:

Hvorfor hedder det Assistens Kirkegård?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor hedder det Assistens Kirkegård?
 2. Hvilke kendte ligger på Assistens Kirkegården?
 3. Hvem ligger på Assistens?
 4. Hvad betyder Assistens Kirkegård?
 5. Kan man blive begravet på Assistens Kirkegården?
 6. Hvad koster det at blive begravet på Assistens Kirkegården?
 7. Hvad koster det at ligge på en kirkegård?
 8. Hvor ligger Master Fatman?
 9. Kan man blive begravet gratis?
 10. Hvor dybt ligger en kiste?
 11. Hvor lang tid holder en urne i jorden?
 12. Hvad er den billigste begravelse?
 13. Hvor gammel blev Master Fatman?
 14. Hvor er Natasjas grav?
 15. Hvorfor må man ikke have en urne stående hjemme?

Hvorfor hedder det Assistens Kirkegård?

Efter pestepidemierne i 1700-tallet, slog de københavnske kirkegårde ikke til.

Man var nødt til at lave nødkirkegårde imellem husene, de såkaldte assistancekirkegårde. Her blev især de fattigste begravet.

Hvilke kendte ligger på Assistens Kirkegården?

Assistens Kirkegård indeholder 250 års enestående historie. Når man går rundt på kirkegården, falders ens øjne hurtigt på de mange gravsten, hvor verdenskendte danske personligheder ligger begravet under. H. C. Andersen og Søren Kierkegaard er blot nogle af navnene. Samtidig er parken også et grønt åndehul, hvor tusindvis af københavnere hvert år går ind, for at nyde at byen tilbyder andet end stenbroen. Assistens Kirkegård har en særegen stemning. Især når man tænker på, at kirkegården ligger lige op ad hovedfærdselsårer som Nørrebrogade og Jagtvej, så træder man ind i en helt anden verden, så snart man træder ind bag de karakteristiske gule mure.

Assistens Kirkegård har masser af gamle krogede træer dækket af vedbend, der er rododendronbuske på størrelse med huse og pittoreske gravmonumenter af en næsten Charles-Dickensagtig karakter. Assistens Kirkegård var i høj grad et sted for de levende. Hvilket bliver bekræftet, når man i dag besøger Assistens Kirkegård og støder på et bredt udsnit af byens befolkning.

Planterne på Assistens Kirkegård er blandt andet gamle krogede træer dækket af vedbend, der er rododendronbuske på størrelse med huse og derudover typisk, men gammel, kirkegårdsbeplantning, hvilket er med til at give den helt unikke atmosfære, som er på kirkegården.

Hvem ligger på Assistens?

I 1711 var København blevet ramt af endnu en epidemi, som alene tog 23.000 liv, og der måtte i hast anlægges seks pest- eller assistenskirkegårde i byens udkant, men stadig inden for voldene. De var imidlertid slet ikke fyldestgørende. Bare på Holmens Kirkes gravplads lå kisterne ovenpå jorden og udbredte sådan en stank, at Søværnet fik besked om at affyre kanoner på området for at skabe bevægelse i luften og tilsløre stanken noget med krudtrøg.

Det var først i 1760 lang tid efter epidemien, at man besluttede at sløjfe de seks overfyldte og farlige pestkirkegårde. En sumpet mark på den anden side af Søerne blev udlagt til en ny og større assistenskirkegård. Der blev dyrket tobak på marken, men nu blev den forsynet med en ringmur og udlagt som kirkegård.[1] Det bedre borgerskab afholdt sig imidlertid fra at blive begravet på et så fjernt og øde sted, så kirkegården var fortrinsvis fattigkirkegård. Det ændredes i 1785 da krigskancellisekretær Johan Samuel Augustin bad om at blive stedt til hvile på Assistens Kirkegård. Flere fra de øvre klasser fulgte hans eksempel, og efter den tid blev stedet mondænt. Det endte endda med, at københavnerne begyndte at tage på udflugt til kirkegården med madkurv og medbragt te.

I 1804 opdagedes ved en tilfældighed at graverne på kirkegården var involveret i organiseret gravrøveri. Bl.a. florerede den historie, at den unge Giertrud Birgitte Bodenhoff, som blev begravet på kirkegården i 1798, kun havde været skindød, og natten efter sin begravelse var blevet vækket af gravrøverne, da de ville tage hendes smykker, hvorefter de myrdede hende.[2] Året efter gravrøvernes anholdelse blev en kommission nedsat, der skulle se på de generelle forhold på kirkegården. Kommissionen formulerede bl.a. en instruks, hvori det blev forbudt at "Æde- og Drikkevarer falholdes eller fortæres paa Kirkegaarden, eller at der paa samme holdes Musik eller foretages noget, der ligner Lystighed." I samme forbindelse blev de store massive træporte ind til kirkegården udskiftet med de store gitterlåger som stadig anvendes. Det udførtes så det var sværere for folk at snige sig rundt uset på kirkegården om natten.[3] Derudover blev det i 1813 forbudt graverne at sælge spiritus til besøgende.

I kirkegårdens nordlige hjørne, mod Nørrebros Runddel, ligger metrostation Nørrebros Runddel Station. Stationen ligger i Assistens Kirkegårds Afdeling G[4][5][6][7] og åbnede i 2019.

Hvad betyder Assistens Kirkegård?

Assistens Kirkegård indeholder 250 års enestående historie. Når man går rundt på kirkegården, falders ens øjne hurtigt på de mange gravsten, hvor verdenskendte danske personligheder ligger begravet under. H. C. Andersen og Søren Kierkegaard er blot nogle af navnene. Samtidig er parken også et grønt åndehul, hvor tusindvis af københavnere hvert år går ind, for at nyde at byen tilbyder andet end stenbroen. Assistens Kirkegård har en særegen stemning. Især når man tænker på, at kirkegården ligger lige op ad hovedfærdselsårer som Nørrebrogade og Jagtvej, så træder man ind i en helt anden verden, så snart man træder ind bag de karakteristiske gule mure.

Assistens Kirkegård har masser af gamle krogede træer dækket af vedbend, der er rododendronbuske på størrelse med huse og pittoreske gravmonumenter af en næsten Charles-Dickensagtig karakter. Assistens Kirkegård var i høj grad et sted for de levende. Hvilket bliver bekræftet, når man i dag besøger Assistens Kirkegård og støder på et bredt udsnit af byens befolkning.

Planterne på Assistens Kirkegård er blandt andet gamle krogede træer dækket af vedbend, der er rododendronbuske på størrelse med huse og derudover typisk, men gammel, kirkegårdsbeplantning, hvilket er med til at give den helt unikke atmosfære, som er på kirkegården.

Kan man blive begravet på Assistens Kirkegården?

I 1884 smÃ¥ 75 Ã¥r efter indvielsen af KirkegÃ¥rden i Højen og Skagen KirkegÃ¥rd, blev der brug for en ny og større kirkegÃ¥rd i Skagen. Indbyggerantallet havde nu nÃ¥et de godt 2000 sjæle. PÃ¥ det tidspunkt var Skagen Kirke bygget (1841), og omrÃ¥det rundt omkring kirken var klitlandskaber.  Nord for Skagen Kirke var der et højtliggende klitomrÃ¥de, som man fandt egnet til ny kirkegÃ¥rd.  Klitterne blev planeret, pladsen indhegnet og begyndelsen til Assistens KirkegÃ¥rd var gjort. Assistens KirkegÃ¥rd blev indviet i 1884 af daværende pastor ved Skagen Kirke Oscar Waldemar Boech.  Ligesom ved anlæggelsen af Skagen KirkegÃ¥rd mÃ¥ man formode, at placeringen af Assistens KirkegÃ¥rd var et praktisk valg, for i princippet var der plads omkring Kirken. Det var ogsÃ¥ pÃ¥ daværende tidspunkt nemt at komme fra Assistens KirkegÃ¥rd til Skagen KirkegÃ¥rd, da jernbanen endnu ikke skilte disse 2 lokaliteter.

Den første begravelse pÃ¥ Assistens KirkegÃ¥rd skete den 26. oktober 1884. Det var besætningen fra den strandede svenske skonnert ”Siri”.  Der stÃ¥r den dag i dag et jernkors pÃ¥ gravstedet.  Dengang lÃ¥ gravstedet pÃ¥ kirkegÃ¥rdens nordvestre hjørne – i dag ligger det midt inde pÃ¥ KirkegÃ¥rden. Assistens KirkegÃ¥rd var ved anlæggelsen meget lille, og af gamle billeder kan man se, hvor beskeden den var.

Hvad koster det at blive begravet på Assistens Kirkegården?

De folkekirkelige kirkegÃ¥rde er med fÃ¥ undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser. Derfor har alle ret til at blive begravet eller fÃ¥ en urne nedsat pÃ¥ de folkekirkelige kirkegÃ¥rde i bopælssognet.

Der er også adgang til at blive begravet eller få urnen nedsat på en anden kirkegård, hvis afdøde har særlig tilknytning til det pågældende sogn. Den særlige tilknytning foreligger, hvis afdøde tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet, eller har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.

Hvad koster det at ligge på en kirkegård?

Bedemanden kan være behjælpelig med at undersøge omkostningerne ved et gravsted. Der kan være forskellige ydelser i forbindelse med højtideligheden og det kan f.eks. være brug af det lokale kapel, brændingsafgift på et krematorium, urnenedsættelse og selve gravstedet, uanset om det et særskilt gravsted eller der ønskes nedsættelse på fællesplænen.

Hvis det er en kirkegård som er ejet af stiften, altså en kirkegård som hører til et sogn/pastorat, skal man være opmærksom på at der er forskel på prisen om man er medlem af folkekirken eller ej. Der kan godt laves en nedsættelse af kiste eller urne, hvis person havde eller der kan bevises et tilhørsforhold til sognet, men der vil være en større udgift for gravstedet hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Hvor ligger Master Fatman?

Lindberg was involved with underground performance art and entertainment for many years. His stage name "Master Fatman" was first chosen during a performance of his in March 1987, attempting to channel and incarnate Liberace's soul into his body. Lindberg used other stage names and alter egos, but Master Fatman eventually emerged as the most popular one.[3]

Lindberg had a very broad range of interests and engaged with magazine writing, publishing and editing, theatre, film, tv, radio and music, usually with a good deal of humour and subtle irony, but also out of genuine artistic interest and curiosity, and an urge for creative expression.[4] In the early 1990s, he took up an interest in acting and film making, and among his first engagements was the lowbudget short film Gayniggers from Outer Space, which later obtained a cult status. This was the first and only time Lindberg tried his hands with film directing, but he continued his film interest with acting roles and writing.[5] In 1993, after travelling in India, Lindberg started the political party "Det Kosmiske Parti" (The Cosmic Party) and participated in the Copenhagen municipal elections as the love preaching self-styled guru Tykmesteren the following year, another stage name of his. Although close to being elected, he didn't make it, but kept evolving the cosmic guru role and was associated with it ever after. Through the later half of the 1990s and early 2000s, he edited and wrote for the underground magazine "Magasin Schäfer" along with Danish writers Martin Kongstad and Henrik List.[4]

Master Fatman participated in the Danish Eurovision Song Contest of 1995 with his song "Jordisk Kærlighed" (Earthly Love), but didn't win. In 2006, also as Master Fatman, he competed in the third season of the dance contest Vild med dans on TV2, wearing several eye-catching costumes, including an Elvis outfit.[6]

Kan man blive begravet gratis?

Du kan blive begravet på din egen jord, men der er en række krav der skal overholdes. Du skal blandt andet skrive en ansøgning og have tinglyst dokumenterne, før du kan begraves på privat grund.

Hvor dybt ligger en kiste?

53: Breuning-Madsen, H. & Holst, M. Kähler, 1995; Breuning-Madsen, H., Holst, M. Kähler & Rasmussen, M., 1996; Breuning-Madsen, H., 1997).

54: Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt, se V. Boye 1986, s 45; J. Jensen 1998a, s. 126.

55: Torning sogn, Lysgård herred, Viborg amt, se V. Boye 1986, s. 45; J. Jensen 1998a, s. 126.

Hvor lang tid holder en urne i jorden?

Du skal vælge en urne, hvis din kære skal kremeres. En urne koster fra omkring 650 kroner til over 1000 kroner. Du kan vælge mellem forskellige typer af materialer, former og mål – og prisen afhænger af deraf. Mange vælger en urne, som afspejler afdødes personlighed, da prisen på en urne ikke varierer så meget.

Hvad er den billigste begravelse?

Hvad koster en begravelse? Prisen på en begravelse afgøres af de ønsker, du har til begravelsen. Vores basispakke til begravelse indeholder de ydelser, der oftest er behov for. Prisen er billig og kvaliteten høj. En begravelse med Danbegravelse som bedemand er op til 40% billigere i forhold til andre bedemænd.

Hvor gammel blev Master Fatman?

Master Fatman havde et omfangsrigt cv, men det var musikken, der blev hans gennembrud i 1980'erne.

Her blev han landskendt med sine fortolkninger af gamle ABBA- og discoklassikere, både med sit liveband 'Master Fatman and his Freedom Fighters' og senere med albummet 'Hail Hail'.

Hvor er Natasjas grav?

Kirkegårdsvejleder Stine Helweg tager i mod os ved Assistens Kirkegårdens hovedindgang på Nørrebro i København. Hun har tasken på ryggen og er klar til at give os en rundtur gennem kirkegården.

Aftalen er, at hun skal vise os de gravpladser, hvor der bliver lagt flest gaver og genstande til afdøde kendte mennesker. Det er nemlig blevet en ting for fans og turister at lægge gaver og hilsener ved flere af kirkegårdens berømtheder.

Hvorfor må man ikke have en urne stående hjemme?

Kisten eller urnen kan nedsættes på kirkegård eller skovkirkegård i Danmark. Skovkirkegårde nedsætter dog kun urner.Det er muligt at kisten eller urnen kan blive nedsat i et andet sogn end afdødes bopælssogn, hvis afdøde havde en særlig tilknytning til stedet. Det er kirkegårdsbestyrelsen i sognet, der giver tilladelse til nedsættelse af kiste eller urne fra et andet sogn. Skovkirkegårde nedsætter kun urner.

Hvis afdøde ønskede at blive begravet i kiste i udlandet, skal kisten fragtes derhen. I kan selv fragte kisten, eller bede en dansk/udenlandsk bedemand om at fragte kisten.

Hvis kisten skal til udlandet kræver det et ligpas. Det skal I eller bedemanden søge om hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Ligpasset og en Personattest på afdøde, skal følge kisten helt frem til bestemmelsesstedet.

-> Læs mere om udstedelse af ligpas hos Styrelsen for patientsikkerhed