:

Hvor er de ukendtes grav?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor er de ukendtes grav?
 2. Hvor ligger de kendte begravet i København?
 3. Hvad koster et ukendt gravsted?
 4. Hvad koster et gravsted i 10 år?
 5. Kan man blive begravet i kiste på de ukendtes?
 6. Kan man blive begravet uden kiste?
 7. Hvor er Dan Turell begravet?
 8. Hvor ligger Master Fatman?
 9. Kan man blive begravet gratis?
 10. Hvor lang tid holder en urne i jorden?
 11. Hvor lang tid holder en kiste i jorden?
 12. Hvad hedder det når man ligger i åben kiste?
 13. Hvor er Master Fatman begravet?
 14. Hvor kan man se hvor folk er begravet?
 15. Hvor gammel blev Master Fatman?

Hvor er de ukendtes grav?

Måske var det afdødes eget ønske, måske ønsker I som pårørende, at afdøde ikke skal have sit eget personlige, afgrænsede gravsted, som I skal vedligeholde og betale for. Her er der mulighed for at blive bisat på de ukendtes grav eller i en fællesgrav på kirkegården. Kendetegnende for dem begge er, at afdøde ikke får sit eget private afgrænsede gravsted.

De ukendtes grav er en betegnelse for et anonymt gravsted på kirkegården. De fleste kirkegårde i Danmark har et sådan område. Kontakt den lokale kirkegård for information.

Hvis jeres valg af gravsted, er de ukendtes, ved du som pårørende ikke, hvor på det afmærkede fællesareal, urnen eller kisten nedsættes, og hvor afdøde ligger. Heraf anonymiteten. I dag er det dog muligt at deltage ved nedsættelsen af kiste eller urne, hvis det er et ønske. Deltager I ved nedsættelsen, er det stadig et ukendt, anonymt gravsted, men I ved fysisk, hvor afdøde ligger.

I kan ikke bestemme, hvor afdøde skal placeres på de ukendtes grav. Og I kan ikke få en markering ovenfor i græsset eller jorden, som det kan lade sig gøre i en fællesgrav.

En fællesgrav er et område på kirkegården, som deles af flere. En fællesgrav kaldes også for urnefællesgrav eller kendt urnefællesgrav. Typisk er området en plæne af græs. De fleste kirkegårde i Danmark har en fællesgrav. Kontakt den lokale kirkegård for information.

Til forskel fra de ukendtes grav, så ved du som pårørende, hvor urnen nedsættes, og du kan få lagt en flad, mindre, firkantet sten eller navneplade på urnefællesgraven, der hvor afdøde ligger begravet.

Du har normalt 10 års brugsret til fællesgraven. Herefter skal brugsretten fornyes igen.

Hvor ligger de kendte begravet i København?

I dag er brokvartererne uden for Søerne nogle af de tættest bebyggede områder i København. Men sådan har det ikke altid været. De fleste af bygningerne stammer fra anden halvdel af 1800-tallet, og før dét var områderne åbne græsningsarealer til byens kreaturer. Da man i mange større byer manglede plads til begravelser, var det normalt at anlægge såkaldte assistance kirkegårde uden for bymurene. Her var der plads til at begrave byens døde. Således også i København. I forbindelse med byfornyelsesplanerne i Frederiksstaden i 1750’erne besluttede man at anlægge en stor assistance kirkegård uden for byen. Sådan gik det til, at Assistens Kirkegård i 1760 blev oprettet.

Denne kirkegård svarer til afdeling A på vor tids Assistens Kirkegård. For i modsætning til andre af Københavns kirkegårde, der gennem tiden forsvandt under nyt byggeri, voksede Assistens Kirkegård sig gradvist større. I 1806 blev kirkegården udvidet mod nord langs Nørrebrogade indtil Jagtvej, og senere fulgte flere udvidelser i 1828, 1853 og 1861. Blandt disse udvidelser var afsnit med katolske og russisk-ortodokse gravsteder. Kirkegården har et romantisk udtryk med store, sjældne træer, og den opdeles af en gennemgående allé af søjlepopler. På næsten alle sider omgives kirkegården af en mur.

Hvad koster et ukendt gravsted?

● Hvad betyder ”de ukendtes sted”? ● Hvem kan ligge på ”de ukendtes sted”? ● Hvad koster en plads på ”de ukendtes sted”? ● Hvad er fordelene ved at vælge ”de ukendtes sted”? ● Er der mulighed for fornyelse af gravsted?

“De ukendtes sted” kaldes også “askefællesgrav”, “de ukendtes grav” eller anonym urnefællesgrav. De forbindes ofte med den form for begravelse, der udføres hvis afdøde enten ikke har familie eller pårørende. Desuden kan det bruges, hvis der ikke ønskes nogen form for pynt og vedligehold på gravstedet.

Tidligere var det sådan at en ”askefællesgrav” betød at afdøde nedsættes på et anonymt sted som pårørende ikke kendte til, da det ikke var muligt at deltage i selve nedsættelsen eller få stedet oplyst efterfølgende.

I dag er det anderledes. Alle pårørende bliver tilbudt og spurgt ind til, om de ønsker at deltage ved nedsættelsen og dermed få at se hvor afdøde ligger. Hvis det ønskes, kan det hele som tidligere foregå helt anonymt og selve stedet for nedsættelsen vil ikke blive oplyst.

Det er et oplagt begravelsessted hvis afdøde ikke har pårørende eller hvis der ikke ønskes et gravsted der skal passes. Selve nedsættelsen kan være både anonym og med pårørende.

Hvad koster et gravsted i 10 år?

De kommunale kirkegårde er i reglen billigere end Folkekirkens kirkegårde. Det gælder især, hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken. Hvis afdøde ikke bor i kommunen, er der i reglen et tillæg på 1-2.000 kr. Prisen er nogenlunde ens for en afdød som bor i kommunen på en kommunal kirkegård og for en afdød som er medlem af Folkekirken på en af Folkekirkens kirkegårde.

På de kommunale kirkegårde er der normalt afdelinger for andre trosretninger og ikke-troende.

Kan man blive begravet i kiste på de ukendtes?

Bedemanden kan være behjælpelig med at undersøge omkostningerne ved et gravsted. Der kan være forskellige ydelser i forbindelse med højtideligheden og det kan f.eks. være brug af det lokale kapel, brændingsafgift på et krematorium, urnenedsættelse og selve gravstedet, uanset om det et særskilt gravsted eller der ønskes nedsættelse på fællesplænen.

Hvis det er en kirkegård som er ejet af stiften, altså en kirkegård som hører til et sogn/pastorat, skal man være opmærksom på at der er forskel på prisen om man er medlem af folkekirken eller ej. Der kan godt laves en nedsættelse af kiste eller urne, hvis person havde eller der kan bevises et tilhørsforhold til sognet, men der vil være en større udgift for gravstedet hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Kan man blive begravet uden kiste?

Er det tilladt at åbne kisten ved hovedet under en begravelse, spørger en læser, der kun har oplevet lukkede kister ved begravelser og bisættelser i Danmark. Sognepræst Kaj Bollmann svarer

Spørgsmål:

Hvor er Dan Turell begravet?

Kirkegårdsvejleder Stine Helweg tager i mod os ved Assistens Kirkegårdens hovedindgang på Nørrebro i København. Hun har tasken på ryggen og er klar til at give os en rundtur gennem kirkegården.

Aftalen er, at hun skal vise os de gravpladser, hvor der bliver lagt flest gaver og genstande til afdøde kendte mennesker. Det er nemlig blevet en ting for fans og turister at lægge gaver og hilsener ved flere af kirkegårdens berømtheder.

Hvor ligger Master Fatman?

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Den danske musiker, entertainer og radiovært Morten Lindberg – som de flest kendte bedre under kunstnernavnet Master Fatman - døde pludseligt og uventet tirsdag 26. marts 2019.

Kan man blive begravet gratis?

Hvis den, der er død, ikke var medlem af folkekirken, vil der blive tale om en såkaldt borgerlig ceremoni. Den største forskel på en borgerlig (ikke-kirkelig) og en kirkelig begravelsesceremoni er, at I ved en borgerlig højtidelighed ikke kan bruge kirken, kun kapellet, som ramme for ceremonien og heller ikke have en præst til stede.

Husk at undersøge, om den, der er død, har skrevet sine ønsker til ceremonien ned. Det kan fx være i dokumentet "Min sidste vilje".

Læs mere om 'Min sidste vilje' på www.livogdoed.dk

Det kan være en stor opgave at arrangere en afskedsceremoni. Derfor kan det være en god idé at få hjælp med planlægningen fx fra en bedemand eller andre virksomheder, der tilbyder hjælp til borgerlige afskedsceremonier.

Hvor lang tid holder en urne i jorden?

Var afdøde eneberettiget til et gravsted, tilfalder brugsretten afdødes arvinger efter loven, uanset om disse iøvrigt tager arv efter afdøde. Er der blandt arvingerne en efterlevende ægtefælle, får ægteparrets fællesbørn dog først brugsret til gravstedet efter den længstlevende ægtefælles død.

En begravelse koster i gennemsnit 15.000-20.000 kroner ifølge Landsforeningen Liv&Død. Heraf er udgiften til bedemanden i gennemsnit 12.000-15.000 kroner, oplyser Begravelse Danmark, en landsdækkende kæde af bedemandsforretninger. Honoraret til bedemanden dækker typisk over: Samtale med pårørende.

I ‘Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirke’ står der følgende: Kister og urner § 23: Ved begravelse og ligbrænding skal liget være anbragt i kiste.

I Danmark kan gravsteder sløjfes efter en fredningsperiode (10 – 30 år efter begravelsesform), hvis ikke ejerne forlænger lejeaftalen. Ejerne af gravstenen kan hente den, ellers kan kirken beslutte enten at destruere eller gemme stenen.

Du kan vælge en urne, som hurtigt forgår, når den graves ned i jorden – f. eks. en urne af genbrugskarton. Men alle jordurner skal kunne opløses i jorden inden for et år.

Det er meget almindeligt, at der er et traktement (måltid), som kan være alt lige fra kaffe, øl, sodavand eller champagne til kage, smørrebrød eller middag. Længden på en mindesammenkomst er meget individuel. Oftest er det et par timer, men det kan også være en hel dag og aften.

Hvor lang tid holder en kiste i jorden?

Var afdøde eneberettiget til et gravsted, tilfalder brugsretten afdødes arvinger efter loven, uanset om disse iøvrigt tager arv efter afdøde. Er der blandt arvingerne en efterlevende ægtefælle, får ægteparrets fællesbørn dog først brugsret til gravstedet efter den længstlevende ægtefælles død.

En begravelse koster i gennemsnit 15.000-20.000 kroner ifølge Landsforeningen Liv&Død. Heraf er udgiften til bedemanden i gennemsnit 12.000-15.000 kroner, oplyser Begravelse Danmark, en landsdækkende kæde af bedemandsforretninger. Honoraret til bedemanden dækker typisk over: Samtale med pårørende.

I ‘Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirke’ står der følgende: Kister og urner § 23: Ved begravelse og ligbrænding skal liget være anbragt i kiste.

I Danmark kan gravsteder sløjfes efter en fredningsperiode (10 – 30 år efter begravelsesform), hvis ikke ejerne forlænger lejeaftalen. Ejerne af gravstenen kan hente den, ellers kan kirken beslutte enten at destruere eller gemme stenen.

Du kan vælge en urne, som hurtigt forgår, når den graves ned i jorden – f. eks. en urne af genbrugskarton. Men alle jordurner skal kunne opløses i jorden inden for et år.

Det er meget almindeligt, at der er et traktement (måltid), som kan være alt lige fra kaffe, øl, sodavand eller champagne til kage, smørrebrød eller middag. Længden på en mindesammenkomst er meget individuel. Oftest er det et par timer, men det kan også være en hel dag og aften.

Hvad hedder det når man ligger i åben kiste?

Er det tilladt at åbne kisten ved hovedet under en begravelse, spørger en læser, der kun har oplevet lukkede kister ved begravelser og bisættelser i Danmark. Sognepræst Kaj Bollmann svarer

Spørgsmål:

Hvor er Master Fatman begravet?

Lindberg was involved with underground performance art and entertainment for many years. His stage name "Master Fatman" was first chosen during a performance of his in March 1987, attempting to channel and incarnate Liberace's soul into his body. Lindberg used other stage names and alter egos, but Master Fatman eventually emerged as the most popular one.[3]

Lindberg had a very broad range of interests and engaged with magazine writing, publishing and editing, theatre, film, tv, radio and music, usually with a good deal of humour and subtle irony, but also out of genuine artistic interest and curiosity, and an urge for creative expression.[4] In the early 1990s, he took up an interest in acting and film making, and among his first engagements was the lowbudget short film Gayniggers from Outer Space, which later obtained a cult status. This was the first and only time Lindberg tried his hands with film directing, but he continued his film interest with acting roles and writing.[5] In 1993, after travelling in India, Lindberg started the political party "Det Kosmiske Parti" (The Cosmic Party) and participated in the Copenhagen municipal elections as the love preaching self-styled guru Tykmesteren the following year, another stage name of his. Although close to being elected, he didn't make it, but kept evolving the cosmic guru role and was associated with it ever after. Through the later half of the 1990s and early 2000s, he edited and wrote for the underground magazine "Magasin Schäfer" along with Danish writers Martin Kongstad and Henrik List.[4]

Master Fatman participated in the Danish Eurovision Song Contest of 1995 with his song "Jordisk Kærlighed" (Earthly Love), but didn't win. In 2006, also as Master Fatman, he competed in the third season of the dance contest Vild med dans on TV2, wearing several eye-catching costumes, including an Elvis outfit.[6]

Hvor kan man se hvor folk er begravet?

De folkekirkelige kirkegÃ¥rde er med fÃ¥ undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser. Derfor har alle ret til at blive begravet eller fÃ¥ en urne nedsat pÃ¥ de folkekirkelige kirkegÃ¥rde i bopælssognet.

Der er også adgang til at blive begravet eller få urnen nedsat på en anden kirkegård, hvis afdøde har særlig tilknytning til det pågældende sogn. Den særlige tilknytning foreligger, hvis afdøde tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet, eller har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.

Hvor gammel blev Master Fatman?

I marts sidste år mistede Danmark én af sine mest populære kunstnere: Her døde Master Fatman en alder af bare 53 år.

Master Fatman efterlod sig ikke kun en hel nation i chok. Han efterlod sig også hustruen Herminia og parrets fire børn: Datteren Sol, 9, sønnen Vicinius, 5, samt tvillingedrengene River og Heaven, 2.