:

Hvad siger man mellem jul og nytår?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad siger man mellem jul og nytår?
 2. Er den 31 december en helligdag?
 3. Hvilke butikker har åbent mellem jul og nytår?
 4. Er den 24. december en almindelig arbejdsdag?
 5. Hvorfor holder jul den 25?
 6. Hvor lang tid kan man sige glædelig jul?
 7. Hvorfor har man fri 1 januar?
 8. Er juleaften en hverdag?
 9. Er der åbent 2 juledag?
 10. Hvor er der åbent 1 januar?
 11. Hvor meget tillæg får man juleaften?
 12. Er den 31 januar en helligdag?
 13. Hvem holder jul den 6 januar?
 14. Hvad betyder ordet jul?
 15. Hvor fejrer man ikke jul?

Hvad siger man mellem jul og nytår?

Men hvis man zoomer ind på julemåneden, er der ingen grund til at holde sig tilbage. Det mener Poul Joachim Stender, der er sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup på Sjælland. Han mener, at Bibelen vrimler med eksempler på, at Jesus ødsler, når der er fest. For eksempel ved at lave vand om til store mængder vin og ved at lade hele 12 kurve med fisk og brød være tilovers efter bespisningsunderet. 

“Det handler ikke om, hvordan man opfører sig mellem jul og nytår, men om, hvordan man opfører sig mellem nytår og jul. Vi har alle brug for festen, så der er ikke nogen grund til at holde sig tilbage i den periode, hvor man bare skal give den fuld gas og spise mere og feste mere, end man ellers ville have gjort,” siger Poul Joachim Stender. 

Jesus blev født i en stald og lagt i en krybbe. De mest ydmyge kår, man kunne tænke sig at blive menneske under. Hvordan passer den kristne fortælling med julens fokus på forbrug?

Er den 31 december en helligdag?

Det er ikke alle dage, der er reguleret af ferieloven. Det gælder blandt andet den 24. december og 31. december. At juleaften og nytårsaftensdag ikke er reguleret af ferieloven, betyder, at disse dage i princippet er helt almindelige arbejdsdage. Det kan dog være, at din arbejdsplads har lavet en aftale om, at du som ansat har ret til at holde betalt fri på disse dage.

Som udgangspunkt bliver den 24. og 31. december betragtet som helt almindelige arbejdsdage, da disse ikke er helligdage. På en del arbejdspladser holder lønmodtagerne alligevel fri uden at blive trukket i løn.

Hvilke butikker har åbent mellem jul og nytår?

AARHUS: Selvom julefreden har sænket sig over byen, er der stadig en del butikker, hvor du kan handle mellem jul og nytår.

Så har du glemt en enkelt vigtig ingrediens eller to, så fortvivl ikke.

Er den 24. december en almindelig arbejdsdag?

Det er ikke alle dage, der er reguleret af ferieloven. Det gælder blandt andet den 24. december og 31. december. At juleaften og nytårsaftensdag ikke er reguleret af ferieloven, betyder, at disse dage i princippet er helt almindelige arbejdsdage. Det kan dog være, at din arbejdsplads har lavet en aftale om, at du som ansat har ret til at holde betalt fri på disse dage.

Som udgangspunkt bliver den 24. og 31. december betragtet som helt almindelige arbejdsdage, da disse ikke er helligdage. På en del arbejdspladser holder lønmodtagerne alligevel fri uden at blive trukket i løn.

Hvorfor holder jul den 25?

Spørgsmålet om, hvorfor vi i Norden fejrer jul allerede 24., er mere simpelt at svare på.

Juletraditionen startede for mange hundrede år tilbage, og dengang regnede man med, at en ny dag begyndte ved solnedgang i stedet for - som nu - ved midnat.

Derfor fejrede man jul den 24. december, når solen var gået ned, hvor det altså var blevet den 25. december. Skikken har holdt ved i Skandinavien lige siden.

Hvor lang tid kan man sige glædelig jul?

Der findes rigtig mange måder at ønske glædelig jul på. Hvis man skal sende en hilsen til en person, der står én nært, så vil man typisk gerne gøre lidt mere ud af den. Det er dog ikke alle, der føler, de har kreativitet til at skrive en hilsen selv. Heldigvis er der hjælp at hente her på siden.

Herunder bliver du nemlig præsenteret for en række hilser, der kan bruges, når du skal ønske glædelig jul til venner, bekendte og familie. Det er hilsner, der kan bruges som de står, eller som inspiration til at skrive din egen hilsen. Endvidere kan de bruges, uanset om du har i sinde at sende et fysisk kort eller en e-mail.

Hvorfor har man fri 1 januar?

Den amerikanske befolkning er sammensat af så mange forskellige trosretninger, at religiøse helligedage kun spiller en meget begrænset rolle i den officielle amerikanske kalender. Til gengæld byder kalenderåret på en række amerikanske helligdage, der knytter sig til enkeltpersoner samt den amerikanske historie. Hertil kommer en række mærkedage som fx Valentines Day og Halloween foruden en lang række højtider, som fejres lokalt.

1. januar 2023: Nytårsdag Amerikanerne har ikke tradition for at skyde nytåret ind med fyrværkeri som i Europa, men fejrer typisk nytårsaften med familie, venner eller naboer. Nytårsaften på Times Square i New York er en legendarisk begivenhed, hvor den berømte store kugle sænkes ned fra toppen af Times Square, når klokken passerer midnat. En begivenhed, der i årtier er blevet transmitteret direkte af de store tv-kanaler til resten af nationen.

Er juleaften en hverdag?

Lørdag er i traditionelt og officielt sprogbrug en hverdag. Deraf begrebet "hverdage undtagen lørdage", som bruges i køreplaner.

I dag forstås hverdag dog som arbejdsdag, dvs. mandag til fredag i modsætning til weekend og søgnehelligdage. Det skyldes indførelse af femdagesugen, hvor lørdag ikke længere er arbejdsdag. Første brug af "hverdage" i betydningen mandag til fredag stammer fra 1955, men det blev almindeligt fra 1980'erne.[1]. I køreplaner er angivelsen "hverdage undtagen lørdage" ved at blive fortrængt af "mandag til fredag".

Er der åbent 2 juledag?

I Aalborg-området er der fire Netto-forretninger, der holder fanen højt og dørene åbne.

Det er Netto på henholdsvis Vestre Allé og Eternitten, Danmarksgade og Kollegievej. I Nørresundby kan du handle i Netto på Forbindelsesvejen.

Der er helligdagsåbent kl 8-22 hos Netto - enkelte butikker kan have andre åbningstider, skriver kæden på dens hjemmeside.

Hvor er der åbent 1 januar?

Det er efterhånden længe siden, hvor lukkeloven lagde butikkerne øde omkring helligdagene.

Der kan være store forskelle på, hvilke butikker der har åbent i dagene omkring jul og nytår - og hvornår.

Hvor meget tillæg får man juleaften?

Arkivfoto: Hung Tien Vu

Denne artikel er for dig, der er ansat på kontor- eller lageroverenskomsterne mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO II eller Coop. Er du ikke ansat et sted med overenskomst, skal du kigge i din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen på din arbejdsplads, hvad der gælder hos jer. Ring til HK Handel på 7011 4545, hvis du har spørgsmål

Er den 31 januar en helligdag?

Medarbejderne har som udgangspunkt fri på helligdage. Derudover har medarbejderne fri på overenskomstmæssige fridage, som afhænger af overenskomsten og de forskellige typer medarbejdere.

Hvem holder jul den 6 januar?

Helligtrekonger er blevet fejret endnu længere end jul. Først i 300-tallet fastlagde man en fest for Jesus’ fødsel til den 25. december, men længe før havde man fejret epifani-festen på helligtrekongersdag den 6. januar. Det fortæller Marianne Christiansen, der er biskop over Haderslev Stift.

- Epifani står for åbenbaring, og den 6. januar fejrede man Jesus’ dåb som den dag, hvor det blev åbenbaret, at han var Guds søn, som skabte lys og gav os indsigt i livet. Derfor er der også mange, som fejrer helligtrekonger som en lysfest, og i flere egne – blandt andet på Als – er det stadig skik at lave løjer helligtrekongersaften. Man klæder sig ud og går rundt til naboerne, som så skal gætte, hvem der gemmer sig bag forklædningen, fortæller hun.

Helligtrekonger markerer slutningen på juletiden, som begynder den 25. december (i Danmark den 24. om aftenen) og slutter helligtrekongersdag den 6. januar. Sådan var det i hvert fald tidligere, pointerer Marianne Christiansen.

- I legenden om helligtrekonger hører vi om de tre hellige konger eller vise mænd, som kom fra Østerland til Jerusalem og siden Betlehem, som vi synger om i 'Dejlig er den himmel blå'. Der var en gammel, en ung og en afrikaner, og de var også som mennesker forskellige. Dermed vil legenden fortælle, at Guds kærlighed gælder for alle på hele Jorden. Hvert eneste menneske har værdi, ikke kun vores gruppe eller vores land. 

Meningen med helligtrekongertiden er ifølge biskoppen at vise det globale udblik i kristendommen, fordi de tre vise mænd sidenhen vendte tilbage til deres egne lande og begyndte at missionere. 

- Ordet mission har i dag for nogle klang af kulturimperialisme, men det betyder sendelse og henviser til, at de tre gik ud i verden med en opgave i deres liv og fortalte andre om det, der var sket i Betlehem, siger Marianne Christiansen.

Hvad betyder ordet jul?

Ordet jul er fællesnordisk; jf. oldnordisk jól. Det findes også i gotisk jiuleis, der sammen med andre oldgermanske former og det meget gamle germanske lån i finsk juhla 'fest' viser, at ordet går tilbage til urgermansk. Dets videre oprindelse er omdiskuteret.

Ved midten af 300-tallet begyndte de kristne i Rom at fejre Jesu fødsel den 25. december. På denne dag havde kejser Lucius Domitius Aurelian efter en sejr i 273 indført en fest for den orientalske solgud under navn af Sol Invictus 'Den Uovervindelige Sol'. Kristus skulle som den sande sol fortrænge Sol Invictus.

Hvor fejrer man ikke jul?

Når 97 procent af danskerne i aften fejrer juleaften, og 68 procent danser om juletræet, så er to procent af danskerne der slet ikke fejre jul.

Der er mange måder at fejre juleaften på.