:

Hvornår er der Sankt Hans bål 2023?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår er der Sankt Hans bål 2023?
 2. Hvad fejrer man ved Sankt Hans?
 3. Hvor er der Sankt Hans 2023?
 4. Hvorfor brænder vi bål Sankt Hans aften?
 5. Er Sankt Hans altid d 23. juni?
 6. Er Sankt Hans 2023 aflyst?
 7. Er Sankt Hans en dansk tradition?
 8. Er midsommer og Sankt Hans det samme?
 9. Er Sankt Hans samme dag hvert år?
 10. Er Sankt Hans dag en helligdag?
 11. Hvor blev den sidste heks brændt i Danmark?
 12. Hvornår stoppede vi med at brænde hekse?
 13. Hvad er forskellen på midsommer og Sankt Hans?
 14. Hvor er Sct Hans bål forbudt?
 15. Hvad hedder Sankt Hans på svensk?
 16. What is St Hans?
 17. Who is Saint Hans Aften?
 18. When is Sankt Hans day?
 19. Was St Hans a pre-Christian ritual?
 20. What is St Hans?
 21. Who is Saint Hans Aften?
 22. When is Sankt Hans day?
 23. Was St Hans a pre-Christian ritual?

Hvornår er der Sankt Hans bål 2023?

Nedenfor finder du datoerne for Sankt Hans Aften 2024 og Sankt Hans Aften 2025. Du kan også finde, hvilken dag denne helligdag falder og hvor mange dage det stadig varer.

Dato

Hvad fejrer man ved Sankt Hans?

Solen skinner, og sommeren er over os. Derfor er det tid til at fejre Sankt Hans med familie og venner – en højtid, der bærer præg af en masse forskellige traditioner. Men hvorfor fejrer vi Sankt Hans, og hvad betyder det egentlig, når vi brænder heksen på bålet? Vi giver dig alle de oplysninger, som er værd at vide om Sankt Hans, her.

Se tilbudsavisen her. Tilbudsavisen indeholder inspiration og et udvalg af aktuelle varer til en god pris.

Sankt Hans er en forkortelse for navnet Johannes, som i dette tilfælde refererer til Johannes Døberen, hvilket var Jesus’ fætter. Johannes Døberen var ham som døbte Jesus og bliver derfor kaldt: Døberen. Når det er Sankt Hans, fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, der falder præcis et halvt solår før Jesus’ fødselsdag.

Det er ikke kun Johannes Døberens fødselsdag, der bliver fejret, når det er Sankt Hans. Sankt Hans fejres omkring midsommeraften, der er den korteste nat på hele året. Tidligere skulle denne nat, ifølge folketroen, være ladet med en særlig kraft. Folket troede derfor, at lægeurter der blev indsamlet Sankthansaften og -nat var mere kraftfulde en normalt.

Man troede også, at de hellige kilder havde en helbredende kraft, når midsommernatteluften blæste. De syge valfartede derfor til de hellige kilder for at drikke kildevandet i håb om at blive helbredt for deres kroniske lidelser. Der opstod det man kaldte for Kildetiden, der varede fra Sankt Hans d. 24. juni til Vor Frue dag d. 2. juli – i den tid var kildevandet helbredende.

Hvor er der Sankt Hans 2023?

Midsommeren fejres vanligt den 23.juni, og for mange er bål en del af den gamle sommertradition. Herunder er der samlet forskellige lokationer i og omkring Kongens Lyngby, hvor du kan nyde et flot bål med familie og venner, og fejre traditionen.

Flere steder er der musik, taler, arrangementer for børn mm.

Hvorfor brænder vi bål Sankt Hans aften?

Det bål, som brændes til Sankt Hans er ikke helt det samme som dét bål, heksene blev brændt på.

Midsommerilden har en lidt anden historie end henrettelsesbÃ¥let, der blev anvendt, nÃ¥r dømte troldfolk skulle af med livet. Sankt Hans bÃ¥let et blot en af flere blustraditioner i bondesamfundet. 

Er Sankt Hans altid d 23. juni?

Solen skinner, og sommeren er over os. Derfor er det tid til at fejre Sankt Hans med familie og venner – en højtid, der bærer præg af en masse forskellige traditioner. Men hvorfor fejrer vi Sankt Hans, og hvad betyder det egentlig, når vi brænder heksen på bålet? Vi giver dig alle de oplysninger, som er værd at vide om Sankt Hans, her.

Se tilbudsavisen her. Tilbudsavisen indeholder inspiration og et udvalg af aktuelle varer til en god pris.

Sankt Hans er en forkortelse for navnet Johannes, som i dette tilfælde refererer til Johannes Døberen, hvilket var Jesus’ fætter. Johannes Døberen var ham som døbte Jesus og bliver derfor kaldt: Døberen. Når det er Sankt Hans, fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, der falder præcis et halvt solår før Jesus’ fødselsdag.

Det er ikke kun Johannes Døberens fødselsdag, der bliver fejret, når det er Sankt Hans. Sankt Hans fejres omkring midsommeraften, der er den korteste nat på hele året. Tidligere skulle denne nat, ifølge folketroen, være ladet med en særlig kraft. Folket troede derfor, at lægeurter der blev indsamlet Sankthansaften og -nat var mere kraftfulde en normalt.

Man troede også, at de hellige kilder havde en helbredende kraft, når midsommernatteluften blæste. De syge valfartede derfor til de hellige kilder for at drikke kildevandet i håb om at blive helbredt for deres kroniske lidelser. Der opstod det man kaldte for Kildetiden, der varede fra Sankt Hans d. 24. juni til Vor Frue dag d. 2. juli – i den tid var kildevandet helbredende.

Er Sankt Hans 2023 aflyst?

Havde du set frem til en Sankt Hans-aften, med bål, bajere og hygge, så er der nu en lille ændring du er nødt til at være opmærksom på: Bålet er aflyst.

Beredskabsstyrelsen og de danske lokalberedskaber har den 19. juni 2023, annonceret et afbrændingsforbud for Sankt Hans Aften 2023. Forbuddet er ikke gældende i hele landet, men hos:

Er Sankt Hans en dansk tradition?

Heksene skulle ved midsommer være særligt aktive og rejse gennem luften til hekseforsamlinger fx på Bloksbjerg. Et af de gode råd til at undgå heksene var bålbrænding, som man mente kunne skræmme de farlige kræfter væk. 

Skikken med at sætte en heks på Sankt Hans-bålet kender vi dog først fra slutningen af 1800-tallet. Den stammer muligvis fra tyske indvandrere, som bragte skikken med at brænde vinteren af i form af en figur på bålet.

Er midsommer og Sankt Hans det samme?

Midsommer er en gammel tradition, der stammer helt tilbage fra før Kristus, hvor man fejrede folkets håb om en god sommer og høstsæson.

I Danmark kender vi Midsommer bedre som Sankt Hans Aften. Gamle historier fortæller, hvordan man mente at denne aften havde særlige kræfter, og at hekse denne aften og nat fløj til Bloksbjerg i Harzen. Derfor har de fleste Sankt Hans bÃ¥l idag en heks, lavet af gammelt tøj og hø, pÃ¥ toppen. Midsommervisen synges ofte pÃ¥ denne aften, nÃ¥r bÃ¥let er tændt.

Er Sankt Hans samme dag hvert år?

Sankt Hans aften (Foto: Sara E dk, via Wikimedia Commons. BY-SA <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt_Hans_Hornb%C3%A6k_strand_2012_4.jpg?uselang=da">orginalt foto</a>)

Sankt Hans er en fest for midsommeren. Den 24. juni er Sankt Hans dag, og det er aftenen før, altså den 23., der fejres som Sankt Hans aften.

Er Sankt Hans dag en helligdag?

Nedenfor finder du datoerne for Sankt Hans Aften 2024 og Sankt Hans Aften 2025. Du kan også finde, hvilken dag denne helligdag falder og hvor mange dage det stadig varer.

Dato

Hvor blev den sidste heks brændt i Danmark?

Det er år 1687 og i porten til en gård på Falster står en gammel bondekone og pisser.

Anne Palles hedder konen, som er vred over, at myndighederne har tvunget hende og hendes mand til at flytte væk fra den ganske velhavende gård og ud på en forfalden landejendom.

Hvornår stoppede vi med at brænde hekse?

I teologien er trolddom i århundreder blevet betragtet som en forbrydelse mod Gud, som henholdsvis apostasi og kætteri, dvs. som frafald fra den rette tro og som bevidst vranglære eller afvigelse fra kirkens officielle lære. Sådan var det også i Danmark både før og efter reformationen. Det afgørende i både den katolske og lutherske kirkes fordømmelse var, at enhver form for trolddom og magi fordrede en pagt med Djævelen og dermed et frafald fra Gud. Befolkningen og de verdslige myndigheder delte i udgangspunktet ikke kirkens sort/hvide trolddomsdefinition.

Samtidig med den kristne tradition, hvor man troede på Gud og gik i kirke, var befolkningen nemlig også dybt rodfæstet i en folkelig magisk tradition, der indeholdt forestillinger om, at verden blev styret af naturlige love og sammenhænge, som kunne påvirkes med magi. Her var det springende punkt, om magien gjorde gavn eller skade. Der blev med andre ord skelnet mellem de ’kloge folks’ spådomme, kure og råd mod sygdomme og de mørke kunster, der forvoldte folk skade. Man mente, at troldfolkene ved hjælp af hemmelige magiske ritualer var i stand til at forårsage ulykker såsom dårlig høst, ildebrand, men også sygdom og død blandt husdyr og andre mennesker.   

Efter reformationen i 1536 blev synet på trolddom skærpet markant hos den nye danske fyrstekirkes førende teologer. En skærpelse der dels havde brodden vendt mod den katolske kirke, dels mod befolkningens udøvelse og brug af enhver form for magi.

Indtil reformationen i 1536 delte kirken og den verdslige øvrighed jurisdiktionen over trolddom i Danmark. Hvor befolkningen kun opfattede den skadevoldende magi som egentlig trolddom, var de gavnlige magiske ritualer, der kunne sikre lykke, helbrede osv., principielt også forkastelige i kirkens øjne. Den gavnlige magis ritualer udfordrede kirkens egne helbredelses- og beskyttelsesritualer og blev betragtet som Djævelens værk. I praksis så man dog med milde øjne på almindelige menneskers dagligdagsmagi. Ikke desto mindre betragtede kirken principielt begge former for magi som kætteri. Kirkens sanktioner bestod primært i bandlysning, dvs. udelukkelse af den skyldige fra det kirkelige fællesskab, men almindeligvis kun indtil denne havde gjort bod og bevist, at vedkommende igen var vendt tilbage til den rette tro.

Modsat kirkens love så var det kun den skadevoldende trolddom, som var reguleret i den verdslige lovgivning. Det var almindelig juridisk procedure i dansk middelalderlovgivning, at den, der havde lidt skade, kunne rejse erstatningskrav mod den, der havde forvoldt skaden. I en bestemmelse i Jyske Lov fra 1241, hvis ordlyd først kendes fra et tillæg fra ca. 1400, fastslås det, at den, der blev sagsøgt for trolddom, skulle forsvare sig ved hjælp af nævn, dvs. ved at få en gruppe personer til at vidne om sagsøgtes uskyld. Denne procedureform fortsatte efter reformationen og blev anvendt i størstedelen af de senere trolddomsprocesser. I Jyske Lov var der altså ikke fastsat nogen bestemt straf for trolddom. Det var op til parterne selv at forhandle sig til en passende erstatning.

Til trods for både kirkelig og verdslig lovgivning på området har vi kun ganske få vidnesbyrd om egentlige trolddomsprocesser før reformationen. Dette kan skyldes, at kildematerialet (retsprotokoller), i det omfang det nogensinde har eksisteret, er gået tabt. Dog skyldes det formentlig i endnu højere grad, at trolddomssagerne var sjældne, og at de få sager, der har været, blev afgjort udenom retten.

Hvad er forskellen på midsommer og Sankt Hans?

Sveriges største og mest traditionsrige højtid er midsommer (svensk: midsommar), som i 2023 fejres fredag den 23. juni rundt om i hele Sverige. Dagen efter midsommeraften, dvs. lørdagen, kaldes midsommerdagen, og det er helligdag.

Den svenske midsommerfest må ikke forveksles med den danske Sct. Hans. Midsommer har hverken bål eller hekseafbrænding på programmet, men er en fest med dans, musik og god mad, hvor man nyder den lange lyse dag - og nat. Mange svenskere fejrer højtiden privat sammen med familie og venner, men der er også offentlige arrangementer, hvor alle kan deltage.

Overalt i Sverige bliver der holdt store som små arrangementer i anledning af midsommeren. Som besøgende er det en unik mulighed for at opleve noget af det mest svenske og blive en stor oplevelse rigere.

Hvor er Sct Hans bål forbudt?

Sankthansaften har meget til fælles med valborgsaften 30. april, hvor man også tændte bål. Når skikken i dag kun knyttes til sankthans, kan grunden være kalenderreformen i 1700, hvor kalenderen rykkede 11 dage frem: halvanden uge om foråret kan betyde, at det blev for koldt til at sidde ude om aftenen.[2]

Ligesom juleaften er sankthansaften et levn af hedenske skikke, hvor årets korteste dag, vintersolhverv, og årets længste dag, sommersolhverv, blev fejret. Kristne missionærer og præster fik fortolket de gamle skikke, så de kunne bruges til at tjene kristendommen. I det 7. århundrede advarede Sankt Eligius de nykristne indbyggere i Flandern mod at fortsætte de hedenske ritualer.

Festen for Johannes Døberen blev i 400-tallet fastlagt til den 24. juni, som ud fra Lukasevangeliet fandt sted et halvt år før Jesu fødsel.[3] Sankthans regnes som en af de ældste kirkefester. Lyset fra bålet blev tolket som symbol på Johannes, som udpegede Kristus i en verden af mørke. De hedenske bål var nu velsignet af kirken til ære for Døberen, og katolsk liturgi indeholder velsignelser for bålet.[4]

Sankthans eller midsommer fejredes med sang og druk, især omkring helligkilderne. Kirsten Piils Kilde blev angiveligt fundet en midsommernat i 1583. Der var magi i luften, og havde man brug for planter med ekstra styrke, gjaldt det om at samle dem den nat. En rønnegren ophængt over døren beskyttede mod hekse. Ifølge folketroen kunne forelskede piger hænge to sankthansurter op under loftsbjælken for at se fremtiden. Voksede planterne bort fra hinanden, var der ikke håb om, at forelskelsen var gengældt. Voksede de derimod mod hinanden, så det lyst ud. Kvinder skulle passe på ikke at blive stukket af sankthansormen i løbet af festen. Det blev man angiveligt gravid af. I 1740'erne blev det forbudt at blusse på sankthansaften, men det viste sig umuligt at håndhæve forbuddet.[6]

Ved sankthans var helligkildernes magiske helbredelseskraft stærkest, og folk valfartede til dem i kildetiden fra sankthans til Mariæ bebudelsesdag (2. juli). Der var i nogle egne af landet tradition for at gå til hellige træer i denne tid, og der blev bl.a. på Lolland-Falster flettet blomsterkranse, som skulle hænges op i hellige træer.

Bålet skulle helst tændes med "vild ild" eller "nødild" (ild, som laves fra grunden).[7] På bålet har der siden 1920'erne begyndelse været placeret en figur, der ligner en heks.[8] Heksene flyver ifølge overleveringen til kendte heksebjerge som Bloksbjerg i Harzen, Hekkenfeldt (Hekla) på Island) og Lyderhorn i Bergen sankthansaften og -nat. Joachim Junges bog Den nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog fra 1798 nævner, at blus var udbredt på den tid.[9] Sankthansblus bestod af halmknipper fæstet til lange stænger. Folk løb så hen over markerne med disse fakler, kaldt "væk-ild", fordi den skulle skræmme svampe, hekse og trolde væk.[6]

Hvad hedder Sankt Hans på svensk?

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En majstang, et majtræ eller en midsommerstang (svensk: midsommarstång) er en høj masteligende træstang som udsmykkes med løv, blomster og bånd og rejses, så man kan danse omkring den ved fejring af sommerens komme. Fejringen kan ske til pinsen eller senere. I Sverige har den efterhånden flyttet sig til midsommer (Sankthans) og er her meget udbredt i forbindelse med fejring af midsommeraften.

What is St Hans?

What is St. Hans? Hans, in this case, refers to John the Baptist. His birthday, apparently, is June 24th. The day is also known as jonsok, jonsmesse and jons vake, vake meaning to be awake, watching and waiting for something to happen.

Who is Saint Hans Aften?

The name Saint Hans Aften refers to John the Baptist, who according to Christian tradition was born six months before Jesus. In Denmark, Christmas is celebrated on December 24, and John’s birthday is on June 24. The tradition of celebrating the eve of one’s birthday with a campfire goes back to the 17th century.

When is Sankt Hans day?

The celebration always takes place on the evening of June 23rd, with Sankt Hans day being the following day, June 24th. It is therefore slightly after the actual midsummer, the solstice on June 21st.

Was St Hans a pre-Christian ritual?

It has been suggested that St. Hans may have been an attempt by the church to ascribe religious meaning to a pre-Christian ritual, and that the St. Hans celebrations of today is less ‘celebration of John the Baptist' and more ‘mishmash of several things,' since many of the rituals we associate with St. Hans originate in pre-Christian times.

What is St Hans?

 • What is St. Hans? Hans, in this case, refers to John the Baptist. His birthday, apparently, is June 24th. The day is also known as jonsok, jonsmesse and jons vake, vake meaning to be awake, watching and waiting for something to happen.

Who is Saint Hans Aften?

 • The name Saint Hans Aften refers to John the Baptist, who according to Christian tradition was born six months before Jesus. In Denmark, Christmas is celebrated on December 24, and John’s birthday is on June 24. The tradition of celebrating the eve of one’s birthday with a campfire goes back to the 17th century.

When is Sankt Hans day?

 • The celebration always takes place on the evening of June 23rd, with Sankt Hans day being the following day, June 24th. It is therefore slightly after the actual midsummer, the solstice on June 21st.

Was St Hans a pre-Christian ritual?

 • It has been suggested that St. Hans may have been an attempt by the church to ascribe religious meaning to a pre-Christian ritual, and that the St. Hans celebrations of today is less ‘celebration of John the Baptist' and more ‘mishmash of several things,' since many of the rituals we associate with St. Hans originate in pre-Christian times.