:

Hvad sker der den 17. maj?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad sker der den 17. maj?
 2. Hvad skete der den 17. maj i Norge?
 3. Hvad spiser man 17. maj?
 4. Hvad kaldes Norges nationaldag?
 5. Hvad skete d 18 maj?
 6. Hvad sker der den 18 maj?
 7. Hvornår blev Norge en del af Danmark?
 8. Hvornår var Norge en del af Danmark?
 9. Hvornår blev Norge fri fra Danmark?
 10. Hvor længe var Norge en del af Danmark?
 11. Hvorfor har Danmark ikke en national dag?
 12. Hvad skete der den 19 maj?
 13. Hvad skete der 7 maj?
 14. Hvad sker der den 19 maj?
 15. Hvad sker der den 20 maj?

Hvad sker der den 17. maj?

Efter det solide morgenmåltid er der børneoptog, og anført af marcherende bands går de rundt på de forskellige byers lokale hovedgader. Optogene i de største byer tiltrækker traditionelt titusindvis af flagviftende tilskuere, der hujer og råber ”hurra!”. I Oslo foregår løjerne på og omkring hovedstrøget Karl Johan, mens kongefamilien vinker til de forbipasserende parader fra kongeslottet.

Dagen fejres over alt i Norge. I Bergen deltager for eksempel det traditionelle Buekorps, hvor de marcherende børn og unge er udstyret med trommer.

Nationalistisk? Ja, det er det måske nok. Men det er uden militære undertoner, og festlighederne foregår i en oprigtigt god atmosfære - og alle er velkomne til at deltage, også udlændinge. På nationaldagen fortæres der is og hotdogs til den store guldmedalje, og der spilles spil og holdes festtaler ude i de mange lokalsamfund om eftermiddagen.

Hvad skete der den 17. maj i Norge?

Efter det solide morgenmåltid er der børneoptog, og anført af marcherende bands går de rundt på de forskellige byers lokale hovedgader. Optogene i de største byer tiltrækker traditionelt titusindvis af flagviftende tilskuere, der hujer og råber ”hurra!”. I Oslo foregår løjerne på og omkring hovedstrøget Karl Johan, mens kongefamilien vinker til de forbipasserende parader fra kongeslottet.

Dagen fejres over alt i Norge. I Bergen deltager for eksempel det traditionelle Buekorps, hvor de marcherende børn og unge er udstyret med trommer.

Nationalistisk? Ja, det er det måske nok. Men det er uden militære undertoner, og festlighederne foregår i en oprigtigt god atmosfære - og alle er velkomne til at deltage, også udlændinge. På nationaldagen fortæres der is og hotdogs til den store guldmedalje, og der spilles spil og holdes festtaler ude i de mange lokalsamfund om eftermiddagen.

Hvad spiser man 17. maj?

Fra tørt til knastørt Bortset fra de store mængder nedbør, som faldt i sidste weekend i august og præger manges hukommelse, så var sommeren 2022 først og fremmest knastør. Og fraværet af nedbør blev kun større måned for måned, og august endte på kun halvdelen af, hvad der normalt lander i danskernes haver i august. 1 Sept 2022

Jdag er, kort fortalt, den dag årets julebryg lanceres. J står får jul eller julebryg alt efter, hvem man spørger. Jdag 2020 falder fredag den 6. november.

1848 – Der blev indført pressefrihed. 1882 – Videnskabsmanden Robert Koch meddeler at have fundet den bakterie, som forårsager tuberkulose. 1911 – Pryglestraffen bliver afskaffet ved lov. 1923 – Grækenland bliver republik.

– Brug tommelfingerreglen, at din spiritus ikke skal drikkes ren, hvis den er mere end tre måneder gammel. – Så længe din spiritus dufter fint, kan du sagtens blande den op til en drink, selv om den har stået åben i et år. – Alkoholen fordamper kun i flasken, hvis proppen ikke er lufttæt.

Hvad kaldes Norges nationaldag?

Det er Sveriges nationaldag 6. juni. Sådan har det været siden 1983. Det til trods for, at dagen fejrer Gustav Vasa, der blev valgt til konge, da Kalmarunionen blev opløst i 1523. Dagen kaldes også det svenske flags dag. Og derfor pynter vi op med flag på Christianshavns Færgecafé.

Hvad skete d 18 maj?

18. maj 1993. (© Local Eyes og TV Stop)   0:00 - 0:40 1. skudepisode ("Træk pistolerne", Fælledvej)   1:27 - 1:40 2. skudepisode ("Skyd efter benene", Fælledvej)   1:46 - 2:46 Uroer og uniformerede leger med sten.   2:54 - 3:00 3. skudepisode (Skt. Hans Torv)   3:05 - 3:20 Uroer og uniformerede leger med sten ("Kast sten pÃ¥ dem...")

18. maj 1993 kom det efter unionsafstemningen til voldsomme optøjer på Nørrebro i København, der kulminerede, da politiet for første gang i fredstid angreb demonstranter med pistoler. Regeringen udtrykte efterfølgende sin uforbeholdne støtte til politiet, men blev efter internationalt og dansk pres tvunget til at gennemføre en efterforskning af begivenhederne. Undersøgelsen blev i starten præsenteret som «uvildig», men endte i skandale da det kom frem, at politiet havde fået til opgave at undersøge sig selv. Staten forsøgte at dække over begivenhederne, og der er aldrig givet noget fyldestgørende forklaring på, hvem der gav ordre til politiets skyderier på Nørrebro, og hvad de reelle begrundelser var.

Hvad sker der den 18 maj?

Fra 18. maj til 22. oktober fylder Hundested Sandskulptur Festival endnu engang havnen i Hundested med smukke sandkunstværker formet af kunstnere fra hele verden. Mere end 700.000 gæster har gennem år...

Besøg Hillerød Loppemarked på Hillerød Torv. Loppemarkedet er åbent hver den første søndag i måneden fra april til oktober. På loppemarkedet finder du alt lige fra antikviteter og vintage til elektron...

Hvornår blev Norge en del af Danmark?

I store dele af Europa hærgede Napoleonskrigene, der varede fa 1792-1815. Selvom Danmark-Norge ikke var direkte indblandet, fik krigene alligvel enorm betydning. I dette tema kan du fnde kilder til nogle af de konflikter, der endte med at Danmark måtte afstå Norge i 1814.

I krig igen

Hvornår var Norge en del af Danmark?

Noget af det bedste ved at sejle i Norge er al den spændende historie og kultur, du kommer til at opleve med egne øjne.

Inden du overhovedet begiver dig af sted på rejsen, kan du lære lidt om destinationens historie, så du kan værdsætte stedet ekstra meget. Her er Norges historie kort fortalt:

Hvornår blev Norge fri fra Danmark?

Periode/årstal Begivenhed 10.000-3700 f.v.t. Jægerstenalder. Fosna-kulturen og Komsa-kulturen. 3700-1800 f.v.t. Bondestenalder. Jordbrug og husdyrhold. Stridsøksekulturen. 1800-500 f.v.t. Bronzealder. Begravelser i gravhøje og røser. 500 f.v.t.-800 e.v.t. Jernalder. Bosættelsesekspansion. 800-tallet Norske vikinger erobrer Orkney- og Shetlandsøerne, Færøerne, Island og Grønland samt dele af Skotland og Irland. ca. 885 Rigssamling. Harald 1. Hårfager bliver den første norske konge. 1020'erne Olav 2. den Hellige organiserer kirken. 1152-53 Nidaros bliver ærkebispesæde. 1260'erne Grønland og Island bliver norske skattelande; Norgesveldet når sin største udstrækning. 1270'erne Rigslovgivning. 1319 Den norske kongeslægt uddør på mandssiden. Norge i personalunion med Sverige indtil 1355. 1343 Hansaen åbner et handelskontor i Bergen. 1349-50 Pesten, den sorte død; over halvdelen af befolkningen dør. 1380-1814 Norge i union med Danmark. 1397 Kalmarunionen mellem Danmark, Norge og Sverige indgås. 1469 De sidste besiddelser i Nordsøen går tabt, da Orkney- og Shetlandsøerne pantsættes af Christian 1. 1536 Det norske rigsråd afskaffes, og Norge bliver en dansk provins. Reformationen. 1563-70 Den Nordiske Syvårskrig; Norge rammes hårdt. 1624 Christian 4. grundlægger sølvminen i Kongsberg. 1645 Ved Freden i Brömsebro må Danmark-Norge afstå Jämtland og Härjedalen til Sverige. 1658 Ved Freden i Roskilde mister Danmark-Norge Bohuslän til Sverige. 1660-61 Enevælden indføres i Danmark-Norge. 1675-79 Den Skånske Krig; Danmark-Norge forsøger at tilbagetage Bohuslän. 1687 Christian 5.s Norske Lov. 1709-20 Danmark-Norges deltagelse i Store Nordiske Krig. ca. 1750-1807 Højkonjunktur og voksende national bevidsthed. 1807-14 Under Danmark-Norges krig med England er Norge ramt af den britiske hungerblokade. 1811 Universitetet i Oslo grundlægges. 1814 Ved Kielerfreden opløses unionen med Danmark. Eidsvollforfatningen vedtages, og Stortinget oprettes. Norge i personalunion med Sverige. 1837 Kommunalt selvstyre indføres. 1840'erne Industrialiseringen begynder. 1865 Den første politiske organisation, Bondevennerne, stiftes. 1884 Partierne Venstre og Høyre dannes, og parlamentarismen indføres. 1887 Det Norske Arbeiderparti grundlægges. 1892 Den norske regering kræver selvstændigt norsk konsulatvæsen. De følgende års stridighed om spørgsmålet bidrager til unionens opløsning. 1905 Unionen med Sverige opløses, Norge bliver selvstændigt kongerige. 1913 Kvinder får almindelig valgret. 1914-18 Norge er neutralt under 1. Verdenskrig trods handelsflådens indsats til fordel for Ententemagterne. 1925 Norge overtager suveræniteten over Svalbard. 1930 Norge inddrages i den økonomiske verdenskrise. 1933 Norge taber sagen om retten til Østgrønland. 1940 Norge angribes af tyske tropper 9. april. Efter få måneders modstand flygter kongen og regeringen til London. 1942 Vidkun Quisling indsættes som ministerpræsident; modstanden mod besættelsesmagten øges. 1945 Tyskerne kapitulerer 8. maj. Norge bliver stiftende medlem af FN. 1949 Norge indtræder i NATO. 1963 King's Bay-sagen bringer den socialdemokratiske regering til fald efter 28 år ved magten. 1971 Olieproduktionen fra felterne i Nordsøen begynder. 1972 Norge stemmer nej til optagelse i EF. 1993 Norge er vært for de hemmelige forhandlinger, der fører til Principaftalen mellem Israel og PLO. 1994 Norge stemmer nej til optagelse i EU. 1996 Norges olieindtægter opspares i Statens Petroleumsfond.

Hvor længe var Norge en del af Danmark?

Siden 1807 havde Danmark under Napoleonskrigene været allieret med Napoleon og blev derfor trukket med i dennes fald. I 1813 blev Holsten og Slesvig invaderet af russiske og svenske styrker, sidstnævnte ledet af Sveriges kronprins, Karl Johan. Fra svensk side havde det længe været et mål at erhverve Norge, og da de allierede behøvede de svenske stridskræfter til slutopgøret med Napoleon, støttede de dette krav.

Hvorfor har Danmark ikke en national dag?

Det er der flere årsager til. Blandt andet fordi Danmark aldrig har været underlagt andre lande i en længere periode.

Derfor har vi heller ikke en såkaldt selvstændighedsdag, som vi kan gøre til vores nationaldag. Det har USA for eksempel den 4. juli.

Hvad skete der den 19 maj?

Slaget på Fælleden var en voldsom konfrontation mellem den tidlige arbejderbevægelse og myndighederne den 5. maj 1872 på Nørre Fælled ved København. Baggrunden var, at justitsministeren havde forbudt et folkemøde samme dag, hvor arbejderne ville demonstrere for bedre forhold. Da arbejderne alligevel dukkede op til mødet, benyttede myndighederne lejligheden til at forsøge at knuse den endnu nye bevægelse.

Slaget på Fælleden er i eftertiden blevet et symbol på arbejderbevægelsens tidlige kamp for at få bedre leve- og arbejdsforhold og blive anerkendt som ligeværdige borgere i det danske samfund.

Den Sorte Skole fra DR fortæller om Slaget på Fælleden, den tidlige arbejdsbevægelse og samfundsforholdene i 1870erne.

Hvad skete der 7 maj?

   

Dagens navn: "Flavia" - og det er dag 127 i året efter den gregorianske kalender (dag 128 i skudår). Der er 238 dage tilbage af året.

Hvad sker der den 19 maj?

København vælter i fede arrangementer, koncerter, foredrag og lækre madoplevelser. Hvad end du bor i hovedstaden eller måske trænger til en storbyferie, så guider vi dig her til spændende nyheder og events i København, som der er værd at kigge nærmere på. 

Vi har samlet vores artikler om alt lige fra fede koncerter og festivaler til weekendguides, åbninger af nye spisesteder, diverse foredrag, markeder og andre events i byen. Leder du efter det helt rigtige spisested i København, kan du finde det i vores store spiseguide og skal du shoppe har vi samlet alle vores artikler om shopping i hovedstaden lige her. 

Hvad sker der den 20 maj?

Dine personoplysninger behandles, og oplysninger fra din enhed (cookies, unikke id'er og andre enhedsdata) kan gemmes og tilgås af og deles med tredjepartsleverandører eller anvendes af dette website eller denne apps.

Nogle leverandører behandler muligvis dine personoplysninger baseret på legitim interesse, hvilket du kan modsige dig ved at administrere dine indstillinger nedenfor. Se nederst på denne side eller i vores privatpolitik, hvor du kan finde et link til at trække dit samtykke tilbage.