:

Hvor skal jeg købe sommerhus på Sjælland?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor skal jeg købe sommerhus på Sjælland?
 2. Hvad er et fritidshus?
 3. Hvor er det billigst at købe sommerhus på Sjælland?
 4. Er det et godt tidspunkt at købe sommerhus på?
 5. Hvor længe må man bo i et fritidshus?
 6. Kan man bo hele året i et fritidshus?
 7. Er det en god investering at købe sommerhus?
 8. Er sommerhuspriserne på vej ned?
 9. Hvor mange penge skal man have for at købe sommerhus?
 10. Hvornår falder sommerhuspriserne igen?
 11. Hvad er forskellen på et sommerhus og et fritidshus?
 12. Kan fritidsbolig blive til helårsbolig?
 13. Hvornår må man som pensionist bo i sit sommerhus?
 14. Hvad er forskellen på et fritidshus og et sommerhus?
 15. Hvor får man mest sommerhus for pengene?

Hvor skal jeg købe sommerhus på Sjælland?

Ferie forslag - AF - 8. februar 2019 - Annonce indhold

Her finder du listen over 5 rigtig gode sommerhusområder på Sjælland. Fælles for dem alle er at de ligger ud til kysten og ikke længere end halvanden times kørsel fra København. Se listen her og planlæg din næste sommerhusferie på Sjælland.

Hvad er et fritidshus?

Jeg er i en lidt speciel situation, da jeg har købt et fritidshus i en privat ejet andelsforening.

Betegnelsen fritidshus er angivet på min kontrakt, hvor både ordene “fritidshus” og “parcel” er den betegnelse, der bliver brugt om det hus, jeg har købt.

Hvor er det billigst at købe sommerhus på Sjælland?

Foto: Boligsiden

Er du på jagt efter et sommerhus? Hvis du styrer uden om de mest populære områder, kan du få masser af kvadratmeter for få penge. Se her, hvor du får mest og mindst for en halv million kroner.

Er det et godt tidspunkt at købe sommerhus på?

Der er kommet mere ro på markedet for sommerhuse efter de hæsblæsende år under coronakrisen. Antallet af til salg-skilte er igen stigende, og der er dermed lidt mere at vælge imellem. Stigningen i sommerhuse til salg sker dog fra et niveau et godt stykke under tiden før corona.

Renterne er steget i det seneste år, og vi har i perioder haft store udsving i renterne fra måned til måned. Senest er renterne faldet lidt tilbage, fordi investorerne på de finansielle markeder har været bekymrede over, at nogle banker vælter. Det har skabt fornyet usikkerhed om fremtiden, da en bankkrise risikerer at sende verdensøkonomien i recession.

Hvor længe må man bo i et fritidshus?

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 • Hvis du har ejet dit sommerhus i ét år og tilhører en af følgende grupper: Folkepensionist, førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller hvis du er 60 år eller derover og er gået på pension.
 • Hvis du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten ikke senere er bortfaldet.
 • Hvis du har fået dispensation af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori dit sommerhus ligger.

Er du pensionist, og opfylder du et af ovennævnte kriterier, så må du benytte dit sommerhus som helårsbeboelse. Din ægtefælle, samlever eller nært beslægtede har – sammen med dig – også ret til at benytte huset som helårsbeboelse.

Kommunen, hvori dit sommerhus ligger, kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at du må benytte dit sommerhus til helårsbeboelse, selvom du ikke opfylder et af de ovennævnte kriterier. Dispensationen gives typisk til:

 • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og visse andre virksomheder, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.
 • Personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at den lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse
 • Personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan opnå en rimelig tilværelse i sommerhuset (helbredsmæssige årsager i øvrigt giver normalt ikke dispensation).

Dispensation kan dog også gives i andre særlige tilfælde.

Kan man bo hele året i et fritidshus?

Du kan som ejer at et sommerhus udleje sommerhuset i samme periode, dvs. fra 1. marts til 31. oktober. I vinterhalvåret må du kun udleje i samlet maksimalt 9 uger.

Det skal nævnes, at mulighederne for at bebo sommerhuset hele året er betinget af, at man ejer sommerhuset. Hvis man kun lejer det, vil det ikke være muligt.

Hvis kommunen finder ud af at sommerhuset bliver benyttet ulovligt i vinterhalvåret, vil man normalt få en frist på 14 dage til at fraflytte. Herefter vil kommunen inddrage politiet og der vil blive givet dagbøder indtil man er fraflyttet.

Er det en god investering at købe sommerhus?

Drømmer du om at drikke kaffe på terrassen foran dit eget sommerhus, får du her inspiration til dine lånemuligheder.

Selvom renterne stadig bevæger sig opad, er det ikke nødvendigvis et dårligt tidspunkt at købe sommerhus på.

Er sommerhuspriserne på vej ned?

Efter sæsonkorrektion faldt priserne fra december 2022 til januar 2023 med 0,5% for huse og 1,2% for ejerlejligheder. Priserne på huse er nu faldet 8,3% siden de toppede i april 2022. Det svarer til, at et gennemsnitligt hus på 144 m2 i dag koster ca. 2,35 mio. kr. mod 2,56 mio. kr. i maj 2022- altså et prisfald på ca. 210.000 kr. Ejerlejlighedspriserne er faldet siden juli og samlet faldet 9,2%, og ejerlejlighedspriserne falder dermed hurtigere end priserne på huse. Sommerhuspriserne steg 0,2% i januar og har, modsat priserne på huse og ejerlejligheder ligget nogenlunde uændret hen over det seneste år. Alle tal nævnt er korrigeret for normale sæsonudsving, så de kan sammenlignes måned for måned.

Boligpriserne tilpasser sig ny rentevirkelighed

Hvor mange penge skal man have for at købe sommerhus?

Når du skal finde ud af, hvor mange penge du har til et sommerhuskøb, er det især tre ting, du skal være opmærksom på: 

 • Hvor mange penge kan du afsætte om måneden til at afbetale lån og renter til et sommerhuskøb?
 • Har du en sund boligøkonomi med mulighed for at omlægge dine lån som en del af finansieringen af sommerhuskøbet?
 • Har du friværdi i din bolig, som du kan bruge til at finansiere sommerhuset?

I udgangspunktet minder en beregning af, hvor meget du kan købe sommerhus for, om den beregning, du laver ved køb af en almindelig bolig.

Hvornår falder sommerhuspriserne igen?

En fritidsbolig er en bolig, du benytter i din fritid. Så langt så godt.

Der kan både være tale om boliger, som er egnet til helårsbeboelse, mens der ofte er tale om sommerhuse og andre fritidshuse såsom kolonihavehuse.

En fritidsbolig adskiller sig fra en helårsbolig ved ikke at have bopælspligt. Det vil sige, det ikke er tilladt at have sin folkeregisteradresse i en fritidsbolig.

En grund, som er udlagt til fritidsbebyggelse, har en bebyggelsesprocent på omkring 10-15 i forhold til grunde til helårsbeboelse, som har en procentandel til bebyggelse på 30.

Hvad er forskellen på et sommerhus og et fritidshus?

En fritidsbolig er en bolig, du benytter i din fritid. Så langt så godt.

Der kan både være tale om boliger, som er egnet til helårsbeboelse, mens der ofte er tale om sommerhuse og andre fritidshuse såsom kolonihavehuse.

En fritidsbolig adskiller sig fra en helårsbolig ved ikke at have bopælspligt. Det vil sige, det ikke er tilladt at have sin folkeregisteradresse i en fritidsbolig.

En grund, som er udlagt til fritidsbebyggelse, har en bebyggelsesprocent på omkring 10-15 i forhold til grunde til helårsbeboelse, som har en procentandel til bebyggelse på 30.

Kan fritidsbolig blive til helårsbolig?

En fritidsbolig er en bolig, du benytter i din fritid. Så langt så godt.

Der kan både være tale om boliger, som er egnet til helårsbeboelse, mens der ofte er tale om sommerhuse og andre fritidshuse såsom kolonihavehuse.

En fritidsbolig adskiller sig fra en helårsbolig ved ikke at have bopælspligt. Det vil sige, det ikke er tilladt at have sin folkeregisteradresse i en fritidsbolig.

En grund, som er udlagt til fritidsbebyggelse, har en bebyggelsesprocent på omkring 10-15 i forhold til grunde til helårsbeboelse, som har en procentandel til bebyggelse på 30.

Hvornår må man som pensionist bo i sit sommerhus?

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 • Hvis du har ejet dit sommerhus i ét år og tilhører en af følgende grupper: Folkepensionist, førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller hvis du er 60 år eller derover og er gået på pension.
 • Hvis du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten ikke senere er bortfaldet.
 • Hvis du har fået dispensation af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori dit sommerhus ligger.

Er du pensionist, og opfylder du et af ovennævnte kriterier, så må du benytte dit sommerhus som helårsbeboelse. Din ægtefælle, samlever eller nært beslægtede har – sammen med dig – også ret til at benytte huset som helårsbeboelse.

Kommunen, hvori dit sommerhus ligger, kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at du må benytte dit sommerhus til helårsbeboelse, selvom du ikke opfylder et af de ovennævnte kriterier. Dispensationen gives typisk til:

 • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og visse andre virksomheder, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.
 • Personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at den lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse
 • Personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan opnå en rimelig tilværelse i sommerhuset (helbredsmæssige årsager i øvrigt giver normalt ikke dispensation).

Dispensation kan dog også gives i andre særlige tilfælde.

Hvad er forskellen på et fritidshus og et sommerhus?

Before entering this website we kindly ask you to decide which Cookies you wish to consent to.

From the List below you can read more about the cookies used on this website. If you wish to withdraw or edit your consent you are welcome to do so by clicking the icon in the left corner on your screen.

Hvor får man mest sommerhus for pengene?

Alle ved, at områder som Sjællands Odde og Rørvig i Nordvestsjælland og Tisvildeleje og Hornbæk i Nordsjælland er meget populære områder at købe sommerhus i. Men heldigvis findes der også områder, som ikke kræver den helt store pengepung – og som stadigvæk er i nogenlunde køreafstand fra København.

Læs relateret artikel: Lån til sommerhus – Derfor bør du investere i et sommerhus