:

Hvor er indgangen til Folketinget?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor er indgangen til Folketinget?
 2. Hvad koster det at komme op i tårnet på Christiansborg?
 3. Kan man spise i Folketinget?
 4. Hvor højt er tårnet på Christiansborg?
 5. Kan man gå ind på Christiansborg?
 6. Hvad kan man opleve på Christiansborg?
 7. Hvad tjener folk i Folketinget?
 8. Hvad koster en rundvisning i Folketinget?
 9. Hvem ejer Christiansborg Slot?
 10. Hvad kan man se på Christiansborg Slot?
 11. Hvor meget tjener man i Folketinget?
 12. Hvad koster det at se Christiansborg?
 13. Hvor meget koster Christiansborg?
 14. Hvor meget får Barbara Bertelsen i løn?
 15. Hvad får man i løn som statsminister?

Hvor er indgangen til Folketinget?

Dokumentlisterne kan bruges til at lave systematiske oversigter over specifikke dokumenttyper. Ved hjælp af forskellige filtre i venstremenuen kan du tilpasse din oversigt til dit aktuelle behov.

Listerne kan have meget forskelligt omfang afhængigt af de valgte filtre. Er du på jagt efter en bestemt type spørgsmål stillet af et bestemt medlem til en bestemt minister, kan du få en kort, præcis liste over disse.

Søger du til gengæld et overblik over, hvor mange lovforslag der i alt er fremsat i en samling, bliver listen noget længere, men stadig præcis.

For at danne den ønskede dokumentliste, skal du bruge filtrene i venstremenuen. Alle filtre i en menu kan kombineres, hvis det ønskes.

De filtre, der er tilgængelige i venstremenuen, er tilpasset den valgte dokumenttype, du har valgt. Der vil f.eks. under § 20-spørgsmål kunne vælges spørger og spørgsmålstype. Det kan man ikke i listen over lovforslag. Der kan du til gengæld vælge, hvem der har fremsat lovforslaget eller hvilket trin i processen du ønsker at finde. 

Hvad koster det at komme op i tårnet på Christiansborg?

Du finder indgangen til Tårnet i Kongeporten – en stor port ud mod Christiansborg Slotsplads. Ved indgangen er der to køer: én til Udsigten og én til restauranten. For at få adgang skal du igennem et sikkerhedstjek, der minder om lufthavnens. Herefter skal du tage en elevator op til Tårnet.

Elevatoren stopper på niveau 1, hvor restauranten findes. Hvis du har bord, så ender din tur her.

Hvis du skal til Udsigten, så skal du tage elevatoren til niveau 2, hvor der er trapper det sidste stykke op. På niveau 2 finder du Udstillingen, der tidligere blev kaldt Pulterkammeret.

Kan man spise i Folketinget?

Det er planen, at offentligheden vil få adgang til restauranten via en direkte elevator uden for Folketingets åbningstid.

"Vi vil gerne åbne Folketinget noget mere og tror, at det kan blive et af de mest spændende steder at besøge i København. Jeg har gået herinde på Christiansborg i 30 år, men har aldrig været heroppe før for et halvt år siden. Det er et fantastisk sted," siger Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S), til Berlingske.

Hvis den endelige godkendelse fra brandmyndighederne falder på plads, vil tårnet fra oktober 2013 kunne åbnes op for op mod 100 spisende gæster.

Hvor højt er tårnet på Christiansborg?

Oppe over København, i byens højeste tårn, gemmer sig en verden af store visioner, knuste drømme og historiske forglemmesler. Kun de færreste politikere kender Christiansborg Slots tårn indefra, selvom de til daglig går rundt i bygningen under det. En af de få med nøgle til det aflåste tårn er husarkitekt Henrik Levison. Han har arbejdet i Folketinget i snart 16 år og kender hver en afkrog af den monumentale bygning, der blev opført i begyndelsen af 1900-tallet efter to storbrande. Han låser en lille dør op og går op ad en trappe.

LÆS OGSÅ: Visit på AmalienborgMan skulle tro, at tårnet var bygget af trækonstruktioner og spær. Men det hele er bygget af beton, fordi man ikke ville risikere en brand mere, fortæller han på vej op mod borgens fjerdesal, der bliver brugt til at stuve gamle møbler og lamper af vejen.

Kan man gå ind på Christiansborg?

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Hvad kan man opleve på Christiansborg?

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Hvad tjener folk i Folketinget?

Et Folketingsmedlem er en person, der er valgt til at repræsentere befolkningen i Folketinget, den danske lovgivende forsamling. Som medlem af Folketinget modtager man en løn samt en række goder og ydelser.

Et medlem af Folketinget modtager en fast månedsløn, der er fastsat af Folketingets Præsidium. Lønnen udgør for øjeblikket 699.647 kroner om året.

Derudover har et medlem af Folketinget også ret til forskellige goder og ydelser, der er beregnet til at hjælpe dem med at udføre deres arbejde effektivt og forsvarligt.

Et medlem af Folketinget modtager en fast løn for sit arbejde. Lønnen er fastsat i henhold til gældende regler og bestemmelser.

Den årlige løn for et medlem af Folketinget er i øjeblikket 754.104 kroner. Dette beløb inkluderer medlemmets grundløn samt tillæg til arbejde i bestyrelser og udvalg.

Hvad koster en rundvisning i Folketinget?

Se alle ledige tider, når du bestiller et besøg via hjemmesiden. I forbindelse med ferier, helligdage og særarrangementer kan der forekomme ændringer. 

Du kan bestille plads på en omvisning her på hjemmesiden. Du behøver ikke at hente billetterne, du skal bare møde op 15 minutter før omvisningen.

Hvem ejer Christiansborg Slot?

Det nuværende Christiansborg Slot er det sidste af en række af bygninger, som har ligget på Slotsholmen i København. I 1731 lod Christian 6. det middelalderlige Københavns Slot nedrive, og opførte det første Christiansborg Slot. Slottet brændte i 1794, men Ridebaneanlægget overlevede branden. Det andet Christiansborg stod færdigt 1828, men også det brændte i 1884; dog blev Slotskirken reddet. Det tredje Christiansborg blev indviet af Christian 10. i 1928. 

Christiansborg er stadig i dag et aktivt slot, som anvendes af Kongehuset til officielle begivenheder som audienser, statsråd, gallamiddage og nytårskur.

Det er muligt at besøge Christianborg Slot, hvor der er omvisning i de Kongelige Repræsentationslokaler. Det er også muligt at besøge Ruinerne under Christiansborg, Slotskirken og De Kongelige Stalde. 

Hvad kan man se på Christiansborg Slot?

I dag får et medlem af Folketinget et grundvederlag på 56.494 kroner om månden. Ved siden af får de et skattefrit omkostningstillæg på 5.249 kroner. om måneden. Politikere, der ikke har bopæl på Sjælland, får derudover et tillæg for dobbelt husførelse på 2.603 kroner hver måned.

En lønseddel fra Folketinget ser således ud. Det er den konservative Mona Juul, som for få uger siden lagde sin lønseddel frem.

Vederlagskommissionen forslag gik på, at lønnen skulle være mere enkel. Det vil sige væk med tillæg til gengæld for en højere løn. Kommissionens tal er fra 2015, og forslaget lød på en stigning i månedsløn fra 52.083 kroner. til 72.500 kroner. Overføres den procentvise stigning til 2019-niveau, vil det svare til, at politikerne med kommissionens forslag skal have en månedsløn på 78.648 kroner.

Hvor meget tjener man i Folketinget?

I dag får et medlem af Folketinget et grundvederlag på 56.494 kroner om månden. Ved siden af får de et skattefrit omkostningstillæg på 5.249 kroner. om måneden. Politikere, der ikke har bopæl på Sjælland, får derudover et tillæg for dobbelt husførelse på 2.603 kroner hver måned.

En lønseddel fra Folketinget ser således ud. Det er den konservative Mona Juul, som for få uger siden lagde sin lønseddel frem.

Vederlagskommissionen forslag gik på, at lønnen skulle være mere enkel. Det vil sige væk med tillæg til gengæld for en højere løn. Kommissionens tal er fra 2015, og forslaget lød på en stigning i månedsløn fra 52.083 kroner. til 72.500 kroner. Overføres den procentvise stigning til 2019-niveau, vil det svare til, at politikerne med kommissionens forslag skal have en månedsløn på 78.648 kroner.

Hvad koster det at se Christiansborg?

Slottet er i grove træk delt på midten med Folketingets lokaler i sydfløjen og Kongehusets lokaler i nordfløjen. Der er seks etager, ligesom de tidligere slotte, men de er anderledes fordelt. Hovedetagen er 1. salen, Beletagen, som i begge fløje indeholder de mest betydelige rum.

Kongefløjen indeholder udover De Kongelige Repræsentationslokaler desuden Højesteret, som ligger i stueetagen, samt Statsministeriet, som er placeret i de lokaler, som oprindelig var tænkt som monarkens private lejlighed oven over De Kongelige Repræsentationslokaler.

Hvor meget koster Christiansborg?

Slottet er i grove træk delt på midten med Folketingets lokaler i sydfløjen og Kongehusets lokaler i nordfløjen. Der er seks etager, ligesom de tidligere slotte, men de er anderledes fordelt. Hovedetagen er 1. salen, Beletagen, som i begge fløje indeholder de mest betydelige rum.

Kongefløjen indeholder udover De Kongelige Repræsentationslokaler desuden Højesteret, som ligger i stueetagen, samt Statsministeriet, som er placeret i de lokaler, som oprindelig var tænkt som monarkens private lejlighed oven over De Kongelige Repræsentationslokaler.

Hvor meget får Barbara Bertelsen i løn?

Barara Bertelsen er departementschef og dermed den øverst placerede embedsmand i Statsministeriet, hvilket helt automatisk giver hende et voldsom ansvar. Et ansvar, der ligeledes bevirker, at hendes årsløn nørmest bliver astronomisk.

Den samlede årsløn sender Barbara Bertelsen langt forbi Statsministeren og helt op i kategorien af de få bedst lønnede offentlige ansatte. I denne kategori ligger f.eks. også Maria Rørbye Rønn, der er Generaldirektør i Danmarks Radio.

Hvad får man i løn som statsminister?

Statsministeren er en af de mest magtfulde personer i Danmark, og det er derfor vigtigt at vide, hvor meget han eller hun tjener. Lønnen for statsministeren er fastsat i en lov, der blev vedtaget i 2002. Ifølge loven er statsministerens løn fastsat til 1.761.554 kr. om året. Dette beløb inkluderer en række tillæg og ydelser, herunder pension, fri bolig og fri bil.

Statsministerens løn består af flere forskellige elementer. Udover den årlige grundløn på 1.761.554 kr. får statsministeren også yderligere tillæg og ydelser. Disse inkluderer:

En af de vigtigste takeaway fra artiklen om Statsministerens løn i Danmark er, at statsministerens årlige løn på 1.761.554 kr. om året inkluderer forskellige tillæg og ydelser, såsom pension, fri bolig og fri bil. Mens nogle argumenterer for en højere løn til statsministeren på grund af det store ansvar, han eller hun har for at styre landet og træffe vigtige beslutninger, mener andre, at lønnen er for høj og kan skade politikernes omdømme blandt befolkningen. Folketinget fastsætter statsministerens løn, og ændringer i lønniveauet kan have konsekvenser både for statsministeren og samfundet som helhed, afhængigt af om lønnen sænkes eller stiger.