:

Er Kristi himmelfart en dansk helligdag?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er Kristi himmelfart en dansk helligdag?
 2. Hvornår er Kristi Himmelfarts ferie?
 3. Hvad er åbent i Kristi himmelfartsdag?
 4. Er dagen efter Kristi himmelfartsdag en helligdag?
 5. Er helligdage ferie?
 6. Kan man bruge ferie på helligdage?
 7. Hvilke dage har man fri?
 8. Er butikkerne lukket 5. juni?
 9. Er der lukket Kristi Himmelfart?
 10. Hvilke butikker må holde åbent på helligdage?
 11. Er fredag efter Kristi himmelfartsdag en bankdag?
 12. Hvem har fri på helligdage?
 13. Hvis man har fri på en helligdag?
 14. Er butikkerne åbne Kristi himmelfartsdag?
 15. Hvem har åbent 5. juni?

Er Kristi himmelfart en dansk helligdag?

Man har fejret Kristi himmelfartsdag siden det 4. århundrede. Kristi himmelfartsdag er en religiøs helligdag, og er dagen hvorpå man markerer afslutningen af Jesus liv på jorden. Man fejrer ikke kun at Guds søn Jesus kom til jorden, men også at han efter 40 dage efter sin opstandelse tog sine disciple med ud af Jerusalem og tog afsked med dem. Ifølge bibelen forlod han efterfølgende jorden som menneske, for at han kunne vende tilbage som Helligånd i pinsen. Jesus steg altså på denne dag til himmels og blev ophøjet til Guds højre hånd.

Inden han forlod sine disciple, velsignede han dem på Oliebjerget i Jerusalem, som siges at være stedet, hvorfra han steg til himmels efterfølgende. Det siges, at man på toppen af Oliebjerget i Himmelfartskapellet kan se Jesu fodaftryk i klippen.

Navnet ligger lidt til højrebenet, da det som sagt kommer fra Jesus som steg til himmels 40 dage efter sin opstandelse påskedag. Ifølge bibelen var det en sky der tog ham bort foran hans disciples øjne.

Vidste du tilmed, at en gammel nordisk folkeskik siger, at man kunen sikre sit tøj mod møl, såfemt man luftede det på Kristi himmelfartsdag.

Hvornår er Kristi Himmelfarts ferie?

Kristi himmelfart markerer afslutningen på Jesus' liv på jorden. Kirken fejrer altså ikke kun, at Guds søn kom til Jorden, men også at han forlod den igen efter opstandelsen. Det lyder måske som en mærkelig begivenhed at fejre. Men Gud måtte forlade Jorden som menneske, for at han kunne vende tilbage som Helligånd i pinsen.

I Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente kan man læse, at Jesus fortalte sine disciple, at de skulle vente på Helligånden i Jerusalem. Herefter blev han løftet op til himlen. 

Hvad er åbent i Kristi himmelfartsdag?

... Efter at Jesus opstod fra de døde gik han herefter rundt på Jorden i 40 dage og fortalte alle om Guds rige og gav dem beviser på, at han var levende. Dette gjorde han eksempelvis ved at spise med sine disciple og at de kan røre ved ham.

I gamle dage markerede man Kristi himmelfart ved at hejse en statue af Jesus op igennem et hul i kirkeloftet. Herefter blev der kastet velsignende blomster og brød ned til menigheden imens en skjult stemme fremsagde replikker, der skulle forestille Kristus. Som et endeligt, symbolsk punktum blev der smidt en halmdukke ned gennem hullet til menigheden, hvorefter de trampede den i stykker for at vise Jesus sejr og Djævlens nederlag.

Er dagen efter Kristi himmelfartsdag en helligdag?

Det kan mærkes i statskassen, at dagen efter Kristi Himmelfartsdag mange steder i praksis er blevet til en fridag

Dagen efter Kristi Himmelfartsdag har mange danskere fri fra arbejde, selv om fredagen ikke er nogen fridag. Samtidig vælger banker, skoler og nogle dagsinstitutioner at holde lukket, og derfor er Kristi Himmelfartsdag mere en miniferie end en helligdag.

Er helligdage ferie?

Hvis du vil vide, hvornår helligdagene i Danmark og Sverige falder i 2023, kan du læse Øresunddirekts oversigt her.

Print

Kan man bruge ferie på helligdage?

Nej. Varslingen er stadig 3 måneder for hovedferien og mindst 1 måned for anden ferie. Du har også fortsat krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

Den nye ferielov vedrører kun de 5 uger, der er sikret igennem ferieloven. Det samme gør sig gældende for ferietillægget på 1 % og feriegodtgørelse på 12,5%. Alt hvad der ellers er aftalt for arbejdspladsen, f.eks. igennem en overenskomst, ændres ikke af den nye ferielov og vil blive forhandlet særskilt igennem overenskomstforhandlinger mm.

Hvilke dage har man fri?

Ferie

I løbet af året er der nogle særlige fridage, hvor du via din overenskomst kan have ret til at holde fri. Her får du en oversigt over alle dagene.

Er butikkerne lukket 5. juni?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Er der lukket Kristi Himmelfart?

Trettondedag jul eller trettondagen er den trettende dag efter juleaften, og falder således altid 6. januar. Det er samme dag, som vi i Danmark fejrer den kristne højtid Helligtrekonger

(Svensk: palmsöndagen) Palmesøndag er den sidste søndag før påske og indleder påskeugen.

(Svensk: skärtorsdagen). Skærtorsdag er dog ikke en officiel arbejdsfri dag, på mange arbejdspladser er det en dag med kortere arbejdstid.

Hvilke butikker må holde åbent på helligdage?

Visse butikker og varearter er undtaget fra reglerne i lukkeloven og kan derfor ogsÃ¥ holde Ã¥bent pÃ¥ helligdage mv. Se nærmere omkring lukkeloven pÃ¥ Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Butikkerne skal holde lukket lørdag den 24. december 2022, søndag den 25. december 2022 og mandag den 26. december 2022. Derudover skal butikkerne holde lukket lørdag den 31. december 2022 fra kl. 15.00, ligesom søndag den 1. januar 2023 er en lukkedag.

Er fredag efter Kristi himmelfartsdag en bankdag?

Betalinger gennemføres som udgangspunkt på bankdage, så betalinger godkendt fx i løbet af en weekend gennemføres førstkommende bankdag. Undtagelser er betalinger, hvor modtager har pengene med det samme.

Du kan normalt stoppe en betaling frem til tidsfristen for godkendelse i tabellen ovenfor. 

Hvem har fri på helligdage?

Medarbejderne har som udgangspunkt fri på helligdage. Derudover har medarbejderne fri på overenskomstmæssige fridage, som afhænger af overenskomsten og de forskellige typer medarbejdere.

Hvis man har fri på en helligdag?

Helligdage betyder fridage for langt de fleste danskere. Som funktionær ansat med månedsløn vil du uanset månedens helligdage have ret til din sædvanlige løn. Er du ansat som timelønnet, afhænger det af dine ansættelsesvilkår, om du har fri med løn på helligdage.

Fri på mærkedage og særlige private anliggender afhænger af din ansættelseskontrakt, aftale med din arbejdsgiver eller arbejdsgivers personalehåndbog.

Helligdagene i påsken og pinsen er officielle fridage. Er du ansat i et job, hvor du ikke er funktionær og har fast løn pr. måned, kan du i stedet optjene søgnehelligdagsbetaling afhængig af, om og hvilken overenskomst du følger. Hvilken betaling du modtager, følger af overenskomst eller dine ansættelsesvilkår.

Er butikkerne åbne Kristi himmelfartsdag?

I dag - tirsdag den 12. september - og ugen efter den 19. september sænker Coop, Kvickly/SuperBrugsen, priserne på 163 forskellige varer. Det er dermed den anden bølge af prisfald efter Inflationskrisen. Den første var prisfald på mælk den 13. og 20. juni på henholdsvis Arla og Thise-produkter, ca. 80 i alt. Coop forventer, at der snart kommer en 3. bølge. ”Vi har lige nu forhandlinger med de fleste af vores leverandører. Hos mange møder vi forståelse for kravet om lavere priser efter, at energiomkostningerne er faldet. Men vi må også erkende, at der er nogle, der mener, at de kan fastholde deres høje indkøbspriser,” siger kategoridirektør Jeff Salter. ”Det vil vi ikke acceptere. Vores kunder har en hel forståelig forventning om lavere priser efter Inflationskrisen. Derfor er leverandørerne generelt nødt til at sænke deres priser, så vi kan fortsætte prisfaldene over for vores kunder,” siger Jeff Salter. De aktuelle prisfald kommer efter, at Coop at i sidste måned introducerede prispro

I dag - tirsdag den 12. september - og ugen efter den 19. september sænker Coop, Kvickly/SuperBrugsen, priserne på 163 forskellige varer. Det er dermed den anden bølge af prisfald efter Inflationskrisen. Den første var prisfald på mælk den 13. og 20. juni på henholdsvis Arla og Thise-produkter, ca. 80 i alt. Coop forventer, at der snart kommer en 3. bølge. ”Vi har lige nu forhandlinger med de fleste af vores leverandører. Hos mange møder vi forståelse for kravet om lavere priser efter, at energiomkostningerne er faldet. Men vi må også erkende, at der er nogle, der mener, at de kan fastholde deres høje indkøbspriser,” siger kategoridirektør Jeff Salter. ”Det vil vi ikke acceptere. Vores kunder har en hel forståelig forventning om lavere priser efter Inflationskrisen. Derfor er leverandørerne generelt nødt til at sænke deres priser, så vi kan fortsætte prisfaldene over for vores kunder,” siger Jeff Salter. De aktuelle prisfald kommer efter, at Coop at i sidste måned introducerede prispro

Hvem har åbent 5. juni?

Hvis chefen har bevilliget dig en fridag mandag i anledning af Grundlovsdag, som også falder sammen med fars dag, skal du ikke sætte næsen op efter at bruge den på shopping.

Lige som skoler og institutioner landet over holder en fridag, er langt de fleste butikker også lukket og slukket hele mandag.