:

Hvilke aktier vil stige i 2023?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke aktier vil stige i 2023?
 2. Hvad er bedst at investere i 2023?
 3. Hvilke ting er bedst at investere i?
 4. Hvad skal jeg investere ii 2023?
 5. Er inflation godt for aktier?
 6. Hvilke aktier er steget mest i 2023?
 7. Hvor meget skal man investere hver måned?
 8. Hvor meget skal jeg investere hver måned?
 9. Hvad er et godt afkast?
 10. Hvilke aktier går godt?
 11. Hvem vinder på inflation?
 12. Hvilket tidspunkt på dagen er bedst at købe aktier?
 13. Hvornår skal man købe aktier igen?
 14. Hvad er 50 30 20 reglen?
 15. Kan det betale sig at købe aktier for 1000 kr?

Hvilke aktier vil stige i 2023?

Her er de aktier, vi synes er mest spændende i aktieåret 2023. Ved hver aktie har vi angivet, om risikoen er høj, mellem eller lav. Risiko og afkast følges som regel ad, så hvis du har en høj risiko, så har du normalt også mulighed for at få et højt afkast. Til gengæld er der også en fare for, at aktien kan falde relativt meget. Du kan læse vores idéer til aktier på denne side, og du kan melde dig gratis ind hos invested.dk og løbende få mange flere aktietips.

Aktieåret 2022 er blevet ramt hårdt af recessionsfrygt, og derfor er mange investorer og hedgefonde på udkig efter investeringer, som ikke vil være særlig påvirket af en nedgang i den økonomiske aktivitet. Hvis vi er på vej ind i en recession, som nogle frygter, så er sundhedssektoren typisk en af de sektorer, som klarer sig relativt bedre i sådan en periode. Det skyldes, at vi ikke bliver mindre syge, eller mindre behandlingskrævende i en tid, hvor det økonomisk set går dårligt – måske snarere tværtimod. Vi skal stadig bruge medicin i en tid, hvor det ikke går godt økonomisk.

Hvad er bedst at investere i 2023?

Hvis man vil gå med livrem og seler på aktiemarkedet næste år, så skal man ifølge Jens Løgstrup samle aktier op i banksektoren.

Det hænger sammen med, at renterne er steget, og de negative renter er smidt på porten. Bankerne tjener således penge på deres kunders indlån, som ellers for få kvartaler siden var en »elendig forretning«, bemærker Jens Løgstrup.

»Siden finanskrisen har de fleste banker fået større indlån end udlån. Det kan man tjene penge på nu, i takt med renterne stiger. Det er alle de mange små lønkonti og andre konti på 10.000-50.000 kr. Det summer sig op til mange, mange milliarder, og det er en meget vigtig indtjeningskilde for bankerne,« siger han.

Hvilke ting er bedst at investere i?

Her kommer først 13 udvalgte investeringsmuligheder, som vi mener er nogen af de meste relevante i 2023.

Hvis du gerne vil gøre en forskel med dine penge, kan du overveje udelukkende at investere bæredygtigt.

Du kan læse mere om bæredygtig investering og grønne aktier her.

Hvad skal jeg investere ii 2023?

Her kommer først 13 udvalgte investeringsmuligheder, som vi mener er nogen af de meste relevante i 2023.

Hvis du gerne vil gøre en forskel med dine penge, kan du overveje udelukkende at investere bæredygtigt.

Du kan læse mere om bæredygtig investering og grønne aktier her.

Er inflation godt for aktier?

Dette er en kommentar: FINANS bringer løbende kommentarer fra specialister og meningsdannere. Alle kommentarer er udtryk for den pågældende skribents egen holdning.

Over de kommende år kommer vi til at opleve en noget højere inflation, end vi har været vant til efter finanskrisen. Det kan have stor betydning for afkastet i forskellige aktivklasser som aktier, obligationer, ejendomme og alternativer.

Hvilke aktier er steget mest i 2023?

Bloomberg har samlet en liste over 50 globale aktier, som man skal holde øje med i år.

Heriblandt kan man finde to danske aktier

Hvor meget skal man investere hver måned?

Når vi får spørgsmålet hvor meget skal jeg spare op, plejer vi at spørge tilbage med hvad er dit mål?

Hvor meget du bør spare op, kommer nemlig helt an på din unikke situation, dine egne opsparingsmål og hvor hurtigt du gerne vil nå dem.

Opsparingsmål kan være alt fra spar op til en ny cykel til gå på pension som 40-årig.

Hvor meget skal jeg investere hver måned?

De fleste kan få hovedpine af at sætte sig ind i virksomhedernes regnskab eller betydningen af bear and bull, hvis de overvejer at gå i gang med at investere. Og hovedbruddet bliver ikke mindre, når du skal finde ud af, hvilke aktier du skal investere i, eller om du skal gå ind på markedet eller ud af markedet, når graferne slår et knæk.

Men alle de bekymringer slipper du for med en månedsopsparing, hvor du for få penge og tidsforbrug helt automatisk kan komme ind på investeringsmarkedet og opbygge et afkast, der historisk har slået renten i banken med flere længder.

Hvad er et godt afkast?

Afkastet beregnes i kroner og øre eller i procent for en afgrænset periode.

For at beregne afkastet af en investering ses der på hvordan den indskudte kapital har forrentet sig, dvs. er den investerede kapital vokset? Og er kapitalen vokset nok?

Der er tre oplagte metoder til at vurdere investeringens potentielle gevinst før og/eller efter: ROI, afkastningsgraden og kalkulationsrenten. Kort fortalt, så viser ROI, hvor effektivt de investerede penge er forrentet.

Hvilke aktier går godt?

Før du investerer i en aktie eller en virksomhedsobligation, er det en god idé at se på, hvilken branche eller sektor selskabet tilhører.

Hvem vinder på inflation?

Dette er en kommentar: FINANS bringer løbende kommentarer fra specialister og meningsdannere. Alle kommentarer er udtryk for den pågældende skribents egen holdning.

Over de kommende år kommer vi til at opleve en noget højere inflation, end vi har været vant til efter finanskrisen. Det kan have stor betydning for afkastet i forskellige aktivklasser som aktier, obligationer, ejendomme og alternativer.

Hvilket tidspunkt på dagen er bedst at købe aktier?

Grafen starter 01/01/2020, hvor der købes 100 stk. aktier til kurs 100 = 10.000 kr. Hver måned fremadrettet investeres der ligeledes i 100 stk. aktier.

Kursen på aktierne ses til højre på grafen, og vores formue ses til venstre på grafen. Købskursen ses på den blå linje.

Den blå søjle illustrerer det samlede investeringsbeløb måned for måned, mens den lyserøde søjle illustrerer, hvad formuen er værd. Eksempelvis er der i maj måned en formue på 41.000 kr., men det samlede beløb, der er investeret, er på 44.900 kr. I maj måned er der altså et samlet tab på 3.900 kr., da 44.900-41.000 = 3.900 kr.

Hvornår skal man købe aktier igen?

Kursen på en aktie kan grundlæggende foretage sig tre ting: Den kan stige, falde eller være konstant. Umiddelbart kan det være svært at se, hvorfor nogen skulle finde på at købe en aktie, som falder, men ikke desto mindre sker det alligevel jævnligt. Argumentet er, at man „tror“, aktien vil holde op med at falde og begynde at stige i stedet for. Det naturlige spørgsmål i den forbindelse er, hvorfor man så ikke venter, indtil faldet rent faktisk er slut, og man har et bevis for, at aktien er begyndt at stige igen?

Men dette er en af de fejl, som rigtig mange har tabt penge på gennem tiden. Som begynder er det naturligt, at man forsøger at købe en aktie til den lavest mulige kurs (kaldes at købe på bunden). Men som lidt mere erfaren investor ved man, at dette sjældent kan lade sig gøre. Hvis man alligevel forsøger, risikerer man ofte, at kursen falder endnu længere ned, og hvad gør man så? Indrømmer sin fejl og sælger med tab? Holder stædigt fast i håbet om, at udviklingen vil vende?

Hvad er 50 30 20 reglen?

En ting er at lægge et budget, en anden ting er at lægge det på en sådan måde, at det gavner ens fremtid og den økonomi, man gerne vil have.

En ting er at lægge et budget, en anden ting er at lægge det pÃ¥ en sÃ¥dan mÃ¥de, at det gavner ens fremtid og den økonomi, man gerne vil have. NÃ¥r man er blevet klar over, hvor ens penge kommer fra, og hvor meget man har udbetalt efter skat hver mÃ¥ned, sÃ¥ er det her, man skal begynde at finde ud af, hvordan man tilrettelægger sin økonomi smart, nemt og effektivt, sÃ¥ den gavner mest muligt. Det er her denne lille tommelfingerregel (50/30/20-budgetreglen) kommer i spil og bidrager til at gøre vores liv en smule lettere, nÃ¥r vi skal strikke vores økonomi sammen. 

Kan det betale sig at købe aktier for 1000 kr?

En aktie er, ligesom en obligation, et værdipapir – altså et dokument, der viser, at du enten ejer noget eller har noget til gode. 

Køber du en aktie i et selskab, køber du nemlig en lille del af det selskab. Du kommer derfor til at eje en andel af selskabet – og jo flere aktier du har, des større er din ejerandel. 

Du ejer din eller dine aktier, indtil du vælger at sælge. Al handel med aktier sker på en børs, som du let og hurtigt kan tilgå fx via Net- eller Mobilbank i Nordea.

 • Afkast: Gevinst eller tab på en investering. Afkastet på en aktie består af kursgevinst eller kurstab ved salg samt evt. udbetalt udbytte.
 • Udbytte: Nogle virksomheder udbetaler årligt en del af overskuddet til aktionærerne. Det kaldes udbytte.
 • Aktionær: En person, der ejer aktier i et selskab.
 • Aktiekurs: Aktiekurs er den aktuelle købs- eller salgspris på en aktie i et bestemt selskab.
 • Børs: En børs er en form for markedsplads, hvor der handles med værdipapirer som fx aktier.