:

Hvad bruges Bernstorff Slot til?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad bruges Bernstorff Slot til?
 2. Hvem forpagter Bernstorff Slot?
 3. Hvad bruger man Frederiksborg Slot til i dag?
 4. Hvem ejer Bernstorffs Slot?
 5. Hvem bor på Frederiksberg Slot?
 6. Hvad koster det at komme ind på Frederiksborg Slot?
 7. Hvor meget koster Frederiksborg Slot?
 8. Hvad bliver Frederiksberg Slot brugt til i dag?
 9. Hvem ejer Gråsten Slot i dag?
 10. Er der rundvisning på Fredensborg Slot?
 11. Hvad er specielt ved Frederiksborg Slot?
 12. Hvem ejer Frederiksberg Slot?
 13. Er dronning Margrethe på Gråsten Slot?
 14. Hvilke slotte i Danmark ejer Dronning Margrethe selv?
 15. Hvornår er dronningen på Fredensborg Slot?

Hvad bruges Bernstorff Slot til?

Området har langt tilbage i tiden været dækket af skov, Brødskoven. Skoven tilhørte en overgang dronning Sophie Amalie, og hun fik den udlagt som dyrehave (kaldet Dronningens Dyrehave ved Gentofte).

Christian 5. anlagde Jægersborg Dyrehave, og Brødskoven blev da omlagt som fasanhave – også kaldet fasaneriet – og i den nordvestlige ende af skoven byggede man Fasangaarden som vogterbolig. Fasaneriet blev nedlagt i 1724, og kort tid efter blev Fasangaarden moderniseret af hofbygmester Lauritz de Thurah.

Fasangaarden lå, hvor villaen Lille Bernstorff ligger i dag – i parkens nordvestlige hjørne – og Brødskovens placering og omfang svarer stort set til Bernstorff Slotshave.

Bygningen domineres af vandrette og lodrette linjer. Facaden er symmetrisk omkring midten, som dog ikke afspejler sig i ruminddelingen. Ruminddelingen var præget af, at intet rum var gennemgående fra forside til haveside. Havesalen blev oval og med et fremspringende bueparti midt på havefacaden. Bygningen var med høj kælder og to etager. Etageadskillelsen blev markeret med et vandret bånd. Bygningen havde valmtag, der delvist blev skjult af en attika, kronet med vaser. Over indgangen satte Bernstorff indskriften "Honesto inter labores otio sacrum" (et hæderligt otium midt i arbejdet).[2]

Haven fik et barokt præg, beliggende mellem to alleer, idet bygningen blev placeret tværstillet på det højeste punkt i terrænet. Derved forstærkede trærækkerne husets størrelse. Fra havesiden var der udsigt mod både København og Øresund, hvilken kunne studeres nærmere ved hjælp af en kikkert.[3] F.W.B. Ramdohr, der besøgte Bernstorff i 1792, beretter, at huset lå øverst i et stigende terræn i midten af et amfiteater omgivet af skove. Haven nærmest slottet bestod af busketter og køkkenhaver.[4]

Hvem forpagter Bernstorff Slot?

Direktør og forpagter af det historiske Slot nord for København, Bernstorff Slot, Kirsten Daell, kan den 1. februar 2019 fejre 10-års jubilæum, skriver Bernstorff Slot i en pressemeddelelse. Kirsten Daell overtog i 2009 forpagtningen af Slottet, som siden 1939 havde været anvendt af Beredskabsstyrelsen til bl.a. undervisning. På 10 år er det smukke 250 år gamle Slot blevet forvandlet til et velbesøgt møde- og konferencested, som hvert år tager imod en lang række mødegæster og danner ramme om mange private gæsters store familiebegivenheder. Direktørens fremtidsvisioner er, at åbne Slottet endnu mere op for borgerne i kommunen bl.a. ved at afholde en række forskellige kulturarrangementer. Siden 2017 har man kunne følge med i arrangementerne via Slottets eventkalender.

Da Kirsten Daell trådte ind i hotelbranchen, lå det ikke lige i kortene, at hun en dag skulle være slotsdirektør. Hun havde i en årrække arbejdet i postordrebranchen og havde på daværende tidspunkt overvejet, at drosle ned på aktivitetsniveauet. Dette blev dog langt fra tilfældet. Via en bekendt startede hun i 2002 på Schæffergården i Gentofte, hvor hun var i 6 år og sidenhen blev det til et års tid på Lisegården Hotel- og Kursuscenter i Liseleje. I 2008 år læste hun i den lokale avis, at Bernstorff Slot skulle gå fra at være en statslig virksomhed til en kommerciel drevet virksomhed, og at ambitionerne for stedet var, at det skulle åbnes op og blive tilgængeligt for offentligheden. Og det blev startskuddet for en helt ny karriere for Kirsten Daell. I løbet af det næste års tid pågik forhandlingerne om forpagtningsaftalen om Slottet, som blev endeligt underskrevet i slutningen af 2008 med overtagelse den 1. februar 2009. Sidenhen er der tilføjet et søsterhotel til Slottet i Danmark; Hotel Dienstl Gut i Østrig, der ligger tæt på den slovensk/italienske grænse.

Hvad bruger man Frederiksborg Slot til i dag?

Selvom København bugner af gode tilbud til børnefamilier, kan det være rart med lidt luftforandring. Derfor er jeg taget med min 9-årige datter nordpå for at se, hvad Frederiksborg Slot og omegn har at byde på. Den knap 40 minutter lange togtur fra Nørreport bruger vi på sammen at tale om slottets historie, og snakken går, da jeg nævner, at en af Danmarks mest berømte konger, Christian d. 4., har bygget og boet på slottet. Jeg forbereder også min datter på, hvad der er at se, og vi forventningsafstemmer og lægger en plan for besøget, så det kan blive en god oplevelse for os begge to.

Fra stationen tager det ca. 20 min på gåben, hvoraf en del af strækningen er en hyggelig tur langs slotssøen, som ender i den imponerende barokhave. Her er der rig mulighed for at løbe rundt på de grønne plæner og udforske de forskellige hjørner af haven, eller sætte sig og nyde synet af de sirligt placerede planter og blomster i dekorative mønstre. Udover Barokhaven kan man gå en tur i Landskabshaven. Som navnet antyder, er denne del knap så symmetrisk og byder på slyngede stier, kanaler og skovagtig beplantning. Den skal vi klart have lidt mere ud af ved vores næste besøg, men i dag er vi nødt til at hoppe hurtigt videre til slottet.

Hvem ejer Bernstorffs Slot?

Selvom København bugner af gode tilbud til børnefamilier, kan det være rart med lidt luftforandring. Derfor er jeg taget med min 9-årige datter nordpå for at se, hvad Frederiksborg Slot og omegn har at byde på. Den knap 40 minutter lange togtur fra Nørreport bruger vi på sammen at tale om slottets historie, og snakken går, da jeg nævner, at en af Danmarks mest berømte konger, Christian d. 4., har bygget og boet på slottet. Jeg forbereder også min datter på, hvad der er at se, og vi forventningsafstemmer og lægger en plan for besøget, så det kan blive en god oplevelse for os begge to.

Fra stationen tager det ca. 20 min på gåben, hvoraf en del af strækningen er en hyggelig tur langs slotssøen, som ender i den imponerende barokhave. Her er der rig mulighed for at løbe rundt på de grønne plæner og udforske de forskellige hjørner af haven, eller sætte sig og nyde synet af de sirligt placerede planter og blomster i dekorative mønstre. Udover Barokhaven kan man gå en tur i Landskabshaven. Som navnet antyder, er denne del knap så symmetrisk og byder på slyngede stier, kanaler og skovagtig beplantning. Den skal vi klart have lidt mere ud af ved vores næste besøg, men i dag er vi nødt til at hoppe hurtigt videre til slottet.

Hvem bor på Frederiksberg Slot?

Som kronprins havde Frederik 4. i 1692–93 været på dannelsesrejse til Italien, og med inspiration fra de italienske barokvillaer tegnede han selv de første skitser til slottet. I 1699 påbegyndtes byggeriet få måneder før hans far, Christian 5., døde, og Frederik selv blev konge.

Allerede i 1708–09 blev slottet udvidet af arkitekt Johan Conrad Ernst. Der blev tilføjet en ekstra etage, der bl.a. rummede en stor dansesal, samt to tværfløje med hhv. værelser og en slotskirke. Slotskirken har siden 1931 fungeret som sognekirke for Frederiksberg Slotssogn.

Under Christian 6. opførte Lauritz de Thurah i 1732–38 en kurvet bygning omkring slotsgården i forlængelse af sidefløjene. Kongen benyttede slottet som sommerbolig i årene 1731–40, mens han byggede det første Christiansborg Slot.

Hvad koster det at komme ind på Frederiksborg Slot?

Det er alle slotte og katedraler. Gå ud af København for dagen på denne guidede lillegruppetur, besøge UNESCOs verdensarvliste Kronborg Slot, mødet for Shakespeare Hamlet og derefter Frederiksborg Slot, det største renæssancesaladsborg i Skandinavien. Efter en tur på fæstningerne leder til den fantastiske Roskilde-katedral, begravelsesstedet for mange konger og dronninger. Endelig afsluttes turen på Vikingeskibsmuseet. Denne lille gruppe tur er begrænset til kun 16 personer eller færre.

Danmark er et land fuld af slotte med rige kongelige historier, og du besøger tre af de bedste på denne dagstur i Nordsjælland. Besøg Frederiksborg Slot, Fredensborg Slot og Kronborg Slot, hver med fascinerende historier og smukke interiør og grunde. Kronborg Slot er et særligt specielt sted at besøge, som det er kendt som Hamlets slot, fra Shakespeare-spillet. Rejsende interesseret i historie, kultur og arkitektur vil især nyde denne tur.

Hvor meget koster Frederiksborg Slot?

I 1560 byttede Frederik II sig til herregården Hillerødsholm, som han efter en række ombygninger gjorde til jagtslot under navnet Frederiksborg – opkaldt efter ham selv. I 1577 fødtes sønnen Christian IV på Frederiksborg Slot. Han lod i 1602 størstedelen af de gamle bygninger rive ned for, at starte opførelsen af det nuværende slot.

Slottet er anlagt på tre småøer ved Slotssøens vestside. På den nordligste ø ligger det trefløjede hovedslot bestående af den nordlige Kongefløj med de kongelige lejligheder, den vestlige Kirkefløj med slotskirken og den store riddersal og den østlige Prinsessefløj. Mod syd er gården lukket med en lav portbygning og en hovedportal.

Hvad bliver Frederiksberg Slot brugt til i dag?

Af Eva Holskov

Som frederiksberger er man stolt af at have et slot. Det ligger på Frederiksberg Bakke og vender både ud mod Søndermarken og Frederiksberg Have. Vort slot giver en frederiksberger mindelser om dårskab, lidenskab, elskov, raseri, sygdom, konspiration. Stort set alle følelser et menneske kan komme ud for i sit liv. Hvis skæbnen har bestemt det. Slottet har en enestående historie, som stadig giver forfattere inspiration til skrifter, romaner og artikler. Tager man en spadseretur i Frederiksberg Have, må man altid forcere bakken op til slottet og kigge ind ad kældervinduerne for at beundre det elegante baderum, som blev etableret for kong Christian den Syvende. Her var det meningen, at han kunne slappe af i det varme vand i marmorbassinet der har en flot baldakin. Historien melder imidlertid, at Kongen ikke ville gå ned ad den hemmelige adgangs-trappe til baderummet, fordi indgangsforholdene var trange og snævre. Så det blev den unge Dronning, der gjorde brug af det velgørende bad.

Hvem ejer Gråsten Slot i dag?

Graasten udsprang af den nærliggende herregård Søgaard, hvor Hans Limbek i midten af 1300-tallet havde udvidet sine marker til området omkring Graasten. Her blev der oprettet en lille avlsgård, der omkring reformationen (1536) blev ophøjet til en herregård. Først fra midten af 1500-tallet begyndte Graasten at optræde i kilder som et selvstændigt gods.

1550 var godset ejet af brødrene Franz og Gregers Ahlefeldt. Den yngste bror, Gregers Ahlefeldt, var meget velanset inden for hertugdømmernes adel. Han boede ofte på Graasten, hvilket dengang blot var en mindre avlsgård. Begge brødre faldt i kamp under Ditmarskertoget i 1559, hvorefter Gregers' søn, Hans Ahlefeldt, og Franz' datter, Dorothea Ahlefeldt, arvede fædrenes gods.

I løbet af sidste halvdel af 1500-tallet må Hans Ahlefeldt have købt Dorothea ud af Graasten. Hans ældste søn, Gregers Ahlefeldt, arvede godset ved farens død i 1580. Gregers Ahlefeldt var blot tre år, da han arvede godset. Først i 1593 blev han myndig og kunne regere over de store godsområder. Gennem byttehandler og ved rydning af store skovområder ved Graasten føjede han nye områder til sine besiddelser. Hermed blev det muligt for ham at skabe en form for stordrift på godset. I 1603 flyttede han til Graasten og gjorde herregården centrum i sit omfattende gods. Han opførte en ny hovedbygning, der stod klar i 1616. Gregers Ahlefeldt anlagde, i forbindelse med byggeriet af Graasten, et teglværk, som skulle sikre leveringen af sten til byggeriet.

Gråsten Slotskirke i nordfløjen blev indviet i 1699. Selve bygningen er fra 1604. Frem til 1699 blev bygningen anvendt som lade og stald. I dag fremstår kirken som den største barokkirke nord for alperne. Kirken er det eneste, der med de to pavilloner på hver side af kirken, er tilbage af Ahlefeldts gamle slot. Indretningen af kirken er efter ide af Jesuitterkirken i Antwerpen. Den blev hårdt medtaget under de slesvigske krige. Kirkerummet er rigt udsmykket med en stor, pompøs altertavle og ca. 80 malerier. Gråsten Slotskirke indeholder en alterdug syet af dronning Ingrid. Alterdugen dækker over, at en soldat under Treårskrigen indridsede kong Frederik 7.s våbenskjold i alteret samt en slange med "pikkelhue". Derover står "Hertug Landforræder". Gråsten Sogn anvender slotskirken som sognekirke. Her afholdes gudstjenester, bryllupper og koncerter. Begravelser foregår fra kapellet på kirkegården. Kirken er i sommerperioden åben for publikum hver onsdag, lørdag og søndag kl 14-16 (dog ikke under kirkelige handlinger).

Er der rundvisning på Fredensborg Slot?

Turen inkluderer historien om slottet og dets skæbne, Nordmandsdalen, Slotsparken, Den reserverede have – Dronningens private have – og endelig Urtehaven med det meget smukke Orangeri, som er lukket her i sommer. Vi får dog lov til lige at snuse lidt til Orangeriet, idet et enkelt rum er åbent.

Fredensborg slot er en smuk ramme om kongefamiliens liv. Det ligger ved Esrum Sø, og det har en særstatus blandt de danske slotte som dronningens mest benyttede residens.

Det smukke barokslot blev bygget som jagtslot for Frederik d. 4., og blev navngivet for at markere afslutningen på Store Nordiske Krig i 1720. Igennem trehundrede år har det dannet rammen om mange større officielle statsbesøg og familiebegivenheder i kongefamilien. Kom og hør alle de spændende og sjove historier om slottet og de smukke haver.

Hvad er specielt ved Frederiksborg Slot?

Herluf Trolles hustru, Birgitte Gøye (ca. 1511-1574), havde efter sin far i 1551 arvet den middelalderlige herregård Græsegård og dens avlsgård, Hillerødsholm. Det varede ikke længe, før Birgitte og Herluf kastede sig ud i datidens yndlingsbeskæftigelse for adelige – herregårdsbyggeri. På den nordligste holm opførte de et stort stenhus i holstensk stil, dvs. som to sammenbyggede parallelle huse med hver sin tagryg. Over indgangen på den sydlige langside rejste sig to tårne, og mod gavlene stod trappetårne – en reel pragtbygning. Det er forståeligt, at Herluf Trolle tog sig godt betalt for at afstå den værdifulde herregård, og kongen overdrog ham i stedet det tidligere Skovkloster ved Næstved. Dette fik efter mageskiftet et nyt navn - Herlufsholm.

Maleriet af Frederiksborg fra ca. 1585 viser det gamle Hillerødsholm til højre og Frederik 2.s tilbygninger fra tiden efter 1560. Maleri af Jan van Wijck, Gripsholm Slot, Sverige. Fra: Sveriges Nationalmuseum

Efter at Frederik 2. overtog Hillerødsholm, omdannede han fra 1562 herregården til et kongeligt slot med navnet Frederiksborg. Han forhøjede hovedbygningen med en etage og fik den forsynet med gavle og tårne i renæssancestil. Foran slotsholmen byggede han på de foranliggende små øer alle de praktiske bygninger, der hørte til et slot, inklusive en slotskirke med højt spir. Resultatet af disse om- og tilbygninger kan ses på billede ovenfor. Nordvest for slottet opførte kongen desuden det lille jagtslot Badstuen i renæssancestil, hvor han kunne opholde sig kortvarigt under de kongelige jagtudflugter. Frederik 2. var glad for at opholde sig på selve Frederiksborg med familien, og i 1577 blev den senere Christian 4. født her.

På Frederiksborg anlagde Frederik 2. et hestestutteri, der på basis af bestanden fra blandt andet de tidligere kongelige stutterier Antvorskov og Vordingborg forsynede kongehuset med heste helt op i 1800-tallet. Stutteriet fremavlede Frederiksborghesten, der i 1700-tallet blev en anset og ædel hesterace på europæisk niveau.

Hvem ejer Frederiksberg Slot?

Mellem 1671 og 1840 blev de danske konger kronet i Frederiksborg Slotskirke.[kilde mangler] Slotskirken er desuden ordenskapel for de danske ridderordener: Elefantordenen og Dannebrogordenen.

Et af slotskirkens tre orgler Compeniusorgel er et enestående og verdenskendt renæssance-orgel bygget af orgelbyggeren og organisten Esaias Compenius 1605-10. Den samtidige komponist Michael Praetorius, som kendte Compenius godt, har beskrevet det i sin instrumenthistoriske afhandling: Syntagma musicum II: De organographia (Wolfenbüttel 1618, 2. udgave 1619).

I 1878 oprettedes Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, som siden har haft til huse på slottet.

Grevinde Alexandras titel Grevinde af Frederiksborg, som Dronning Margrethe gav hende i 2005, er sandsynligvis en hentydning hendes og Prins Joachims vielse i Frederiksborg Slotskirke.

Er dronning Margrethe på Gråsten Slot?

Den 18. juli 2023 er der residensforlæggelse til Graasten Slot, hvor H.M. Dronningen tager ophold på det sønderjyske slot.

Hvilke slotte i Danmark ejer Dronning Margrethe selv?

Fredensborg, København, Aarhus og Gråsten.

I disse fire byer har dronningen til huse på forskellige tidspunkter af året.

Hvornår er dronningen på Fredensborg Slot?

Udover det daglige vagtskifte kl. 12 så er det også et flot syn, når tambourkorpset om torsdagen går ned gennem byen til slottet med piber og trommer. Tambourkorpset lander foran slottet kl. 12 middag og giver en lille koncert foran den åbne hoveddør. Ofte kommer dronningen frem og takker for musikken. Vær opmærksom på at der kun er vagtskifte når dronningen eller kronprinsparret bor på Fredensborg Slot.