:

Hvorfor skal der ikke bygges på Amager Fælled?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor skal der ikke bygges på Amager Fælled?
 2. Hvad skal der bygges på Amager Fælled?
 3. Hvornår blev Amager Fælled bygget?
 4. Hvem ejer Fælledby?
 5. Hvem ejer Amager Fælled?
 6. Hvad kan man sanke på Amager Fælled?
 7. Er Amager Fælled fredet?
 8. Hvornår blev Amager Fælled inddæmmet?
 9. Hvorfor hedder Amager Amager?
 10. Hvorfor hedder det Kalvebod Fælled?
 11. Hvilke dyr lever på Amager Fælled?
 12. Hvad kalder man folk der bor på Amager?
 13. Hvad kalder man en der bor på Amager?
 14. Hvem opdyrkede Amager?
 15. Er Amager en rigtig ø?

Hvorfor skal der ikke bygges på Amager Fælled?

Indtil da er byggeriet af Fælledby, som byggeprojektet nu kaldes efter tidligere at have haft navnet Vejlands Kvarter, altså sat på pause. Det vækker glæde hos organisationen Amager Fælleds Venner, der ønsker at få stoppet alt byggeri på Fælleden.

Læs også: DTU-forskere: Danmarks største træbyggeri kan blive en brandfælde

»Det er fantastisk, at vi oplever det her. Vi havde selvfølgelig håbet på, at man havde reageret hurtigere på vores klage, hvor vi netop søgte om den her opsættende virkning, men nu hvor den er kommet, så er vi selvfølgelig lykkelige, for det er hårdt at være inde i sådan en her kamp år efter år og føle, at det går den forkerte vej,« siger Steffen Rasmussen, der er talsperson for Amager Fælleds Venner, til Ingeniøren.

Hvad skal der bygges på Amager Fælled?

Men det vækker undren ved Fælledby P/S, der står bag projektet. De mener nemlig ikke, at den begrundelse giver mening.

Stor vandsalamander har været et af omdrejningspunkterne for Amager Fælleds Venner, fordi den er fredet gennem et EU-direktiv. (Foto: © Steen Agger, Scanpix Denmark)

- Vi er stærkt forundrede, siger Simon Madsen, kommunikationsansvarlig for byggeprojektet Fælledby til P1 Morgen.

Hvornår blev Amager Fælled bygget?

Fælleden var tidligere et typisk amagerkansk græsningsareal ud til kysterne. Dens lave beliggenhed gjorde, at oversvømmelser af området forekom. Digevej lidt øst for Amager Fælled er et tegn på, at diger var nødvendige i dette område. Allerede under Christian d. 4. besluttedes det at benytte området til militær brug, og et antal skanser og blokhuse blev anlagt.

Skydeøvelser på Amager Fælled begyndte i 1673, hvor det blev bestemt, at man holdt skydeøvelse hver lørdag. Her skød man fra den allernordligste del af fælleden ud over de sydligere dele.

Hvem ejer Fælledby?

Visualisering af den grønne korridor i Fælledby på Amager.

Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn, kan genoptage byggeriet af 2.000 boliger på Amager Fælled. Og det har projektselskabet tænkt sig at gøre hurtigst muligt.

Hvem ejer Amager Fælled?

Konflikterne omkring By & Havns aktiviteter har i denne valgkamp ikke handlet så meget om det eksisterende byggeri som det fremtidige.

STOP Lynetteholm har ført højlydt kampagne mod det kommende anlæg af den kunstige ø, mens Klimabevægelsen har lagt sag an mod Transportministeriet, da den ikke mener, at projektet er tilstrækkeligt klima- og miljøvurderet. Og protesterne mod byggeriet på Amager Fælled er fortsat med demonstrationer, selv om byggeriet er langt mindre, end der var planlagt oprindeligt.

Ifølge Kim Hjerrild, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet, bunder de højspændte konflikter om By & Havn i, at selskabet har udspillet sin rolle som udviklingsselskab og burde indskrænkes kraftigt til kun at fokusere på driften af Københavns Havns anlæg.

Hvad kan man sanke på Amager Fælled?

Foto: Bigstockphotos.com/jonnysek

Carrotstick har indgået et samarbejde med “vild mad og sanke specialist” Klara Rask som vil tage os med ud på Amager Fælled og vise os naturens vilde spisekammer søndag den 29. april.

Er Amager Fælled fredet?

This website uses cookies. Cookies are small text files that can be used by websites to make a users experience more efficient. The law states that we canstore cookies on your device if they are strictly necessary for the operationof this site. For all other types of cookies we need your permission. This siteuses different types of cookies. Some cookies are placed by third partyservices that appear on our pages. You are at any time able to change orwithdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

Hvornår blev Amager Fælled inddæmmet?

I midten af 1800-tallet måtte bønderne holde op med at lade deres kreaturer græsse på Amagers vestkyst, der dengang lå beskyttet bag Mejlgårdsdiget mellem den nuværende Finderupvej og Bella Center. Militæret indrettede nemlig skydeterræn på Amager Fælled, og kystområdet blev udlagt som sikkerhedszone.

Allerede på det tidspunkt begyndte man at tale om at inddæmme det fladvandede område mellem Sjælland og Kalvebod Strand. Dermed kunne man både uddybe sejlrenden, få mere frugtbar jord og give militæret større arealer.

Men først i 1939 blev Lov om inddæmning af Kalvebod Strand m.v. vedtaget som et beskæftigelsesprojekt for at nedbringe datidens store arbejdsløshed. Så kom besættelsen i 1940, og for at forhindre at danske arbejdsløse blev sendt til Tyskland på tvangsarbejde, blev arbejdet sat i gang året efter.

Hvorfor hedder Amager Amager?

Amager er Lorteøen, og Nordvest er for folk på overførselsindkomster. Vesterbro er for ludere og lommetyve.

Brabrand skal man holde sig fra, det samme gælder for Aalborg Øst.

Hvorfor hedder det Kalvebod Fælled?

Af Michael Bonnevie

Vi ankom i bil og drejede ind af en sidevej til de nye bebyggelser, men kunne straks se at der ikke rigtigt var noget at standse op for, så derfor kørte vi videre ud til 8tallet.

Hvilke dyr lever på Amager Fælled?

Storbyerne i Danmark er ikke bare beton og biler - mellem bygningerne lever der ræve, pindsvin, rådyr, harer, mus, egern, fugle og tusindvis af andre vilde dyr. Se her, hvilke du kan møde i byen

Ræven har ligesom haren fundet vej til byerne, fordi der er mad at finde, ligesom den har lært, at her er der ingen menneskelige jægere.

Den har i stor udstrækning tilpasset sig forholdene i byen, blandt andet i villakvarterer, kolonihaver, på baneterræner og i grønne områder som eksempelvis parker.

Den jager selv helst om natten, så chancen for at se en ræv i løbet af dagen er ikke voldsomt stor, selv om det nogle steder ikke er usandsynligt, at en ræv pludselig dukker op på et fortov.

Hvad kalder man folk der bor på Amager?

Øen består mest af lavt, frugtbart land. I dag er størstedelen af Amager bymæssigt bebygget og en integreret del af Storkøbenhavn, selvom Dragør og Tårnby stadig har landbrug, skov og naturområder. Desuden ligger næsten en tredjedel af øen, Kalvebod Fælled, som blev indvundet fra Øresund i 1930'erne, ubenyttet hen uden bebyggelse eller opdyrkning.

Amagers østkystlinje udgøres i dag af strandparkerne Amager Strand og Kastrup Strandpark, samt Københavns Lufthavn og Dragør Havn, mens syd-vestkysten er præget af eng-områder og diger. Nord- og vestkysten afgrænses både af kaj-arealer mod Københavns Havn og dige. En mindre kunstig halvø findes ved Øresundsforbindelsens start, lige øst for Kastrup.

Øens boligmasse består af såvel tæt bymæssig karrebebyggelse (på Amagerbro, Islands Brygge, Christianshavn og i Sundby), boligblokke (primært Kastrup/Tårnby) og parcelhuskvarterer spredt over det sydlige Sundby, Kastrup/Tårnby og Dragør. De seneste 15 år er nye tætbebyggede områder som (ydre) Islands Brygge, Amager Strand/Strandlodsvej og Ørestad skudt op som nyudviklede bykvarterer. I de kommende år er ikke mindst Papirøen, Kløverparken og Refshaleøen udset til udviklingsområder, der forventes at bidrage til en fortsat høj befolkningsvækst.

Amager har fået sit navn efter sundet mellem Sjælland og Amager. På olddansk "Amikai" dannet af ami, et gammelt ord for sundet mellem Sjælland og Amager samt haki (= hage). Navnet betegner formentlig oprindelig Amagers sydspids Aflandshage, i betydningen Amagerlandshage.[4]

Hollændere blev af Christian 2. i 1521 inviteret til at dyrke grøntsager på Amager for at kunne forsyne hans kone, dronning Elisabeth, med grøntsager. Nyere forskning tyder på, at indvandrerne i Store Magleby kom fra flere steder i de daværende Nederlande, inklusive det nuværende Belgien, hvor Elisabeth kom fra.

Amagers ældste kirke er Tårnby Kirke, og kirkevejen bærer i dag navnet "Englandsvej". De altdominerende "geografiske" navne i København S, går tilbage til indlemmelsen af Sundbyerne Kommune i Københavns kommune i begyndelsen af 1900-tallet; for at undgå de mange gengangere, der ville forvirre postvæsenet m.m., besluttede man sig for at omdøbe disse dubletter ved at give dem geografiske navne.

Hvad kalder man en der bor på Amager?

Øen består mest af lavt, frugtbart land. I dag er størstedelen af Amager bymæssigt bebygget og en integreret del af Storkøbenhavn, selvom Dragør og Tårnby stadig har landbrug, skov og naturområder. Desuden ligger næsten en tredjedel af øen, Kalvebod Fælled, som blev indvundet fra Øresund i 1930'erne, ubenyttet hen uden bebyggelse eller opdyrkning.

Amagers østkystlinje udgøres i dag af strandparkerne Amager Strand og Kastrup Strandpark, samt Københavns Lufthavn og Dragør Havn, mens syd-vestkysten er præget af eng-områder og diger. Nord- og vestkysten afgrænses både af kaj-arealer mod Københavns Havn og dige. En mindre kunstig halvø findes ved Øresundsforbindelsens start, lige øst for Kastrup.

Øens boligmasse består af såvel tæt bymæssig karrebebyggelse (på Amagerbro, Islands Brygge, Christianshavn og i Sundby), boligblokke (primært Kastrup/Tårnby) og parcelhuskvarterer spredt over det sydlige Sundby, Kastrup/Tårnby og Dragør. De seneste 15 år er nye tætbebyggede områder som (ydre) Islands Brygge, Amager Strand/Strandlodsvej og Ørestad skudt op som nyudviklede bykvarterer. I de kommende år er ikke mindst Papirøen, Kløverparken og Refshaleøen udset til udviklingsområder, der forventes at bidrage til en fortsat høj befolkningsvækst.

Amager har fået sit navn efter sundet mellem Sjælland og Amager. På olddansk "Amikai" dannet af ami, et gammelt ord for sundet mellem Sjælland og Amager samt haki (= hage). Navnet betegner formentlig oprindelig Amagers sydspids Aflandshage, i betydningen Amagerlandshage.[4]

Hollændere blev af Christian 2. i 1521 inviteret til at dyrke grøntsager på Amager for at kunne forsyne hans kone, dronning Elisabeth, med grøntsager. Nyere forskning tyder på, at indvandrerne i Store Magleby kom fra flere steder i de daværende Nederlande, inklusive det nuværende Belgien, hvor Elisabeth kom fra.

Amagers ældste kirke er Tårnby Kirke, og kirkevejen bærer i dag navnet "Englandsvej". De altdominerende "geografiske" navne i København S, går tilbage til indlemmelsen af Sundbyerne Kommune i Københavns kommune i begyndelsen af 1900-tallet; for at undgå de mange gengangere, der ville forvirre postvæsenet m.m., besluttede man sig for at omdøbe disse dubletter ved at give dem geografiske navne.

Hvem opdyrkede Amager?

Lossepladsen, hvor min far som dreng tjente hurtige lommepenge, har de seneste måneder udviklet sig til en regulær kampplads mellem borgere og Københavns Kommune.

Det skyldes, at kommunen for at finansiere byggeriet af metroen i begyndelsen af 1990’erne solgte en del af fælleden til boligbyggeri. Kommunens byudviklingsselskab By og Havn afdrager stadig på en milliardgæld for metroen, så nu skal der bygges. Dels for at få pengene hjem. Men også fordi byen mangler boliger.

Sådan lød argumenterne i hvert fald, da et flertal af Borgerrepræsentationens politikere i begyndelsen af februar 2021 stemte byggeplanerne igennem trods protester fra miljøorganisationer og borgere.

»Det er en borgerkrig,« siger Emil Ryge, fotograf og bosat på Amager. »Men i stedet for kalasjnikover bliver den ført med kikkerter, gummistøvler og forstørrelsesglas.«

På den ene side af konflikten står politikere og byudviklere med en milliardgæld og et ønske om at forøge byens boligmasse. Og på den anden side står biologer og borgere, der ønsker at bevare Amager Fælleds natur, siger han.

»Og det er en konflikt, der har udviklet sig til ikke bare at handle om det her konkrete stykke jord, men som også rejser en større diskussion om biodiversitet, nationalt og globalt.«

De stadigt flere mennesker udgør dog også et dilemma. For på den ene side er det dejligt, at københavnerne nyder naturen. Men jo flere, der bevæger sig ud på fælleden, des mindre alene er man.

»Og jeg kan godt frygte, når der flytter 4.-5.000 mennesker direkte ind i området,« siger Emil Ryge med henvisning til det nye byggeri.

Han cykler også gennem området på vej til og fra arbejde. Så holder han ofte en pause under et bestemt piletræ, lidt væk fra stien inde i en fårefold. Han viser vej til træet, der står som en stor hånd med spredte fingre op mod himlen. Her sidder han typisk en halv times tid i sin egen verden, inden han kører videre.

Er Amager en rigtig ø?

Amager er Lorteøen, og Nordvest er for folk på overførselsindkomster. Vesterbro er for ludere og lommetyve.

Brabrand skal man holde sig fra, det samme gælder for Aalborg Øst.