:

Hvad koster et gravsted i 10 år?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad koster et gravsted i 10 år?
 2. Hvad koster et gravsted i 5 år?
 3. Hvor længe skal man betale for et gravsted?
 4. Hvad koster det at blive begravet i de ukendtes grav?
 5. Kan man blive begravet gratis?
 6. Hvor lang tid holder en urne i jorden?
 7. Hvor mange år holder en urne i jorden?
 8. Kan man blive brændt uden kiste?
 9. Hvor dybt ligger en kiste?
 10. Hvorfor må man ikke beholde urnen?
 11. Kan man have en urne stående hjemme?
 12. Kan man beholde asken efter kremering?
 13. Hvilken del af kisten er tungest?
 14. Hvor lang tid går der før en kiste falder sammen?
 15. Hvor længe må man have en urne stående hjemme?

Hvad koster et gravsted i 10 år?

Hvad koster et gravsted? Prisen på et gravsted afhænger som udgangspunkt af, om der er tale om et tradionelt gravsted, der er omkranset af beplantning, eller om der er tale om en fællesgrav. Prisen afhænger også af, om der er tale om et kiste- eller urnegravsted. Desuden afhænger prisen af, om den afdøde var medlem af Folkekirken eller ej.

Det er også værd at være opmærksom på, om der gælder særlige regler for gravstedet med krav om særlig beplantning, græs, perlegrus eller stenkant. Dette kan også have betydning for prisen.

Alt afhængigt af om der er tale om urnenedsættelse i de ukendtes fællesgrav, eller kistenedsættelse i et traditionelt gravsted, koster et gravsted fra ca. 3500 kr og op til ca. 20.000 kr at etablere.

Hvad koster et gravsted i 5 år?

Som et eksempel på prisforskellen på gravstedspleje kan en kistegrav med to kister i folkekirken koste 2652 kr. om året at vedligeholde. Kirkegårdsgartnerens pris for den samme ydelse er 1600 kr.

På 25 år giver det en pris på hhv. 66.300 kr. og 40.000 kr. Dertil kommer erhvervelse af gravstedet.

Hvor længe skal man betale for et gravsted?

På flere kirkegårde oplever man ikke alene, at familiegravsteder fornyes sjældnere end før.

Det sker også oftere, at de efterladte opsiger vedligeholdelseskontrakten, inden fredningstiden udløber.

Hvad koster det at blive begravet i de ukendtes grav?

En begravelse koster gennemsnitligt 20.000 – 25.000 kroner. Det inkluderer alt det vil sige: 1. Bedemand (kiste, gravsten, rustvognskørsel med videre). 2. Udgifter til det offentlige (gravsted, kapel med videre). 3. Blomster og andet. Udgifterne til bedemanden er gennemsnitligt mellem 12.000 og 15.000 kroner.

I nedenstående kan du se, hvad vores samarbejdspartner tilbyder ved begravelser.

Det koster samlet set mellem 20.000 og 25.000 kroner for en gennemsnitlig begravelse. Mange bliver overrasket over disse priser, når regninger til bedemand, kapel, blomster, kirkegård og meget andet skal betales. Kan det virkelig være rigtigt, at det skal koste så meget?

Og ja, det kan det. Priserne er, som de er, fordi en begravelse består af mange services, som du kan læse om nedenfor.

Det koster samlet set mellem 20.000 og 25.000 kroner for en gennemsnitlig begravelse. Mange bliver overrasket over disse priser, når regninger til bedemand, kapel, blomster, kirkegård og meget andet skal betales. Kan det virkelig være rigtigt, at det skal koste så meget?

Og ja, det kan det. Priserne er, som de er, fordi en begravelse består af mange services, som du kan læse om nedenfor.

Bedemandsbranchen har historisk set et plettet ry, da nogle bedemænd har taget sig lidt for godt betalt for standardbegravelser. Vi anbefaler derfor, at du laver en klar og tydelig aftale med din bedemand, når du bestiller begravelsen.

Kan man blive begravet gratis?

En begravelse skal gennemføres inden for 14 dage fra dødsfaldet, hvis ikke der gælder særlige omstændigheder, som kræver en udsættelse. De danske kapeller tilbyder alle moderne forhold, så en udsættelse på helt op til 14 dage er muligt, hvis betingelserne er opfyldt. 

Bedemand vil ansøge og indhente dispensation til afdødes forlængende ophold på kapellet, fx hvis tæt familiemedlem er i udland uden mulighed for at komme hjem eller der er akut syg i familien.Spørger du præsten, hvornår en begravelse i kirken eller fra kirkegårdskapellet skal gennemføres, siger han eller hun ofte ”inden for otte dage” efter dødsfaldet er indtruffet. 

Dette både så det er muligt for familien at varsle de ønskede deltagere og præsten kan nå at mødes med de pårørende inden begravelsen og derefter planlægge og skrive begravelsestalen til højtideligheden.

Var dødsfaldet ventet og det var også opsyn fra personale, familie eller andre pårørende da dødsfaldet indtraf, skal egen læge kontaktes eller du skal ringe på telefon 1813. 

Ring straks på telefon 112 højtidelighed i kirke eller lokale kapel, køres afdøde i kiste til lokale krematorium, så der godt 14 dage efter kan urnenedsættes på et familie- eller fællesgrav.

Hvor lang tid holder en urne i jorden?

Var afdøde eneberettiget til et gravsted, tilfalder brugsretten afdødes arvinger efter loven, uanset om disse iøvrigt tager arv efter afdøde. Er der blandt arvingerne en efterlevende ægtefælle, får ægteparrets fællesbørn dog først brugsret til gravstedet efter den længstlevende ægtefælles død.

En begravelse koster i gennemsnit 15.000-20.000 kroner ifølge Landsforeningen Liv&Død. Heraf er udgiften til bedemanden i gennemsnit 12.000-15.000 kroner, oplyser Begravelse Danmark, en landsdækkende kæde af bedemandsforretninger. Honoraret til bedemanden dækker typisk over: Samtale med pårørende.

I ‘Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirke’ står der følgende: Kister og urner § 23: Ved begravelse og ligbrænding skal liget være anbragt i kiste.

I Danmark kan gravsteder sløjfes efter en fredningsperiode (10 – 30 år efter begravelsesform), hvis ikke ejerne forlænger lejeaftalen. Ejerne af gravstenen kan hente den, ellers kan kirken beslutte enten at destruere eller gemme stenen.

Du kan vælge en urne, som hurtigt forgår, når den graves ned i jorden – f. eks. en urne af genbrugskarton. Men alle jordurner skal kunne opløses i jorden inden for et år.

Det er meget almindeligt, at der er et traktement (måltid), som kan være alt lige fra kaffe, øl, sodavand eller champagne til kage, smørrebrød eller middag. Længden på en mindesammenkomst er meget individuel. Oftest er det et par timer, men det kan også være en hel dag og aften.

Hvor mange år holder en urne i jorden?

Søhøjlandets Begravelser bruger kun miljøvenlige urner til nedsættelse i jorden og til askespredning over havet. Alle vores urner er bæredygtige, fremstillet af gode materialer og er let forgængelige.

Det kan virke voldsomt at skulle vælge en urne til den kære, som man lige har mistet. Vi vil være behjælpelig hele vejen i gennem, så I kan få den bedst mulige afsked med jeres kære.

Derfor er det ofte en god idé at se et udvalg af urner for at kunne træffe det rigtige valg i en svær situation.

Nedenunder kan du se et udvalg og så småt begynde at gøre dig dine overvejelser i dit eget tempo. Det er vigtigt, at I som pårørende sammen finder ud af, hvilken urne der passer bedst til den afdøde.

Kan man blive brændt uden kiste?

 • Den første lov om kremering trådte i kraft i 1892, men blev først sidestillet med jordbegravelse i 1975
 • En kremering varer ca. 80 minutter
 • Kremering er billigere for de pårørende, da man kun skal betale for fredning i 10 år til et urnegravsted
 • De fleste danskere – ca. 83% – vælger kremering. I byområder er tallet over 90%

Den første lov om kremering trådte i kraft i 1892, som følge af frygten for smittefare hos afdøde fra en europæisk koleraepidemi. I 1893 blev det første lig kremeret, men faktisk blev kremering først sidestillet ved lov med jordbegravelse i 1975.

Kremering betyder, at man brænder liget af en afdød person, når selve begravelsesceremonien har fundet sted. I Danmark skal kremering altid finde sted på et krematorium. Efterfølgende kan asken nedsættes i et urnegravsted, på de ukendtes grav, kendt fællesgrav eller spredes over havet eller nedsættes i en skov.

Skal afdøde kremeres foregår det typisk efter en bisættelse, hvor afdøde tages afsked med ved en kirkelige eller borgerlig ceremoni. Det kan være i en kirke eller et kapel. Ved en bisættelse afsluttes ceremonien med, at kisten køres til krematoriet til kremering.

Afdøde kan også køres direkte til krematorium, hvis I som pårørende ikke ønsker en ceremoni.

Hvor dybt ligger en kiste?

Mange stod i kø i mere end halvanden time for at tage afsked med prins Henrik.

Video Player is loading.

Hvorfor må man ikke beholde urnen?

Dersom urnen skal settes ned, er det mange som lurer på om man kan få oppbevare urnen med asken hjemme frem til datoen for urnenedsettelsen. Dette er ikke tillatt i Norge, og urnen skal derfor oppbevares hos krematoriet eller gravlunden frem til urnenedsettelsen skal finne sted.

Kan man have en urne stående hjemme?

Efter kremering samles asken fra den afdøde i en urne. Flertallet af danskere vælger at få urnen sat ned i jorden på en kirkegård, hvor man kan vælge mellem:

 • et personligt gravsted
 • nedsættelse i en plæne, hvor man kan sætte en mindeplade
 • den anonyme fællesgrav, hvor de efterladte ikke kan få at vide, hvor urnen står

Vil man have urnen sat ned på en kirkegård, skal man aftale det med den kirkegård, hvor urnen skal nedsættes. Man kan selv lave aftale eller lade bedemanden, der tager sig af det praktiske ved begravelsen eller bisættelsen, stå for at lave aftalen.

Kan man beholde asken efter kremering?

Nei, i Norge er det lovpålagt at urnen enten må settes ned på en offentlig gravlund, eller at asken spres på tillatt sted. Dette må skje innen 6 måneder fra dødsdato. Søknad om askespredning må sendes til Fylkesmannen på stedet asken skal spres.

Finn søknad om askespredning her

Hvilken del af kisten er tungest?

Det gør mig ondt med dit tab

Nu tillader jeg mig lige at være lidt direkte, men jeg synes det er lidt ude af proportioner at I står i denne her situation midt i et dødsfald. I er alle voksne mennesker, og jeg forstår ikke, hvorfor bare én af jer (ud af syv!), ikke har trukket sig for lissom at få den lukket hurtigst muligt. At skifte ud undervejs synes jeg lyder decideret mærkeligt. Igen, det er i mine øjne ude af proportioner.

Hvor lang tid går der før en kiste falder sammen?

På billedet ses Foxy (til venstre) og Spicy, der nu begge kun lever i mindet.

Alle, der har haft et højtelsket kæledyr, som f.eks. hunden Luffe, kender det: Årene går, og det kan ses og mærkes på Luffe. Han kan ikke rigtig følge med på turene, halter på det ene ben, orker ikke at lege med den før så populære bold, kan ikke selv hoppe ind i bilen, bliver liggende i sin kurv – eller viser på andre måder, at han er ved at blive gammel og træt. (Det kunne også være katten Simba, der ikke længere kan hoppe op på sin yndlingsplads oven på skabet eller er blevet urenlig).

Hvor længe må man have en urne stående hjemme?

Efter kremering samles asken fra den afdøde i en urne. Flertallet af danskere vælger at få urnen sat ned i jorden på en kirkegård, hvor man kan vælge mellem:

 • et personligt gravsted
 • nedsættelse i en plæne, hvor man kan sætte en mindeplade
 • den anonyme fællesgrav, hvor de efterladte ikke kan få at vide, hvor urnen står

Vil man have urnen sat ned på en kirkegård, skal man aftale det med den kirkegård, hvor urnen skal nedsættes. Man kan selv lave aftale eller lade bedemanden, der tager sig af det praktiske ved begravelsen eller bisættelsen, stå for at lave aftalen.