:

Hvad er et forsikringstilbud?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et forsikringstilbud?
 2. Kan forsikringsselskab nægte forsikring?
 3. Kan man forhandle pris på forsikring?
 4. Hvornår kan en forsikring ophøre?
 5. Hvad tjener man i forsikringsbranchen?
 6. Hvad er det bedste forsikringsselskab?
 7. Kan man få erstatning hvis man ikke har forsikring?
 8. Hvornår dækker forsikringen ikke?
 9. Hvad kan man gøre for at få en billigere forsikring?
 10. Hvor meget er det normalt at betale i forsikring?
 11. Hvad sker der hvis man bliver stoppet uden forsikring?
 12. Hvornår kan man opsige sine forsikringer uden at betale gebyr?
 13. Hvilke faglærte tjener mest?
 14. Hvilken branche tjener mest?
 15. Hvorfor er undo så billigt?
 16. hvordan kan du få tilbud på forsikring?
 17. hvordan sjekker du forsikringen din?
 18. hva tilbyr forsikringsselskaper i Norge?
 19. hvordan kan du få tilbud på forsikring?
 20. hvordan sjekker du forsikringen din?
 21. hva tilbyr forsikringsselskaper i Norge?

Hvad er et forsikringstilbud?

Regel nummer et, når du vil have en billigere forsikring, er at indhente flere forsikringstilbud på en gang. Hos både forsikringsrådgivere og brancheorganisationen, Forsikring og Pension råder man forbrugerne til at undersøge markedet og indhente forsikringstilbud, når der skal skiftes forsikring.

Kan forsikringsselskab nægte forsikring?

Jeg vil i det efterfølgende kort redegøre for de formelle krav, et forsikringsselskab skal have overholdt før de kan ophæve en forsikringsaftale med kunden.

Først og fremmest kræves det, at forsikringsselskabet i det hele taget har sendt en opkrævning for forsikringspræmien. Der er set eksempler på, at en kunde har tegnet en forsikring, men selskabet glemmer så at sende en opkrævning på præmien.

I den situation giver det sig selv, at selvskabet selv sagt ikke kan ophæve forsikringsaftalen med begrundelsen om, at præmien aldrig er betalt.

Kan man forhandle pris på forsikring?

Ta en gjennomgang av forsikringene dine nå - det kan spare deg for flere tusen kroner i året. Se prisoversikten her.

Dine Penger har søkt på noen tenkte eksempler på forsikringer og sett på hva du må betale i de ulike selskapene. Husk at selskapene har ulike vilkår som kan ha betydning for ditt valg. Det har vi ikke tatt hensyn til i denne oversikten.

Hvornår kan en forsikring ophøre?

Nogle forsikringer er lovpligtige og kan ikke opsiges, uden du har tegnet en ny forsikring. Det gælder fx forsikring til bil og hund eller hus, hvor der er pant eller lÃ¥n i ejendommen.

Bilforsikringen har særlige reglerBilens ansvarsforsikring er lovpligtig, og en opsigelse kan derfor kun ske, hvis forsikringen samtidig bliver overført til et nyt forsikringsselskab. Dit nye forsikringsselskab, sender automatisk besked til Motorregistret om, at din bil er forsikret i et nyt selskab. En opsigelse kan også ske samtidig med, at kunden skifter bil og hvor den gamle bil afmeldes eller sælges.

Hvad tjener man i forsikringsbranchen?

Created with Highcharts 5.0.11Antal CV'er10-15k15-20k20-25k25-30k30-35k35-40k40-50k50-60k60-80k80-100kOver 100k020406080

Grafen viser, hvordan lønniveauet fordeler sig for din søgning. Du kan fx se, hvad flest tjener, og om der er stor forskel på højeste og laveste løn.

Lønniveauet er beregnet ud fra lønoplysninger fra CV'er i vores database. Tallene er brutto (inkl. pension) og er oplyst af brugerne selv. Vi kan ikke garantere for nøjagtigheden.

Hvad er det bedste forsikringsselskab?

Du får ikke et forsikringstilbud, men et overblik over priser, dækninger og forsikringsvilkår. Med Forsikringsguiden kan du hurtigt og nemt sammenligne dækninger og priser for de mest almindelige forbrugerforsikringer på tværs af en lang række forsikringsselskaber. Du kan sammenligne disse forsikringer på Forsikringsguiden:

Du vælger de forsikringer, du er interesseret i at sammenligne og følger vejledningen undervejs. Du kan undersøge pris og dækning for én forsikringstype eller flere forsikringer ad gangen. Du bestemmer selv, hvilke forsikringer og dækninger, der skal være en del af den pris, du får vist. Det kan fx være, om du ønsker skidækning til din rejseforsikring, eller om du ønsker vejhjælp til din bilforsikring.

Prisen, på den eller de forsikringer du vælger, er baseret på de oplysninger, du indtaster, de valg du træffer undervejs, og tager desuden udgangspunkt i en standarddækning med nogle forudvalgte parametre - fx størrelsen af selvrisiko. De forudvalgte parametre har vi fastsat ud fra, hvad kunder hos forsikringsselskaberne typisk vælger. Du kan selv ændre disse parametre, som vi har forudvalgt for dig. Parametrene kan justeres på resultatsiden, så det tilpasses dine behov og ønsker.

Forsikringsselskaberne leverer online priser, dækninger og vilkår på baggrund af de oplysninger, du indtaster undervejs. Det er derfor altid selskabernes opdaterede priser og dækninger, du får vist. Har du spørgsmål til disse oplysninger, skal du kontakte det specifikke forsikringsselskab.

Selvrisiko er det beløb, du i tilfælde af en skade selv skal betale. Forsikringsselskaberne viser den selvrisiko, der kommer tættest på den selvrisiko, du har ønsket. Vær opmærksom på, at der kan være enkelte dækninger på forsikringen, som har højere eller lavere selvrisiko. Du vil altid kunne læse nærmere om dækning og selvrisiko i afsnittet ”Dækning og tilvalg” på siden ”Se detaljer”, hvor det enkelte forsikringsselskab har forklaret, hvad der gælder for netop deres forsikringsprodukt.

Kan man få erstatning hvis man ikke har forsikring?

Skaden, du er blevet påført, skal også have givet dig et tab. Enten fysisk, psykisk eller økonomisk. Det er tabet, som erstatningen dækker.

Hvornår dækker forsikringen ikke?

Er der tale om ægtefælle eller samlever på samme folkeregisteradresse, medfører det umiddelbart ingen forskel i præmieberegningen eller i udbetaling af erstatning, selv om bilen overvejende benyttes af den ægtefælle eller samlever, som ikke står på policen.

Hjemmeboende børn må gerne benytte familiens bil, men er den unge bilens faste bruger, skal forsikringsselskabet have det at vide. Den unge behøver ikke stå som ejer af bilen eller som forsikringstager, men skal skrives på policen som fast bruger.

Det vil ofte udløse en højere forsikring, da den unge ikke har optjent mange års skadefri kørsel, som normalt betyder en lavere pris.

Den unge optjener dog ingen anciennitet og må starte på dyreste præmietrin den dag, hvor han eller hun selv køber sin første bil.

Hvad kan man gøre for at få en billigere forsikring?

Når læsere spørger os, hvad de kan gøre for at få en billigere forsikring til deres bil, så lyder vores første råd altid, at de bør gennemgå deres nuværende forsikring.

Det er der en række gode grunde til, men de mest væsentlige årsager til, at man bør gennemse sin nuværende bilforsikring er, at:

 • man får et overblik over, hvordan man er dækket, og
 • hvor meget man egentligt betaler for sin bilforsikring (alt inklusiv)

Der er ingen tvivl om, at den bedste måde at få billige forsikringer på, er ved at indhente tilbud fra flere forsikringselskaber. Det kan for mange godt virke uoverskueligt at skulle gennemgå den proces, men det behøver faktisk ikke at være så kompliceret og omfangsfuldt, som du måske går og tror. I takt med at alt bliver mere og mere digitalt, bliver det også nemmere og nemmere at indhente tilbud fra forskellige forsikringsselskaber, uden at man skal afsætte hele dage eller uger til at gøre det.

Man kan indhente disse tilbud på bilforsikring på flere måder. Enten kan man gå direkte til et forsikringsselskabs hjemmeside, og indtaste de relevante oplysninger, hvorefter man får fremsendt et tilbud. Denne proces gentager man så for hvert forsikringsselskab.

Det kan være en smule uoverskueligt og tidskrævende, hvorfor vi anbefaler, at man i stedet gør brug af en tjeneste som Samlino. Her kan man nøjes med at indtaste de relevante oplysninger én gang, hvorefter de sørger for at vise priser på bilforsikring fra en lang række af forsikringsselskaber.

Hvor meget er det normalt at betale i forsikring?

En ejerskifteforsikring sikrer både dig som køber og sælgeren ved et ejerskifte på et hus, rækkehus, ejerlejlighed eller sommerhus. Som køber sikrer du dig, at du kan få dækket udgifterne til at udbedre eventuelle skjulte fejl og mangler i dit nye hus, som ellers kunne blive en bombe under din privatøkonomi. Forudsætningen for dækning er, at forholdet ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Sælger sikrer sig mod at blive økonomisk ansvarlig for nogle af disse fejl og mangler, idet en del af sælgers ansvar overgår til forsikringsselskabet.

Langt de fleste sælgere vil i dag vælge at tilbyde den nye køber en ejerskifteforsikring. Siger du nej tak til sælgers tilbud, påtager du dig den økonomiske risiko for skjulte fejl og mangler i dit nye hus. Du kan altså ikke senere drage sælgeren til ansvar for skader, der ville være blevet dækket af forsikringen såfremt sælger har tilbudt ejerskifteforsikring. Vælger sælger ikke at tilbyde ejerskifteforsikring er det sælger der bærer ansvaret for skjulte fejl og mangler

Hvis du sammenholder prisen for ejerskifteforsikringen med størrelsen på de udgifter, som forsikringen dækker, hvis uheldet er ude, så får du en rimelig sikkerhed for dækning af senere opdagede skader. Den pris, du kan risikere at skulle betale for at få udbedret skjulte fejl og mangler, kan nemlig vise sig at være ret voldsom.

Du har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, hvis du køber en villa eller et rækkehus. Det gælder både, hvis der er tale om et helt hus og om en ideel anpart. Forudsætningen er, at du hovedsagelig skal bruge huset til at bo i, og at sælger også har brugt huset til beboelse.

Du kan også tegne ejerskifteforsikring, når du køber et sommerhus eller ejerlejlighed.

Ved køb af ejerlejligheder er der oftest brug for 2 tilstandsrapporter, en for lejligheden og en for hele ejendommen.

Prisen på en ejerskifteforsikring er afhængig af husets alder og størrelse, og den kan variere lidt fra selskab til selskab. Forsikringen koster typisk et sted mellem 10.000 og 35.000 kr. Jo dyrere bolig, des dyrere ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring med udvidet dækning er normalt flere tusinde kroner dyrere.

Hvad sker der hvis man bliver stoppet uden forsikring?

Her kan du læse hvordan de danske regler er for nummerplader til biler.

Har du styr på bilforsikringen? Hvis ikke, kan du få én her!

Det er en god idé at sætte dig ind i reglerne for brug af nummerplader - både for din egen sikkerheds skyld og for ikke at begive dig ud på vejene på ulovlig vis. Det kan nemlig være både farligt og dyrt at bryde nummerplade reglerne.

Fx er det lovpligtigt at have nummerplader både foran og bagpå din bil, når du begiver dig ud på offentlige veje.

Nummerpladerne kan du få, når du har den lovpligtige ansvarsforsikring til din bil – har du ikke en ansvarsforsikring til din bil, kan det koste dig en bøde på 250 kroner for hver dag, du kører uden forsikring (2022). 

Hvornår kan man opsige sine forsikringer uden at betale gebyr?

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

Du betaler intet gebyr for kort opsigelse frem til den 20. december 2023.

Hvilke faglærte tjener mest?

I Norge er det ingen generell lovfestet minstelønn, med unntak for ansatte i ni bransjer. Formålet med minstelønn i de aktuelle ni bransjene, er å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

For faglærte: 238,30 kronerTidligere: 230,00 kr (15.12.2022–14.06.2023)

Hvilken branche tjener mest?

I mange virksomheder vil ledere nok ende med at tjene mere, simpelthen fordi en leder med 5 under sig kan rykke nÃ¥let 5X hvad IC'erne (individual contributor) kan â€“ sÃ¥ det giver mening at investere flere lønkroner i at fÃ¥ nogle gode ledere end nogle gode IC'ere (hvis man skal vælge det ene i stedet for det andet).

Det sagt er der forskel på hvordan virksomheder gør ting og der kan generelt være større spring mellem virksomheder end mellem forskellige typer af arbejde internt i virksomheden. Især amerikanske virksomheder betaler mere end danske på alle niveauer, så der vil IC'ere sagtens kunne tjene mere end danske mellemledere.

Hvorfor er undo så billigt?

Undo blev udviklet i 2018 i samarbejde med Tryg Forsikring, der kommer med en masse års erfaring fra forsikringsbranchen. Selskabet skærer bilforsikring og indboforsikring ind til benet, så forbrugerne kun betaler for de ting, de ønsker at blive forsikret mod. Dermed skaber Undo et prisstærkt produkt, der giver kunderne mulighed for at personliggøre deres behov for forsikringsdækning. Desuden er Undo et 100 % digitalt forsikringsselskab, der bringer danskerne overskueligheden lige ved hånden. Man navigerer ubesværet rundt på deres app og kan frit til- eller fravælge sine dækninger. Undo har skabt et nyt og moderne produkt, som adskiller sig fundamentalt for de traditionelle forsikringsselskaber. De har allerede fået mange kunder og specielt det unge segment har de godt fat i - og det er pga. deres simplificering af forsikringer.

Undo blev udviklet i 2018 i samarbejde med Tryg Forsikring, der kommer med en masse års erfaring fra forsikringsbranchen. Selskabet skærer bilforsikring og indboforsikring ind til benet, så forbrugerne kun betaler for de ting, de ønsker at blive forsikret mod. Dermed skaber Undo et prisstærkt produkt, der giver kunderne mulighed for at personliggøre deres behov for forsikringsdækning. Desuden er Undo et 100 % digitalt forsikringsselskab, der bringer danskerne overskueligheden lige ved hånden. Man navigerer ubesværet rundt på deres app og kan frit til- eller fravælge sine dækninger. Undo har skabt et nyt og moderne produkt, som adskiller sig fundamentalt for de traditionelle forsikringsselskaber. De har allerede fået mange kunder og specielt det unge segment har de godt fat i - og det er pga. deres simplificering af forsikringer.

Undo er den nye dreng i klassen på forsikringsmarkedet med Tryg Forsikring i ryggen, og de har udviklet en app, der giver dig forsikringerne vil ved hånden. Du kan personliggøre din forsikringspakke og skræddersy den efter løbende behov. Du kan vælge frit mellem mange billige forsikringer, der koster meget lidt om dagen - hvor den billigste forsikringer er 2 kroner om dagen for vejrforsikring ved naturskader.

hvordan kan du få tilbud på forsikring?

Få tilbud på forsikring - Forsikringsportalen Start utfylling ved å huke av for forsikringsproduktene du trenger Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling. Hvis du allerede har brukt oss og fått tilgang til "Min side" kan du logge inn her for å sende en ny tilbudsforespørsel.

hvordan sjekker du forsikringen din?

Sjekk forsikringene dine regelmessig. Når du kjøper en forsikring vil du i de fleste tilfeller beholde samme pris i ett år. Etter ett år vil forsikringsavtalen din fornye seg, og prisen du skal betale blir regulert. Forsikringer blir svært sjeldent gunstigere med tiden, uten at man selv foretar seg noe.

hva tilbyr forsikringsselskaper i Norge?

I Norge finnes det 29 forsikringsselskaper som alle har ulike dekninger og tilbyr ulike forsikringer. Under finner du en rekke tips og nyttig informasjon slik at du enklere kan spare penger, og samtidig sørge for at du er riktig forsikret.

hvordan kan du få tilbud på forsikring?

 • Få tilbud på forsikring - Forsikringsportalen Start utfylling ved å huke av for forsikringsproduktene du trenger Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling. Hvis du allerede har brukt oss og fått tilgang til "Min side" kan du logge inn her for å sende en ny tilbudsforespørsel.

hvordan sjekker du forsikringen din?

 • Sjekk forsikringene dine regelmessig. Når du kjøper en forsikring vil du i de fleste tilfeller beholde samme pris i ett år. Etter ett år vil forsikringsavtalen din fornye seg, og prisen du skal betale blir regulert. Forsikringer blir svært sjeldent gunstigere med tiden, uten at man selv foretar seg noe.

hva tilbyr forsikringsselskaper i Norge?

 • I Norge finnes det 29 forsikringsselskaper som alle har ulike dekninger og tilbyr ulike forsikringer. Under finner du en rekke tips og nyttig informasjon slik at du enklere kan spare penger, og samtidig sørge for at du er riktig forsikret.