:

Hvordan kan man få mere selvtillid?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan kan man få mere selvtillid?
 2. Hvad er forskellen på selvsikker og selvtillid?
 3. Hvad skal man gøre hvis man ikke kan lide sig selv?
 4. Hvad er selvtillid godt for?
 5. Hvad er årsagen til lavt selvværd?
 6. Hvad giver dig selvværd?
 7. Kan man have selvtillid uden selvværd?
 8. Hvordan føles lavt selvværd?
 9. Hvorfor føler jeg mig aldrig god nok?
 10. Hvor kommer lavt selvværd fra?
 11. Hvad er dårlig selvtillid?
 12. Kan man udvikle selvværd?
 13. Hvordan behandler man lavt selvværd?
 14. Hvor kommer dårligt selvværd fra?
 15. Hvordan opstår lavt selvværd?

Hvordan kan man få mere selvtillid?

Selvværd er den mening og opfattelse, vi har af os selv. Når vi har et sundt selvværd, er vi positive over for os selv og vores liv i bred forstand. Det gør os bedre i stand til at klare livets op- og nedture.

Når vi har lavt selvværd har vi en tendens til at se vores liv i et mere negativt og kritisk lys. Vi er også dårligere til at håndtere de udfordringer, livet giver os. Bliv klogere på selvværd hos Netdoktor.dk.

Hvis du har lavt selvværd, gemmer du dig måske fra sociale sammenhænge, du stopper med at prøve nye ting eller undgår ting, der er udfordrende.

På kort sigt kan det at undgå udfordrende og svære situationer få dig til at føle dig sikker. Men på lang sigt kan det give bagslag, da det styrker din underliggende tvivl og frygt. Det lærer dig den dårlige vane, at den eneste måde at klare livet på er at undgå ting.

Hvad er forskellen på selvsikker og selvtillid?

Selvværd handler om det, du er. Når du har et sundt selvværd, tænker du, at du er et ok menneske, som du er. Du er noget værd som menneske – du har værdi her i verden.

Hvad skal man gøre hvis man ikke kan lide sig selv?

Selvværd er den mening og opfattelse, vi har af os selv. Når vi har et sundt selvværd, er vi positive over for os selv og vores liv i bred forstand. Det gør os bedre i stand til at klare livets op- og nedture.

Når vi har lavt selvværd har vi en tendens til at se vores liv i et mere negativt og kritisk lys. Vi er også dårligere til at håndtere de udfordringer, livet giver os. Bliv klogere på selvværd hos Netdoktor.dk.

Hvis du har lavt selvværd, gemmer du dig måske fra sociale sammenhænge, du stopper med at prøve nye ting eller undgår ting, der er udfordrende.

På kort sigt kan det at undgå udfordrende og svære situationer få dig til at føle dig sikker. Men på lang sigt kan det give bagslag, da det styrker din underliggende tvivl og frygt. Det lærer dig den dårlige vane, at den eneste måde at klare livet på er at undgå ting.

Hvad er selvtillid godt for?

Selvværd og selvtillid er to flittigt anvendte begreber, som i daglig tale ofte bliver blandet sammen. Det kan give lidt forvirring, da der egentlig er tale om to forskellige oplevelser af dig selv. Det er vigtigt at pointere at vores selvværd og selvtillid kan variere igennem livet og de livsfaser vi typisk går igennem, og ikke mindst fra situation til situation.

Du kan nedenfor se, hvordan de to begreber adskiller sig fra hinanden.

Du kan sagtens have tillid til din kunnen og alligevel være usikker på dit værd. Værdi er noget, der er mellem mennesker, og selvværd er ens eget, men det er ikke uafhængig af ens placering blandt andre.

Er du afhængig af bekræftelse og andre menneskers ros og anerkendelse? Er det svært for dig at tage en beslutning, eller at tage stilling til ting? Bliver du angst eller ængstelig og usikker når en situation kræver dig? Mangler du tillid til dig selv og andre? Så døjer du højst sandsynligt med lavt selvværd.

At lide af lavt selvværd er en plage, som vil komme til at begrænse dig i mange af livets situationer. Din oplevelse af dig selv og andre kan blive forvrænget således, at du ikke kan forholde dig realistisk til virkeligheden. I din situation bruger du ikke dig selv og dine muligheder i dine relationer. Du begrænser derfor dig selv og dit liv.

Hvad er årsagen til lavt selvværd?

Lavt selvværd har indflydelse på rigtig mange områder af vores psykiske, fysiske, såvel som praktiske liv. Mennesker der lider af lavt selvværd lever livet ud fra en negativ selvopfattelse. Denne negative selvopfattelse kan over tid blive så stærk, at den influerer alle områder af ens liv.

​Resultatet bliver, at man oplever at have et meget utilfredsstillende liv og medfølgende manglende livskvalitet. Dette afleder, at der kan opstå mange bekymringer ift. ens fremtid og livet generelt. Det kan dog også føre til at man bruger uhensigtsmæssigt meget tid på gruble over fortiden. Begge dele er meget stressfyldt for sind og krop at befinde sig i, og det ses ofte at affektive lidelser (f.eks.. angstlidelser og depression) er en følge af et mangeårigt lavt selvværd. Det lave selvværd kan også for nogle føre til at man bliver eller føler sig socialt hæmmet og begynder at isolere sig eller indtage alkohol eller euforiserende stoffer i specielt i sociale sammenhæng.

Hvad giver dig selvværd?

Også forskerne er optaget af det gode selvværd. Det meste af den psykologiske forskning på området har undersøgt betydningen af at have henholdsvis højt eller lavt selvværd.

Læs også: Styrk dit selvværd – bliv ven med din indre kritiker

Godt selvværd kan defineres på forskellige måder. Ofte defineres det som, at man:

Kan man have selvtillid uden selvværd?

Her får du 7 tips til, hvordan du kan få et bedre selvværd. Og før du tager munden for fuld med alle 7 tips på én gang, så husk at starte i det små: Find ét tip, som du har mod på og prøv det.

Vær lige ekstra opmærksom på, hvor meget du spejler dig i andre på sociale medier. Folk poster sjældent billeder af sig selv på Facebook, når de er krøllede, triste og alene. Nope – de plukker i stedet nøje de bedste, sjoveste og mest overskudsagtige billeder – og måske bliver de lige redigeret en smule også.

Den slags glansbilleder er svære at leve op til. Resultat: Du risikerer at komme til at føle dig trist, forkert og kedelig sammenlignet med alle de andre. Og du er langt fra alene.

Vidste du fx, at forskere har fundet ud af, at Facebook-kiggeri kan få vores humør til at styrtdykke? Simpelthen fordi vi er programmeret til konstant at sammenligne os med andre.

Hvordan føles lavt selvværd?

Her får du 7 tips til, hvordan du kan få et bedre selvværd. Og før du tager munden for fuld med alle 7 tips på én gang, så husk at starte i det små: Find ét tip, som du har mod på og prøv det.

Vær lige ekstra opmærksom på, hvor meget du spejler dig i andre på sociale medier. Folk poster sjældent billeder af sig selv på Facebook, når de er krøllede, triste og alene. Nope – de plukker i stedet nøje de bedste, sjoveste og mest overskudsagtige billeder – og måske bliver de lige redigeret en smule også.

Den slags glansbilleder er svære at leve op til. Resultat: Du risikerer at komme til at føle dig trist, forkert og kedelig sammenlignet med alle de andre. Og du er langt fra alene.

Vidste du fx, at forskere har fundet ud af, at Facebook-kiggeri kan få vores humør til at styrtdykke? Simpelthen fordi vi er programmeret til konstant at sammenligne os med andre.

Hvorfor føler jeg mig aldrig god nok?

Irene Oestrich er ansvarshavende og leder af Center for Kognitiv Terapi ApS (CKT). Frederiksberg. Hun har gennem årene haft særlig interesse i opbygning af selvværd, modstandskraft og livsglæde. Igennem de sidste 30 år har hun arbejdet med at hjælpe mennesker med mange forskellige diagnoser og undervist i de kognitive terapimetoder. Hun mener, at et af de mest grundlæggende vilkår for at udvikle selvværd er betingelsesløs kærlighed og accept.

- Vi er ikke født med en grundlæggende tro på, at vi har værdi. Selvværdet udvikles i løbet af barndommen.

Man udvikler et sundt selvværd, hvis man er født af kærlige forældre, der giver udtryk for, at de elsker en – uanset om man er glad eller vred – og aldrig gør deres kærlighed betinget af for eksempel god opførsel.

Når selvværdet er lavt, er man især præget af dårligt humør, fordi man sidder fast i sine negative tanker og følelser omkring sig selv. Det kan være svært at vise empati og leve sig ind i andres tanker og følelser, fordi man har så meget fokus på sig selv og sin egen smerte. Det betyder også, at man ofte mistolker andre. Man tror for eksempel, at det er ens skyld, at partneren er i dårligt humør, uden at det er tilfældet. Får man ros af andre, preller det af, for man tror ikke på det, fordi man er overbevist om, at man ikke er værd at holde af. Man kan derfor være svær at hjælpe.

Når man ikke føler sig af værdi, lader man være med at gå efter det, man har brug for i livet. Det gælder for eksempel i forhold til andre mennesker og i forbindelse med uddannelse og job. Det er svært at svare på, hvad man vil med sit liv, for man har ikke en tro på, at man kan vælge, endsige lykkes.

- Måske savner man kontakt til andre mennesker, en kæreste eller en god ven eller flere spændende oplevelser, men man kan lige så godt lade være med at gå efter det, fordi man på forhånd forventer, at det vil mislykkes. Man kommer let ind i en selvforstærkende negativ spiral, der nedsætter livskvaliteten, siger Irene Oestrich.

Hvor kommer lavt selvværd fra?

Selvværd er den mening og opfattelse, vi har af os selv. Når vi har et sundt selvværd, er vi positive over for os selv og vores liv i bred forstand. Det gør os bedre i stand til at klare livets op- og nedture.

Når vi har lavt selvværd har vi en tendens til at se vores liv i et mere negativt og kritisk lys. Vi er også dårligere til at håndtere de udfordringer, livet giver os. Bliv klogere på selvværd hos Netdoktor.dk.

Hvis du har lavt selvværd, gemmer du dig måske fra sociale sammenhænge, du stopper med at prøve nye ting eller undgår ting, der er udfordrende.

På kort sigt kan det at undgå udfordrende og svære situationer få dig til at føle dig sikker. Men på lang sigt kan det give bagslag, da det styrker din underliggende tvivl og frygt. Det lærer dig den dårlige vane, at den eneste måde at klare livet på er at undgå ting.

Hvad er dårlig selvtillid?

Lavt selvværd betyder ganske enkelt at man værdisætter sig selv lavt. Selv + Værd = Hvad synes du selv du er værd? Det er den simple del af forklaringen. det næste bliver lidt mere kompliceret.

Når vi kigger på hvorfor man får lavt selvværd er det ikke helt enkelt. Der findes ikke kun en årsag til lavt selvværd. Desværre, det havde gjort det noget mere overskueligt.

Lavt selvværd er ikke noget vi bliver født med. Det er noget der opstår med tiden, helt fra den tidlige barndom. Man kan sige at selvværd, og derved både lavt og højt selvværd, bliver skabt af os selv, men udelukkende ud fra påvirkning fra andre mennesker. Nogle eksempler på på situationer hvor vores selvværd bliver påvirket af andre mennesker kan være:

 • Skolegang – klassekammerater og lærer
 • Institutioner
 • Forældre og familie
 • Søskende
 • Uddannelse
 • Venner og bekendte

Kan man udvikle selvværd?

Symptomer på lavt selvværd kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men involverer især følelsen af mindreværd og usikkerhed, tendens til at fokusere på egne svagheder og nederlag, selvbebrejdende og selvkritiske tanker, samt et sænket stemningsleje.

Vores selvbillede, som danner grundlag for hvordan vi tænker om os selv, udvikles gennem erfaringer vi gør os i livet. Lavt selvværd kan bunde i negative erfaringer gjort i barndommen eller senere i voksenlivet. Hvis selvbilledet er præget af negative overbevisninger, kan det medføre at der udvikles nogle urealistiske leveregler, som skal opfyldes for, at vi er tilfredse med os selv. Når disse regler uundgåeligt brydes, forstærker det de selvkritiske tanker.

Hvordan behandler man lavt selvværd?

Her får du 7 tips til, hvordan du kan få et bedre selvværd. Og før du tager munden for fuld med alle 7 tips på én gang, så husk at starte i det små: Find ét tip, som du har mod på og prøv det.

Vær lige ekstra opmærksom på, hvor meget du spejler dig i andre på sociale medier. Folk poster sjældent billeder af sig selv på Facebook, når de er krøllede, triste og alene. Nope – de plukker i stedet nøje de bedste, sjoveste og mest overskudsagtige billeder – og måske bliver de lige redigeret en smule også.

Den slags glansbilleder er svære at leve op til. Resultat: Du risikerer at komme til at føle dig trist, forkert og kedelig sammenlignet med alle de andre. Og du er langt fra alene.

Vidste du fx, at forskere har fundet ud af, at Facebook-kiggeri kan få vores humør til at styrtdykke? Simpelthen fordi vi er programmeret til konstant at sammenligne os med andre.

Hvor kommer dårligt selvværd fra?

Et lavt selvværd kan være som en tung tåge, der forhindrer dig i at leve livet fuldt ud. Det lave selvværd kan gøre det svært at genkende, når dit selvværd er lavt, men der er nogle afslørende tegn:

 • Et tegn på lavt selvværd er følelsen af værdiløshed. Du føler måske, at du ikke fortjener succes eller lykke, og at uanset hvad du gør, vil det ikke gøre nogen forskel. Dette kan føre til følelser af depression og håbløshed.
 • Et andet tegn er frygten for at fejle. Du er måske bange for at tage risici eller prøve noget nyt, fordi du er bange for ikke at være god nok eller ikke at lykkes. Denne frygt kan forhindre dig i at nå dine mål og realisere dine drømme.
 • Hvordan opstår lavt selvværd?

  Alle vil gerne have et godt liv, og for de fleste mennesker er der store sammenfald med hensyn til, hvad et godt liv er: nemlig en tilværelse med mulighed for at være den, man er og gøre det, man er bedst til, få anerkendelse for det og høste frugten i form af personlig tilfredsstillelse, social accept og materiel tryghed og måske også velstand.

  Men de færreste af os oplever tilværelsen sådan. Den fylde og dybe glæde ved livet, vi stræber efter, erstattes ofte af en underlig flad mellemtilstand, som vi forsøger at kompensere for på forskellig vis med en uendelig række aktiviteter, der skal forhindre, at vi står stille længe nok til at mærke den følelse af tomhed og meningsløshed, som følger efter. Hvis vi da ikke synker hen i hverdagens trummerum og en stiltiende accept af tingenes tilstand, krydret med et dybfølt savn efter noget, vi ikke rigtigt ved, hvad er. Vi ved bare, at det føles påtrængende, og at følelsen bliver stadigt mere udtalt som årene går.