:

Hvorfor hedder det Femøren på Amager?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor hedder det Femøren på Amager?
 2. Hvad sker der på Femøren?
 3. Hvorfor hedder Femøren Femøren?
 4. Hvem spiller på Amager i dag?
 5. Hvad hedder man hvis man kommer fra Amager?
 6. Hvem ejer Amager Strandpark?
 7. Hvor lang er Amager Strand?
 8. Hvad tid starter Aiasound?
 9. Hvilken zone ligger Femøren i?
 10. Hvad hedder det hvis man kommer fra Amager?
 11. Hvorfor hedder det Amager?
 12. Hvem opdyrkede Amager?
 13. Hvad kalder man folk der bor på Amager?
 14. Hvor mange broer er der til Amager?
 15. Hvornår opstod Amager?

Hvorfor hedder det Femøren på Amager?

Da rocken begyndte at rulle i det store udland, var der mange håbefulde unge mennesker, der stormede den lokale musikbutik for at finde sig et passende instrument og være med til at ride den nye bølge.

En af dem var Musik Forum - nu Musik Mick - på Amagerbrogade, hvor guitarer, el-basser og trommesæt pludselig kom i høj kurs. Det var dog via mikrofonen, at Danmarks første rockstjerne brød igennem: Ib ’Rock’ Jensen fra Kastrup ’scat’-sang - eller skreg - sig til hvinende jubel, da han - med passende svaj i bentøjet, Elvis-hår og tryk på Ib Glindemanns orkester - satte gang i den danske rockfest i KB-Hallen 4. oktober 1956.

Ved amatørkonkurencer i blandt andet Marksmandsgade, Ølandshus og i øens haveforeninger fik den tidligere elev fra Øresundsvejens Skole opbygget ryet som hele Skandinaviens rockkonge. Den glorværdige karriere varede dog blot et par år.

Beat-musikken, som den blev kaldt, bredte sig som en steppebrand. En 14-årig knægt fra Amagerbro sad i 1961

med vennerne under tagvinduet i inspektørboligen på Toms Chokoladefabrikker på Prags Boulevard og lyttede til musik. Frede Norbrink dannede The Placers, som hurtigt blev til The Rolling Beats, og stillede op ved Amagermesterskaberne i beatmusik i Markmandsgade.

Siden var Norbrink aktiv i orkestrene The Mods, Dich & Freddies Lovin’, Albuen, Folks and Gangsters, Bullshit og Mettes Medskyldige, inden Frede Fup udsendte sin første single og storhittede i 1980. Frede er siden blevet en hel institution på Amager - og så er han endda blevet kanoniseret, da øens biblioteker og kulturinstitutioner i 2007 spurgte amagerkanerne, hvem og hvad der kunne betragtes som vaskeægte Amager-kanon.

Hvad sker der på Femøren?

Den 12.-14. august 2021 lægger Femøren og Tiøren græs, sand og vand til en nytænkende 3-dages musikfestival med et stærkt fokus på bæredygtighed

NAVNET ER: ØreSound Festival

Hvorfor hedder Femøren Femøren?

De grønne arealer har igennem årene været benyttet til kulturarrangementer og som spillested af Musikforeningen 5-Øren, Grøn Koncert og RockShow til afvikling af koncerter under åben himmel primært i sommermånederne. Femøren var i 1980'erne det faste spillested for Grøn Koncert i København.

Femøren har lagt navn til den nærliggende Femøren Station (tidligere blot kendt som v. Hedegaardsvej) og husede i forbindelse med åbningen af Øresundsbron (den 1. juli 2000) og fem nye metrostationer på Østamager (den 28. september 2007) de dertilhørende indvielsesfester.

Hvem spiller på Amager i dag?

Amager Bio tickets and information. Get up to date info on Amager Bio concert tickets, schedules and much more at LiveNation.dk.

Hvad hedder man hvis man kommer fra Amager?

Udtrykket lorteøen stammer tilbage til 1898, da man oprettede en rensestation på Amager til Københavns latrinspande. Herefter kørte hestevogne rundt i Københavns gader og samlede de fyldte latrinspande – med endestation på Amager. Deraf opstår udtrykket lorteøen, som har hængt fast hos de unge generationer frem til den dag i dag.

På midten af Amager blev der igennem 1900-tallet oprettet en del industrifabrikker eksempelvis en syrefabrik, en glasuldsfabrik og et glasværk, og fælles for dem alle var hårde arbejdsvilkår, som efterfølgende dannede grundlag for de følgende arbejdsgenerationer.

Hvem ejer Amager Strandpark?

The area is used for runners, swimmers and kayakers, among many others. There is a space for outdoor fitness training and from a small headland, it is possible to go diving. A grassy area at the southern end of the park, known as Femøren (which translates to "the 5 øre coin"), is often used for open-air rock concerts in summer. It is also a popular spot for skateboarders. American pro skater Torey Pudwill has a picture-ad, where he kick-flips down double set stairs at Bunker 2.

There is a large kayak club at the southern end of the artificial island with a cafe, rentals, and a sporting goods store.[5] There are also sauna facilities and other amenities available near the kayak club area.[6]

Øresund is a shallow strait which allows rather fast temperature rises, when air temperatures permits. Possible bathing season is between mid-May and mid-September. However, to reach fairly good bathing temperatures (of at least 18 °C or higher) (64.4 F)in the afternoons, air temperature needs to be above 25 °C (77 F) for about a week in May, while just a few days of heat is enough in August. During longer heat waves, water temperatures often rise above 22 °C (71.6 F) during the period of late June until early September. The water quality is usually very good. All local outlets to Øresund has been thoroughly cleaned and disinfected since the 1970s (this applies to the Swedish part of Øresund as well). Water salinity is highly dependent on the current. With northbound current (from the Baltic Sea) salinity may drop down a bit below 10 PSU (1.0% by weight), but with southbound current (from Kattegat) salinity rises to above 25 PSU, not so far from the North Sea salinity of 30–33 PSU. Eastbound and westbound currents cannot occur in Øresund, with very local exceptions only. The daily tides are not notable, but irregular, weather-dependent water level differences do exist. During winter, ice problems are very rare.

Hvor lang er Amager Strand?

I kølvandet på den hastige by- og befolkningstilvækst opstod der i 1920’erne en interesse for at udnytte kysten til rekreative formål, og da Københavns Kommune kunne overtage Kastrupfortet i 1925 samt Amager Strandvej og kystarealerne i 1927, var vejen banet for anlæggelsen af et nyt kystlandskab.

På strækningen fra badeanstalten Helgoland i nord til Kastrupfortet i syd blev der 1933‑34 indpumpet 20.000 m³ sand, så der opstod en lang sandstrand langs kysten; Amager Strandpark var en realitet. Det var dog ikke den rene idyl. Eksempelvis fungerede området ud for Kastrupfortet ca. 1943‑47 som losseplads, og selv om losning hurtigt blev forbudt i sommermånederne, har det næppe været populært blandt badegæsterne. Samtidig betød strøm og højvande, at det var vanskeligt at opretholde badestranden, og i perioden frem til 1948 måtte der tilføres yderligere 95.000 m3 sand.

Hvad tid starter Aiasound?

Festivalpladsen er åben alle dage fra kl. 12.00-00.00. Den første artist går på kl. 14.00!

Find vej: Aia ligger på naturskønne Tiøren i København, lige ud til Amager Strandvej 246. Følg skiltningen fra Amager Strandvej eller fra metroen ved Femøren St.

Hvilken zone ligger Femøren i?

Meget mere metro

Fremtiden har været førerløs siden 2002, hvor Københavns metro for første gang kunne sende passagerer afsted i de underjordiske tunneler i et tog uden fører. I hovedstaden bygger vi hele tiden mere metro, og i øjeblikket er vi i gang med at udvide metronettet med fem nye stationer i Sydhavn og to nye stationer i Nordhavn.

Hvad hedder det hvis man kommer fra Amager?

Amager er Lorteøen, og Nordvest er for folk på overførselsindkomster. Vesterbro er for ludere og lommetyve.

Brabrand skal man holde sig fra, det samme gælder for Aalborg Øst.

Hvorfor hedder det Amager?

Amager har været tæt befolket siden ældre stenalder; herom vidner talrige bopladsfund langs de gamle kystlinjer og flere sløjfede bronzealderhøje.

Bispestolen i Roskilde erhvervede i 1167 størstedelen af øen, der blev forvaltet fra hovedgården Borgby syd for det nuværende Tårnby. I 1416 erhvervede kronen under Erik 7. af Pommern Amager, og hele øen var krongods indtil slutningen af 1700-tallet.

I 1300- og 1400-tallet var der en meget betydelig sildefangst med nedsaltning og handel ved Dragør, hvor mange hanseatiske byer havde områder (fed).

Hvem opdyrkede Amager?

Øen består mest af lavt, frugtbart land. I dag er størstedelen af Amager bymæssigt bebygget og en integreret del af Storkøbenhavn, selvom Dragør og Tårnby stadig har landbrug, skov og naturområder. Desuden ligger næsten en tredjedel af øen, Kalvebod Fælled, som blev indvundet fra Øresund i 1930'erne, ubenyttet hen uden bebyggelse eller opdyrkning.

Amagers østkystlinje udgøres i dag af strandparkerne Amager Strand og Kastrup Strandpark, samt Københavns Lufthavn og Dragør Havn, mens syd-vestkysten er præget af eng-områder og diger. Nord- og vestkysten afgrænses både af kaj-arealer mod Københavns Havn og dige. En mindre kunstig halvø findes ved Øresundsforbindelsens start, lige øst for Kastrup.

Øens boligmasse består af såvel tæt bymæssig karrebebyggelse (på Amagerbro, Islands Brygge, Christianshavn og i Sundby), boligblokke (primært Kastrup/Tårnby) og parcelhuskvarterer spredt over det sydlige Sundby, Kastrup/Tårnby og Dragør. De seneste 15 år er nye tætbebyggede områder som (ydre) Islands Brygge, Amager Strand/Strandlodsvej og Ørestad skudt op som nyudviklede bykvarterer. I de kommende år er ikke mindst Papirøen, Kløverparken og Refshaleøen udset til udviklingsområder, der forventes at bidrage til en fortsat høj befolkningsvækst.

Amager har fået sit navn efter sundet mellem Sjælland og Amager. På olddansk "Amikai" dannet af ami, et gammelt ord for sundet mellem Sjælland og Amager samt haki (= hage). Navnet betegner formentlig oprindelig Amagers sydspids Aflandshage, i betydningen Amagerlandshage.[4]

Hollændere blev af Christian 2. i 1521 inviteret til at dyrke grøntsager på Amager for at kunne forsyne hans kone, dronning Elisabeth, med grøntsager. Nyere forskning tyder på, at indvandrerne i Store Magleby kom fra flere steder i de daværende Nederlande, inklusive det nuværende Belgien, hvor Elisabeth kom fra.

Amagers ældste kirke er Tårnby Kirke, og kirkevejen bærer i dag navnet "Englandsvej". De altdominerende "geografiske" navne i København S, går tilbage til indlemmelsen af Sundbyerne Kommune i Københavns kommune i begyndelsen af 1900-tallet; for at undgå de mange gengangere, der ville forvirre postvæsenet m.m., besluttede man sig for at omdøbe disse dubletter ved at give dem geografiske navne.

Hvad kalder man folk der bor på Amager?

Øen består hovedsageligt af ufrugtbare sumpe. Amager er i det 21. århundrede gjort større ved inddæmning af Slotsholmen. I dag er store dele af Amager bebygget med stråhytter og jordhuler, hvor indbyggerne skutter sig i den tætte tåge og grynter, mens de gnaver på strandvaskere. Desuden er Amager omgivet af olieforurenede strande.

Ved en snedig udregning fik man placeret Ørestaden på Ama'r. Hvad skulle man ellers lave oven på en sønderskudt losseplads?

Det nordlige Amager beskrives normalt som "Christianshavn". Det er alt nord for punktet "Amagerport", der ligger lige nord for "Amagerbro", hvor Frede Fup kommer fra. På Christianshavn hersker "Christianitterne", og hvis de har lyst, så tæver de parkeringsvagter. Lige vest for dette ligger "Islands Brygge"[2], hvor Linse Kessler ligeledes tæver parkeringsvagter. Ingen af stederne opfattes af amagerkanere som Amager. Dette på trods af, at gennem tiderne har selvsammes forfædre i generationer enten ernæret sig på Soyakagefabrikken på Bryggen, eller på B&W på Christianshavn.

Hvor mange broer er der til Amager?

Som en af byens to bilbroer i København ligger Langebro syd på i forhold til Knippelsbro. Langebro er en dobbeltfaget klapbro, der siden 1954 har skabt passage mellem Indre by og Christianshavn. Broen blev dengang kaldt for Kalvebodbro, fordi den krydsede Kalveboderne. At den senere fik navnet Langebro skyldes, at broen var en del længere end Knippelsbro. Designeren bag Langebro er Kaj Gottlob.

På tidspunktet, hvor broen blev anlagt, var den sydlige del af havnen tæt trafikeret af kulskibe, som fragtede kul til kulpladserne ved Islands Brygge og til H.C. Ørstedsværket. I dag er der nærmest ingen industritrafik i Sydhavnen.

Som lillebror til Langebro blev Lille Langebro opført i 2019. Broen ligger ved siden af Langebro og forbinder Vester Voldgade ved BLOX med Langebrogade. Lille Langebro er en cykel- og gangbro, hvis formål er at aflaste Langebro.

Faktisk er broen placeret der, hvor Langebro lå fra slutningen af 1600-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Med den nye forbindelse er der skabt bedre forhold for de mange fodgængere og cyklister, der hver dag krydser broen. Faktisk er der helt op til 10.500 daglige brugere. Brugere der nu ikke længere færdes på Langebro. Udover at aflæste sin “storebror” skabes der automatisk mere liv i områderne nær BLOX på Christians Brygge på den ene side og Kalvebod Brygge på den anden.

Formen på Lille Langbro er anderledes end mange af byens andre broer, da den ikke følger en ret linje, men derimod snor sig en anelse i en blød kurve. For cyklisterne giver det en hældning på broen, der gør at den ikke føles så stejl at krydse.

Mellem Islands Brygge og Havneholmen løber Bryggebroen, som på daværende tidspunkt, var den første broforbindelse i København i 50 år. I 2006 var broen færdig med en længde på 190 meter. I 2014 blev broen “forlænget” i form af Cykelslangen, der forbindes til Dybbølsbro. Broen er til fodgængere og cyklister. Bryggebroen er blevet et populært sted at ophænge de såkaldte “elskovslåse“.

Mellem Slotsholmen og Christianshavn løber Knippelsbro. Den nuværende bro er den femte af slagsen. Den første udgave af broen blev opført tilbage i 1618-20, hvilket gør det til den ældste forbindelse i Københavns Havn. Navnet til broen kommer fra Hans Knip, der var bropasser omkring 1640. Kendetegnende for Knippelsbro er de to kobberbeklædte brotårne.

Broen er både en gangbro, cykelbro og en af byens to bilbroer. Den anden er Langebro. De to broer er med til at forbinde Indre København med Christianshavn og Amager. Broen er udført med to broklapper, der går op og ned, når skibe skal passere.

Cirkelbroen er måske en af byens smukkeste broer. Den forbinder Christiansbro med Applebys Plads ved udgangen af Christianshavns Kanal. Arkitekten bag broen er dan dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson. I 2015 stod broen klar.

Olafur Eliasson udviklede broen som en svingbro med visuel inspiration fra sejlskibe, med sine fem forskudte cirkelformede platforme i forskelligestørrelser. I midten af hver cirkel tårner en mast op i midten. Formålet med broen var og er fortsat at fremme dialogen om, hvad et dynamisk byrum har af muligheder. Det er ikke blot meningen, at broen skalfungere som passage fra et sted til et andet, det er i lige så høj grad med et håb om, at fortælle en historie. Historien om, hvad der foregår inde bag havnefronten – intimiteten man finder langs og på kanalerne i Christianshavn.

Hvornår opstod Amager?

Amager har været tæt befolket siden ældre stenalder; herom vidner talrige bopladsfund langs de gamle kystlinjer og flere sløjfede bronzealderhøje.

Bispestolen i Roskilde erhvervede i 1167 størstedelen af øen, der blev forvaltet fra hovedgården Borgby syd for det nuværende Tårnby. I 1416 erhvervede kronen under Erik 7. af Pommern Amager, og hele øen var krongods indtil slutningen af 1700-tallet.

I 1300- og 1400-tallet var der en meget betydelig sildefangst med nedsaltning og handel ved Dragør, hvor mange hanseatiske byer havde områder (fed).