilde, du ikke oplyser eller lader en anden skrive besvarelsen for dig. Hvis en elev medvirker ved en andens snyd, rammes hjælperen også.

Overlagt snyd kan i yderste konsekvens medføre, at muligheden for at afslutte studentereksamen den følgende sommer bortfalder!

Hvad sker der hvis man får 00 til eksamen?

Et fag er bestÃ¥et, hvis gennemsnittet af alle karakterer i det pÃ¥gældende fag er minimum 2. Alle karakterer i et fag behøver altsÃ¥ ikke at være bestÃ¥et, sÃ¥ længe faget samlet set er bestÃ¥et. 

Sådan regner du ud, om et fag er bestået:

Kan man dumpe i 1g?

Hvis der til en eksamen er et bestå-krav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren: 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren: 00 eller -3. Læs mere på karakterbekendtgørelsen (retsinfo.dk).

Hvis du ikke har haft de fag på stx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. Læs mere i artiklen om gymnasial supplering.

FF1-kontoen anvendes til de udgiftsbaserede områder af finansloven (typisk tilskud, andre overførselsudgifter, skatter, renter). SKB FF1-konti an-vendes til de likvide ind- og udbetalinger på den del af finanslovens ho-vedkonti, der ikke er underlagt likviditetsstyring.

Sommerferien starter lørdag den 25. juni 2022. Sidste skoledag for afgangseleverne i 2022 er fredag 20.

Administrationen udsender en skriftlig advarsel, hvis elevens fravær overstiger 10%. Hvis fraværet ikke falder, så det kommer under 10%, kan skolen vælge at iværksætte én af nedenstående sanktioner: Eleven kan fratages sin SU.

Hvilke sider tæller ikke med i SRP?

Dit SRP skal være 15-20 normalsider. En normalside defineres som 2400 anslag incl. mellemrum. Det er kun teksten i selve opgaven og i resuméet, du skal tælle med. Forside, indholdsfortegnelse, figurer, tabeller, noter, litteraturliste og bilag tæller ikke med.

Resuméet skal være på 10-20 linjer.

Hvor hurtigt kan man skrive en SRP?

I slutningen af 1.g skal du skrive DHO, som står for Dansk/historieopgaven. Dansk og Historie samarbejder om et undervisningsforløb, som forbereder dig til at skrive opgaven. I forløbet vil du lære om fagenes måde at arbejde, fordybelse i et historisk emne, samt skriftlig og mundtlig formidling i fagene.

Den enkelte skole bestemmer det præcise omfang af opgaven. Det er normalt, at du skal skrive 5-6 normalsider af 2400 anslag (incl. mellemrum), og typisk får du et par dage fri, hvor du kan skrive opgaven.

Emnet for DHO kan fx være ”Industrialiseringen i Danmark” eller ”Kvindernes rolle i Det moderne gennembrud i Danmark”. Emnet vælges af skolen.