:

Hvor hurtigt skal et dødsbo opgøres?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor hurtigt skal et dødsbo opgøres?
 2. Hvor lang tid går der før man får udbetalt arv?
 3. Hvor længe må en boopgørelse tage?
 4. Hvor lang tid tager behandling af dødsbo?
 5. Hvornår frigives et dødsbo?
 6. Hvor lang tid bruger SKAT på boopgørelse?
 7. Hvor hurtigt skal arveafgift betales?
 8. Hvornår frigives dødsbo?
 9. Hvor hurtigt må man tømme et dødsbo?
 10. Hvornår kontakter skifteretten arvinger?
 11. Hvornår skal der betales skat af arv?
 12. Hvornår kommer opgørelse fra skat?
 13. Hvornår får arvinger besked?
 14. Hvor meget er skattefrit ved arv?
 15. Hvor meget af arv er skattefrit?

Hvor hurtigt skal et dødsbo opgøres?

Når en person dør, skal en læge - egen læge, vagtlæge eller hospitalslæge - skrive en dødsattest. Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.

Snarest muligt efter dødsfaldet skal den nærmeste sociale pårørende indgive en anmodning om begravelse eller ligbrænding til begravelsesmyndigheden, typisk kirkekontoret.

Hvor lang tid går der før man får udbetalt arv?

Er du i tvivl om, hvordan fordeling og udbetaling af arv foregår. Så læs med her, hvor vi blandt andet gennemgår, hvordan du skal forholde dig til kreditorer, skat samt hvornår du kan forvente at få udbetalt arv. 

Hvor lang tid går der, før du får din arv udbetalt? Når boet er gjort op og indsendt til Skifteretten samt SKAT, gør der højst 3½ måneder, før du får arven udbetalt. SKAT har nemlig en frist på 3 måneder til at godkende værdiansættelsen.

Hvis du har kreditorer, som du ikke har vedligeholdt, kan kreditorerne tage arven fra dig. Dette kan du undgå ved at give afkald på arven til fordel for eksempelvis dine børn. Arveafkaldet skal ske, før arvelader går bort, da kreditorerne ellers kan annullere arveafkaldet.

Hvor længe må en boopgørelse tage?

Det er skifteretten, som skal tage stilling til, hvordan et bo skal skiftes. Skifteretten er nemlig myndigheden, som behandler sager, hvor nogen er gået bort og har efterladt et dødsbo. Det er også skifteretten, der tager sig af sager, hvor værdier eller pengebeløb skal skifte hænder. 

Der er ca. 54.000 dødsfald i Danmark om året. De efterlader alle et bo, der skal gøres op. Skifteretten behandler boet som et dødsbo – og de fleste afsluttes typisk som et privat skifte eller et boudlæg. 

Det er selve behandlingen af dødsboet, som kan tage tid. En vigtig del af behandlingen er at kortlægge de arvemæssige samt økonomiske forhold. De økonomiske forhold opdeles i aktiver og passiver. Aktiver er forskellige former for værdier såsom bank-indestående, aktier, obligationer, fast ejendom, indbo mv. Passiver er gæld af forskellig art. Der skal også laves en vurdering af dødsboet, ligesom der også er en række praktiske ting, der skal tages stilling til, når en person afgår ved døden. Det er som regel en god idé at få en pris på rydning af dødsboet sammen med vurderingen.

Hvor lang tid tager behandling af dødsbo?

Når en person dør, skal en læge - egen læge, vagtlæge eller hospitalslæge - skrive en dødsattest. Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.

Snarest muligt efter dødsfaldet skal den nærmeste sociale pårørende indgive en anmodning om begravelse eller ligbrænding til begravelsesmyndigheden, typisk kirkekontoret.

Hvornår frigives et dødsbo?

GÃ¥ til artikel indhold

En række ting afgør, hvilke måder et dødsbo enten kan skiftes, skal skiftes, eller ikke må skiftes på. Skifteretten kan bestemme, at et dødsbo skal behandles som boudlæg, hvis boet ikke har nogen særlig værdi. Skifteretten kan også bestemme, at boet skal behandles af en professionel bobestyrer, som normalt er en advokat med speciale i dødsboer. I andre tilfælde har arvingerne mulighed for at vælge skifteform.

Hvor lang tid bruger SKAT på boopgørelse?

Der er tre måder at oprette et gyldigt testamente på, nemlig notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente.

1. Notartestamente Når testamentet er skrevet, som du vil have det, underskriver du det for notaren, der er ansat i den lokale skifteret.

Hvor hurtigt skal arveafgift betales?

Arver du et større beløb, skal du betale en arveafgift – som officielt hedder en boafgift, men som af rigtig mange fortsat kaldes en arveafgift – til staten. Procentsatsen for arveafgiften varierer efter de tre arveklasser: livsarvinger, forældrelinjen og bedsteforældrelinjnen.

Inden vi begynder på teksten om arveafgift: Hvis man skaber et testamente i god tid, er det faktisk muligt at diktere præcis hvilke arvinger, der får præcis hvad, og i nogle tilfælde faktisk også at minimere arveafgiften til et absolut minimum. Anbefalingen herfra er altså klart at få oprettet et testamente, af forskellige årsager: Både for at tage hensyn til kommende arvinger og familie, i så god tid som muligt, men også for at minimere arveafgiften.

Arveafgiften varierer en del alt efter den relation der er mellem arving og afdøde. Overordnet set er der tre boafgiftsklasser:

Hvornår frigives dødsbo?

Skifteretten er en afdeling under byretten, der tager sig af dødsboer. Skifteretten har pligt til at vejlede arvingerne og svare på spørgsmål. Men skifteretten kontrollerer kun behandlingen af boer og kan ikke yde rådgivning og bistand som en advokat. Derfor bør du overveje at kontakte en advokat.

Alt afhængig af, hvordan boet skal behandles, og hvor stort boet er, kan det enten være gratis eller koste op til 10.500 kr. i retsafgift at få boet behandlet via skifteretten. Afgiften skal betales, når boet udleveres eller er behandlet færdigt.

Hvor hurtigt må man tømme et dødsbo?

Når det kommer til afviklingen af et dødsbo, så kan der være mange spørgsmål som melder sig. Det er de færreste, som har indgående kendskab til disse processer på forhånd. Derfor har vi samlet en række informationer og ofte stillede spørgsmål på siden her, så De kan blive klogere på hvad der er op og ned.

Hvornår kontakter skifteretten arvinger?

Som anmelder af dødsfaldet vil du kort tid efter dødsdagen modtage et brev fra skifteretten.I de fleste tilfælde kan sagsbehandlingen behandles ved et telefonmøde med en medarbejder fra skifteretten. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med et møde i skifteretten.

Det er kun anmelderen af dødsfaldet, der bliver kontaktet af skifteretten. Men som regel skal alle afdødes arvinger tage stilling til, hvordan boet skal behandles. Hvis der er tale om et privat skifte, skal arvingerne være enige. Hvis der er tale om en bobestyrer skal arvingerne ikke være enige. Det kan derfor være praktisk, at du, som anmelder af dødsfaldet, tager andre familiemedlemmer med til et evt. møde eller sørger for at få en fuldmagt fra dem – en såkaldt skiftefuldmagt. Fuldmagtsblanketten fås hos skifteretten eller på www.skat.dk.

Hvornår skal der betales skat af arv?

Skal du arve et større beløb, skal du betale arveskat til staten – arveskat kaldes ofte også for arveafgift eller boafgift. Arveskat er ikke et fast beløb, men afhænger af, hvor stor arven er og din relation til afdøde...

Sørg for i god tid at sikre fordelingen af din arv med et testamente.

Du kan helt gratis få din arveskat beregnet med Legal Desks arveafgiftsrapport. Alt, hvad du skal gøre, er at udfylde vores formular, og så modtager du straks din rapport.

Hvornår kommer opgørelse fra skat?

I din årsopgørelse kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat

Hvornår får arvinger besked?

Som anmelder af dødsfaldet vil du kort tid efter dødsdagen modtage et brev fra skifteretten.I de fleste tilfælde kan sagsbehandlingen behandles ved et telefonmøde med en medarbejder fra skifteretten. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med et møde i skifteretten.

Det er kun anmelderen af dødsfaldet, der bliver kontaktet af skifteretten. Men som regel skal alle afdødes arvinger tage stilling til, hvordan boet skal behandles. Hvis der er tale om et privat skifte, skal arvingerne være enige. Hvis der er tale om en bobestyrer skal arvingerne ikke være enige. Det kan derfor være praktisk, at du, som anmelder af dødsfaldet, tager andre familiemedlemmer med til et evt. møde eller sørger for at få en fuldmagt fra dem – en såkaldt skiftefuldmagt. Fuldmagtsblanketten fås hos skifteretten eller på www.skat.dk.

Hvor meget er skattefrit ved arv?

Når du arver, skal du bl.a. betale retsafgift og skat af de indtægter, som arven giver dig

Hvor meget af arv er skattefrit?

Et arveforskud giver dig mulighed for at give en eller flere af dine arvinger forskud på arven, mens du lever. Det vil sige, at arvingen modtager en del af sin arv, mens arveladeren (den der arves efter) stadig er i live.

Et arveforskud kan kun gives til ens arvinger. Det betyder, at du for eksempel ikke kan give arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn stadig lever, medmindre du har indsat dine børnebørn i et testamente, og de derfor er arvinger efter dig.

Et arveforskud bliver typisk anvendt, hvis du for eksempel har flere børn, og der opstår behov for at hjælpe ét af dem økonomisk, men du samtidigt ikke ønsker, at der skal gøres forskel på børnene. 

Selvom der ikke i Arveloven er nogen formkrav forbundet med at give et arveforskud, anbefales det generelt, at der udarbejdes en skriftlig aftale om arveforskud (arveforskudskontrakt). Dette skyldes, at der ellers nemt kan opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om et arveforskud eller en gave. Ved sådanne tvivlsspørgsmål vil en dommer uden beviser for det modsatte antage, at der er tale om en gave.

Det kan eksempelvis være et problem, hvis giveren af arveforskuddet netop har valgt at give et arveforskud frem for et gavebrev for at undgå, at der sker forskelsbehandling ved bodelingen, når giveren engang går bort. Hvis beløbet bliver anset som en gave, vil det nemlig ikke blive fratrukket, når giveren går bort og arven skal fordeles. Det vil således kunne give en utilsigtet fordel til modtageren af arveforskuddet.

Omvendt er der også mulighed for at få lavet et arveafkald, som er en skriftlig erklæring om, at man ikke ønsker at modtage arv fra en bestemt person. Dette kan du læse meget mere om.