:

Hvor mange er der plads til på Søpavillonen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange er der plads til på Søpavillonen?
 2. Hvor gammel skal man være for at komme på Søpavillonen?
 3. Hvem har Søpavillonen?
 4. Hvad koster det at komme ind på sø?
 5. Kan man komme ind på Arch?
 6. Hvad koster et shot i byen?
 7. Hvor gammel skal man være for at gå i byen i København?
 8. Hvilken natklub ejer Simon Frank?
 9. Hvornår lukker sø?
 10. Hvad hed Dorsia før?
 11. Hvad koster det på Hive?
 12. Hvor mange genstande svarer 1 shot vodka til?
 13. Hvad svarer 1 shot vodka til?
 14. Hvor skal man ikke bo i København?
 15. Kan man komme på bar som 16 årig?

Hvor mange er der plads til på Søpavillonen?

Søpavillonen, den hvide, romantiske marengs i træ ved Peblingesøen, invaderes i aften af feststemte og danselystne unge, som den er blevet det i mere end 100 år. Siden 1894 har dette lystslot i halvarabisk stil været ramme om københavnernes gå-ud-liv, selv om den har været truet af bulldozere mange gange.

Søpavillonen har i årevis levet en ret hengemt tilværelse bag plakater, plankeværker, omlagte cykelstier, vejarbejde på grund af Metroens tilblivelse lige nedenunder. Det bliver anderledes fra i dag. Det traditionsrige og unikke selskabstempel har fået en ansigtsløftning indefra og byder fra i aften på dans, livemusik, cigarlounge og restaurant med plads til i alt 720 festaber.

Hvor gammel skal man være for at komme på Søpavillonen?

I 1885 fik Kjøbenhavns Skøjteløberforening overdraget den sydvestlige del af Peblingesøen til skøjtebane og otte år senere gav myndighederne tilladelse til, at foreningen lod nogle primitive skure nedrive til afløsning af et mere interimistisk bygningsværk. Den flittigt benyttede arkitekt Vilhelm Dahlerup (1836-1907) leverede tegninger til bygningen. En restauratør betalte byggeomkostningerne for til gengæld frit at kunne benytte lokalerne i de næste ti år. Søpavillonen blev opført i 1893-94 for "Skøjteløberforeningen" som en kombination af klubhus og offentlig café. I 1895 blev den centrale salon på første sal udvidet mod Peblingesøen efter Dahlerups anvisninger og i 1925 byggede man til mod Gyldenløvesgade. Begge disse tilføjelser har underordnet sig bygningens oprindelige arkitektoniske ide og er integreret i helheden. Oprindeligt har de bærende elementer i bygningens facader været hvidmalede, mens den øvrige beklædning fremstod i en brækket hvid eller lys pastelfarve. I 1929 blev Søpavillonens omgivelser ændret, da søarealerne på hver side blev opfyldt, og der etableredes smedejernsindhegnede rosenhaver. I 1979 fremlagde Københavns Kommune en plan for at erstatte Søpavillonen med en svømmehal, tegnet af Jørn Utzon. Efter megen debat blev forslaget taget af bordet og Dahlerups pavillon bygningsfredet. I 1994 erstattede de to fontænehaver rosenhaverne på hver side af Søpavillonen.Arkitekten Vilhelm Dahlerups virke faldt samtidig med den store industrielle Gründer-periode i anden halvdel af 1800-tallet, og han blev favoriseret ved at få del i mange af især hovedstadens store repræsentative byggeopgaver. Hans produktion er meget omfattende og alsidig. Ved siden af de store markante statslige byggeopgaver i København, herunder Det Kongelige Teater (Gamle Scene) og Statens Museum for Kunst, som han begge fik overdraget efter konkurrence, fik han som rådgiver for Købehavns Havn gennem en lang årrække store opgaver i forbindelse med den arkitektoniske udformning af havnens udbygning i slutningen af 1800-tallet. Dahlerup var endvidere arkitekt for Carl Jacobsen og forestod opbygning af Ny Carlsberg Bryggeri fra grundlæggelsen samt maskinbygninger og de mange monumentale bygninger, bryggeren lod opføre i selve bryggeriet og andre steder i København, bl.a. Jesuskirken og Ny Carlsberg Glyptotek. Ligesom sine samtidige, Meldahl og Herholdt, dyrkede Dahlerup dog uden indblanding i deres kontroverser de internationale stilstrømninger lige fra studietiden, og var oprindelig først optaget af gotikken. Dahlerups byggeri er udpræget international, kulisseorienteret arkitektur, der i forening med en omhyggelighed i udformningen af bygningskroppene var medvirkende til, at hans bygninger gav København et vist storstadspræg. Både med sine store monumentale bygninger og med de mindre, men festlige og fantasifulde værker som Pantomimeteatret og som her, Søpavillonen, var han frem for nogen medvirkende til at give byen øget arkitektonisk karakter og særpræg.

Fredningen omfatter pavillonbygningen kendt som "Søpavillonen" og dens umiddelbare omgivelser, i det omfang området omkring pavillonen ikke er naturfredet. Søpavillonen er beliggende langs med Gyldenløvesgade på den sydlige bred af Peblingesøen i København. Omkring pavillonen er et asfalteret, grus- og flisebelagt parkerings-, have- og terrasseområde indrammet af hække, og ud mod søen er foran pavillonen et let fremskudt parti med afrundede hjørner, promenader og bådebroer. Bygningen er en flerdelt pavillonbygning, der er opført som en traditionel bindingsværkskonstruktion med murede tavl, men står overalt træbeklædt, hvorfor den overordnet fremtræder som en ren træbygning. De bærende elementer omfatter en række yderstolper med rigt profilerede konsoller samt langsgående gesimser. Mellem gesimser og bånd er der lodretstillede, klinkbyggede og listebesatte, bræddebeklædte partier. Søpavillonen er to etager høj og udformet med afrundede hjørnepartier mod vest og øst og kantede side- og karnappartier mod nord og syd på begge etager. Stueetagen optager langt det største areal, mens første sal er noget smallere, men følger bueslagene i stueetagens afrundede grundplan mod øst og vest. Over de afrundede hjørnepartier på første sal rejser to høje lanterne- og spirprydede tårne sig. Omkring første sals bygningskrop er et omkringløbende promenadedæk af brædder samt et gelænder af lodrette balustre og krydsstillede stivere, der bærer en kraftig og kantet håndliste. Også tårnene, der nederst er kranset af stræbebuer, er forsynet med rundgange med bræddedæk og gelændre af samme udformning som første sals promenadedæk. Tagfladerne på Søpavillonen har alle en lav hældning eller er kuplede, og overalt er tagfladerne beklædt med grøn og sort tagpap. Placeret i første sals tagflader samt ved hjørnepavillonerne ses i alt syv pudsede skorstenspiber. Dertil kommer enkelte nyere tagvinduer samt nogle udluftningskanaler. Tårnenes spirhætter er beklædt med kobber. Hele pavillonbygningen står hvidmalet med undtagelse af enkelte forgyldte udsmykninger af en række søjler mod Gyldenløvesgade. Mod Peblingesø er en nyere brandtrappe i spindelform, der fører op til første sals promenadedæk. Søpavillonen har sin hovedindgang mod Gyldenløvesgade i et let fremskudt vindfang, og mod Peblingesø er der yderligere en hoveddør, der fører til ud terrassen placeret mod søen. Begge indgangspartier har ældre og traditionelt udførte, hvidmalede døre med store glaspartier. Derudover er der traditionelt udførte og tofløjede fyldingsdøre og bræddebeklædte porte, et vægintegreret nødport-parti i stueetagen, og dertil kommer et par sekundære dørpartier med traditionelt udførte og tofløjede fyldingsdøre med glaspartier øverst på første sal. Alle disse døre og porte er hvidmalede. Søpavillonen har både ældre, traditionelt udførte vinduer og nyere vinduer, der for en stor dels vedkommende er forsynet på ydersiden med nyere, beskyttende et-rudede sikkerhedsvinduer i stueetagen. På begge etager er der i de midterste partier af facaderne samt omkring første sals afrundede hjørnepartier storrudede vinduespartier, heraf er en del forsynet med wienersprosser. Derudover er der i overvejende grad rundbuede, torammede vinduer og enkelte firerammede vinduer, der alle er småtopsprossede. Hertil kommer en række blyindfattede vinduer delvis med indfarvet glas mod Gyldenløvesgade og enrammede, småtoprossede vinduer i tårnenes lanterner. Alle vinduer er hvidmalede. Centralt placeret på første sal mod søen er en ældre urskive. Den oprindelige hoveddisponering af Søpavillonens indre funktioner er i store træk bevaret. Den centrale del af bygningen optages i stueetagen af et stort åbent lokale og i hver ende af bygningen er placeret henholdsvis et restaurationskøkken med tilhørende lager- og funktionsrum og en køkkentrappe mod vest, mens der er entré, trappe og publikums toiletafdeling mod øst. På første sal findes i den centrale del af etagen to saloner med tilknyttede anretterværelser, depoter, toiletter og barfaciliteter, og i hvert af tårnene er en cirkulær salon. Der er en ældre, traditionel og nyere materialeholdning i det indre, herunder parket-, linoleums og flisegulve samt tæpper, flisebeklædte vægge i køkkenet, pudsede vægge og lofter samt flere steder nyere væg- og loftsbeklædninger af plader, der antageligt dækker over ældre overflader. Der er ældre og traditionelt udførte en- og tofløjede fyldingsdøre og franske døre samt nyere brand- og pladedøre. På første sal er der brystningspaneler og listeinddelte vægfelter med savsmuldstapet, søjler i tårnsalonerne og lofter i de centrale saloner har kantstukkatur. Hovedtrappen i den østlige side af pavillonen er en halvsvingstrappe med snoet mægler, tæppebeklædte trin, samt bræddebeklædt gelænder med en bred, afrundet håndliste. Køkkentrappen er en ældre, enkelt udformet trekvartsvingstrappe.

Hvem har Søpavillonen?

Til april genåbner det kendte forlystelsessted Søpavillonen ved søerne i København.

To af Københavns klubkonger har nemlig kastet deres kærlighed på det mere end 100 år gamle underholdningstempel med det blakkede ry, skriver Politiken.dk.

Hvad koster det at komme ind på sø?

Tag en tur på Farum Sø i en af bådudlejningens robåde. Udlejningen holder åbent i Kristi Himmelfartsferien, Pinseferien og alle fredage til søndage i skolernes sommerferie.

Bådudlejningen holder åbent alle åbningsdagene kl. 11-17. Du skal booke og betale for både hjemmefra. Herunder kan du finde flere informationer om din rotur på Farum Sø.

Kan man komme ind på Arch?

Experience the epitome of clubbing ambiance in the heart of Copenhagen at ARCH – a sophisticated and fervent venue. The venue is the brainchild of the renowned nightlife magnate, Cy Waits. ARCH is where avant-garde meets business, attracting an exclusive crowd of models, actors, artists, and businessmen.

ARCH is renowned as an influencer and a high-profile hotspot, with a long list of celebrity visitors, including Rihanna, Kid Laroi, Virgil Abloh, Black Eyed Peas, Burna Boy, Rema, Masego, Tayc, Juice WRLD, Lil Tjay, and Gims. The club has hosted a line-up of world-renowned DJs, such as Diplo, DJ Snake, Black Coffee, Major League DJz, Chris Lake, Seth Troxler, Morten, Dennis Horvat, Dom Dolla, Vintage Culture, Sonny Fodera and Guy Gerber.

Hvad koster et shot i byen?

På Viggo’s Bar har vi altid gode priser på en kold øl, sodavand eller hvad end du står og trænger til.

Kommer du fra studiet eller jobbet og trænger til en fyraftensøl? Hver dag kan du få Gulddamer til 15 kr./stk. mellem kl. 17:00-19:00 hos os.

Trænger til en øl eller andet at gå på weekend på, så kan vi helt sikkert finde hvad du lyster – vi har nemlig et godt udvalg af både øl, vand og spiritus i den billige men også den dyre ende.

Hvor gammel skal man være for at gå i byen i København?

I Bremen Teaters foyer ligger Natbar, hvor der er højt til loftet og plads til, at alle udefra kan komme ind og deltage i én stor privatfest. Her det ikke de helt nye top 20 hits, der præger weekendstemningen. Du kan derimod få et brag af en fest og give den gas på dansegulvet til alt andet lige fra funk, alternativ musik, soul, disco, hiphop og rock, når Natbars faste hold af dj’s spiller op til dans til langt ud på natten.

På Natbar er aldersgrænsen 23+, og fordelen er, at klientellet sniger sig lidt op over de 30 år, da mange andre steder er for det lidt yngre publikum. Der er ingen dresscode, og mellem danseturene kan du forsyne dig med kolde øl og drinks fra en af stedets tre barer.

Natbar Nyropsgade 39-41, 1602 København VÅbent fredag og lørdag kl. 23-04

Hvis du kan lide at danse tæt, høre gode plader og drikke øl, er Mesteren og Lærlingen den perfekte intime fest til dig. Den lille bar befinder sig i hjertet af Kødbyen, og her kan du udelukkende finde dj's, der vender vinylplader.

Om sommeren slår de dørene op, serverer kold cava og smider burgere på grillen. Mesteren og Lærlingen er den perfekte sommerfest, men er også den ultimative varmestue en kold vinteraften.

Mesteren & LærlingenFlæsketorvet 86, 1711 København VÅbent onsdag 20-01, torsdag fra 20-03 og fredag-lørdag 20-03.30

Jolene er - i ordets bedste forstand - en rigtig 'hipsterbar' på Flæsketorvet. Stedet kalder sig selv "den islandske danseambassade" i København, og både dj's og gæster kommer fra hele verden for at indtage dansegulvet, hvor der primært spilles elektronisk musik. Baren var en af de første til at indtage Kødbyen tilbage i 2007, og det er stadig et af de mest populære steder i det københavnske natteliv.

Her drikker man øl fra flasken, ikke så meget pis dér, og indretningsstilen er retro og afslappet. Her går hygge og undergrund spænd i spænd. Man har en fest på Jolene, men forbered jer på, at det også ud på aftenen bliver en svedig en af slagsen, når dansegulvet for alvor er tætpakket.

JoleneFlæsketorvet 81-85, 1711 København VÅbent torsdag 22-04 og fredag-lørdag fra 20-04.30

Hvis du leder efter en natklub, hvor du er garanteret en festlig aften med restaurant og natklub i et, er Søpavillonen stedet for dig. Bygningen blev oprindelig opført i slutningen af 1800 til Kjøbenhavns Skøjteløberforening, men har siden 1965 været benyttet som diskotek og restaurant. I 2019 kunne Søpavillonen – eller SØ, som de garvede gæster kalder stedet, genåbne med nye ejere.

Klubkongerne Simon Frank og Simon Lennet har inviteret københavnerne til at bringe nyt liv i den førhen forfaldende bygning. Musikken er ét stort miks, men det er især de helt nye hits toner ud af højtalerne på de to dansegulve, du finder fordelt på to etager. På Søpavillonen er aldersgrænsen 21+.

SøpavillonenGyldenløvsgade 24, 1369 København KÅbent torsdag 20-00 og fredag-lørdag 20-05

Hvilken natklub ejer Simon Frank?

Pleasure

I to årtier har de festet, som var det 1999, og stået bag nogle af Københavns mest berømte natklubber. De har tjent og tabt formuer på nattelivet. Nu satser Simon Frank og Simon Lennet alt på Søpavillonen, der skal fungere som klub og spisested. Men hvordan genopfinder man sig selv i en branche, der har set alt? Og hvordan bliver man gammel i et miljø, som kører på et miks af ungt blod, coke og Vodka Red Bull?

Hvornår lukker sø?

Sø-Pet ApS blev startet i 1975 af Søren Petersen. På dette tidspunkt havde Sø-Pet til huse i et mindre lokale i Vestergade 2.

Forretningen blev solgt d. 1 januar 2011, til Jane Dideriksen og rummer 250 m2 butik med 3 ansatte.

Hvad hed Dorsia før?

0 stjerner. Så simpelthen som det kan skrives. L*RTE KLUB MED L*RTE VAGTER. Hvad bilder vagterne sig ind??? Helt hul i hovedet

Har hørt dårlige ting om Hive, men har aldrig oplevet noget negativt. Musikken er altid god og kvaliteten af anlægget er i top og kan ikke sammenlignes med andre steder i KBH. Man kan forvente professionel behandling fra alle medarbejderne og har kun haft positive oplevelser. Helt sikkert et sted, som er værd at besøge.

Hive har Danmarks sødeste og mest professionelle dørmand! Det e Sebastian, han er altid sød, glad og imødekommende <3

De rykker tøj frem og tilbage mellem gaderober, så det ender med de ikke kan ens jakke. I stedet for at hjælpe og undersøge sagen, bliver man mødt af nogen unge piger i gaderoben der har dårlig attitude, sviner en til og jeg ved ikke hvad. Og så får du af vide du skal blive og vente indtil klubben lukker. Ikke særligt servicemindet sted

Hvad koster det på Hive?

Restaurations Kompagniet er Danmarks største festleverandør med koncepter, der spænder lige fra gungrende ølfester på Heidi's Bier Bar til dyre champagneskvulp på Hive. Planen er nu at storeksportere dansk konceptdruk til udlandet.

Fredag nat kl. 00.11 er der to køer foran cocktailnatklubben Butchers i Vestergade. Hos A-køen fjerner dørmanden snoren og lukker fire unge, smukke blondiner ind i høje hæle. Så genlukker han porten til paradis og stirrer dovent ud i natten, mens den 20 meter lange kø af B-gæster ryger og ryster minusgraderne af sig. Og venter.

Hvor mange genstande svarer 1 shot vodka til?

Hvad er en genstand, og hvordan ved man, hvor mange genstande man drikker, når det er henholdsvis spiritus, øl og vin. Du får svaret i denne hurtige beregner.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder drikker max. syv genstande ugentligt og mænd max. 14 genstande for mænd.

Men det er pænt svært at følge anbefalingerne, hvis man ikke ved, hvad en genstand er.

Hvad svarer 1 shot vodka til?

Hvis du vil udregne hvor mange genstande der er i din drink, øl eller lign, så skal du bruge denne simple formel

Promille udregnes bl.a. udfra mængden af alkohol i gram og din kropsvægt. Så det er umuligt at svare på, hvad din promille præcist vil være, efter at have indtaget 1 øl.

Hvis du gerne vil udregne din promille, så skal du bruge en bestemt formel. Bemærk at formlen givet et cirka-tal, og du kan derfor ikke nødvendigvis regne med at svaret er den akkurate promille.

Hvor skal man ikke bo i København?

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er sket en stigning i antallet af borgere, der ikke føler sig trygge ved at bo og færdes i København. 

Kan man komme på bar som 16 årig?

SPØRSMÅL

I Danmark er det 16 års grense på alkohol. Dersom jeg (norsk) drar til Danmark kan jeg da drikke alkohol lovlig i Danmark eller må jeg følge de norske lovene?