:

Hvem optrådte for dronningen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem optrådte for dronningen?
 2. Hvornår kører dronningen i karet i dag?
 3. Hvem er med til Dronningens galla?
 4. Hvornår skal dronningen fejres?
 5. Hvor befinder dronningen sig i dag?
 6. Hvad kører dronningen i?
 7. Kan dronningen straffes?
 8. Hvem nejer dronningen for?
 9. Hvem er Dronningens hofdame?
 10. Hvad fejler Dronningens ryg?
 11. Hvor opholder dronningen sig i dag?
 12. Hvor sover dronningen?
 13. Hvor er Dronningens sommerhus?
 14. Hvornår er dronningen hjemme?
 15. Hvad fejler dronningen?

Hvem optrådte for dronningen?

Danmark 13.09.22 Kl. 15:36

Til gallamiddagen ved dronning Margrethes 50-Ã¥rs regeringsjubilæum optrÃ¥dte Malte Ebert med en humoristisk kærlighedssang. Men var det for meget?  

Hvornår kører dronningen i karet i dag?

Efter flere udskydelser kan dronning Margrethes regeringsjubilæum blive fejret i København

Lørdag kan København ønske dronning Margrethe tillykke med hendes 50 års regeringsjubilæum. Det sker, når dronningen kører i karet igennem byen for efterfølgende at blive fejret på Københavns Rådhus.

Hvem er med til Dronningens galla?

Gallashowet finder sted i Riddersalen på Christiansborg, hvor skuespiller Nikolaj Lie Kaas er vært.

Her vil aftenens hovedperson, dronningen, og alle danskere, der følger showet fra stuerne, blive taget med igennem en dejlig aften, der byder på flere højdepunkter.

Udover rørende gensyn fra dronningens 50 år på tronen og flotte hilsner fra danskerne, vil flere populære, danske kunstnere hylde majestæten fra scenen.

Hvornår skal dronningen fejres?

Gallashowet finder sted i Riddersalen på Christiansborg, hvor skuespiller Nikolaj Lie Kaas er vært.

Her vil aftenens hovedperson, dronningen, og alle danskere, der følger showet fra stuerne, blive taget med igennem en dejlig aften, der byder på flere højdepunkter.

Udover rørende gensyn fra dronningens 50 år på tronen og flotte hilsner fra danskerne, vil flere populære, danske kunstnere hylde majestæten fra scenen.

Hvor befinder dronningen sig i dag?

Marselisborg Slot har en udsøgt placering med frit udsyn over hav og skov, samtidig med at slottet ligger tilbagetrukket fra omgivelserne. Slottet er omgivet af en skøn slotspark i engelsk stil, med små søer, en rosenhave, en urtehave og en lang række kunstværker bla. skulpturer af Hans kongelige Højhed Prins Henrik. Slotsparken ved Marselisborg Slot, er åben for offentligheden året rundt, pånær når den kongelige familie har residens på slottet. 

Marselisborg Slot er bygget efter tegninger af den kongelige bygningsinspektør, Hack Kampman. Slottet åbner sig med indgangsparti mod vest og to miniaturetårne, som også er et motiv på Toldkammerbygningen i Aarhus centrum, som er inspireret af byvåbnet for Aarhus. Bygningen er udsmykket med motiver fra havet hele vejen rundt og i  vinduesudskæringerne finder I motiver af måger, og i hoveddøren af træ er smukt udskårne muslingeskaller akkompagneret af en fisk over døren.

Hvad kører dronningen i?

Fødselsdag: Der er kun én frisør, der kan skrive “Frisør for Hendes Majestæt Dronningen” på visitkortet. Og det er Poul Nejlund, der fylder 80 år lørdag 23. juli.

Ifølge lægen og journalisten Erik Münster er årsagen en medfødt manglende balance i de muskler, der styrer øjeæblet. Majestæten “går med briller med en styrke i højre brilleglas på minus 4,5 dioptrier og i venstre på plus 0,25 dioptrier”, som han har skrevet. “Det viser, at hun er ret nærsynet på højre øje.

Hvad er så årsagen til at alle husene er Gule? Fordi at husene i Skagen blev kalket hvert år til pinse med en blanding af kalk og den tørre jordfarve okker. Okkeren blev hjemskrevet og videresolgt af de lokale købmænd, som købte den i Flade og fik den leveret i fade på 240-250 kg.

I dag kan Dronningens forpligtelser som statsoverhoved varetages af Kronprinsen som regent eller af Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Benedikte som rigsforstandere.” Kongehuset melder ikke noget om, hvor kronprinsparret eller dronning Margrethe skal hen.

Kan dronningen straffes?

Mens nyfødte prinsesse Ingrid Alexandra i likhet med sin far, tante og farfar ikke kan straffes, kan mamma Mette-Marit og farmor Sonja risikere fengsel om de bryter norsk lov.

Publisert:

Hvem nejer dronningen for?

Og måske hører du til en af dem, der undrede sig over, hvorfor et "almindeligt" let nej ikke var nok, prinsesserne var nemlig næsten helt nede på det ene knæ, da de nejede for regentparret. Men det er faktisk sådan, det skal se ud, forklarer journalist og kongelig kommentator Anna von Lowzow.

- Det dybe nej, er det rigtige. Man bør neje dybt, når man hilser på majestæter, men det er der mange, der ikke har lært og ved. Hvis man gik til dans, ville man vide det, siger hun til TV 2. 

Hvem er Dronningens hofdame?

Dronning Margrethe har siden sin ungdom haft en hofdame, og det har majestæten stadig. Faktisk har dronningen fire hofdamer, som på skift hjælper majestæten. Læs med her, hvad der er hofdamernes arbejde.

Dronning Margrethes nærmeste medarbejdere er majestætens hofdamer. Dronningen har fire hofdamer, som arbejder på skift, ofte to måneder af gange i en nogenlunde fast turnus.

Hvad fejler Dronningens ryg?

Dronningens rygsmerter skyldes atter slidgigt. Hun slipper for operation, men rådes til at tage den med ro. Hun er netop vendt hjem fra et besøg på Færøerne, hvor hun var tydelig mærket af smerter i både knæ og ryg.

Dronning Margrethe har i den senere tid haft ondt i bl.a.ryggen, og det er nu konstateret, at smerterne skyldes slidgigt iryggen, oplyser hoffet.

Hvor opholder dronningen sig i dag?



Hvor sover dronningen?

Den danske grundlov er et resultat af uroen i Europa i 1800-tallet, hvor modstanden mod enevælden begyndte at ulme, bl.a. i Paris. Efter pres fra flere sider afgav kong Frederik 7. sin enevældige magt og underskrev Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849. Med grundloven blev den danske regeringsform indskrænket-monarkisk, hvilket betyder, at kongen regerer landet, men ikke har nogen selvstændig magt. Den udøvende magt ligger derimod hos regeringen. 

Læs om, hvordan Danmark gik fra enevælde til demokrati

I 1953 vedtog Rigsdagen en ny tronfølgelov, som indførte betinget kvindelig arvefølge, hvilket betød, at en kvindelig efterkommer af den siddende regent nu kunne arve tronen. Indtil da havde tronfølgeloven dikteret, at det kun var mænd, der kunne arve tronen. Mandlige efterkommere bevarede dog stadig en førsteret til tronen med loven af 1953. Den 14. januar 1972 blev H.M. Dronning Margrethe den første regent, som overtog tronen efter den nye tronfølgelov.

Tronfølgeloven blev ændret igen i 2009, hvor der blev indført fuld ligestilling i tronfølgen. Det betyder, at det er regentens ældste barn, som – uanset køn – arver tronen. 

Hvor er Dronningens sommerhus?

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Trend jagthytte er en ejendom opført 1938-39[1] med et tilhørende skovareal på ca. 800 tdr. land, som i 1937 skænkedes som folkegave til kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid.[2][3] Ejendommen ligger ugenert i Trend skov nordvest for Farsø i Himmerland og har lige siden ofte været brugt af kongefamilien.[4]

Hvornår er dronningen hjemme?

Området, hvor Frederiksstaden ligger, blev først indlemmet i København ved den store byudvidelse, som Christian 4. foretog. Området øst for Bredgade blev dog opgivet som handels- og boligkvarter. I 1660 havde dronning Sophie Amalie opkøbt en række grunde i det ubebyggede område for at opføre et lystslot til erstatning for sin landejendom Dronningens Enghave ud for Vesterport, der blev ødelagt under svenskernes belejring af København 1658-1660. På trods af de dårlige tider efter Svenskekrigene lykkedes det dronningen at skaffe midler, så hun i 1667-1673 kunne opføre lystslottet Sophie Amalienborg. Bygningen var ikke stor. Den var opført i barokstil som en italiensk villa: et "casino" med høj underetage, en hovedetage og en lav mezzanin. Hovedfløjen havde et fladt tag, der afsluttedes med en balustrade. I midten stod et tårn, udformet som et "Belvedere". Dronning Sophie Amalie holdt meget af sit nye lystslot og døde her i 1685. Fire år senere nedbrændte det blot 16 år gamle slot. I anledning af Christian 5.s 44 års fødselsdag den 15. april 1689 blev der afholdt en festforestilling i et operahus, der var en midlertidig træbygning, bygget tæt op ad slottet. Kongen var begejstret for forestillingen og ønskede den gentaget for offentligheden. Men da var operahusets udsmykning med silketapeter, mos, enebærris og frugter blevet knastør. Ved et uheld væltede en af de 800 olielamper, og ilden fik fat i dekorationen og antændte bygningen. Da alle dørene åbnede indad, blev det sørgelige resultat, at 180 mennesker indebrændte, og operahuset og slottet forvandledes til en ruindynge.[7] Der findes en del minder fra katastrofen rundt om i København. Inden for porten til Ny Vestergade nr. 20 er en tavle: "Johan Jürgen, en af Stadens 32 mænd og directeur for Børnehuset, byggede denne gård i 1683.

Efter den frygtelige brand havde kun den østre fløj, der rummede en kirke, samt det store haveanlæg, overlevet branden. Kirken blev anvendt af hæren, indtil Garnisons Kirke stod færdig i 1706. Haven og de omkringliggende områder blev omlagt efter planer udarbejdet af den alsidige Ole Rømer. Disse anlægsarbejder var en forberedelse for Christian 5.s drømmeprojekt – opførelsen af nyt stort residensslot på Amalienborg-området som erstatning for det gammeldags og upraktiske Københavns Slot. Da Danmark omkring 1690 havde fået et nogenlunde godt forhold til Sverige, blev det muligt at få den svenske hofarkitekt Nicodemus Tessin den yngre til at fremlægge sit forslag. I 1694 afleverede han et forslag til et stort trefløjet slot – ikke ulig Stockholms Slot, som Tessin var ved at opføre. Men der manglede penge til gennemførelsen, og efter Christian 5.s død i 1699 blev planerne skrinlagt. Efterfølgeren Frederik 4. lod noget af arealet udlægge tíl en mønstringsplads for Københavns garnison. Arkitekten J. C. Krieger opførte en ottekantet pavillon, som kongen kunne opholde sig i under tropperevyerne.

Christian 6. havde ikke interesse for haveanlægget på Sophie Amalienborg-grunden. Flere københavnske købmænd og skibsredere ytrede ønske om at udnytte grunden til bebyggelse. Disse tanker blev først ved Frederik 5.s tronbestigelse forenet med ønsket om at markere den Oldenborgske kongeslægts 300-års jubilæum på den danske trone ved at anlægge en helt ny bydel, Frederiksstaden. Tanken var at skabe et nyt monumentalt kvarter med en pragtfuld ny kirke, Frederikskirken eller Marmorkirken. Bydelens gader skulle mødes i en central plads, der skulle omgives af fire ens palæer ("Hotels") – bygget af private bygherrer, men efter fælles idé af hofbygmesteren Nicolai Eigtved. Disse palæer er vores dages Amalienborg. Byggeriet indledtes i 1750.

Imidlertid var Eigtved ikke ophavsmanden til den ottkantede plads. Ideen kom fra den tyske arkitekt og kunstmaler Marcus Tuscher, der lavede såvel en plan og et udkast til en fontæne med rytterstatue i tung, altmodisch italiensk barokstil á la Bernini. Det monument blev også udført som en nu forsvundet model af Johann Christoph Petzold. Fontænen faldt ikke i god jord, og Tuscher døde allerede 1751, men pladsen blev udført som en oktogon – dog i en noget anden udformning og med andre mål end dem, der findes på hans udkast. Midt på slotspladsen kom rytterstatuen af Frederik 5. til at stå. Den blev lavet af Jacques-François-Joseph Saly og indviet efter mange års forsinkelse i 1771. Asiatisk Kompagni, som A.G. Moltke var præsident for, påtog sig en del af udgiften til soklen o.a. for monumentet, hvilket blev en bekostelig affære for kompagniet.

Hvad fejler dronningen?

Skrevet af Redaktionen den 9. februar 2013. Skrevet i Dine knogler.

Eksperter mener at halvdelen af alle over 40 år og alle over 60 år lider af slidgigt, selv om det kun er 200.000, der har fået diagnosen.