:

Hvilken udstilling er der på Amalienborg?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilken udstilling er der på Amalienborg?
 2. Hvad kan man se på Amalienborg Museum?
 3. Hvornår er dronningen på Amalienborg?
 4. Hvor meget koster det at komme ind på Amalienborg?
 5. Hvor er udstillingen med Dronningens smykker?
 6. Hvor er Dronningens kjoler udstillet?
 7. Hvor opholder Dronningen sig i dag?
 8. Hvad tid er der vagtskifte på Amalienborg?
 9. Hvad koster det at se Dronningens smykker?
 10. Hvor kan man se Dronningens broderier?
 11. Hvor er Dronningens sommerhus?
 12. Er dronningen stadig på Gråsten Slot?
 13. Hvad tid er der vagtskifte på Gråsten?
 14. Hvor opholder dronningen sig i dag?
 15. Hvilket hus på Amalienborg bor dronningen?

Hvilken udstilling er der på Amalienborg?

I dronningens smykkeskrin ligger flere hundrede år gamle juveler båret igennem generationer. Der findes også kærlighedssmykker fra Prins Henrik eller smykker af plastik. I udstillingen går gæsterne igennem et royalt liv og 50 års danmarkshistorie fortalt i smykker. Hver safir og perle i udstillingen er bærer af en historie og refererer til en eller flere private eller officielle begivenheder i Dronningens regeringsperiode.

Den funklende margueritblomst benytter Dronningen blandt andet til store familiebegivenheder, som for eksempel Dronningens bryllup og Prins Christians konfirmation. Smykket symboliserer både kærlighed og savn. Brochen fik Dronning Ingrid i bryllupsgave til minde om sin mor, Kronprinsesse Margaretha, som bar kælenavnet Daisy – marguerit på engelsk. Margaretha døde, da Ingrid var barn. Da Dronning Margrethe fyldte 60 år, forærede hendes mor, Dronning Ingrid, hende helt uventet margueritbrochen. ”Hun var jo blevet en gammel dame på det tidspunkt, og jeg tror, at hun gerne ville give mig den selv, så den ikke bare lå og vente på, at hun døde. Det var jeg meget, meget rørt over, kan jeg huske; det gjorde mig helt stakåndet, da hun kom med den. Det havde jeg aldrig ventet” - Citat af H.M. Dronningen i bogen ”En dronnings smykkeskrin” udgivet på Politikens Forlag skrevet af Heidi Laura

Hvad kan man se på Amalienborg Museum?

3. januar – 10. februar: tirsdag – torsdag kl. 10-15 | fredag – søndag kl. 10-16 11. februar – 19. februar: Alle dage kl. 10-16 21. februar – 31. marts: tirsdag – fredag kl. 10-15 | lørdag – søndag kl. 10-16 1. april – 10. april: Alle dage kl. 10-17 11. april – 23. juni: tirsdag – fredag kl. 10-15 | lørdag – søndag kl. 10-16 samt følgende helligdage: Fredag 5. maj (Store Bededag) kl. 10-16 Torsdag 18. maj (Kr. Himmefartsdag) kl. 10-16 Mandag 29. maj (2. Pinsedag) kl. 10-16 Mandag 5. juni (Grundlovsdag) kl. 10-16 24. juni – 31. august: Alle dage kl. 10-17 1. september – 13. oktober: tirsdag – fredag kl. 10-15 | lørdag – søndag kl. 10-16 14. oktober – 22. oktober: Alle dage kl. 10-17 24. oktober – 23. december: tirsdag – fredag kl. 10-15 | lørdag – søndag kl. 10-16 26. december – 30. december: Alle dage kl. 10-16 1. januar 2024: 11-19

Vær opmærksom på, at billetsalget lukker en halv time før museet lukker.

Hvornår er dronningen på Amalienborg?

Amalienborg er opført i 1750’erne som midtpunkt i den omgivende bydel Frederiksstaden, der omfatter striben mellem Bredgade og havnen fra Sankt Annæ Plads til Kastellet. De fire palæer blev oprindeligt opført som adelsboliger, men blev overtaget af Kongefamilien efter Christiansborgs brand i 1794. Amalienborg er opkaldt efter sommerslottet Sophie Amalienborg, som i Ã¥rene 1667-73 blev opført til Dronning Sophie Amalie, omtrent hvor det nuværende Amalienborg ligger. Det var en italiensk inspireret pragtvilla, der var ramme om tidens mest strÃ¥lende hoffester, men nedbrændte allerede i 1689 i forbindelse med Christian 5.s fødselsdag. Man havde ved den lejlighed bygget et operahus af træ op til slottet, der viste sig at være en brandfælde, da der gik ild i pynten under en genopførelse af fødselsdagsforestillingen. Omkring 180 mennesker døde, hvoraf de fleste var børn fra aristokratiet og det bedre borgerskab, og ilden bredte sig videre til slottet, der hurtigt nedbrændte. I Ã¥rene efter branden var der flere byggeplaner, men intet blev realiseret, før en kreds af storkøbmænd i 1749 præsenterede en plan for omrÃ¥det. Forslaget blev tænkt op i større skala af overhofmarskal A.G. Moltke, som pÃ¥ grund af Frederik 5.s udsvævende livsstil reelt regerede pÃ¥ Kongens vegne. Han øjnede muligheden for at hylde Kongen og enevælden ved at lade en ny bydel opføre for at markere den oldenborgske kongelinjes 300-Ã¥rs regeringsjubilæum, som var blevet fejret Ã¥ret forinden. Det blev arrangeret sÃ¥ledes, at Kongen overlod Amalienborg-omrÃ¥det til Københavns Magistrat, som forærede grunde til velstÃ¥ende bygherrer fra adelen og det bedre borgerskab – naturligvis pÃ¥ en sÃ¥dan mÃ¥de, at de fornemste bygherrer fik de mest attraktive grunde. Eigtveds byplan Som hovedansvarlig for Frederiksstaden valgtes hofbygmester Nicolai Eigtved, som var en fremtrædende eksponent for den sÃ¥kaldte rokokostil. Eigtved fik pÃ¥ kort tid lavet sin byplan for Frederiksstaden og tegningerne til den centrale monumentalarkitektur i form af Amalienborg-palæerne og Frederiks Kirke. Eigtved udstak ogsÃ¥ retningslinjerne for al øvrig bebyggelse i Frederiksstaden, og fik alle tegninger til godkendelse for at sikre størst mulig ”egalitet og regularitet” i gadebilledet. Han var formentlig ogsÃ¥ hovedansvarlig for bydelens øvrige palæer. Frederiksstaden er designet som et idealsamfund, og byplanen udfolder en vision om, hvordan staten bør være. Kongen (rytterstatuen) fÃ¥r sin magt fra Gud (Frederiks Kirke), som han har front imod, og er omgivet af en kongetro adel (Amalienborg-palæerne). De store handelsdomiciler langs Amaliegade symboliserer handelens voksende betydning for statens trivsel, og de mange borgerhuse skal ogsÃ¥ pÃ¥ et symbolsk plan repræsentere et driftigt borgerskab. Frederiks Hospital (som i dag er Designmuseum Danmark) vidner om statens (dvs. Kongens) omsorg for samfundets svage. Det kan ikke afgøres, om hospitalet var tænkt ind i de tidligste planer for bydelen, men pÃ¥ grundstenen fra 1752 nævnes, at det skal indrettes til 300 patienter, altsÃ¥ det antal Ã¥r, der fejredes ved jubilæet for Frederik 5.s kongeslægt. Frederiksstaden blev – med kirken som markant undtagelse – realiseret i de 25 Ã¥r, der fulgte efter grundlæggelsen i 1749. Byggeriet begyndte i 1750, og de første borgerhuse stod færdige Ã¥ret efter. Alle Frederiksstadens ni palæer blev opført inden for det første Ã¥rti, og det samme gjaldt Frederiks Hospital, der stod færdigt i 1757. De vigtigste elementer i byplanen skal her beskrives kort. Amalienborg-palæerne De fire ens rokoko-palæer udgør med hjørnepavillonerne en ottekant, som Nicolai Eigtved formentlig fandt inspiration til i ikke-realiserede udkast til den plads i Paris, som siden kom til at hedde Concorde-pladsen. Amalienborgs palæer fremtræder i en karakteristisk, meget let rokokostil, der kombinerer tyske og franske stiltræk. Mens de øvrige grunde i Frederiksstaden blev fordelt af Københavns Magistrat, forbeholdt Kongen sig retten til at vælge bygherrer til Amalienborg-palæerne. Det var i sagens natur et privilegium at fÃ¥ tildelt en af de fire grunde. Den bedst beliggende af dem var reserveret til overhofmarskal A.G. Moltke, som opførte det nuværende Christian VII’s Palæ, som var – og er – det fornemste af palæerne. Moltke tilbød opgaven med at opføre det nuværende Christian IX’s Palæ til den unge baron Severin Løvenskiold, som efter et par Ã¥r pÃ¥ grund af pengemangel mÃ¥tte afhænde projektet til familien Schack. Moltke selv hjalp med færdiggørelsen af palæet, idet han satte sine egne hÃ¥ndværkere pÃ¥ sagen. Det nuværende Frederik VIII’s Palæ blev opført af baron Joachim Brockdorff, og det nuværende Christian VIII’s Palæ af grev Christian Frederik Levetzau. Nicolai Eigtved døde 1754 og nÃ¥ede derfor ikke at se sit mesterværk færdiggjort, om end Moltkes Palæ, som Eigtved ogsÃ¥ dekorerede indvendigt, kunne indvies før arkitektens død. Rytterstatuen Opgaven med at forevige Frederik 5. til hest tilfaldt den unge franskmand Jacques François-Joseph Saly, som blev hentet til København i 1753. Idet opgaven var at glorificere den enevældige kongemagt, valgte Saly at lade Frederik 5. trone pÃ¥ sin hest som romersk kejser med harnisk og laurbærkrans. Det krævede flere Ã¥rs arbejde med skitser og udkast, før han var tilfreds med resultatet, og først i 1764 kunne statuen omsider støbes i bronze. Soklen manglede dog endnu, men det kom efterhÃ¥nden til at knibe med pengene, idet rytterstatuen var en belastning for Asiatisk Kompagni, der i 1754 havde pÃ¥taget sig finansieringen. Saly mÃ¥tte derfor gøre soklen betydeligt mere skrabet end planlagt med fire tavler, der fremstiller Kongens som beskytter af kunst, videnskab, industri og handel. Da soklen var lavet, og pladsen brolagt, kunne statuen omsider indvies i 1770. Gitteret omkring monumentet kom til i 1774. Budgettet for statuen var oprindeligt 35.000 rigsdaler. Det var et urealistisk lavt overslag for en opgave af den type, men den faktiske pris blev pÃ¥ den anden side ogsÃ¥ ekstremt høj. Udgifterne endte med at løbe op i over en halv million rigsdaler, hvilket er langt mere, end det kostede at bygge hele det øvrige Amalienborg. Man kunne dog – og kan endnu – glæde sig over, at det blev et af Europas fineste monumenter af sin art. Frederiks Kirke (Marmorkirken) Skønt kirken var det mest ambitiøse element i Frederiksstaden, skulle der gÃ¥ imponerende 145 Ã¥r, fra Frederik 5. nedlagde grundstenen den 30. oktober 1749, til der stod en færdig kirke pÃ¥ grunden. Eigtveds kirke blev forkastet, idet rokokoen begyndte at gÃ¥ af mode, allerede mens man opførte Amalienborg-palæerne. Der blev derfor indhentet alternative bud pÃ¥ en kirke efter Eigtveds koncept: et rundt, centralt kirkerum med en stor, tamburbÃ¥ret kuppel, flankeret af to mindre klokketÃ¥rne. I 1756 begyndte man at bygge en nyklassicistisk kirke i norsk marmor efter tegninger af Nicholas-Henri Jardin, men det viste sig i længden for dyrt. Efter Frederik 5.s død i 1766 blev budgettet i første omgang halveret, men i 1770 fik Struensee Christian 7. til at indstille byggeriet, som da var nÃ¥et op i ca. 9 meters højde. Kirken kom herefter til at henligge som ruin i et Ã¥rhundrede. Selvom man adskillige gange forsøgte at fÃ¥ gang i byggeriet, var der ikke vilje til at bekoste en kirke, der tilnærmelsesvis kunne matche ambitionsniveauet fra Frederiksstadens grundlæggelse. Det var først, da finansmanden C.F. Tietgen havde købt pladsen i 1874, at det blev alvor. Ferdinand Meldahl tegnede en betydeligt mindre kirke i en slags romersk barok, der kunne bygges oven pÃ¥ de oprindelige, endnu stÃ¥ende mure. I stedet for norsk marmor benyttede man kalksten til byggeriet, hvilket dog ikke forhindrede, at navnet ”Marmorkirken” kom til at hænge ved. Byggeriet af den nuværende kirke blev pÃ¥begyndt i 1877 og afsluttet 1894. De kongeliges indtog pÃ¥ Amalienborg Det første Christiansborg brændte i 1794, kun et halvt Ã¥rhundrede efter dets færdiggørelse. Det stillede den husvilde kongefamilie i en penibel situation, som løstes med erhvervelsen af Amalienborg-palæerne. Christian 7. overtog Moltkes Palæ (siden Christian VII’s Palæ), som var – og er – det fornemste af de fire palæer. Kronprins Frederik (6.) overtog Schacks Palæ (nu Christian IX’s Palæ), og Arveprins Frederik overtog Levetzaus Palæ (Christian VIII’s Palæ) pÃ¥ den anden side af Frederiksgade, hvor Nicolai Abildgaard skabte sine endnu velbevarede klassicistiske interiører pÃ¥ beletagen. Det betød, at hele Amalienborg kom under kongeligt ejerskab, for Kongen ejede i forvejen Brockdorffs Palæ (Frederik VIII’s Palæ), som i 1767 var blevet ombygget til officersskole. Flytningen gav anledning til mere substantielle indgreb i Amalienborgs arkitektur. For det første indføjede man en ekstra etage mellem palæerne og hjørnepavillonerne, hvor der oprindeligt blot var et mellemliggende stueplan. Skillelinjerne kan endnu i dag ses i facaden, og ændringen gav Amalienborg et mere bastant udtryk end det oprindeligt havde. For det andet lod man ombygningens arkitekt, C.F. Harsdorff, opføre Kolonnaden, som er den søjlekonstruktion, der binder de to sydlige palæer sammen. FormÃ¥let med Kolonnaden var simpelthen at gøre det muligt at komme fra det ene palæ til det andet uden at skulle bruge en karet, for Kronprins Frederik (6.) havde som reelt statsoverhoved mange ærinder hos sin far, den sindssyge Christian 7. Skønt der kun var fÃ¥ meter mellem palæerne, gik det ikke an, at de kongelige gik pÃ¥ gaden, og derfor blev der lavet en lukket gang oven pÃ¥ de joniske søjler. Kongefamiliens ophold pÃ¥ Amalienborg blev betragtet som en midlertidig løsning, eftersom alle forventede en snarlig genopførelse af Christiansborg. Amalienborg viste sig imidlertid at fungere fremragende som residens, og skønt der blev bygget først det andet og siden det tredje Christiansborg, kunne det ikke fÃ¥ Kongefamilien til at flytte tilbage til Slotsholmen. Ud over at Amalienborg er et enestÃ¥ende smukt bygningsværk, har det da ogsÃ¥ den praktiske fordel, at generationerne kan dele palæerne mellem sig. I de mere end 200 Ã¥r, Amalienborg har været kongelig residens, har der sÃ¥ledes været tradition for, at regenten har resideret i et palæ, mens tronfølgeren har boet i et andet, og sÃ¥dan bruges det ogsÃ¥ i dag.

Hvor meget koster det at komme ind på Amalienborg?

3. januar – 10. februar: tirsdag – torsdag kl. 10-15 | fredag – søndag kl. 10-16 11. februar – 19. februar: Alle dage kl. 10-16 21. februar – 31. marts: tirsdag – fredag kl. 10-15 | lørdag – søndag kl. 10-16 1. april – 10. april: Alle dage kl. 10-17 11. april – 23. juni: tirsdag – fredag kl. 10-15 | lørdag – søndag kl. 10-16 samt følgende helligdage: Fredag 5. maj (Store Bededag) kl. 10-16 Torsdag 18. maj (Kr. Himmefartsdag) kl. 10-16 Mandag 29. maj (2. Pinsedag) kl. 10-16 Mandag 5. juni (Grundlovsdag) kl. 10-16 24. juni – 31. august: Alle dage kl. 10-17 1. september – 13. oktober: tirsdag – fredag kl. 10-15 | lørdag – søndag kl. 10-16 14. oktober – 22. oktober: Alle dage kl. 10-17 24. oktober – 23. december: tirsdag – fredag kl. 10-15 | lørdag – søndag kl. 10-16 26. december – 30. december: Alle dage kl. 10-16 1. januar 2024: 11-19

Vær opmærksom på, at billetsalget lukker en halv time før museet lukker.

Hvor er udstillingen med Dronningens smykker?

Det 400 år gamle renæssanceslot blev bygget af Christian 4., der med sin farverige personlighed satte et stærkt aftryk på Danmarkshistorien. Christian 4. var meget glad for at opholde sig på Rosenborg, som hurtigt blev hans yndlingsslot og rammen om mange vigtige begivenheder.

I dag kan du rejse tilbage i tid og fornemme det kongelige liv til hverdag og fest gennem Christian 4.s og hans efterkommeres ejendele. Stuer og sale vidner om pomp og pragt, men også om særheder, hemmeligheder og et verdenssyn, der på nogle måder minder om vores – og på andre ligger milevidt fra.

Hvor er Dronningens kjoler udstillet?

Tour-feberen stiger til kogepunktet, og spændingen er nærmest lige så stor som i fjor, hvor der endda var Grand Départ på dansk grund.

For i år er det blot anden gang i historien, at et dansk Tour-forsvar skal stå sin prøve, og med Jonas Vingegaards nylige, suveræne sejr i Critérium du Dauphiné ser et forsvar af Tour-tronen meget lovende ud.

Hvor opholder Dronningen sig i dag?

Nu er det i Aarhus, at man tager imod dronningen, som i dag bytter residens fra Fredensborg Slot til Marselisborg Slot i Aarhus.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Nu er det i Aarhus, at man tager imod dronningen, som i dag bytter residens fra Fredensborg Slot til Marselisborg Slot i Aarhus.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

På slottet I Aarhus vil dronningen så opholde sig og holde påskeferie.

Hvad tid er der vagtskifte på Amalienborg?

Midt mellem by og havn finder du et af hovedværkerne i dansk bygningskust, Amalienborg, som arkitekten Nicolai Eigtved tegner i 1750'erne. Fire næsten ens palæer omkranser Amalienborg Slotsplads med rytterstatuen af Frederiksstadens grundlægger, Frederik 5. Palæerne bliver oprindeligt bygget som boliger til fire højstående adelsmænd, men da Christiansborg Slot brænder i 1794, overtager kongefamilien Amalienborg som residens. Siden da har regenterne beboet Amalienborgs forskellige palæer på skift.

Midt mellem by og havn finder du et af hovedværkerne i dansk bygningskust, Amalienborg, som arkitekten Nicolai Eigtved tegner i 1750'erne. Fire næsten ens palæer omkranser Amalienborg Slotsplads med rytterstatuen af Frederiksstadens grundlægger, Frederik 5. Palæerne bliver oprindeligt bygget som boliger til fire højstående adelsmænd, men da Christiansborg Slot brænder i 1794, overtager kongefamilien Amalienborg som residens. Siden da har regenterne beboet Amalienborgs forskellige palæer på skift.

Hvad koster det at se Dronningens smykker?

Kongernes Samling markerede Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum med særudstillingen ”En dronnings smykkeskrin – 50 år på tronen fortalt i smykker”. Udstillingen blev vist på Amalienborgmuseet i Christian VIII’s Palæ på Amalienborg til og med 23. oktober 2022.

Dronningen råder over en meget stor smykkesamling, som Dronningen benytter meget bevidst og aktivt – og med omhu og omtanke. For Majestæten er smykker nemlig ikke bare smykker. De er symboler og bærere af minder, venskaber, kontinuitet, af livet som Danmarks regent gennem 50 år og 50 års Danmarkshistorie.

Hvor kan man se Dronningens broderier?

24.02.2022 udkom denne bog med Dronningens broderier skrevet bl.a. af Vibeke Lindhardt. Det er en fantastisk bog. Dels beskrivelse af alle Dronningens kirketekstiler som fx messehagler, og dels de mest fantastiske fotos, hvor man helt ned i detaljerne kan se broderierne. 

Hvor er Dronningens sommerhus?

Gamle slotte er og bliver imponerende. Dengang havde man ikke de samme konstruktionsmuligheder, som vi har i dag, men slottene blev stadig store og imponerende.

Et godt eksempel på dette er Gråsten Slot, som i dag fungerer som sommerresidens for den danske Kongefamilie.

Er dronningen stadig på Gråsten Slot?

Graasten udsprang af den nærliggende herregård Søgaard, hvor Hans Limbek i midten af 1300-tallet havde udvidet sine marker til området omkring Graasten. Her blev der oprettet en lille avlsgård, der omkring reformationen (1536) blev ophøjet til en herregård. Først fra midten af 1500-tallet begyndte Graasten at optræde i kilder som et selvstændigt gods.

1550 var godset ejet af brødrene Franz og Gregers Ahlefeldt. Den yngste bror, Gregers Ahlefeldt, var meget velanset inden for hertugdømmernes adel. Han boede ofte på Graasten, hvilket dengang blot var en mindre avlsgård. Begge brødre faldt i kamp under Ditmarskertoget i 1559, hvorefter Gregers' søn, Hans Ahlefeldt, og Franz' datter, Dorothea Ahlefeldt, arvede fædrenes gods.

I løbet af sidste halvdel af 1500-tallet må Hans Ahlefeldt have købt Dorothea ud af Graasten. Hans ældste søn, Gregers Ahlefeldt, arvede godset ved farens død i 1580. Gregers Ahlefeldt var blot tre år, da han arvede godset. Først i 1593 blev han myndig og kunne regere over de store godsområder. Gennem byttehandler og ved rydning af store skovområder ved Graasten føjede han nye områder til sine besiddelser. Hermed blev det muligt for ham at skabe en form for stordrift på godset. I 1603 flyttede han til Graasten og gjorde herregården centrum i sit omfattende gods. Han opførte en ny hovedbygning, der stod klar i 1616. Gregers Ahlefeldt anlagde, i forbindelse med byggeriet af Graasten, et teglværk, som skulle sikre leveringen af sten til byggeriet.

Gråsten Slotskirke i nordfløjen blev indviet i 1699. Selve bygningen er fra 1604. Frem til 1699 blev bygningen anvendt som lade og stald. I dag fremstår kirken som den største barokkirke nord for alperne. Kirken er det eneste, der med de to pavilloner på hver side af kirken, er tilbage af Ahlefeldts gamle slot. Indretningen af kirken er efter ide af Jesuitterkirken i Antwerpen. Den blev hårdt medtaget under de slesvigske krige. Kirkerummet er rigt udsmykket med en stor, pompøs altertavle og ca. 80 malerier. Gråsten Slotskirke indeholder en alterdug syet af dronning Ingrid. Alterdugen dækker over, at en soldat under Treårskrigen indridsede kong Frederik 7.s våbenskjold i alteret samt en slange med "pikkelhue". Derover står "Hertug Landforræder". Gråsten Sogn anvender slotskirken som sognekirke. Her afholdes gudstjenester, bryllupper og koncerter. Begravelser foregår fra kapellet på kirkegården. Kirken er i sommerperioden åben for publikum hver onsdag, lørdag og søndag kl 14-16 (dog ikke under kirkelige handlinger).

Hvad tid er der vagtskifte på Gråsten?

På denne side kan man læse mere om Den Kongelige Livgardes ceremonielle opgaver.

Den Kongelige LivgardeDen Kongelige Livgarde blev oprettet af Frederik 3. den 30. juni 1658. Livgarden skulle både sikre Frederik 3. som statsoverhoved på passende vis samt være et kamptropregiment i hæren. Disse to opgaver har regimentet løst siden. Det nuværende regiment var oprindeligt Den Kongelige Livgarde til Fods, idet Danmark også rådede over Den Kongelige Livgarde til Hest fra 1661 til 1866. Udover Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot og Garderkasernen Høvelte råder Livgarden over vagtlokaler på slottene. Mottoet for Livgarden er ”Pro Rege et Grege” (For Konge og Folk).

Hvor opholder dronningen sig i dag?



Hvilket hus på Amalienborg bor dronningen?

Amalienborg er den kongelige families residens i København og består af fire identiske palæer.

Amalienborg er H.M. Dronningens residens i vintermånederne. Slotsanlægget består af fire palæer, der omkranser en ottekantet plads. Midt på pladsen ses Salys rytterstatue af Frederik 5., som var grundlæggeren af Amalienborg og Frederiksstaden.