:

Hvad skal der bygges på Amager Fælled?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad skal der bygges på Amager Fælled?
 2. Hvornår blev Amager Fælled bygget?
 3. Hvem ejer Fælledby?
 4. Hvad er Bevar Amager Fælled?
 5. Hvem ejer Amager Fælled?
 6. Hvilke dyr lever på Amager Fælled?
 7. Er Amager Fælled fredet?
 8. Hvornår blev Amager Fælled inddæmmet?
 9. Hvilke dyr er der på Amager Fælled?
 10. Hvem bor på Amager?
 11. Hvor langt er der rundt om Amager Fælled?
 12. Hvad kalder man folk der bor på Amager?
 13. Hvad hedder en der bor på Amager?
 14. Hvad kalder man folk fra Amager?
 15. Hvem opdyrkede Amager?

Hvad skal der bygges på Amager Fælled?

Ifølge Amager Fælleds Venner bygger Østre Landsrets afgørelse om at ophæve byggestoppet på stik modsatte præmisser i forhold til byrettens afgørelse.

Amager Fælleds Venner mener ikke, at det er holdbart, at Københavns Byret vurderer, at byggeriet kan gøre uoprettelig skade på naturen, hvis det fortsætter – mens Østre Landsret når frem til den modsatte afgørelse.

Sagen kan ende med at erklære byggeriet ugyldigt. Fælledby spiller derfor ved at fortsætte byggeriet hasard med både økonomi og natur.

Hvornår blev Amager Fælled bygget?

Amager Fælled er et ca. 223 ha stort naturområde, som afgrænses af Islands Brygge i nord, Vejlands Allé i syd, Ørestads Boulevard i øst og Artillerivej i vest. Den første tørlægning af området skete allerede i middelalderen og blev fulgt op af inddæmningen af Vestamager 1939‑43, som fordoblede Amager Fælleds areal. Siden middelalderen havde Amager Fælled fungeret som militær øvelsesplads, hvilket fortsatte frem til 1964.

I dag fremstår Amager Fælled som et mere eller mindre lysåbent rekreativt naturområde med krat, græsarealer, overdrev, moser og søer. Plantelivet omfatter flere sjældne arter, heriblandt rævestar, riddergøgeurt, trenervet snerre, brændeskærm og pilealant, der om sommeren farver store dele af Fælleden lysegul.

Hvem ejer Fælledby?

Fælledby udvikles af projektselskabet Fælledby P/S, som er ligeligt ejet af By & Havn og PensionDanmark. Projektselskabet er stiftet med egen bestyrelse, direktion og medarbejderstab.

Hvad er Bevar Amager Fælled?

Smyks.dk tager aktivt del i kampen for naturbevarelse og i øjeblikket sponsorerer vi kampen mod byggeplaner pÃ¥ Amager Fælled.

Bevar Amager Fælled, vis dit standpunkt, køb plakater og merchandise her.

Hvem ejer Amager Fælled?

Boligerne i Fælledby vil variere i boligformer og boligstørrelser, så der bliver rum og plads til alle generationer.

Boligerne bliver opført i trækonstruktioner med facader i fx tegl, træ og genbrugsmaterialer samt begrønnede tage og vilde bede i byrummene.

Hvilke dyr lever på Amager Fælled?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Er Amager Fælled fredet?

This website uses cookies. Cookies are small text files that can be used by websites to make a users experience more efficient. The law states that we canstore cookies on your device if they are strictly necessary for the operationof this site. For all other types of cookies we need your permission. This siteuses different types of cookies. Some cookies are placed by third partyservices that appear on our pages. You are at any time able to change orwithdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

Hvornår blev Amager Fælled inddæmmet?

Historie 26.07.21 Kl. 20:45

Der er stor modstand mod et byggeri på en del af Amager Fælled, der indtil for 50 år siden var en losseplads. Modstanderne kalder området ”Lærkesletten”. Men er det et godt navn til en giftgrund?

Hvilke dyr er der på Amager Fælled?

Amager Fælled, som tidligere blev brugt som militært øvelsesareal, er nu et fredet område, med masser af natur- og dyreoplevelser for alle. Amager Fælled udgør i dag 223 ha. Søer samt enge og moser på Amager Fælled er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3 og 16. Skovarealerne har Fredsskovsstatus.

I 1990 blev den sydvestlige del fredet sammen med det syd for liggende Kalvebod Fælled. Arealet, som var landzonedelen, afgrænses i grove træk mod nordøst af den gamle kystlinie. Nutidens Ørestad indgik dengang i Amager Fælled. Amager Fælled er ejet af Københavns Kommune og en del af Naturpark Amager.

Hvem bor på Amager?

Amager oplever et sandt byggeboom af nye lejligheder særligt ved vestkysten og i Ørestaden, og med de to metrolinjer, der hurtigt forbinder øen med resten af København, er det blevet attraktivt at bosætte sig på Amager. Selv om priserne på ejerlejligheder i andre dele af København viser en tendens til stagnation, ligger priserne på Amager nu højere end nogensiden ifølge Boliga. Hvordan er efterspørgslen på boliger på Amager, og hvilken betydning har de mange nybyggerier og nye byudviklingsområder for markedet? Hvad er priserne og liggetiderne, og hvilke områder er attraktive for køberne?

Jacob Nilausen , Ejendomsmægler, Nybolig, Ørestad City

Hvor langt er der rundt om Amager Fælled?

Lex.dk er Danmarks nationalleksikon. Sitet er frit tilgængeligt for alle og indeholder opslagsværkerne Den Store Danske, Trap Danmark og en række specialværker som Dansk Biografisk Leksikon, Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Danmarks Oldtid, Danmarkshistorien, Gyldendals Teaterleksikon, Symbolleksikon og Historien om Børnelitteratur. Lex.dk er med flere end 230.000 artikler og ca. 2 mio. månedlige besøg Danmarks største site for forskningsformidling.

Institutioner eller virksomheder må kun kopiere fra lex.dk, hvis de har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvad kalder man folk der bor på Amager?

Øen består mest af lavt, frugtbart land. I dag er størstedelen af Amager bymæssigt bebygget og en integreret del af Storkøbenhavn, selvom Dragør og Tårnby stadig har landbrug, skov og naturområder. Desuden ligger næsten en tredjedel af øen, Kalvebod Fælled, som blev indvundet fra Øresund i 1930'erne, ubenyttet hen uden bebyggelse eller opdyrkning.

Amagers østkystlinje udgøres i dag af strandparkerne Amager Strand og Kastrup Strandpark, samt Københavns Lufthavn og Dragør Havn, mens syd-vestkysten er præget af eng-områder og diger. Nord- og vestkysten afgrænses både af kaj-arealer mod Københavns Havn og dige. En mindre kunstig halvø findes ved Øresundsforbindelsens start, lige øst for Kastrup.

Øens boligmasse består af såvel tæt bymæssig karrebebyggelse (på Amagerbro, Islands Brygge, Christianshavn og i Sundby), boligblokke (primært Kastrup/Tårnby) og parcelhuskvarterer spredt over det sydlige Sundby, Kastrup/Tårnby og Dragør. De seneste 15 år er nye tætbebyggede områder som (ydre) Islands Brygge, Amager Strand/Strandlodsvej og Ørestad skudt op som nyudviklede bykvarterer. I de kommende år er ikke mindst Papirøen, Kløverparken og Refshaleøen udset til udviklingsområder, der forventes at bidrage til en fortsat høj befolkningsvækst.

Amager har fået sit navn efter sundet mellem Sjælland og Amager. På olddansk "Amikai" dannet af ami, et gammelt ord for sundet mellem Sjælland og Amager samt haki (= hage). Navnet betegner formentlig oprindelig Amagers sydspids Aflandshage, i betydningen Amagerlandshage.[4]

Hollændere blev af Christian 2. i 1521 inviteret til at dyrke grøntsager på Amager for at kunne forsyne hans kone, dronning Elisabeth, med grøntsager. Nyere forskning tyder på, at indvandrerne i Store Magleby kom fra flere steder i de daværende Nederlande, inklusive det nuværende Belgien, hvor Elisabeth kom fra.

Amagers ældste kirke er Tårnby Kirke, og kirkevejen bærer i dag navnet "Englandsvej". De altdominerende "geografiske" navne i København S, går tilbage til indlemmelsen af Sundbyerne Kommune i Københavns kommune i begyndelsen af 1900-tallet; for at undgå de mange gengangere, der ville forvirre postvæsenet m.m., besluttede man sig for at omdøbe disse dubletter ved at give dem geografiske navne.

Hvad hedder en der bor på Amager?

Øen består mest af lavt, frugtbart land. I dag er størstedelen af Amager bymæssigt bebygget og en integreret del af Storkøbenhavn, selvom Dragør og Tårnby stadig har landbrug, skov og naturområder. Desuden ligger næsten en tredjedel af øen, Kalvebod Fælled, som blev indvundet fra Øresund i 1930'erne, ubenyttet hen uden bebyggelse eller opdyrkning.

Amagers østkystlinje udgøres i dag af strandparkerne Amager Strand og Kastrup Strandpark, samt Københavns Lufthavn og Dragør Havn, mens syd-vestkysten er præget af eng-områder og diger. Nord- og vestkysten afgrænses både af kaj-arealer mod Københavns Havn og dige. En mindre kunstig halvø findes ved Øresundsforbindelsens start, lige øst for Kastrup.

Øens boligmasse består af såvel tæt bymæssig karrebebyggelse (på Amagerbro, Islands Brygge, Christianshavn og i Sundby), boligblokke (primært Kastrup/Tårnby) og parcelhuskvarterer spredt over det sydlige Sundby, Kastrup/Tårnby og Dragør. De seneste 15 år er nye tætbebyggede områder som (ydre) Islands Brygge, Amager Strand/Strandlodsvej og Ørestad skudt op som nyudviklede bykvarterer. I de kommende år er ikke mindst Papirøen, Kløverparken og Refshaleøen udset til udviklingsområder, der forventes at bidrage til en fortsat høj befolkningsvækst.

Amager har fået sit navn efter sundet mellem Sjælland og Amager. På olddansk "Amikai" dannet af ami, et gammelt ord for sundet mellem Sjælland og Amager samt haki (= hage). Navnet betegner formentlig oprindelig Amagers sydspids Aflandshage, i betydningen Amagerlandshage.[4]

Hollændere blev af Christian 2. i 1521 inviteret til at dyrke grøntsager på Amager for at kunne forsyne hans kone, dronning Elisabeth, med grøntsager. Nyere forskning tyder på, at indvandrerne i Store Magleby kom fra flere steder i de daværende Nederlande, inklusive det nuværende Belgien, hvor Elisabeth kom fra.

Amagers ældste kirke er Tårnby Kirke, og kirkevejen bærer i dag navnet "Englandsvej". De altdominerende "geografiske" navne i København S, går tilbage til indlemmelsen af Sundbyerne Kommune i Københavns kommune i begyndelsen af 1900-tallet; for at undgå de mange gengangere, der ville forvirre postvæsenet m.m., besluttede man sig for at omdøbe disse dubletter ved at give dem geografiske navne.

Hvad kalder man folk fra Amager?

Dragør Lokalarkiv får mange spørgsmål om Dragør og Store Maglebys historie. Her er nogle af dem, der stilles ofte:

Hvorfor hedder det Dragør? Nej, det er ikke fordi der engang har boet en drage med et stort øre. Forklaringen pÃ¥ navnet er enten at man her kunne drage bÃ¥dene op pÃ¥ en gruset strandbred (som i gamle dage kaldte Ã¸r) eller at byen lÃ¥ ved et Ã¸re (altsÃ¥ en pynt) ved Drogden, som er farvandet mellem Amager og Saltholm.

Hvem opdyrkede Amager?

Mellem 1513 og 1523 var Christian II konge af Danmark. Hans højre hånd og rådgiver var af nederlandsk oprindelse, Sigbrit Willoms, og hendes datter Dyveke blev også hans elskerinde. Det er sandsynligt, at dette har spillet en rolle i interessen hos Christian II for Nederlandene.[1]

I 1516 var der allerede forhandlinger i gang om at få nogle bønder fra Nederlandene til Danmark. Mellem juni og september 1521 besøgte Christian II Nederlandene, hvor han blev modtaget med stor hæder. Han besøgte de rige byer og havde kontakt med blandt andre Albrecht Dürer og Erasmus. Det er uklart, om der er en direkte sammenhæng mellem hans besøg i Nederlandene og ankomsten af de nederlandske kolonister til Danmark i samme år. Politiske grunde kunne have spillet en rolle - Christian II ville have indrettet det danske samfund efter en nederlandsk model.[2][3] I 1523 var kongen dog afsat. Han opholdt sig da næsten 10 år i eksil i Lier.

Allerede i 1516 kom der en lille gruppe af nederlandske bønder til Danmark. I 1521 inviterede Christian II 24 bondefamilier - i alt 184 personer fra Waterland - for at bosætte sig på øen Amager.[4] Til gengæld for givet jord skulle indvandrerne levere grøntsager til hoffet i København. Efter kongens mening var danske landbrugere 'ikke dygtige nok til at dyrke grøntsager'.[5] De nederlandske indvandrere fik ejendomsretten over hele øen Amager med undtagelse af landsbyen Dragør. Den oprindelige danske befolkning på Amager blev flyttet. Indvandrerne blev fritaget for dansk skat og fik privilegier såsom deres eget juridiske system og ret til jagt og fangst af næsten alle slags fugle og fisk.[6]