:

Kan alle komme ind på Det Kongelige Bibliotek?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan alle komme ind på Det Kongelige Bibliotek?
 2. Kan alle låne bøger på Det Kongelige Bibliotek?
 3. Hvad kan man se på det kongelige bibliotek?
 4. Hvem ejer Det Kongelige Bibliotek?
 5. Hvor meget koster det at printe på biblioteket?
 6. Hvor flytter Det Kongelige Bibliotek hen?
 7. Hvor mange bøger må man låne af gangen?
 8. Er det gratis at låne på biblioteket?
 9. Hvad tjener man på et bibliotek?
 10. Hvad er det største bibliotek i Danmark?
 11. Hvad koster en bøde på biblioteket?
 12. Hvad koster en farvekopi A4?
 13. Hvorfor hedder det bibliotek?
 14. Hvem grundlagde Det Kongelige Bibliotek?
 15. Hvad koster det at miste en bog fra biblioteket?

Kan alle komme ind på Det Kongelige Bibliotek?

Find information om vores fysiske lokationer, åbningstider og praktiske informationer.

I Det Kgl. Biblioteks bygninger på Slotsholmen kan du både opleve udstillinger og koncerter, bruge læsepladserne og besøge caféen med udsigt over havnen.

Kan alle låne bøger på Det Kongelige Bibliotek?

Skip to content

DMJX’ bogsamling er søgbar i Det Kgl. Biblioteks katalog sammen med alle de øvrige materialer, Det Kgl. Bibliotek giver adgang til. For øjeblikket kan DMJX’ bøger lÃ¥nes ved fysisk fremmøde pÃ¥ biblioteket pÃ¥ enten Emdrupvej eller Helsingforsgade, mens de øvrige materialer kan bestilles ved at skrive til biblioteket pÃ¥ [email protected] artikler som udgangspunkt med leveringstid fra dag til dag, mens der vil være længere leveringstid pÃ¥ fysiske materialer.

Hvad kan man se på det kongelige bibliotek?

Moderne arkitektur, levende kulturscene, aktuelle udstillinger, café og restaurant – Det Kgl. Biblioteks spektakulære udvidelse Den Sorte Diamant er meget mere end et bibliotek!

Et skatkammer af kulturværdier I Den Sorte Diamant på Christians Brygge i København finder du et skatkammer af kulturelle oplevelser og historie. Biblioteket er ikke kun et sted for bøger og studerende, men rummer rige samlinger af kulturværdier, der afspejler brede europæiske lærdoms- og kulturtraditioner tilbage til oldtid og middelalder. De spænder fra bøger, tidsskrifter og aviser over håndskrifter, noder, kort og billeder til glober, luftfotografier og digitale dokumenter. Det ældste håndskrift er fra 600-tallet, og den yngste bog udkom i går. Diamanten byder desuden den besøgende indenfor til debatter, foredrag og skiftende udstillinger.

Hvem ejer Det Kongelige Bibliotek?

Det Kgl. Bibliotek stiller materiale til rådighed for Danmarks borgere via folkebibliotekernes ved:

 • at stille bøger, tidsskrifter m.v. til rådighed for folkebibliotekerne
 • at formidle lån fra ind- og udland til folkebibliotekerne
 • at støtte bibliotekernes betjening af sproglige minoriteter i Danmark

For dansk materiale bruges det andet af de to pligtafleverede eksemplarer af udgivne bøger m.v. sammen med supplerende indkøb til at løse opgaven. Endvidere skal folkebibliotekerne tilbyde Det Kgl. Bibliotek kasseret materiale, før dette sælges eller destrueres.

Digital Artikelservice tilbyder en nem og lynhurtig levering af digitaliserede artikler fra Det Kgl. Biblioteks samlinger direkte til brugerens mailboks. Folkebibliotekerne kan tilbyde denne service til kommunens borgere via et abonnement på Digital Artikelservice. Artiklerne digitaliseres og leveres fra Det Kgl. Biblioteks samlinger af fysiske tidsskrifter, som indeholder over 40.000 forskellige titler. Leveringstiden er få minutter for allerede scannede artikler, mens øvrige scannes og sendes i løbet af maksimalt 24 timer på hverdage. Tjenesten er en integreret del af bibliotek.dk, og nogle folkebiblioteker tilbyder den desuden på bibliotekets egen brugergrænseflade.

Mediestream giver fri onlineadgang til aviser udgivet for mere end 100 år siden. Aviser udgivet for mindre end 100 år siden kan der søges i hjemmefra, men for at kunne læse i dem skal man møde op på Det Kgl. Bibliotek eller Det Danske Filminstitut. Endvidere indeholder Mediestream radio- og tv-udsendelser fra udvalgte danske kanaler siden 2006 samt biografreklamer fra perioden 1907-1995 og dels af TV 2-reklamer fra perioden 1988-2005. Mediestream kan frit benyttes af alle på en række pc’er på Det Kgl. Bibliotek (5 adresser i København, fem i Aarhus og én i Herning (2023)) og Det Danske Filminstitut inden for åbningstiden. På disse steder er det muligt at se og høre alt indhold i Mediestream. Et stort antal folkebiblioteker giver adgang til udvalgte aviser nyere end 100 år i Mediestream ved fremmøde.

Nummererede betænkninger (også benævnt kommisionsbetænkninger) kan søges og downloades i Det Kgl. Biblioteks søgesystem.

Hvor meget koster det at printe på biblioteket?

Her kan du læse mere om, hvordan du kan printe fra din egen PC eller mobile enhed på Københavns Biblioteker.

Du kan både printe fra en Borger PC, din egen PC samt smartphone og tablet ved at downloade Princh app'en til iOS og Android.

Når du betaler for at printe reserveres beløbet i 72 timer, hvorefter beløbet trækkes fra din konto. Hvis du ikke når at printe dit dokument, bliver det reserverede beløb frigivet igen efter 72 timer.

Når du har uploadet dit print og gennemført betalingen, bliver beløbet reserveret i 72 timer (3 bankdage). Herefter trækkes pengene fra din konto, hvis du har gennemført printet på en af vores printere. Hvis du ikke får gennemført dit print, ophæves reserveringen af beløbet efter de 72 timer (3 bankdage), og pengene bliver ikke trukket fra din konto.

Hvor flytter Det Kongelige Bibliotek hen?

Pilot project examines Holberg's drama in a new way. With digital tools, the comedies are converted into numbers and statistics, which reveal patterns in Holberg's comedies.

The cultural heritage moves out of Copenhagen to get better conditions. Parts of the material unavailable 18 August, 2023 to 1 January, 2024. When we are done, you can use the collections as before.

Exhibition on the history of Danish computer games. This year's major special exhibition in The Black Diamond focuses on computer games as cultural heritage.

Hvor mange bøger må man låne af gangen?

Som låner på Biblioteket Frederiksberg er der intet loft for hvor mange bøger og tidsskrifter du kan låne og reservere. 

Udlånstiden for bøger er som udgangspunkt 30 dage og tidsskrifter 14 dage med mulighed for forlængelse, hvis der ikke er reserveringer på titlen. 

Er det gratis at låne på biblioteket?

Lånetiden er 14 eller 28 dage. Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen.

Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, og materialet ikke er bestilt af andre, kan lånetiden forlænges to gange.

Hvis dit hjemlån fra et andet bibliotek er lånt gennem os, kan du ikke selv forlænge lånetiden på materialet. Lånetiden på fjernlån kan kun forlænges af bibliotekets medarbejdere, og kun hvis långivende bibliotek accepterer det. Du kan enten ringe, maile eller møde op på Viborg Bibliotekerne og bede om at få forlænget et fjernlån.

Hvad tjener man på et bibliotek?

Er du mellem 14 og 16 år og har mod på at arbejde to timer om dagen 2-3 dage om ugen? Kan du arbejde koncentreret og målbevidst? Så har vi måske et job til dig som bogopsætter.

Hvad er det største bibliotek i Danmark?

Danmarks Statistik indsamler statistikker om folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. Der findes omkring 400 folkebiblioteker og 450 forskningsbiblioteker i Danmark.

I folkebiblioteksstatistikken kan du finde tal fordelt på område, udlån, alder, materialetyper mv. Statistikken belyser eksempelvis udlånet af trykte bøger, e-bøger og musik og bibliotekernes materialeudgifter. I forskningsbiblioteksstatistikken kan du finde tal for de enkelte forskningsbiblioteker fordelt på lånere, bestand, lønudgifter, udlån mv.

Hvad koster en bøde på biblioteket?

Lånere på Københavns Biblioteker betaler langt over de gennemsnitlige gebyrtakster ved for sen aflevering på sjællandske biblioteker

Du kender scenariet. Du modtager en påmindelse om, at din lånetid udløber om 3 dage. Men du har tusind andre ting om ørerne. Og pludselig, inden du får set dig om, modtager du en besked om hjemkaldelse af materiale, fordi lånetiden er overskredet – igen!

Hvad koster en farvekopi A4?

Det er en del af vores service at beregne priser ud fra vores mange materialer og services.  

Se priser for udvalgte print-, scan- og kopiydelser: 

Hvorfor hedder det bibliotek?

Biblioteket er i stigende grad en af Danmarks mest benyttede kulturinstitutioner. Det antal besøg i bibliotekerne, der ikke resulterer i udlån, overstiger besøgstallet for samtlige statstøttede museer og teatre i Danmark – og det offentlige tilskud til teatre og museer er på knap 3 milliarder kroner, skriver Rolf Hapel, Århus, i Perspektivs kronik, hvor han også forholder sig til udmeldingen fra Det Digitale Råd, der som en mulighed foreslår en lukning af det fysiske bibliotek i løbet af de næste 10 år.

I mange år har diskussionen om bibliotekernes fremtid været en del af den faglige diskussion i sektoren. Ofte har udgangspunktet været synspunkter og holdninger til det medium, som mere end noget andet har været forbundet med bibliotekerne, nemlig bogen. Er bogen død ellert lever den tværtimod i bedste velgående? Er der overhovedet nogen, der læser andet end kriminalromaner og erindringer? Vil internettet, e-bogslæsere, ipad’en og nye forretningsmodeller gøre forlag, boghandlere, biblioteker og bogreoler overflødige?Debatten har været ført med ildhu og engagement, men kun i ringe grad har den bevæget sig uden for en snæver kreds af fagfolk og kulturpolitikere, måske med den undtagelse, der for få år siden blev udløst af et interview i Politiken af en dengang nytiltrådt leder på Hovedbiblioteket i København. Overskriften på artiklen »Bøgerne skal have modstand« blev desværre et symbol, der med en svag, men uheldssvanger aura af bogbrænding kom til at skygge for de gode hensigter om fornyelse af biblioteket. Den efterfølgende tidvis ophedede debat kom derfor aldrig rigtig til for alvor at beskæftige sig med bibliotekets rolle i forhold til de kerneproblemstillinger i samfundet, som det skal være med til at løse.

Hvem grundlagde Det Kongelige Bibliotek?

Det Kongelige Bibliotek, herefter = KB.Universitetsbiblioteket = UB.Manuskript (-er) / håndskrift (-er) = ms. (mss.)

KB er Danmarks modtagelses- og opbevaringsinstitution for bøger og andre informationsbærende medier. Forpligtelsen udøves efter de seneste fusioner i biblioteksvæsenet sammen med tidligere Statsbibliotek og Universitetsbibliotek, og når det drejer sig om anskaffelse af andre titler end de dansk producerede også i samarbejde med enkelte andre specialbiblioteker.

Hvad koster det at miste en bog fra biblioteket?

Det er gratis at låne, og det er gratis at blive oprettet som låner. Det er også gratis at aflevere til tiden.

Jep, det hedder FK-BIB i alle afdelinger, så kom du bare herhen med din bærbare computer, tablet eller andet trådløst udstyr og slut det til. Du skal dog være opmærksom på, at vores trådløse netværk er åbent og ukrypteret. Du kan altså risikere, at andre som er tilsluttet netværket, kan opsnappe din kommunikation. Vi fraråder derfor, at du bruger dit kreditkort eller netbank, når du bruger vores trådløse netværk, og gør du det alligevel, er det helt på dit eget ansvar.